Dodávka komponent ke klasifikaci surovin
Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na sedm částí, a to na ...
Dodávka komponent pro rozdružování materiálů
Předmětem zakázky je dodávka Komponent nebo více Komponentů – zařízení do provozovny společnosti COTTEX Trade s.r.o. Roudná 1, 392 01 Soběslav, Česká Republika specifikované v příloze č. 2 zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen podle § 101 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, rozdělena na čtyři části, a to na ...
Dodávka energeticky úsporných vstřikovacích lisů pro výrobu plastových výlisků
Předmětem VŘ je dodávka tří strojů definovaných níže 1) Energeticky úsporný vstřikolis pro výrobu plastových výlisků včetně integrovaného robota s tonáží min. 150t 2) Energeticky úsporný vstřikolis pro výrobu plastových výlisků včetně integrovaného robota s tonáží min. 80t 3) Energeticky úsporný vstřikolis pro výrobu plastových výlisků včetně ...
Rekonstrukce technologie galvanických procesů 1. etapa
dodávka rekonstrukce technologie galvanických procesů 1. etapa při dodržení podmínek zadávací dokumentace, která je přílohou tohoto výběrového řízení v oddílu Seznam aktuálních zakázek na profilu zadavatele
Dodávka hydraulického ohraňovacího lisu a hydraulických tabulových nůžek
Hydraulický ohraňovací lis - 1 ks pro tvarovou úpravu plechových polotovarů; hydraulické tabulové nůžky - 1 ks. k dělení plechů. Součástí dodávky je doprava do provozovny zadavatele, zprovoznění a seřízení včetně zaškolení obsluhy.
PELETUM Technologie
Předmětem zakázky, která je součástí projektu financovaného z OPPIK, je pořízení nové technologie – mobilní sušárny dřevní štěpky s kotlem, která umožní zavedení výroby suché štěpky a zajistí rozšíření kapacity přípravy surovin pro výrobu štěpky ve společnosti.
Dodávka stroje na odjehlování a broušení s filtrační jednotkou
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nové technologie, konkrétně stroje na odjehlování a broušení s filtrační jednotkou, do výrobního provozu společnosti Farmtec a.s., Tisová 326, 391 33 Jistebnice.
Dodávka stroje na odjehlování a broušení s filtrační jednotkou
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nové technologie, konkrétně stroje na odjehlování a broušení s filtrační jednotkou, do výrobního provozu společnosti Farmtec a.s., Tisová 326, 391 33 Jistebnice.
Dodávka vícepolohového postupového lisu pro lisování za studena
Předmětem zakázky je dodávka vícepolohového postupového lisu určeného pro výrobu svorníků, které tvoří součást zapalovacích svíček.
Sítovací zařízení
Předmětem této zakázky na dodávky je dodávka nového sítovacího zařízení s příslušenstvím pro využití při specifickém výzkumně-vývojovém projektu. Detailní specifikace, vč. požadavků na příslušenství a odůvodnění požadavku na konkrétní výrobek je uvedena v Zadávací dokumentaci - viz Profil zadavatele.
Automatizovaná výrobní buňka
Předmětem zakázky je dodávka pilotní automatizované výrobní buňky s pokročilými systémy měření, kontroly a diagnostiky tvořené dvěma CNC obráběcími centry, automatizovanou obsluhou, SW systémem správy dat (programování buňky, verifikace programů, simulace procesů), a průmyslovým pracím zařízením.
Sítovací zařízení
Předmětem této zakázky na dodávky je dodávka nového sítovacího zařízení s příslušenstvím. Zadavatel požaduje dodávku sítovacího zařízení Retsch, typ AS200 Control. Detailní specifikace, vč. požadavků na příslušenství a odůvodnění požadavku na konkrétní výrobek je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Dodávka stroje na odjehlování a broušení s filtrační jednotkou
Předmětem zakázky je dodávka a instalace nové technologie, konkrétně stroje na odjehlování a broušení s filtrační jednotkou, do výrobního provozu společnosti Farmtec a.s., Tisová 326, 391 33 Jistebnice.
Vysokotlaké licí pracoviště
Předmětem zakázky je dodávka pilotního vysokotlakého licího pracoviště s uzavírací silou 1.000t, s technologiemi pro lití ve vakuu a bodové chlazení.
Průmyslové prací zařízení
Předmětem zakázky je dodávka průmyslového komorového pracího zařízení s ultrazvukem.
Dodávka CNC obráběcího centra pro výrobu plastových dílů a neželezných kompozitů
1. Předmětem zakázky je pořízení nového, nepoužívaného a dosud neodepisovaného „CNC obráběcího centra pro výrobu plastových dílů a neželezných kompozitů“ v rámci OP PIK - TECHNOLOGIE III. CNC obráběcí centrum je koncipováno jako plně automatické pracoviště s minimálními požadavky na obslužnost. CNC obráběcí centrum je ...
Inovovaná výrobková řada víček a související inovace
Předmětem výběrového řízení je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy této technologie - část 3) Nový systém toku barev. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých ...
Klimatické, teplotní a šokové komory
Předmětem zakázky je dodávka klimatických, teplotních a šokových komor včetně dopravy na místo provozu, pojištění, cla, instalace na místě provozu, uvedení do chodu a základního zaškolení personálu.
Klimatické, teplotní a šokové komory
Předmětem zakázky je dodávka klimatických, teplotních a šokových komor včetně dopravy na místo provozu, pojištění, cla, instalace na místě provozu, uvedení do chodu a základního zaškolení personálu.
Dodávka CNC obráběcího centra pro výrobu plastových dílů a neželezných kompozitů
1. Předmětem zakázky je pořízení nového, nepoužívaného a dosud neodepisovaného „CNC obráběcího centra pro výrobu plastových dílů a neželezných kompozitů“ v rámci OP PIK - TECHNOLOGIE III. CNC obráběcí centrum je koncipováno jako plně automatické pracoviště s minimálními požadavky na obslužnost. CNC obráběcí centrum je určeno ...
Výběrové řízení na dodavatele části technologické linky pro výrobu speciální cihelné tvarovky
Předmět zakázky je rozdělen na dílčí plnění, tj. dvě technologické části. Dodavatel nabídne na vybranou část plnění samostatnou nabídku. Předmětem zakázky části 1 je dodávka nového, nepoužitého brusného zařízení pro rovinné broušení pálených keramických materiálů a speciálních cihelných tvarovek pro roletový překlad, oboustranně na řezných ...
Aglomerační linka na recyklaci plastového odpadu č.2
Předmětem zakázky je dodávka a montáž souboru strojů (linky), který musí v kmplexu svých funkcí zajistit výrobu (recyklaci) komunálního a průmyslového plastového odpadu při minimálním změnění mechanických a fyzických vlastností výstupních surovin.
Pořízení recyklační linky na zpracování komunálního odpadu ve formě papíru a lepenky
Montáž a dodávka recyklační technologie na zpracování odpadů ve formě papíru a lepenky,drtící sekce a lisovací sekce do papírových pelet. Přesná specifikace technologie v zadávací dokumentaci
Sháním vyvíječ acetylenu
Poptávám vyvíječ acetylenu i nefunkční.
Dodávka speciálního pásového vozidla Rolba
Předmětem veřejné zakázky „Dodávka speciálního pásového vozidla Rolba“ je dodávka speciálního pásového vozidla Rolba pro potřeby zadavatele, spočívající zajištění opatření při vzniku mimořádných událostí v Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, jako jsou lesní požáry, důsledky mimořádných povětrnostních událostí, likvidace následků ...