Technologická zařízení pro výrobu stomatologických pomůcek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového technologického zařízení, nových strojů. Zakázka je rozdělena na části.
Inovatívne technológie pre spoločnosť LUSIK TRADE, s.r.o.
Predmetom zákazky ja obstaranie: Časť č. 1: Stroj na opracovanie pogumovaných valcov a Časť č. 2: Stroj na odlievanie polyuretánov spoločnosti LUSIK TRADE, s.r.o.. Inovatívna technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa LUSIK TRADE, s.r.o., v Beluši, Slatinská cesta 1724. Podrobná technická ...
Extruzní a koextruzní technologie pro bariérové materiály pro zapojení in-line s tvarovací technologie
Předmětem této zakázky je dodávka Extruzní a koextruzní technologie pro bariérové materiály pro zapojení in-line s tvarovací technologií, blíže specifikovaná zadávací dokumentací a jejími přílohami. Veškeré dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele. Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění ...
Dodávka technologické linky na drcení kameniva II
Předmětem zakázky je návrh a dodání technologické linky na drcení kameniva, její instalace a uvedení do provozu.
Poptáváme dodavatele technologie na výrobu plochého skla
Pre arabského partnera v Bahrajne hľadáme dodávateľa technológie na výrobu plochého skla / Flat Glass / a izolačného dvoj a troj skla. Tovar je určený na arabsky trh Bahrain- . Kontrakt formou bankovej garancie BD-SBLC , rokovanie formou B2B
Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá
Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia: Materiálové zhodnotenie nevyužitého, nie nebezpečného odpadu na ekologické palivá (1 celok) Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Dodávka moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o.
Předmětem zakázky je výběr dodavatele, který provede dodávku moderní pily s automatizovaným provozem pro společnost Kamenoprůmyslové závody, s.r.o. na adresu T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov., v rámci projektu podporovaného z OPPIK 2014 - 2020 – výzva č. II programu Úspory energie, reg.číslo projektu: ...
Modernizace a rozšíření stávajícího provozu
Předmětem zakázky je dodávka, umístění, montáž, uvedení do provozu nového stroje na výrobu sáčků a všechny další práce související s plněním veřejné zakázky
Vakuová aparatura pro nanášení tenkých optických vrstev s podporou iontů
Předmětem zakázky je dodávka, montáž, instalace, předvedení zadaných technologických procesů u výrobce a u zadavatele a uvedení do užívání vakuové aparatury pro nanášení tenkých optických vrstev včetně zaškolení obsluhy pro výrobu technicky velmi náročných optických vrstev na rovinných i zakřivených plochách pro různé typy materiálů. Technické ...
Sústava vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, VE Gabčíkovo - Dodanie 2 ks strojov na čistenie hrablíc
Predmetom zákazky je dodávka 2 ks strojov na čistenie hrablíc. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stroj pro extruzní vyfukování polymerních materiálů na bázi polypropylenu a polyetylenu
Předmětem této zakázky je dodávka Stroje pro extruzní vyfukování polymerních materiálů na bázi polypropylenu a polyetylenu s příslušenstvím a se systémem monitorování technologického procesu. Dodávka je blíže specifikována zadávací dokumentací. Veškeré dokumenty jsou dostupné na profilu zadavatele. Zakázka je zadávána mimo režim zákona č. ...
Dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stroje na drhnutí sušeného květu levandule ze stonku včetně jeho dopravy na místo plnění a poskytnutí záruky na stroj v délce 24 měsíců.
Dodávka zařízení pro simulaci životnosti
Předmětem výběrového řízení je vývoj, výroba a dodávka zařízení pro simulaci životnosti řídících jednotek 8HP včetně balení, dopravy, instalace, zprovoznění, technické podpory a zaškolení obsluhy zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Bezkontaktní 3D laser - skenner
Předmětem veřejné zakázky je dodávka „Bezkontaktní 3D laser - skenner“ (dále jen „zařízení“). Zadavatel požaduje dodávku „zařízení“ s následujícími technickými parametry. Zařízení musí disponovat požadavky na jemné rozlišení snímání, velikost snímaných výrobků a hlavně musí poskytovat výstupy v požadovaných formátech vhodných pro další úpravu. ...
Technológia do výroby PVC hadíc -  Flexi plast s.r.o.
Predmetom zákazky je dodanie technológie do výroby PVC hadíc. Podrobná špecifikácia predmetu obstarávania je uvedená v Súťažných podkladoch.
PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka PVD povlakovacího systému s HiPIMS zdrojem. Tento PVD povlakovací systém s HiPIMS zdrojem musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.
Dodávka systému na aditívnu výrobu
Dodávka systému na aditívnu výrobu v rámci projektu: D&I Group - podpora novej spoločnosti, v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03.
Nákup plneautomatickej betonárky na výrobu transportného betónu
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Plneautomatická betonárka na výrobu transportného betónu (1 ks); Vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOREKT
Predmetom obstarávania je: 1) Čeľusťový drvič so separátorom železnej výstuže 2) Triediaca jednotka s vibračným triedičom Podrobná technická špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Modernizácia výroby drevohliníkových okien
Predmetom zákazky je modernizácia výroby drevohliníkových okien. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti EUCOS SK s.r.o.
Predmetom tejto zákazky je zabezpečiť výrobne stroje ktoré umožnia rast kvality poskytovaných služieb.
Podpora novovzniknutého podniku prostredníctvom investície do technologického vybavenia
Predmetom obstarávania je technologické vybavenie spoločnosti HOSTIN, s.r.o.
Vybavení vývojového a technologického centra v závodě Chlumčany přístroji
Zakázka představuje kompletní dodávku zařízení - 2ks sušárny, 2 ks rychlomlecích stolic, 2 ks min.13litrových pecí, 1 ks min. 9 litrové pece