Dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem
Předmětem plnění zakázky je dodávka materiálů pro stavbu mechanické části prototypu pyrolýzního zařízení a poloprovozu s hořákem dle technické dokumentace Zadavatele – II. Etapa na místo pracoviště Zadavatele – Žďár nad Sázavou, U Malého lesa 18 (dále jen „místo dodávky prototypu“). Dodávkou materiálu se rozumí: výroba dle dokumentace Zadavatele ...
UTB – Plazmový reaktor
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka plazmového reaktoru pro povrchovou modifikaci, čištění a leptání převážně polymerních materiálů, vybavený mikrovlnným generátorem, pořizovaný pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodanie stroja na úpravu ľadu
Cieľom verejného obstarávateľa je dodanie stroja na úpravu ľadu pre zimný štadión v Novom Meste nad Váhom
Změna technologie úpravy vody a dezinfekce TUV v areálu FNUSA
Předmětem veřejné zakázky je změna dezinfekce TUV v areálu zadavatele zahrnující výměnu technologie dezinfekce jako takové vč. dodání technologie nové a příslušného záručního servisu, dále pak doplňkové služby zajištující provoz technologie (čištění, kontroly apod.) a taktéž i dodávka samotné dezinfekční látky.
Snížení fugitivních emisí ve slévárně Moravia Tech, a.s.
Projekt řeší zachycení dosud neodsávaných fugitivních emisí TZL u jednotlivých zdrojů znečištění a v navazujících prostorách, kde emise unikají netěsnostmi v obvodové obálce výrobních hal. Projekt navrhuje použití nových BAT nízkoemisních technologií, které nahrazují původní vysoko emisní. Součástí řešení jsou i vynucené investice do technologií a ...
Zajištění údržby LC Vodní a kalové hospodářství EDĚ
Předmětem veřejné zakázky je sjednání Rámcové dohody (dále jen i „Dohody“) s jediným Účastníkem pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou řízení realizace a ...
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace ...
Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů
Digitální elektrohydraulický zatěžovací systém – 32 kanálů
Létající roboti
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu bezpilotních létajících zařízení.
Snížení energetické spotřeby ve výrobním procesu 1x450t a 1x220t ve společnosti Letoplast s.r.o.
Předmětem plnění je dodávka 2 ks hydraulických vstřikovacích lisů pro zpracování plastového granulátu. V rámci předmětu plnění budou dodány i manipulační automatický roboti na odebírání výlisků, zařízení pro sušení, temperační zařízení a regulátor systému horkých vtoků.
Prstencový roztřískovač pro dřevotřískové desky a OSB
Dodávka prstencového roztřískovače pro dřevotřískové desky a OSB v souladu s Přílohou č. 1 - technickou specifikací zadávací dokumentace.
Navíječka
Předmětem zakázky je dodávka navíječky, která by měla sloužit jako nástroj k navíjení drátu na kostru cívky. Kostra cívky se upevní k otočné hlavě navíječky, ke které je přes systém napínacích kladek přiveden požadovaný drát, silikonovém lanko nebo provaz. Navíječka bude vybavena počítadlem závitů cívky a počítadlem navinuté délky, čímž bude ...
Laserová technológia malosériovej výroby dosiek plošných spojov
Predmetom zákazky je obstaranie laserovej technológie malosériovej výroby dosiek plošných spojov.
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení -  UV zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka UV zdroje pro detekci chromatogramů pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohou č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr.
Dodávka rolby na úpravu ľadu
Predmetom zákazky je dodanie tovaru konkrétne jedného ks rolby pre úpravu ľadovej plochy s príslušenstvom a to v rozsahu a za podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro projekt „Zařízení na výrobu paliva z odpadů Želivec“ CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007773. Dodávky pro projekt jsou Mobilní hvězdicové síto se vzduchovým třídičem a Kolový nakladač s příslušenstvím.
Miešadlo na spracovanie odpadových termoplastov - 1 ks
Predmetom zákazky je dodanie technológie pre materiálové využitie rôznych zmesí odpadových termoplastov. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o.
Nákup automatickej prevíjacej linky médií na zefektívnenie výroby
Pořízení drtiče objemného odpadu pro Středočeské bioodpady s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomaloběžného dvouhřídelového drtiče.
Automatická linka na väzbu V1 - 1 ks
Predmet zákazky pozostáva z troch logických celkov: Logický celok č. 1: Automatická linka na väzbu V1 - 1 ks Logický celok č. 2: Poloautomatická linka na väzbu kovovým hrebeňom - 1 ks Logický celok č. 3: Dvojvretenová vŕtačka papiera - 1 ks Požadované parametre predmetu zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou súťažných ...
Navíječka
Předmětem zakázky je dodávka navíječky, která by měla sloužit jako nástroj k navíjení drátu na kostru cívky. Kostra cívky se upevní k otočné hlavě navíječky, ke které je přes systém napínacích kladek přiveden požadovaný drát, silikonovém lanko nebo provaz. Navíječka bude vybavena počítadlem závitů cívky a počítadlem navinuté délky, čímž bude ...
Nákup novej technológie za účelom inovácie výrobného procesu v spoločnosti Silicate World, s.r.o.
Predmetom zákazky je nákup novej technológie, ktorá bude slúžiť pre výrobu keramických dielov/stien z keramického kompozitu, ktorá sa bude ďalej využívať a používať k realizácii výstavby objektov
Zavedenie inovovaného produktu ALU System
Nákupom strojov a zariadení popísaných v logických celkoch umožní žiadateľovi vytvoriť nový typ konečných hodnotných produktov (ďalej len KHP). Jedná sa konkrétne o nový produkt: Systém ALU profilov, ktorý je základným prvkom v oblasti automatizácie a robotizácie, výroby strojov a zariadení a rôznych konštrukcii pre automobilový a strojársky ...
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Technologická linka pozostáva z nasledujúcich komponentov: -pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým dopravníkom -magnetický separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie -stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC -pásový ...