Mobilný čeľusťový alebo odrazový drvič s magnetickým seprátorom
Obstaranie strojového vybavenia pre zriadenie mobilného recyklačného zariadenia stavebného odpadu: Mobilný čeľusťový alebo odrazový drvič s magnetickým separátorom - 1 ks, Podvalníkový trojnápravový náves - 1 ks, Pásové rýpadlo - 1 ks, Demolačné kliešte - 1 ks. S cieľom umožniť širšiu hospodársku súťaž je predmet zákazky rozdelený na 3 časti.
Plynové hospodářství II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci plynového hospodářství při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k úpravě a skladování plynné fáze, která opouští kondenzační chladič a je tvořena vodíkem (H2), oxidem ...
Dodávka materiálu pro pyrolýzní retortu a její příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku materiálu pro pyrolýzní retortu a její příslušenství.
Dodání laminačního lisu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu laminačního lisu, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Technické a další požadavky jsou stanoveny v kupní smlouvě. Zadavatel si dále ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 ...
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze podle seznamu dodávaných technologií, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy - referenční standard ...
Rozšíření třídící linky odpadu LIKO SVITAVY a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Třídící linka ve Svitavách byla vybudována v r. 1995 v době, kdy byl v této lokalitě také zaváděn tříděný sběr odpadu. Třídírna je od počátku provozovaná společností LIKO SVITAVY a.s. Původní technologické řešení a jeho kapacitní dispozice ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o.
Predmetom zákazky v rámci logického celku 1 je zabezpečenie dodávky a inštalácie technologického zariadenia - CNC mostová píla, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa
Inovácia procesu prípravy materiálu v spoločnosti AGM – TRADE s. r. o.
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie Rezacie centrum Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. týchto súťažných podkladov (ďalej aj akoSP).
Automatická rezačka pások
Technológia na výrobu podkladových profilov
Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti Afp s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia v rámci projektu Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti Afp s.r.o.: Vstrekovací lis na výrobu plastových výliskov za pomoci vstrekovacej formy (1 celok) Vrátane dopravy a montáže zariadenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s.: Etapa 2: Formovací linka, Etapa 3: Tavírna
Předmětem plnění veřejné zakázky je ekologizace slévárny společnosti TATRA METALURGIE a.s. náhradou stávající indukční tavírny a zastaralých linek se souvisejícími obslužnými provozy, zatěžujícími životní a pracovní prostředí, za nové, moderní, splňující současné ekologické a technické požadavky.
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 2x500t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 3 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány: Vstřikolis 500t-A včetně regulátorů systémů horkých vtoků integrovaných ve vstřikolise, robota pro vstřikolis 500t-A, 4ks temperačních jednotek pro vstřikolis 500t-A, 3ks sušícího zařízení + 3ks nasávacího ...
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 2x500t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 3 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány:Vstřikolis 500t-A včetně regulátorů systémů horkých vtoků integrovaných ve vstřikolise, manipulačního robota pro vstřikolis 500t-A, 4ks temperačních jednotek pro vstřikolis 500t-A, 3ks sušícího zařízení + 3ks ...
DNS - Zakázková výroba TP20 067
Předmětem plnění jednotlivých veřejných zakázek na dodávky bude zakázková výroba jednotlivých dílů, dodání standardních strojních komponent nebo výroba a montáž celků pro účely konstrukce různého druhu technických nebo vědeckých zařízení ve výzkumném centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech. Tato výroba bude při plnění jednotlivých veřejných ...
Recyklace komunálního odpadu - 3
Technologie Recyklace komunálního odpadu
UTB - Stroj na vakuové tváření plastů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou vakuových lisů určených pro tepelné tváření plastů (thermoforming) pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kyvadlo
Předmětem veřejné zakázky je dodávka experimentálního fyzikálního modelu trojitého inverzního kyvadla s pevnou základnou a lineárním pohonem vozíku (dále jen „kyvadlo“). Zadavatel požaduje dodání kyvadla dle jeho požadavků, které jsou definovány v rámci technické specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu ...
Výcvikový systém operátorů FLIR - nákup
Nákup výcvikového zařízení, určeného pro syntetický výcvik leteckého personálu, zejména operátorů optoelektronického systému FLIR Star SAFIRE III. Dále zajištění iniciačního výcvikového kurzu v používání zařízení pro minimálně dva operátory instruktory a zajištění servisní podpory v letech 2020 až 2024.
Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického vybavení pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze podle seznamu dodávaných technologií, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy - referenční standard ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o.
Predmetom zákazky v rámci logického celku 1 je zabezpečenie dodávky a inštalácie technologického zariadenia - CNC mostová píla, vrátane potrebného príslušenstva pre obrábanie prírodného a umelého kameňa
Potlačový a laminovací stroj
Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných technologických zariadení: - potlačový stroj na fóliu (1 ks) - laminovací stroj (1 ks) - stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextruziou (1 ks) - stroj na vyfukovanie fólie koextruziou (1 ks) Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů - II
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti - návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.
Obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom spracovania poľnohospodárskej biomasy
Predmetom zákazky je obstaranie peletovacej linky s balíkovaním za účelom spracovania poľnohospodárskej biomasy podľa súťažných podkladov.
Olejové hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku součástek a komponent, které budou sloužit pro realizaci olejového hospodářství při řešení a realizaci projektu. Jedná se o dodávky, které budou následně sloužit k jímání, úpravě a skladování kapalných uhlovodíků, jež vznikají kondenzací horkého procesního plynu během ...
Měřící pracoviště stroje BUD100/7000
Předmětem veřejné zakázky je komplexní dodávka širokorozsahového měřidla skládajícího se z: - Vlastní širokorozsahové měřící hlavy - Polohovacího zařízení včetně pohonů a elektrického zapojení připraveného do implementace do PROTOTYPU stroje - Dokovací stanice umístěné v levé části předního lože, zajišťující odpovídající požadavky krytí a ...