Dodávka vstřikovacího stroje
kompletní dodávka jednokomponentního vstřikovacího stroje s manipulátorem a s příslušenstvím pro účely výroby koncových plastových výrobků- podrobná specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci
Dodávka 4 kusů řezacích automatů pro řezání PVC a koberců v rolích
Předmětem zakázky je dodávka 4 kusů řezacího automatu pro řezání PVC a koberců v rolích a 1 kusu podavače a 1 kusu odběrného místa pro řezací automat (včetně SW pro identifikaci polohy vozíku, do kterého má být role založena). Všechny stroje musí být nové, nepoužité.
Dodávka nového pomaloběžného drtiče
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového pomaloběžného drtiče. Pomaloběžný drtič musí být nový, vyráběný sériově továrním způsobem. Stroj nesmí být tzv. demo nebo repasovaný. Dále viz zadávací dokumentace.
Modernizácia výrobných procesov spoločnosti BMI Slovakia, s.r.o.
Modernizácia výrobných procesov spoločnosti BMI Slovakia, s.r.o.
Nákup naprašovacieho a naparovacieho zariadenia
Predmetom zákazky je nákup stroja na vákuové pokovovanie predmetov tzv. iontovým platovaním, teda elektrostatickým nanášaním kovovej nanovrstvy na povrch pokovovaných predmetov. Ide o povrchovú úpravu materiálov, hlavne zo skla, umelých hmôt, papiera, celofánu, sadry, hliny, dreva, keramiky, porcelánu atp. tenkou vrstvou oxidu titanu a zliatinami ...
Zalévací zařízení pro prototypovou výrobu a testy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zalévacího zařízení pro prototypovou výrobu a testy. Zařízení pro 2k hmotu STOBICAST L 768.16 Polyisocyanate a STOBICAST L768.16 Polyol. Parametry zařízení: • Poměr míchání 100:33, • maximální množství hmoty na 1ks dílu 1-10 cm3, • průměrná doba tvrdnutí 180 sekund. • Velikost zalévaných dílů ...
Dodávka souboru vstřikovacích forem č. 2
Předmětem zakázky je dodávka souboru vstřikovacích forem pro modely Ra/Rahi – TT, Tatra 148 – HO a V3S - TT. Blíže viz Zadávací dokumentace.
II. etapa dodávky technologií do společnosti UNiBON spol. s r.o.
Dodávka technologií do společnosti UNiBON dle zadávací dokumentace.
Realizácia inovácie produkčného procesu tvarového vysekávania v spoločnosti EASY PACK s.r.o.
Predmetom zákazky je poloautomatický výsekový stroj s vylupovacou jednotkou slúžiaci ako vysokovýkonný stroj na tvarové vysekávanie papierových obalov z vlnitej lepenky. Bližšia špecifikácia je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Kompaktné zariadenie pre cinkovanie s príslušenstvom
Predmetom obstarávania je inovatívna technológia pre výrobu drevených konštrukčných polotovarov - zariadenie pre výrobu nekonečného pasu polotovaru formou napájania cinkovaním.
Dodávka lakovny do společnosti UNiBON
Dodávka kompletní technologie lakovny dle požadavků specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu
Predmetom obstarávania je samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.
Zavedenie inovatívneho produktu v spoločnosti WINDOW GLASS s.r.o.
Predmetom zákazky je zavedenie nového technologického zariadenia v spoločnosti WINDOW GLASS, s.r.o. tvoriaceho jeden logický celok. Technologické zariadenie na obojstranné opracovanie hrany plochého skla v zostave dvoch obojstranných brúsnych strojov zaradených za sebou a pôdorysného rozloženia v tvare písmena "U".
Podpora výroby kompozitných armatúr v ComRebars Slovakia, s. r. o.
Podpora výroby kompozitných armatúr pozostáva z nasledujúcich zariadení (súčastí): Podávač sklenného vlákna, Aplikátor živice, Viaczónová pec na sieťovanie, Modul chladenia, Integrovaný automatický modul pohonu, Modul konštrukcie, tvorby jadra tyče, Automatický modul tvarujúci "aktívnu matricu", Modul pohonu ohýbaných prvkov, Automatická píla na ...
Komplexné zaradenie na zvýšenie účinnosti získavania nutrične a senzoricky významných látok z ovocia
Predmetom zákazky je dodávka zariadenia na zvýšenie účinnosti získavania významných látok z ovocia a zeleniny. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Vstrekolis s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN
Predmetom zákazky je dodávka vstrekolisu s príslušenstvom s uzatváracou silou 10000kN.
Technológia na výrobu okien, dverí a nástroje na opracovanie okien a dverí
Predmetom zákazky je dodávka technológie na výrobu drevených okien a dverí, na výrobu vnútorných dverí a nástroje na opracovanie okien a dverí v rôznych prevedeniach. Dodávka a inštalácia inovatívnej výrobnej technológie pozostáva z nasledovných zariadení : Okenné centrum- 1ks, Štvorstranná fréza -1ks, Manipulačný systém - 1ks, Zasklievací stojan ...
Zlátiaci/zušľachťovací stroj s výsekom
Predmetom zákazky je nákup zlátiaceho/zušľachťovacieho stroja s výsekom vrátane dopravy, osadenia, zapojenia zariadenia, skúšobnej prevádzky a zaškolenia obsluhy zariadenia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Linka na vertikálne opracovanie, umývanie a sušenie plochého skla
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky technológie na vertikálne opracovanie (vŕtanie otvorov, frézovanie výrezov, obvodové opracovanie skla, obrábanie obdĺžnikového a tvarového skla), umývanie a sušenie plochého skla vrátane zaškolenia obsluhy.
Prístroje na validáciu a servis
prístroje na validáciu a servis
Centrum výroby chemických specialit – smaltované aparáty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka smaltovaných aparátů dle technické specifikace, která je přílohou č. 3 zadávací dokumentace.
Vstřikovací lis
Předmětem plnění této zakázky je dodávka a montáž 1 ks vystřikovacího lisu pro výrobu plastových produktů s uzavírací silou min. 500 kN.
Obstaranie inovatívnej technológie v spoločnosti PRIFOL, s. r. o.
Predmetom zákazky je obstaranie inovatínych technológií pre projekt s názvom Podpora existujúceho podniku PRIFOL, s.r.o. za pomoci inovácií , ktoré sa skladá z nasledovných strojov a zariadení: a) Linka na výrobu sáčkov z PP, PE fólie b) Linka na výrobu sáčkov z PP, PE fólie typu ziplock c) Zariadenie na konfekciu a perforáciu fólií Popis ...
HAUSER CZ s.r.o. - dodávka ohraňovacího lisu
Předmětem této zakázky je dodávka nové technologie - elektromechanického ohraňovacího lise, blíže specifikované zadávací dokumentací.