Pořízení strojního vybavení pro OU a PrŠ Lipová-lázně
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení tréninkových pracovišť (učeben praktického vyučování) pro aplikaci tranzitního programu napříč všemi učebními obory Odborného učiliště a Praktické školy Lipová-lázně, Lipová-lázně č. p. 458, 790 61 Lipová-lázně.
Simulátor pracoviště řidiče tramvaje
Předmětem veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu simulátoru pracoviště řidiče tramvaje sloužícího k výcviku a dalšímu vzdělávání personálu DPP (dále jen „simulátor“). Dodaný simulátor bude využíván k tréninku praktických jízdních aspektů blízkých realitě, nácviku typických dopravních situací a omezení souvisejících stresových faktorů. ...
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PE (polyetylen) a PP (polypropylen) odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky
Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy vyspecifikované dodávky a práce přímo související s modernizací zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Popis technických parametrů a vymezení parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 zadávací ...
Dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS.
Opravy zariadení Holmatro
Vykonávanie servisu, opráv a periodických prehliadok vyslobodzovacieho zariadenia Holmatro a dodávanie náhradných dielov
Simulátor dopravní nehody pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně - Bohunicích
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení – simulátoru dopravní nehody Vzdělávacího a výcvikového střediska včetně poskytnutí pozáručního servisu.
Rozvlákňovací bubon
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.: - rozvlákňovací bubon, - vírivé triediče, - tlakový triedič, - riadiaci systém.
Vstrekolis s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN
Predmetom zákazky je dodávka 1ks vstrekolisu s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN, ktorý je určený na vstrekovanie plastov pre automobilový priemysel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
HIPIMS Sputter Coating Machine
Předmětem veřejné zakázky je dodávka naprašovacího zařízení HIPIMS určeného pro pokročilý výzkum tenkých povlaků. Naprašovací zařízení bude použito pro nanášení tenkých vrstev. Připravené struktury budou využity v oblasti základního výzkumu povlakovaných materiálů i v oblasti průmyslového vývoje povlaků. Naprašovací zařízení HIPIMS musí splňovat ...
Mobilní systém pro dekontaminaci velkých ploch zasažených CBRN látkami
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového mobilního systému pro dekontaminaci velkých ploch zasažených CBRN látkami v počtu 21 (dvacet jedna) ks souprav, přičemž každá jedna souprava se skládá ze dvou dekontaminačních zařízení, kterými jsou zádový nosič a transportní vozík.
Lasery pro kvantovou spektroskopii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v ...
Poptáváme dodávku stroje pro výrobu mezistěn ze včelího vosku
Poptávám dodávku 1ks plně automatického stroje vč. příslušenství pro výrobu mezistěn ze včelího vosku.
Stroj pro úpravu běžeckých stop – sněžná rolba
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sněžné rolby pro úpravu lyžařských běžeckých tras.
Nízkošumový laser s modulací výkonu pro chlazení nanočástic
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nízkošumového laseru s modulací výkonu pro chlazení nanočástic. Nízkošumový vláknový laser s příslušenstvím bude použit pro optické chytání a chlazení pohybu těžiště nanočástic ve vysokém vakuu. Laser by měl emitovat záření v blízkosti vlnové délky 1550 nm, kde jsou nejcitlivější ...
Rozvlákňovací bubon
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.: - rozvlákňovací bubon, - vírivé triediče, - tlakový triedič, - riadiaci systém.
Servis a údržba konzervačných technológií
V projekte DIKDA získala Slovenská národná knižnica sterilizačnú (etylénoxidové komory) a deacidifikačnú technológiu (BCP C500). Pre bezpečnú prevádzku, zachovanie zdravia zamestnancov a zaručenie nepoškodenia knižničných fondov je potrebný špecifický pravidelný servis, kontrola strojov a pozáručná údržba, čomu odpovedá i spotreba adekvátnych ...
Technologické zariadenie na výrobu LNG
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technologického zariadenia na výrobu LNG.
Zariadenie na montáž a dobíjanie krúžkov na dvojkolesia
Predmetom zákazky je dodanie a uvedenie do prevádzky nového poloautomatizovaného zariadenia na dobíjanie resp. dotláčenie (lisovanie za tepla) labyrintových resp. oporných krúžkov a vnútorných ložiskových krúžkov na čape dvojkolesia s príslušenstvom do strojárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v časti B súťažných podkladov
Elektrodynamický stroj pro mechanické,  zejména nízkocyklové únavové zkoušky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je elektrodynamický stroj pro mechanické, zejména nízkocyklové únavové zkoušky, tj. dodávka nového universálního elektrodynamického stroje s lineárním motorem, který představuje plně funkční zařízení v nejpreciznějším možném provedení a s nejlepšími dosažitelnými parametry pro provádění mechanických a ...
Mikrovlnný plazmatický depoziční systém s fokusovanou plasmou a PVD & PE CVD depoziční zařízení
Předmětem zakázky je dodávka: a) Mikrovlnného plazmatického depozičního systému s fokusovanou plazmou. Zařízení musí být nové, plně funkční a musí obsahovat všechny potřebné součásti. Bude používáno pro chemickou depozici z par za asistence mikrovlnně buzeného plazmatu tenkých diamantových vrstev na rovinných substrátech v průměru do 4 palců z ...
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PE (polyetylen) a PP (polypropylen) odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Modernizace zařízení pro zvlhčování popílku MC
Předmětem díla je provedení modernizace stávajícího míchacího centra v ETU včetně modernizace vlastních zvlhčovačů, inovovaného způsobu dávkování suchého popílku a záměsové vody, optimalizace a přeprogramování řídicího systému s ohledem na uvedené úpravy, validace softwaru, úprava obrazové grafiky na velíně.
Nakuřovací přístroj pro rozbory cigaret
Předmětem VZ je dodávka 1 ks nakuřovacího přístroje včetně příslušenství, včetně instalace a zaškolení obsluhy. Jedná se o rotační nakuřovací přístroj na 20 pozic pro rozbory cigaret s integrovaným anemometrem a analyzátorem oxidu uhelnatého, odpovídající požadavkům mezinárodních norem ISO 3308 a ISO 4387.
UTB – CO2 laser
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CO2 laseru pořizovaného pro potřeby Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.