Kořenov – dodávka roleb
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových pásových roleb na úpravu lyžařských stop dle technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách pro JIZERKY PRO VÁS o.p.s. a JIZERSKÁ, o.p.s., které zakázku zadávají společně ve smyslu § 7 Zákona.
Inovace strojového vybavení firmy IKTUS, s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka a uvedení do provozu následující technologie: 1. jednostranná průběžná olepovačka hran pro olepení a opracování hran rovných a prostorově tvarovaných dílů 2. hydraulický lis s vysokofrekvenčním generátorem pro ohýbání a lepení nábytkových dílů z masivních a velkoplošných materiálů 3. řezací plotter jednovrstvý pro ...
Inovatívna technológia na výrobu flexotlačových platní
Predmetom zákazky je nákup inovatívnej technológie (logický celok č. 2), ktorá bude predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy č. OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04. Názov ŽoNFP: Inovácie v spoločnosti FLEXOPRINT, s.r.o.. Logický celok č. 2: Inovatívna technológia na výrobu flexotlačových platní pozostáva z dvoch ...
Supravodivý magnet
Předmětem zakázky je dodávka supravodivého magnetu včetně nezbytného zařízení k řádnému provozu bez nutnosti použití infrastruktury ke kryogenním kapalinám (tzv. cryogen-free nebo recondensing system). Magnet bude využíván k elektron paramagnetické rezonanci (EPR). Součástí magnetu bude variabilní teplotní jádro (VTI) a nezbytná elektronika k ...
Obstaranie technologického sektora
Predmetná zákazka zahŕňa obstaranie technologického sektoru na výrobu základných platní, jednoúčelových zariadení a strojov, etalónových prípravkov, nástrojov, foriem a výrobu komponentov. Podrobná technická špecifikácia zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch.
Rozšírenie sortimentu výrobkov cestou diverzifikácie výroby zavedením inovatívnej technológie
Predmetom postupu zadávania zákazky je dodanie inovatívnej technológie v rámci realizácie projektu Rozšírenie sortimentu výrobkov cestou diverzifikácie výroby zavedením inovatívnej technológie. Inovatívnou technológiou je kompletná linka na profilovanie pozinkovaných/nepozinkovaných zváraných rúr s pozinkovaným/nepozinkovaným zvarom (podľa dopytu ...
Extrúdery
Predmetom verejného obstarávania je dodávka strojov, a to časť 1 Extrúdery: stroj na vyfukovanie fólie koextruziou a stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextruziou a časť 2: laminovací stroj a potlačový stroj na fóliu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.
Zvýšenie inovačného potenciálu spoločnosti HTP Slovakia Vráble s.r.o.
Predmetom obstarávania je sedem technológií, ktoré tvoria jeden technologický celok: Logický celok č. 1: Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 1000 kN, max. 1400 kN 3 ks Logický celok č. 2: Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 400 kN, max. 800 kN 2 ks Logický celok č. 3: Vstrekovací lis s uzatváracou silou min. 4000 kN, max. 6000 kN 1 ...
Zvyšovanie inovačného potenciálu spoločnosti ZVS IMPEX, a.s. - Logický celok 1 a Logický celok 2
Logický celok 1: Technológie pre výrobu malých komponentov pre 30 mm muníciu Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov Príloha č. 2.1 Technická špecifikácia Logický celok 1 - Príloha č.2.1a - 1ks Technická špecifikácia Logický celok 1 - Príloha č.2.1b - 1ks Technická špecifikácia Logický celok 1 - Príloha č.2.1c - ...
Modernizace LIBS systému s mikrometrovým prostorovým rozlišením pro použití v bioanalýze
Předmětem zakázky je modernizace LIBS systému s mikrometrovým prostorovým rozlišením pro použití v bio-analýze. V rámci této modernizace je požadována dodávka souboru zařízení, které zvýší analytické možnosti skupiny Laserová spektroskopie. Veškerá zařízení požadovaná v rámci této zakázky, musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem LIBS ...
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti KRAJN s.r.o.
Predmet obstarávania pozostáva z dvoch logických celkov: Logický celok č. 1: Automatická strmienkovačka s dvojitým ohybom do priemeru 20 mm 1 ks, Logický celok č. 2: Mostový žeriav - 1ks.
Výrobná linka pre povrchové úpravy a tepelné spracovanie kovových dielov
Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí (logických celkov): 1. Výrobná linka - časť I. - pre tepelné spracovanie kovových dielov 2. Zariadenie na odmastnenie a pranie šarží 3. Zariadenie na odfosfátovanie šarží ponorom s následným oplachom Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Uchádzač môže predložiť cenovú ...
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí - Dodávka technického vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka velkoformátové laminace pro centrum odborné přípravy a poskytnutí souvisejících služeb. Požadované parametry: Velkoformátová laminace o Určeno pro laminování materiálu o šíři do 160 cm o Rychlost laminace 3 m/min o Průchod materiálu 0 až 40 mm o Regulace teploty válce o Tloušťka materiálu 0 až 40 ...
Obstaranie inovatívnej technológie - MBM-GROUP, a.s.
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č.1: Mobilný čeľusťový drvič a mobilný trojsitný triedič Logický celok č.2: Obaľovačka asfaltu
Inovatívne nástroje z monokryštalického diamantu a diamantové nanovrstvy
Predmetom zákazky je dodanie tovarov na dva logické celky podľa špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Ide o tieto časti: Časť 1: Inovatívne nástroje z monokryštalického diamantu (MKD) Základný stroj: Brúska DIA monokryštálu (MKD) Príslušenstvo: brúsky DIA MKD Základný stroj: Meradlo DIA MKD Príslušenstvo: Meradlo DIA MKD Základný ...
Technológia lakovne
Predmetom zákazky je nákup modernej technológie lakovne pre inováciu procesov spoločnosti. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Systém magnetronového naprašování ve vakuu
Dodávka Systému magnetronového naprašování ve vakuu. Přístroj musí být schopen nanášet tenké vrstvy (cca. 100 nm) mědi a zlata na vybrané substráty (do průměru 2 palců). Možnost nanášení jiných kovů (Fe, Ni, Pt, Pd) je vysoce žádoucí.
Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.
podpora výroby kompozitných armatúr Logický celok pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): Podávač sklenného vlákna, Aplikátor živice, Viaczónová pec na sieťovanie, Modul chladenia, Integrovaný automatický modul pohonu, Modul konštrukcie, tvorby jadra tyče, Automatický modul tvarujúci aktívnu matricu, Modul pohonu ohýbaných prvkov, ...
Inovácia procesu výroby obalov v spoločnosti SAWIUS s. r. o.
Predmetom obstarania je termo-vákuové formovacie zariadenie. Podrobná technická špecifikácia zariadenia sa nachádza v súťažných podkladoch.
CNC s umývačkou
Predmetom zákazky je dodávka CNC vertikálneho obrábacieho centra na ploché sklo. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Technológia na výrobu dosiek plošných spojov
Predmetom zákazky je nákup technológie na malosériovú výrobu dosiek plošných spojov, ktorá predstavuje ucelený výrobný proces od návrhu inovácií prostredníctvom software a výpočtovej techniky. Následný výrobný postup je individuálny pre každý typ dosiek plošných spojov a použitie konkrétnej technológie závisí od konkrétneho vývojového projektu. ...
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti LUSIK TRADE, s.r.o.
Predmetom zákazky ja obstaranie: Stroj na opracovanie pogumovaných valcov a Stroj na odlievanie polyuretánov spoločnosti LUSIK TRADE, s.r.o.. Inovatívna technológia bude umiestnená vo výrobných a prevádzkových priestoroch na mieste sídla obstarávateľa LUSIK TRADE, s.r.o., v Beluši, Slatinská cesta 1724. Podrobná technická špecifikácia je ...
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu spoločnosti JURTON, s.r.o. inováciou výrobného procesu
Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku, ktorého podrobný opis technických parametrov je uvedený v dokumente Špecifikácia predmetu zákazky Minimálne technické parametre predmetu zákazky.
Štiepacie zariadenie
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení: 1. Štiepacie zariadenie (1 ks); 2. Triediaca jednotka (1 ks); 3. Jednokotúčová mostová píla na kameň (2 ks); Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných ...
Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti Afp s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie v nasledovnom členení: - vstrekovací stroj na výrobu plastových výliskov za pomoci vstrekovacej formy: - dva okruhy regulátora teploty - chladiaca jednotka - mlyn - sušička granulátu - nasávač - prepravník granulátu(2 ks) - temperačné zariadenie k forme - kompresor na výrobu stlačeného ...