Recyklace komunálního odpadu - 3
Technologie Recyklace komunálního odpadu
Technické vzdělávání – SOŠ a SOU Roudnice nad Labem
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 3 části s názvem: 1. část: Stroje 2. část: Přístroje a nástroje 3. část: Interaktivní systém přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo všechny části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně.
Dodávka moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o.
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o. na adresu T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov., v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – výzva č. II programu Úspory energie, reg.číslo projektu: ...
Dodávka zařízení pro vyfukování PET obalů z preforem
Předmětem výběrového řízení pod názvem VR-MVT-VYF je dodávka 2 (slovy dvou) zařízení pro vyfukování PET obalů z preforem včetně společného vzduchového hospodářství a včetně forem.
VR-MVT-VYF
Předmětem výběrového řízení pod názvem VR-MVT-VYF je dodávka 2 (slovy dvou) zařízení pro vyfukování PET obalů z preforem včetně společného vzduchového hospodářství a včetně forem.
Pořízení technologií pro firmu KERA-DENS
Předmětem zakázky je pořízení linky na výrobu zubních náhrad za využití digitálního sejmutí snímku pacientova chrupu, zpracování snímku na PC a následnou výrobu zubní náhrady na 3D tiskárně.
Dodávka mlýnu, třídiče a příslušenství pro zpracování skla a skleněného prachu
Dodávka: Kulový mlýn umožňující větší jemnost mleté frakce, dále vzdušný třídič částic, umožňující oddělit tyto jemné frakce a automatickou filtrační jednotku, která zajistí požadovanou čistotu vzduchu nutnou pro daný proces. Podrobněji viz Zadávací dokumentace.
Pořízení technologií pro divizi strojní a stavební
Předmětem zakázky je pořízení moderních technologií pro strojní a stavební divizi firmy. Výběrové řízení je rozděleno na 2 dílčí plnění. Účastníci mohou předložit nabídku na jedno či na obě dílčí plnění.
Pořízením nových technologií k vyšší konkurenceschopnosti firmy
Předmětem zakázky je pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry, které zajistí zvýšení efektivnosti výrobních procesů a navýšení výrobních kapacit společnosti. Výběrové řízení je rozděleno na 4 dílčí plnění: Účastníci mohou předložit nabídku na jedno či více zařízení specifikovaných v předmětu zakázky ...
Pořízení rolby pro Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 kusu stroje na úpravu ledové plochy - rolby pro zimní stadion v Litvínově dle požadované technické specifikace, včetně dopravy, předvedení a zprovoznění v místě plnění. ?Zadavatel také požaduje poskytnutí záručního a pozáručního servisu uskutečněného v místě dodání stroje do 24 hodin od nahlášení vady nebo ...
Rekonstrukce přípravy vápencové suspenze
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce technologického zařízení přípravy vápencové suspenze. Součástí veřejné zakázky je i provedení souvisejících demontážních a montážních činností v oblasti strojní, stavební, elektro a MaR, úspěšné provedení požadovaných vyzkoušení, zkušebního provozu včetně garančních měření/testů a prokázání ...
Dodávky strojů a zařízení na výrobu ocelových pístů (sk. D)
Dodávky strojů a zařízení na výrobu ocelových pístů (sk. D), detail viz Zadávací dokumentace na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ks-kolbenschmidt-czech-republic-a-s Dodávka 2ks jednoúčelového stroje pro vyvrtání a vypláchnutí otvorů chladícího kanálu ocelových pístů. Požadovaný čas operace včetně zakládání a vykládání je 54s/stroj. ...
Dodávky technologie a zařízení pro výrobu nové motorové hlavy - AJ20-P6
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na dodání DODÁVKY TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU NOVÉ MOTOROVÉ HLAVY - AJ20-P6 pořizovaného v rámci programu „Inovace – Výzva I. „Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.
VŘ – Obraceč palet
Předmětem výběrového řízení je pořízení 1 kusu nového a nepoužitého obraceče palet včetně příslušenství, a to včetně dopravy, uvedení zařízení do provozu, jeho vyzkoušení a zaškolení personálu zadavatele, vše v místě plnění zakázky.
Rámcová smlouva na dodávku strojů na skládání nanovlákenné pásky
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, na dodávku předmětu plnění zakázky, a to na dobu určitou od uzavření rámcové smlouvy do 31. 3. 2018. Předmětem plnění zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení: - Stroje na skládání nanovlákenné pásky – 20 shodných kusů Předmětem zakázky je dodávka stroje ...
Dodávky technologie a zařízení pro výrobu nové motorové hlavy - AJ20-P6
Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci výběrového řízení na dodání DODÁVKY TECHNOLOGIE A ZAŘÍZENÍ PRO VÝROBU NOVÉ MOTOROVÉ HLAVY - AJ20-P6 pořizovaného v rámci programu „Inovace – Výzva I. „Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.
Výběrové řízení na dodávku tlakového barvícího aparátu
Předmětem plnění veřejné zakázky „Výběrové řízení na dodávku tlakového barvícího aparátu“ je dodávka tlakového barvícího aparátu dle požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách a vzoru kupní smlouvy (technická specifikace viz příloha č. 1 kupní smlouvy).
Dodávky strojů a zařízení na výrobu ocelových pístů (C)
Dodávky strojů a zařízení na výrobu ocelových pístů (C), detail viz Zadávací dokumentace na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ks-kolbenschmidt-czech-republic-a-s
Zakázka na pořízení skládacího stroje formátu B1
Pořízení nového moderního skládacího stroje formátu B1
Výběrové řízení na deinstalaci a instalaci sklářské vany a s nimi spojené práce
Deinstalace a instalace sklářské vany a s nimi spojené práce
Výběrové řízení na dodávku sklářských formovacích strojů pro linky č. 22 a 23 a jejich instalaci
Dodávka sklářských formovacích strojů pro linky č. 22 a 23 a jejich instalaci
Dodávky strojů a zařízení na výrobu ocelových pístů (F,G)
Dodávky strojů a zařízení na výrobu ocelových pístů (F,G), detail viz Zadávací dokumentace na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ks-kolbenschmidt-czech-republic-a-s
Rozšíření výrobního závodu v oblasti vstřikování plastů pro automobilový průmysl
Předmětem zakázky je dodávka 2 ks hybridních vstřikolisů, - 1 ks se uzavírací silou 100 tun se šnekem 35 mm a 1 ks se uzavírací silou 150 tun se šnekem 45 mm.
Dodávka výrobní technologie do společnosti Victory Czech s.r. o.
Pořízení řezacího laseru do výroby dle TD
Výběrové řízení na dodávku a instalaci granulátoru a související infrastruktury
Dodávka a instalace granulátoru a související infrastruktury