Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech

Automatické parkovací zařízení pro kola v Poděbradech

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování automatického parkovacího zařízení v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Poděbradech. Předmět veřejné zakázky tvoří systém úschovy jízdných kol včetně montáže a související stavební práce v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Poděbradech. Uvnitř konstrukce bude zařízení a SW pro ...

Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS

Rekonstrukce třídírny zavazadel v Terminálu 1 a 2 a výměna přístrojů EDS

Jedná se o vybudování dalšího odbavovacího ostrovu o 24 odbavovacích přepážkách v Terminálu 2, vybudování druhého sorteru (= třídiče) v třídírně zavazadel Terminálu 2, dodání a instalaci 8 ks RTG (EDS) přístrojů ECAC standardu 3, integraci tratě z třídírny zavazadel Terminálu 2 do systému třídírny zavazadel Terminálu 1, generální opravu sorteru v ...

Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Revitalizace trati Týniště n. O. – Broumov

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby "Revitalizace trati Týniště nad Orlicí – Broumov“, jejímž základním účelem je revitalizace trati podle současných potřeb Správy železniční dopravní cesty, s.o. a dopravce ČD, a.s. Jedná se o revitalizaci stávající železniční trati, která zahrnuje rekonstrukci železničního svršku a spodku včetně ...

Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcu Canberra-Packard

Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcu Canberra-Packard

Predmetom zákazky je oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcu/ov Canberra-Packard (1.časť), VF (2.časť), NUVIA (3.časť), Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite a Polekoaparatura (4.časť), Racom a Tesla (5.časť), Thermo Eberline a Technology Nuclear Electronics (6.časť), MGP a MGPI (7.časť) v nasledovnom rozsahu ...

Chromatografický systém

Chromatografický systém

Předmětem veřejné zakázky je dodávka chromatografického systému sestávajícího z dvou nezávislých pump, nástřikového ventilu, UV/VIS detektoru a detektoru konduktivity, sběrače frakcí a řídící jednotky pro afinitní, iontově výměnnou, molekulárně velikostní, a hydrofobní chromatografickou separaci molekul včetně proteinů a DNA, odsolování a ...

Vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá

Vybudování varovného výstražného systému ochrany před povodněmi pro obce Tichá

Kompletní dodávka a instalace varovného a informačního systému obcí Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obcí a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel tak, aby bylo možné předpovídat předmětné ukazatele nebezpečí ...

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Rámcová dohoda o zajištění provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů

Zajištění funkčnosti a provozuschopnosti systémů technické ochrany objektů.

TFT-LCD Informačné panely

TFT-LCD Informačné panely

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a sfunkčnenie tovarov spolu so zaškolením obsluhy - TFT-LED Informačných panelov do autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina, akciová spoločnosť tak, aby boli komplatibilné s jestvujúcim informačným systémom. Bližší popis v súťažných podkladoch.

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny 1190/14 - dodávka a montáž vyvolávacího systému

ÚP ČR – Děčín – rekonstrukce budovy, U Plovárny 1190/14 - dodávka a montáž vyvolávacího systému

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění vyvolávacího systému v nově zrekonstruované budově U Plovárny 1190/14, Děčín. Součástí předmětu plnění je i dokumentace skutečného provedení, zaškolení pracovníků České správy sociálního zabezpečení, doprava a ekologická likvidace odpadu.

Nákup vybavení pro LS PČR

Nákup vybavení pro LS PČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup vybavení pro LS PČR (promývací a hydraulický vozík, pozemní startovací zdroj, montážní plošiny, brýle pro noční vidění, plošiny pro vlekání vrtulníků, testovací zařízení). Veřejná zakázka bude rozdělena na 6 vymezených částí.

Dodávka GNSS přijímačů

Dodávka GNSS přijímačů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks GNSS aparatur pro permanentní stanice sítě PPGNet v Řecku a dodávka 1 ks GNSS aparatury pro permanentní stanici GOP6 v České republice. Podrobná technická specifikace jednotlivých zařízení je uvedena v bodě "Technické podmínky" této zadávací dokumentace. Nedílnou součástí plnění veřejné zakázky je dodávka ...

Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o.

Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o., konkrétne: Stanica technickej kontroly: Valcová skúšobňa bŕzd pre nákladné automobily, Valcová skúšobňa bŕzd pre osobné automobily, Zariadenie na kontrolu vôle vzavesení auložení kolies pre nákladné automobily, Zariadenie na ...

Oprava a údržba zariadení SKR

Oprava a údržba zariadení SKR

Predmetom zákazky je preventívna údržba a korektívne opravy, zabezpečenie špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení meracej a regulačnej techniky a systémov kontroly a riadenia. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a na základe ...

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Dopravní řídící ústředna Olomouc

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování centrálního řízení dopravy, které umožní efektivnější řízení provozu při zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy (také projekt). Jedná se o vybudování technologického zařízení, které bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem ...

Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS

Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS

Predmetom kúpy je softvérový produkt určený pre sledovanie a plánovanie trás vozidiel.

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II

Automatické parkovací zařízení pro kola v Litoměřicích – II

Výstavba parkovacího systému B+R (bike and ride) – automatického parkovacího zařízení pro jízdní kola. Jde o samostatný, bezobslužný parkovací systém pro více než 100 kol, který bude v provozu 24 hodin denně s efektivním využitím místa, kde na betonovém základu bude stát ocelová konstrukce se skleněným pláštěm, uvnitř zařízení a SW pro ukládání a ...

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov objektov

Pracovisko spracovania a modelovania vizuálnych parametrov objektov

Predmetom dodávky Pracoviska spracovania a modelovania vizuálnych parametrov modelov je dodávka: Systému zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov a Systému manipulácie a modelovania objektových dát. Systém zberu a spracovania vizuálnych parametrov objektov slúži na optické snímanie priestorových dát o objektoch rôznych veľkostí a ...

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro Projekt KREATIV

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro Projekt KREATIV

Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 zákona na 3 samostatné části. Zadavatel v souladu s § 101 odst. 2 zákona stanovil, že dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Každá část bude vyhodnocena samostatně. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy na každou část ...

Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy

Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy do parkovísk, garáží a dvorov.

Informační systém II. - Litvínov

Informační systém II. - Litvínov

Jedná se o dodávky a jejich následnou implementaci spojenou s provedením informačního systému veřejné dopravy a propojení dopravního dispečinku Litvínov optickým páteřním kabelem s předprodejními místy ve městě Litvínov. Součástí plnění předmětu díla je také poskytování kompletního záručního servisu po celou dobu záruky. Jedná se o uložení ...

Monitoring nákladních vozidel a strojů

Monitoring nákladních vozidel a strojů

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb monitoringu nákladních vozidel (N2, N3) a strojů, dále společně jen „prostředků“, tedy poskytování služeb přímého sledování polohy prostředků zadavatele na mapových podkladech a poskytování systémových nástrojů pro sledování provozu, vyhodnocení efektivity využití, jakož i poskytování dalších ...

Varovný informační systém, lokální varovný systém

Varovný informační systém, lokální varovný systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému a zpracování digitálního povodňového plánu obcí Dobrovolného svazku obcí Pečecký region a partnerů zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obcí a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek, monitor srážek a detekce zvýšení vodní hladiny pro ...

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R (bike and ride) v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Hodoníně. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém (automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol), který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům ...

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

(záznamy 126/150 z 2140)  strana 6 / 86