3D tiskárna pro tisk plastů s příslušenstvím
Předmětem zakázky je dodávka speciální 3D tiskárny pro tisk z plastu s příslušenstvím (zařízením) nutným pro dokončení vytisknutého modelu (např. odstranění podpor). Požadována je tiskárna s vysokou přesností vyráběných dílů a umožňující tisk i z biokompatibilních a vysokopevnostních materiálů. Tiskárnu a příslušenství musí být možné umístit do ...
Robotická totální stanice B.
Předmětem zakázky je dodávka přesné totální stanice s automatickým trackováním objektu, dlouhým dosahem, velmi vysokou přesností, dálkovým ovládáním a možností přenosu obrazu sledovaného cíle. Stanice bude používána pro automatické trackování autonomních dronů a mobilních robotů ve vnitřním a vnějším prostředí s vysokou přesností pomocí odrazného ...
Nákup drtiče nadrozměrného odpadu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s dodáním, provedením a uvedením do provozu drtiče nadrozměrného odpadu v rámci stávajícího zařízení zadavatele. Zakázka má charakter dodávky Design & Build. Podmínkou podání nabídky je účast na prohlídce místa ...
Dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS.
Simulátor dopravní nehody pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně - Bohunicích
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení – simulátoru dopravní nehody Vzdělávacího a výcvikového střediska včetně poskytnutí pozáručního servisu.
Lasery pro kvantovou spektroskopii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v ...
Poptáváme dodávku stroje pro výrobu mezistěn ze včelího vosku
Poptávám dodávku 1ks plně automatického stroje vč. příslušenství pro výrobu mezistěn ze včelího vosku.
Nízkošumový laser s modulací výkonu pro chlazení nanočástic
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nízkošumového laseru s modulací výkonu pro chlazení nanočástic. Nízkošumový vláknový laser s příslušenstvím bude použit pro optické chytání a chlazení pohybu těžiště nanočástic ve vysokém vakuu. Laser by měl emitovat záření v blízkosti vlnové délky 1550 nm, kde jsou nejcitlivější ...
Elektrodynamický stroj pro mechanické,  zejména nízkocyklové únavové zkoušky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je elektrodynamický stroj pro mechanické, zejména nízkocyklové únavové zkoušky, tj. dodávka nového universálního elektrodynamického stroje s lineárním motorem, který představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění mechanických a ...
Změna technologie úpravy vody a dezinfekce TUV v areálu FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je změna dezinfekce TUV v areálu zadavatele zahrnující výměnu technologie dezinfekce jako takové vč. dodání technologie nové a příslušného záručního servisu, dále pak doplňkové služby zajištující provoz technologie (čištění, kontroly apod.) a taktéž i dodávka samotné dezinfekční látky.
Snížení fugitivních emisí ve slévárně Moravia Tech, a.s.
Projekt řeší zachycení dosud neodsávaných fugitivních emisí TZL u jednotlivých zdrojů znečištění a v navazujících prostorách, kde emise unikají netěsnostmi v obvodové obálce výrobních hal. Projekt navrhuje použití nových BAT nízkoemisních technologií, které nahrazují původní vysoko emisní. Součástí řešení jsou i vynucené investice do technologií a ...
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 1x450t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 2 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány i manipulační automatický roboti na odebírání výlisků, zařízení pro sušení, temperační zařízení a regulátor systému horkých vtoků.
Prstencový roztřískovač pro dřevotřískové desky a OSB
Dodávka prstencového roztřískovače pro dřevotřískové desky a OSB v souladu s Přílohou č. 1 - technickou specifikací zadávací dokumentace.
Laserové řezačky
Dvě nové laserové řezačky pro digitální laboratoř zadavatele – projekt FabLab a Mobilní FabLab.
Poptáváme dodavatele technologie na výrobu plochého skla
Pre arabského partnera v Bahrajne hľadáme dodávateľa technológie na výrobu plochého skla / Flat Glass / a izolačného dvoj a troj skla. Tovar je určený na arabsky trh Bahrain- . Kontrakt formou bankovej garancie BD-SBLC , rokovanie formou B2B
Dodání paketovacího stroje s nářadím
Předmětem zakázky je dodání jednoho kusu jednoúčelového stroje na výrobu svazků statorových plechů.
Supravodivý magnet
Předmětem zakázky je dodávka supravodivého magnetu včetně nezbytného zařízení k řádnému provozu bez nutnosti použití infrastruktury ke kryogenním kapalinám (tzv. cryogen-free nebo recondensing system). Magnet bude využíván k elektron paramagnetické rezonanci (EPR). Součástí magnetu bude variabilní teplotní jádro (VTI) a nezbytná elektronika k ...
Modernizace LIBS systému s mikrometrovým prostorovým rozlišením pro použití v bioanalýze
Předmětem zakázky je modernizace LIBS systému s mikrometrovým prostorovým rozlišením pro použití v bio-analýze. V rámci této modernizace je požadována dodávka souboru zařízení, které zvýší analytické možnosti skupiny Laserová spektroskopie. Veškerá zařízení požadovaná v rámci této zakázky, musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem LIBS ...
Dodání 1 ks stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů
Předmětem Výběrového řízení je dodání 1 kusu stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů masivních postelí. Předmětem Výběrového řízení se rozumí dodání, instalace, proškolení obsluhy a uvedení stroje do provozu.
Dodávka krimpovacího stroje na výrobu kabelových svazků
Dodávka krimpovacího stroje na výrobu kabelových svazků s následujícími charakteristikami: - Krimpovací síla min. 15 KN. - Programovatelná výška krimpu (rozlišení alespoň 0,05mm) a délka (minimální rozsah 10-30mm) krimpu. - Umožňuje zpracovat vodič od 0.25MM2 až po 4 mm2. - Integrovaný nulový zástřih. - Integrovaná kontrola krimpovací síly ...
V 00201A – dodávka vyfukovacího stroje
Předmětem zakázky je dodávka technologie automatického vyfukovacího vytlačovacího stroje, vhodného k výrobě dutých plastových obalů o kapacitě 1 x 25 litrů. Bližší podrobnosti jsou uvedeny níže. Výkresy vyráběných kanystrů jsou součástí zadávací dokumentace a jsou uvedeny v příloze č. 3.
Dodávka strojního vybavení do společnosti MERYL PLAST, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního zařízení. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na pět části: Část I. Dodávka 2 ks extruderů Část II. Dodávka 2 ks pytlovaček Část III. Dodávka soustavy multifunkčních zařízení na skládání, porcování fólií před pytlovačkami Část IV. Dodávka recyklační linky Část V. Dodávka zařízení na ...
Modernizace výroby - Zábojník s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka automatizovaného systému výroby betonových prefabrikátů vibračním způsobem, který zahrnuje: ? automatizované výrobní zařízení pro výrobu betonových produktů vibračním způsobem, ? odvážkový vozík pro manipulaci s hotovým výrobkem, ? formové zařízení kónus 100/90 dle DIN 4034 díl 2 (tloušťka stěny výrobku 90 ...
Vybavení – ustavování strojů, měření vibrací, tenzometrické měření, velkoformátová tiskárna
Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka vybavení pro VaV centrum společnosti EKOL, spol. s r.o., přičemž zakázka je rozdělena na části.
Dodávka souboru vstřikovacích forem č. 2
Předmětem zakázky je dodávka souboru vstřikovacích forem pro modely Ra/Rahi – TT, Tatra 148 – HO a V3S - TT. Blíže viz Zadávací dokumentace.