Mobilní systém pro dekontaminaci velkých ploch zasažených CBRN látkami
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového mobilního systému pro dekontaminaci velkých ploch zasažených CBRN látkami v počtu 21 (dvacet jedna) ks souprav, přičemž každá jedna souprava se skládá ze dvou dekontaminačních zařízení, kterými jsou zádový nosič a transportní vozík.
Lasery pro kvantovou spektroskopii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v ...
Poptáváme dodávku stroje pro výrobu mezistěn ze včelího vosku
Poptávám dodávku 1ks plně automatického stroje vč. příslušenství pro výrobu mezistěn ze včelího vosku.
Stroj pro úpravu běžeckých stop – sněžná rolba
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sněžné rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tras.
Nízkošumový laser s modulací výkonu pro chlazení nanočástic
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nízkošumového laseru s modulací výkonu pro chlazení nanočástic. Nízkošumový vláknový laser s příslušenstvím bude použit pro optické chytání a chlazení pohybu těžiště nanočástic ve vysokém vakuu. Laser by měl emitovat záření v blízkosti vlnové délky 1550 nm, kde jsou nejcitlivější ...
Rozvlákňovací bubon
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.: - rozvlákňovací bubon, - vírivé triediče, - tlakový triedič, - riadiaci systém.
Servis a údržba konzervačných technológií
V projekte DIKDA získala Slovenská národná knižnica sterilizačnú (etylénoxidové komory) a deacidifikačnú technológiu (BCP C500). Pre bezpečnú prevádzku, zachovanie zdravia zamestnancov a zaručenie nepoškodenia knižničných fondov je potrebný špecifický pravidelný servis, kontrola strojov a pozáručná údržba, čomu odpovedá i spotreba adekvátnych ...
Technologické zariadenie na výrobu LNG
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technologického zariadenia na výrobu LNG.
Zariadenie na montáž a dobíjanie krúžkov na dvojkolesia
Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky nového poloautomatizovaného zariadenia na dobíjanie resp. dotláčenie (lisovanie za tepla) labyrintových resp. oporných krúžkov a vnútorných ložiskových krúžkov na čape dvojkolesia s príslušenstvom do strojárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v časti B súťažných podkladov
Elektrodynamický stroj pro mechanické,  zejména nízkocyklové únavové zkoušky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je elektrodynamický stroj pro mechanické, zejména nízkocyklové únavové zkoušky, tj. dodávka nového universálního elektrodynamického stroje s lineárním motorem, který představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění mechanických a ...
Mikrovlnný plazmatický depoziční systém s fokusovanou plasmou a PVD & PE CVD depoziční zařízení
Předmětem zakázky je dodávka: a) Mikrovlnného plazmatického depozičního systému s fokusovanou plazmou. Zařízení musí být nové, plně funkční a musí obsahovat všechny potřebné součásti. Bude používáno pro chemickou depozici z par za asistence mikrovlnně buzeného plazmatu tenkých diamantových vrstev na rovinných substrátech v průměru do 4 palců z ...
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PE (polyetylen) a PP (polypropylen) odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Modernizace zařízení pro zvlhčování popílku MC
Předmětem díla je provedení modernizace stávajícího míchacího centra v ETU včetně modernizace vlastních zvlhčovačů, inovovaného způsobu dávkování suchého popílku a záměsové vody, optimalizace a přeprogramování řídicího systému s ohledem na uvedené úpravy, validace softwaru, úprava obrazové grafiky na velíně.
Nakuřovací přístroj pro rozbory cigaret
Předmětem VZ je dodávka 1 ks nakuřovacího přístroje včetně příslušenství, včetně instalace a zaškolení obsluhy. Jedná se o rotační nakuřovací přístroj na 20 pozic pro rozbory cigaret s integrovaným anemometrem a analyzátorem oxidu uhelnatého, odpovídající požadavkům mezinárodních norem ISO 3308 a ISO 4387.
UTB – CO2 laser
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Inovatívny Panel Slovtech
Výber dodávateľa na dodanie zariadení pre projekt: Inovatívny Panel Slovtech Časť 1 Logický celok č.1: Ručné náradie a príslušenstvo technologickej linky Časť 2 Logický celok č.2: Elektrocentrála 3-fázová Časť 3 Logický celok č.3: Dieselový kompresor Časť 4 Logický celok č.4: Miešačka Časť 5 Logický celok č.5: Pneumatické čerpadlo na betónovú ...
Mobilní simulátory k výcviku posluchačů řidičských kurzů
Předmětem je pořízení mobilních simulátorů nárazu a převrácení vozidla za účelem výcviku posluchačů řidičských kurzů
Koextruzní vyfukovací linka pro výrobu 9vrstvých fólií, s vysokou optickou transparentností
- Koextruzní technologická linka s devíti extrudéry pro výrobu 9vrstvých fólií vyfukováním z určených typů materiálů včetně patentovaných struktur zadavatele, dodaná se všemi požadovanými periferiemi, vhodná pro výrobu asymetrických i symetrických bariérových folií s vysokou optickou transparentností dosahovanou chlazením balonu vodou a vedením ...
Lasery
Předmětem zakázky je dodávka laserů
Dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem
Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa na místo pracoviště Zadavatele – Žďár nad Sázavou, U Malého lesa 18 (dále jen „místo dodávky prototypu“). Dodávkou materiálu se rozumí: výroba dle dokumentace Zadavatele ...
UTB – Plazmový reaktor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plazmového reaktoru pro povrchovou modifikaci, čištění a leptání převážně polymerních materiálů, vybavený mikrovlnným generátorem, pořizovaný pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom verejného obstarávateľa je dodanie stroja na úpravu ľadu pre zimný štadión v Novom Meste nad Váhom
Změna technologie úpravy vody a dezinfekce TUV v areálu FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je změna dezinfekce TUV v areálu zadavatele zahrnující výměnu technologie dezinfekce jako takové vč. dodání technologie nové a příslušného záručního servisu, dále pak doplňkové služby zajištující provoz technologie (čištění, kontroly apod.) a taktéž i dodávka samotné dezinfekční látky.
Snížení fugitivních emisí ve slévárně Moravia Tech, a.s.
Projekt řeší zachycení dosud neodsávaných fugitivních emisí TZL u jednotlivých zdrojů znečištění a v navazujících prostorách, kde emise unikají netěsnostmi v obvodové obálce výrobních hal. Projekt navrhuje použití nových BAT nízkoemisních technologií, které nahrazují původní vysoko emisní. Součástí řešení jsou i vynucené investice do technologií a ...
Zajištění údržby LC Vodní a kalové hospodářství EDĚ
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (dále jen i „Dohody“) s jediným Účastníkem pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou řízení realizace a ...