Likvidace zdravotnického odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2ks zařízení pro likvidaci_zbavení infekčnosti a ostrosti_zdravotnického odpadu a zajištění souvisejících stavebních prací v rozsahu potřebném pro úpravu stávající budovy SO 18a Objekt odpadového hospodářství a výstavbu nového objektu SO 18b Objekt odpadového hospodářství, vše za účelem kapacitního rozšíření ...
Materiálové využití kalů z ČOV, provzdušňování
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Materiálové využití kalů z ČOV“ registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_114/0010078. Celý předmět veřejné zakázky je uveden v kapitole 4.1 ZD. Tato kapitola je nejmenší nedělitelnou částí veřejné zakázky. Je umožněno dílčí plnění.
Miroslav Karas – Separační středisko odpadů – dodávka techniky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kuželového drtiče, třídiče a magnetu. Podrobná specifikace předmětu plnění je specifikována v přílohách č. 4 – technická specifikace. Předmětem zakázky je rovněž: • doprava do místa plnění vč. montáže • předání kompletního manuálu v českém jazyce • zaškolení obslužného personálu a uvedení zařízení do ...
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace ...
Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec“ CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007773. Dodávky pro projekt jsou Mobilní hvězdicové síto se vzduchovým třídičem a Kolový nakladač s příslušenstvím.
Pořízení drtiče objemného odpadu pro Středočeské bioodpady s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomaloběžného dvouhřídelového drtiče.
Dodávka vakuového lisu a sušičky plastů
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku zařízení do provozovny společnosti Combatra spol. s r.o., Hala ASV, Horoušánky 71, 250 82 Horoušany, Praha – východ, v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – Aplikace, reg.číslo projektu: CZ 01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009908.
Poptáváme dodávku ultrazvukové průmyslové pračky
Poptáváme dodávku ultrazvukové průmyslové pračky. Strojírenská / automotive společnost má zájem o ultrazvukovou průmyslovou pračku s filtračním systémem a ohřevem, pro čištění / odmaštění 2m dlouhých trubek s 6 ohyby, (ohyb je možné vidět v přiloženém obrázku), požadujeme čištění trubek uvnitř i na povrchu, uvnitř trubky zůstává gel používaný ...
Pořízení pojízdné mostové pily pro rozvoj kamenické výroby
Předmětem tohoto výběrového řízení je nákup pojízdné mostové pily určené ke zpracování přírodních materiálů (žula, mramor, pískovec, teracco). Zadavatel požaduje nástroje o průměru minimálně 1800 mm, který nabízí mnohostranné využití Zařízení - formátování desek, řezání stavebních a pomníkových dílů.
Pořízení brousícího a frézovacího ramene pro rozvoj kamenické výroby
Předmětem tohoto výběrového řízení je nákup brousícího a frézovacího ramene na broušení, vrtání a frézování pomníků, kuchyňských desek a umyvadel. Zadavatel požaduje Zařízení: • ve sloupovém provedení, • s hydraulickými uzávěrami pro zaletování kyvného pohybu • s pneumatickým přítlačným zařízením pomocí kyvného pohybu, např. pro ...
Inovace procesu spojování kovových konstrukčních materiálů
Předmětem zakázky je pořízení souboru zařízení pro spojování kovových konstrukčních materiálů ve firmě VYRTYCH a.s. v procesu výroby svítidel.
II. etapa dodávky technologií do společnosti UNiBON spol. s r.o.
Dodávka technologií do společnosti UNiBON dle zadávací dokumentace.
Dodávka lakovny do společnosti UNiBON
Dodávka kompletní technologie lakovny dle požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci.
SUSEN - Komponenty pro linku ETL
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komponentů pro linku ETL v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami.
Napařovací systém pro vývoj mikrometalických multivrstev
Předmětem výběrového řízení je dodávka nového napařovacího systému pro vývoj metalizačních metod v centru výzkumu forenzního zabezpečení OPTAGLIO. Cílem výzkumu je vyvinout postup pro tvorbu multivrstev, tedy více nanovrstev z odlišných kovů na jednom substrátu. Předmětem pozornosti bude také výzkum fyzikálních procesů a parametrů multivrstev a ...
Napařovací systém pro vývoj metalických multivrstev
Předmětem výběrového řízení je dodávka nového napařovacího systému pro vývoj metalizačních metod v centru výzkumu forenzního zabezpečení OPTAGLIO. Cílem výzkumu je vyvinout postup pro tvorbu multivrstev, tedy více nanovrstev z odlišných kovů na jednom substrátu. Předmětem pozornosti bude také výzkum fyzikálních procesů a parametrů multivrstev a ...
Dodávka a montáž strojů do plně automatického výrobního provozu tmelů, štuků a lepidel
Předmětem této zakázky na dodávky je nákup a montáž strojů do plně automatického výrobního provozu tmelů, štuků, lepidel a syntetických barev. Provozovna společnosti se nachází v místě Neratovice - Horňátky. Výběrové řízení je rozděleno na 3 dílčí plnění (dále jen části). Část 1. - 1ks Automatický etiketovací stroj pro kulaté, válcové, ...
Dodávka nového radionuklidového zářiče do KOP
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zabezpečení s tím souvisejících činností uzavřeného radionuklidového zářiče 137Cs typu LIZA o aktivitě 350 TBq +/- 10%, který splňuje podmínky Konzervačního ozařovacího pracoviště (dále KOP) ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Součástí zakázky je i demontáž, transport, likvidace a uskladnění v SÚROA ...
KVARK SERVIS s. r. o. - Pořízení inovativních technologií
Předmětem plnění zakázky je dodávka nových inovativních technologií určených pro výrobu osazených, zalakovaných desek plošných strojů, konkrétně nákup technologií selektivního pájení, generátoru dusíku, selektivního lakování a pájení v parách. Zadavatel umožňuje dílčí plnění tj. zakázka je rozdělena dle jednotlivých technologií na tyto 4 části: - ...
Pořízení CNC frézky včetně programovacího software
Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks lisu na vakuové tvarování plastů včetně instalace a propojení (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Výroba velkoplošných plastových dílů zejména pro automobilový průmysl“. Předmětná technologie je podrobně specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmětem plnění je rovněž doprava, ...
Zařízení (jednotka) pro mikrovlnný rozklad vzorků
Předmětem zakázky je dodávka zařízení (jednotky) pro mikrovlnný rozklad, jež bude sloužit pro přípravu vzorků k radiochemickým analýzám v rámci projektu „Centrum analytické podpory ukládání RAO“, včetně dopravy zařízení do místa plnění, instalace a zaškolení obsluhy.
Dodávka nového radionuklidového zářiče do KOP
Předmětem zakázky je dodávka, instalace a zabezpečení s tím souvisejících činností uzavřeného radionuklidového zářiče 137Cs typu LIZA o aktivitě 350 TBq +/- 10%, který splňuje podmínky Konzervačního ozařovacího pracoviště (dále KOP) ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy. Součástí zakázky je i demontáž, transport, likvidace a uskladnění v SÚROA ...
Dodávka technologií pro automatizaci výroby, testování a dohledu ústředen SHZ
Předmětem výběrového řízení je komplexní dodávka technologie pro automatizaci výroby, dozorování, evidence a logistiky ústředen stabilních hasicích zařízení, vyráběných společností KWP, s.r.o. = dodání automatizace výrobního procesu instalace, konfigurace a testování SHZ ústředen a pracoviště kontinuálního provozního dohledu SHZ ústředen.
Předmětem zakázky je kompletní dodávka odmašťovacího pracoviště vč. dodávky vzduchotechniky k němu
Předmětem zakázky je kompletní dodávka odmašťovacího pracoviště vč. dodávky vzduchotechniky k němu. Dodávka bude provedena vč. montáže a zprovoznění na místě u odběratele, odvodů spalin, rozvodů vody a tlakového vzduchu, odpadů, montážního materiálu, zaškolení obsluhy pracoviště na místě montáže a předání dokumentace skutečného provedení dodávky. ...
Pořízení lisu na vakuové tvarování plastů
Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks lisu na vakuové tvarování plastů včetně instalace a propojení (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Výroba velkoplošných plastových dílů zejména pro automobilový průmysl“. Předmětná technologie je podrobně specifikována v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmětem plnění je rovněž doprava, ...