Dodání 1 ks stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů
Předmětem Výběrového řízení je dodání 1 kusu stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů masivních postelí. Předmětem Výběrového řízení se rozumí dodání, instalace, proškolení obsluhy a uvedení stroje do provozu.
Modernizace výroby - Zábojník s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka automatizovaného systému výroby betonových prefabrikátů vibračním způsobem, který zahrnuje: ? automatizované výrobní zařízení pro výrobu betonových produktů vibračním způsobem, ? odvážkový vozík pro manipulaci s hotovým výrobkem, ? formové zařízení kónus 100/90 dle DIN 4034 díl 2 (tloušťka stěny výrobku 90 ...
Dodávka technologie drcení pro společnost MYKOL spol. s r.o.
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení: - Odrazový drtič Podrobný popis technologie je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
KM Beta a.s. - Inovace střešní betonové tašky
Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií pro výrobu nové povrchové úpravy střešní betonové tašky – hydraulický lis, clonové stříkací zařízení, sušící karusel, paletizační zařízení (paletizace a páskování) a fóliovací zařízení blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zakázka je rozdělena na 4 části, a ...
KM Beta a.s. - Inovace střešní betonové tašky
Předmětem této zakázky je dodávka nových výrobních technologií pro výrobu nové povrchové úpravy střešní betonové tašky – hydraulický lis, clonové stříkací zařízení, sušící karusel, paletizační zařízení (paletizace a páskování) a fóliovací zařízení blíže specifikované zadávací dokumentací a jejími přílohami. Zakázka je rozdělena na 4 části, a ...
Pořízení laserového řezacího stroje
Předmětem zakázky je dodávka laserového řezacího pevnolátkového stroje.
Osazovací automat
Předmětem výběrového řízení je dodávka, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy technologického zařízení: Osazovací automat (1 ks). Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Výběrové řízení na dodávku a instalaci strojního zařízení pro výrobu betonové tašky
KM Beta a.s. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a instalaci strojního zařízení pro výrobu nového typu střešní betonové tašky.
Poptáváme odmašťovací stroj
Poptáváme odmašťovací stroj velkých rozměrů, jako jsou bloky spalovacích motorů na železniční kolejová vozidla.(rozměr bloku: délka 1200mm, šířka 600mm, výška 500mm) Váha bloku: 480 kg.
Vývoj ochucených olejů a octů se zdravotním benefitem - výrobní technologie
Poptávka po výrobním zařízení k přípravě olejů i octů doplněných o aromatické ingredience příznivě ovlivňující chuťové vlastnosti základních surovin při dodržení potřebných hygienických standardů danými předpisy pro tento druh produkce.