Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení -  UV zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka UV zdroje pro detekci chromatogramů pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.
Dodávka rolby
Dodávka rolby pro úpravu ledové plochy pro ZS v Hradci Králové, záruční a pozáruční servis
Pořízení vybavení pro zkvalitnění teoretické a praktické výuky ČLA Trutnov – simulátor harvestoru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka simulátoru harvestoru a poskytnutí souvisejících služeb. Uživatelem dodaného zboží bude Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola, se sídlem Lesnická 9, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO 601 53 296. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven ...
Další etapa modernizace technického vybavení pro unikátní obory SPŠKS v Hořicích
Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka technického vybavení - lanové pily“ a poskytnutí souvisejících služeb do Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Husova 675, 508 01 Hořice, dle technické specifikace uvedené v zadávacích podmínkách.
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – dodávka 2D/3D lisu II.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vakuového lisu pro 2D/3D tvarování plastů a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven zadávací dokumentací.
Montáž mlýna 41.31
Montážní práce - montáž mlýna na připravený základ, dodávka mlecí náplně a uvedení mlýna do provozu.
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí - Dodávka technického vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka velkoformátové laminace pro centrum odborné přípravy a poskytnutí souvisejících služeb. Požadované parametry: Velkoformátová laminace o Určeno pro laminování materiálu o šíři do 160 cm o Rychlost laminace 3 m/min o Průchod materiálu 0 až 40 mm o Regulace teploty válce o Tloušťka materiálu 0 až 40 ...
Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a. s.
Dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu nové mísicí zařízení na přípravu suchých pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a.s.
Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – dodávka 2D/3D lisu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks vakuového lisu pro 2D/3D tvarování plastů a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět veřejné zakázky včetně technické specifikace je podrobně stanoven zadávací dokumentací.
Dodávka rourového jednokomorového mlýna
Předmětem zakázky je dodávka nového kompletně vybaveného jednokomorového rourového mlýna pro mokrý způsob mletí.
Nákup nástrojů k výrobní lince
Předmětem zakázky je nákup nástrojů k výrobní lince na zpracování plastů metodou vstřikování. Parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
Laser pro přesné obrábění
Předmětem zakázky je dodávka a instalace laseru včetně školení obsluhy v rozsahu nezbytném pro samostatné ovládání stroje. Jedná se o zdroj laserového záření pro rychlé a přesné obrábění materiálů, které jsou jinými způsoby jen obtížně obrobitelné (sklo, safír, YAG). Předpokladem pro takový proces je dostatečně vysoký výkon, velká energie pulzů a ...
Výběrové řízení na dodavatele nového typu dvouválcového lisovacího kalandru pro lisovací linku č. 1
Dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu nového typu dvouválcového lisovacího kalandru na lisovací linku číslo 1 v Technistone, a. s.
Pick & place zařízení pro plnění kolíků FAB do sestav zámků
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Pick & Place zařízení pro plnění kolíků FAB do sestav zámků“ je konstrukce, výroba a dodání zařízení, včetně uvedení do provozu, pomocí kterého budou kolíky, automaticky plněny do před-montovaných sestav dveřních zámků (stavítkové otvory v tělesech). Jedná se o stavítka, blokovací kolíky a doplňkové kolíky pro ...
Pick & place zařízení pro plnění kolíků PERK do sestav zámků
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Pick & Place zařízení pro plnění kolíků PERK do sestav zámků“ je konstrukce, výroba a dodání zařízení, včetně uvedení do provozu, pomocí kterého bu-dou kolíky, automaticky plněny do předmontovaných sestav dveřních zámků (stavítkové otvory v tělesech). Jedná se o stavítka, blokovací kolíky a doplňkové kolíky pro ...
Zátkovačka PERK
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Zátkovačka PERK“ je konstrukce, výroba a dodání zátkovačky, která bude plnit a uzavírat před-naplněné sestavy z montážního automatu nebo ručních montáží. Sestavy zámků budou do zátkovačky vkládány a odebírány manuálně. Do zátkovačky budou vstupovat různé typy sestav, které budou plněny ze zásobníků komponenty a ...
Inline praní dílů ze stroje IMAS FLEX 150 UK
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Inline praní dílů ze stroje IMAS Flex 150 UK“ je kon-strukce, výroba a dodání systému, pomocí kterého budou díly, vyrobené strojem IMAS FLEX 150 UK (dále jen IMAS), plně automaticky skládány z dopravníku stroje/ popř. stroje do palet pro pra-ní, vyprány a rovnány do příslušných KLT RAKO ve výstupním dopravníku. ...
Dodávka zařízení pro vibrační a další vývojové zkoušky v oblasti automotive
Jedná se o výběrové řízení s dílčím plněním na dodávku zařízení pro vývojové aktivity zadavatele. Dodávka zařízení pro vibrační a další vývojové zkoušky v oblasti automotive: 1. Vibrační zařízení 50kN, včetně dvojitého kluzného stolu 2. Kontrolní a řídicí systém pro vibrační zařízení 3. Klimatická komora k vibračnímu zařízení o objemu min. ...
Montáž KPO bubínků PERK, Montáž KPO těles PERK
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Montáž KPO bubínků a těles PERK “ je konstrukce, výroba a dodání zařízení na plnění otvorů v bubínku PERK kalenými kolíky a zařízení na plnění otvorů v tělese PERK kalenými kolíky. Jedná se o dvě na sobě nezávislá zařízení.
Stroj na kalibrování otvorů a plnění kalených kolíků do bubínků - verze č. 2
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Stroj na kalibrování otvorů a plnění kalených kolíků do bubínků“ je konstrukce, výroba a dodání zařízení dle technické specifikace stroje v zadávací dokumentaci.
Zátkovačky PERK, ENTR a FAB
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Zátkovačky PERK, ENTR a FAB“ je konstrukce, výroba a dodání tří zátkovaček, které budou plnit a uzavírat před-naplněné sestavy z montážního automatu nebo ručních montáží. Sestavy zámků budou do jednotlivých zátkovaček vkládány a odebírány manuálně. Každá ze tří zátkovaček bude samostatné zařízení na oddělených ...
Výběr dodavatele na dodávku extrakční a testovací technologie
Předmětem plnění zakázky je dodávka Separačního vývojového a testovacího zařízení využívající technologii superkritického oxidu uhličitého a superkritické vody. Dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý a odpovídat platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
Zařízení na protahování profilů do bubínků typ PERK
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Zařízení na protahování profilů do bubínků typ PERK“ je konstrukce, výroba a dodání zařízení na „protahování profilů do polotovarů (bubínků) typ PERK“ a dále do 6-ti stavítkových polotovarů FAB.
Zařízení na důlkování klíčů typ PERK
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Zařízení na důlkování klíčů typ PERK“ je konstrukce, výroba a dodání zařízení na „důlkování“ klíčů typ PERK. Polotovary vstupující do stroje jsou klíče dle výkresové dokumentace. Jedná se o oboustranně souměrné klíče – hřbetování a profil klíče je proveden shodně z obou stran klíče. Klíče jsou včetně ...
Stroj na kalibrování otvorů a plnění kalených kolíků do bubínků
Předmětem plnění zakázky pod názvem „Stroj na kalibrování otvorů a plnění kalených kolíků do bubínků“ je konstrukce, výroba a dodání zařízení dle technické specifikace stroje dle Zadávací dokumentace.