Dodávka strojnej technológie na výrobu tesnení
Predmetom zákazky je nákup strojnej technológie.
Nákup špecializovanej technológie
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie v nasledovnom členení: - Vákuová výhrevná platňa (5 ks) - Pájkovací prístroj spolu so 4 miktoskopmi na báze kamerového systému s príslušným SW - Vákuový lis na spájanie sklo/plast, plast/plast, sklo/sklo do 2x6 palcov spolu s 8 modulárnymi matricami s príslušným SW - Vákuový kompaktný lis ...
Výběrové řízení na dodávku Centrálního odsávacího systému pro odsávání pilin při obrábění plastů
Dodávka centrálního odsávacího systému pro odsávání pilin při obrábění plastů
Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o.
Predmetom zákazky s názvom Zavedenie inovácie výrobného procesu v spoločnosti IGLASS spol. s r.o. je dodávka zariadení bližšie opísaných v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: LAMINOVACIA PEC, VERTIKÁLNA BRÚSKA a ELEKTRICKÝ MOSTOVÝ JEDNO NOSNÍKOVÝ ŽERIAV S KLADKOSTROJOM Predmet zákazky je spojený zároveň s dodaním na ...
Dodávka napařovací aparatury
Předmětem zakázky je dodávka vysokovakuové napařovací aparatury optimalizované pro depozici kovových vrstev a systémů dielektrických a kov/dielektrických vrstev na optické elementy pro VIS a UV spektrální oblast.
Dodání 1 ks stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů
Předmětem Výběrového řízení je dodání 1 kusu stříkací podlahové kabiny se suchou filtrací pro lakování dřevěných dílů masivních postelí. Předmětem Výběrového řízení se rozumí dodání, instalace, proškolení obsluhy a uvedení stroje do provozu.
Výběrové řízení na dodavatele nového mísiče pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a. s.
Dodávka, šéfmontáž a uvedení do provozu nové mísicí zařízení na přípravu suchých pigmentových směsí v přípravně surovin v Technistone, a.s.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti GeWiS Slovakia s.r.o.
Predmetom zákazky je dodávka prístrojov a zariadení pre účely spoločnosti GeWiS Slovakia s.r.o., ktoré majú za cieľ inováciu výrobného procesu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Pořízení servolisu pro postupové a transferové lisování z ocelových svitků včetně periferií
Předmětem zakázky je dodávka servolisu pro postupové a transferové lisování z ocelových svitků včetně periferií, příslušenství a řídícího software. Předmětem dodávky je zároveň doprava, instalace a zaškolení personálu v požadovaném rozsahu zadavatele.
Pořízení pojízdné mostové pily pro rozvoj kamenické výroby
Předmětem tohoto výběrového řízení je nákup pojízdné mostové pily určené ke zpracování přírodních materiálů (žula, mramor, pískovec, teracco). Zadavatel požaduje nástroje o průměru minimálně 1800 mm, který nabízí mnohostranné využití Zařízení - formátování desek, řezání stavebních a pomníkových dílů.
Pořízení brousícího a frézovacího ramene pro rozvoj kamenické výroby
Předmětem tohoto výběrového řízení je nákup brousícího a frézovacího ramene na broušení, vrtání a frézování pomníků, kuchyňských desek a umyvadel. Zadavatel požaduje Zařízení: • ve sloupovém provedení, • s hydraulickými uzávěrami pro zaletování kyvného pohybu • s pneumatickým přítlačným zařízením pomocí kyvného pohybu, např. pro ...
Dodávka zařízení pro vyfukování PET obalů z preforem
Předmětem výběrového řízení pod názvem VR-MVT-VYF je dodávka 2 (slovy dvou) zařízení pro vyfukování PET obalů z preforem včetně společného vzduchového hospodářství a včetně forem.
Dodávka dřevoobráběcí technologie včetně příslušenství pro firmu Břetislav Barabáš
Předmětem veřejné zakázky je pořízení vertikálního obráběcího centra, neboli CNC 3 osého obráběcího centra pro plošné a tvarové obrábění frézováním a vrtáním včetně digitálního řídícího softwaru a nástroji. Centrum bude využíváno k výrobě dílců ze dřeva, plastu a materiálů, které lze obrábět podobně. Součástí dodávky zařízení je příslušenství – ...
Dodávka technologie drcení pro společnost BIGGEST s.r.o.
Předmětem zakázky je dodávka následujícího technologického vybavení: • Čelisťový drtič • Pásový dopravník – 2 kusy Podrobný popis technologií je uveden v kapitole 3.2 Zadávací dokumentace. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Dodávka technologie polovodičového frekvenčního generátoru a kalícího zařízení
Předmětem této zakázky je dodávka technologického celku polovodičového frekvenčního generátoru a kalícího zařízení na kalení hřebenů jeho instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy stroje. Technologický celek musí obsahovat kalící zařízení pro horizontální i vertikální upnutí kaleného hřebene (horizontální i vertikální posuv). Zadavatel ...
Dodávka 5-osého CNC stroje
Předmětem zakázky je dodávka 5ti-osého CNC stroje pro obrábění tvrdých materiálů (monokrystal, sklo, křemen, safír, keramika, kalená ocel).
Dodávka brousícího stroje s přítlakem
Předmětem zakázky je dodávka brousícího stroje s přítlakem dle technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.
Dodávka leštícího stroje s přítlakem
Předmětem zakázky je dodávka leštícího stroje s přítlakem dle technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.
Dodávka stroje na leštění obvodů
Předmětem zakázky je dodávka stroje na leštění obvodů dle technických parametrů stanovených v zadávací dokumentaci.
Inovácia procesu výroby a úpravy vstrekovacích foriem na plasty
inovácia procecu výroby a úprava vstrekovacích foriem na platsty Technické zadanie na dodávku stroja - EDM elektroerozívny hĺbiaci stroj Technické zadanie 3Dmeracie zariadenie Technické zadanie na dodávku stroja žeriav Software CAD/CAM/DCAM - DNM
Realizácia inovácie produkčného procesu tvarového vysekávania v spoločnosti EASY PACK s.r.o.
Predmetom zákazky je poloautomatický výsekový stroj s vylupovacou jednotkou slúžiaci ako vysokovýkonný stroj na tvarové vysekávanie papierových obalov z vlnitej lepenky. Bližšia špecifikácia je presne uvedená a definovaná v súťažných podkladoch.
Frézovací a vyvrtávací CNC portálový stroj včetně betonového základu
Dodávka 1ks nového frézovacího a vyvrtávacího CNC portálového stroje včetně betonového základu, minimální rozměry obráběného dílu 10000x3000x1400mm, automatická programoatelná výměna nástrojů (min. 40ks), odkládací místa pro 2 vřetenové hlavy, 1ks vřetenové hlavy (2 osy, polohovatelnost po 1°, min 5000ot/min min 1000Nm), obrobková rádiová sonda, ...
Zariadenie na výrobu hmatovej grafiky pre nevidiacich a slabozrakých
Zariadenie na výrobu hmatovej grafiky pre nevidiacich a slabozrakých. Opis predmetu zákazky je uvedený v Súťažných podkladoch.
Vibračná brúska na sklo
Jedná sa o obstaranie tovarov - sklárskych technológií v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky - Vibračná brúska na sklo, 2. časť predmetu zákazky - Horizontálny kruh na brúsenie skla, 3. časť predmetu zákazky - Pec na ohýbanie skla, 4. časť predmetu zákazky - Vysokofrekvenčný generátor a lis. Zariadenia musia byť ...
Podpora umeleckej sklárskej tvorby v spoločnosti MM a spol., s. r. o.
Jedná sa o obstaranie zariadenia na potlač sklenených výrobkov. Zákazka sa nedelí na časti nakoľko sa jedná o 1 Logický celok a predstavuje obstaranie 1 technológie.