Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a SW vybavení D0

Zajištění poruchové služby, servisu a údržby technologického a SW vybavení D0

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění kontinuální poruchové služby, servisu a údržby technologického a softwarového vybavení dálnice D0, včetně tunelů Lochkov a Cholupice a centra řízení dopravy Rudná, za účelem zachování bezpečnosti a plynulosti provozu. Předmětem veřejné zakázky je zajištění poruchové ...

Prostředky a přístroje pro analýzu a detekci 2018 nákup

Prostředky a přístroje pro analýzu a detekci 2018 nákup

Prostředky a přístroje pro analýzu a detekci

Dodávka docházkového a přístupového systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Dodávka docházkového a přístupového systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka docházkového a přístupového systému do Nemocnice Český Krumlov, a.s. dle požadavků zadavatele (dle zadávací dokumentace, vč. příloh), včetně dopravy, instalace a uvedení do řádného provozu, vč. předání veškeré dokumentace nezbytné k řádnému užívání předmětu veřejné zakázky.

Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom

Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom

Predmetom tejto zákazky je dodávka elektronických osobných radiačných detektorov s dozimetrom vrátane alkalických batérií vhodných do výbušného prostredia a softvéru.

UK FF – Zařízení pro půjčování knih a laptopů

UK FF – Zařízení pro půjčování knih a laptopů

Předmětem plnění pro část A veřejné zakázky jsou dodávky ručních čteček čárových kódů, RFID etiket, RFID pracovních stanic, selfchecků, bezpečnostní brány RFID s možnou vzdáleností stojanů do 120 cm a bezpečnostních brán RFID s možnou vzdáleností stojanů do 160 cm dle technické specifikace. Předmětem plnění pro část B veřejné zakázky je dodávka ...

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Specifické agendové informační systémy - Vyvolávací a rezervační systém

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Specifické agendové informační systémy-Vyvolávací a rezervační systém“ (VS) je komplexní dodávka HW i SW, implementace a technická podpora tohoto systému. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.

Tlaková podložka

Tlaková podložka

Tlaková podložka – 1 ks

Antropomorfní testovací zařízení

Antropomorfní testovací zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka antropomorfního měřicího zařízení - testovací figuríny - pro nárazové zkoušky pasivní bezpečnosti. Zadavatel požaduje figurínu představující průměrné rozložení dospělé populace, muž, 50 percentil. Figurína musí splňovat podmínky EHK 94 Ochrana při vyoseném čelním nárazu.

Mobilný RTG systém a príslušenstvo

Mobilný RTG systém a príslušenstvo

Predmetom verejného obstarávania je dodanie 1 ks mobilného RTG systému a príslušenstva vrátane dopravy, zaškolenia obsluhy, spustenia do prevádzky, revíznych správ a ekologická likvidácia použitých častí a súčastí systému.

Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov Canberra Packard, Berthold

Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly výrobcov Canberra Packard, Berthold

Predmetom zákazky sú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnej ochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov Canberra Packard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI (1.časť), výrobcov VF, Racom a Tesla ...

Pořízení multispektrálního skeneru a dvojitého röntgenu v rámci projektu EVA 4.0

Pořízení multispektrálního skeneru a dvojitého röntgenu v rámci projektu EVA 4.0

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení multispektrálního skeneru a dvojitého röntgenu pro skenování sledovaných vlastností dřeva. Nakupované zařízení bude mít např. tyto funkce: akvizice měření multisenzorového skeneru, výpočet 3D mapy od laserové triangulace signálu, výpočet mapy hustoty z poklesu signálu, vizualizace zjištěných vlastností ...

Zařízení pro detekci a analýzu výbušnin a neznámých látek

Zařízení pro detekci a analýzu výbušnin a neznámých látek

Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení: - zařízení pro identifikaci narkotik, jejich prekuzorů a látek k ředění - 1 kus - zařízení pro měření úrovně radiace a vyhledávání a identifikace radionuklidů - 1 kus - ruční detektor výbušnin - 8 ks

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu na T2

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu na T2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho ks rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu blíže specifikovaného v přílohách ZD spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů.

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu zavazadel na Terminálu 3

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu zavazadel na Terminálu 3

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho ks rentgenového zařízení pro kontrolu zapsaných zavazadel blíže specifikovaného v přílohách ZD spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů.

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu malorozměrových zásilek, zboží a materiálu na T2

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu malorozměrových zásilek, zboží a materiálu na T2

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho ks rentgenového zařízení pro kontrolu malorozměrových zásilek, zboží a materiálu blíže specifikovaného v přílohách ZD spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů.

UK FF – Pořízení ICT

UK FF – Pořízení ICT

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky IT technologie. Konkrétně se jedná o čtečku čárových kódů, systém pro vstupní bránu, systém na samoobslužné půjčování notebooků, profesionální scanner knih, čtečky na vstup do knihovny, 3D ruční scanner a 3D tiskárny, elektroencefalograf, audio techniku, projektory, řídicí dotekové systémy, bezdrátová ...

Obchodní akademie Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do školních objektů

Obchodní akademie Karlovy Vary - Zabezpečení vstupů do školních objektů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a zprovoznění stavby: „Obchodní akademie Karlovy Vary – Zabezpečení vstupů do školních objektů“, v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací.

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Dodávka snímačů 1D a 2D kódů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka snímačů 1D (čárových) a 2D kódů.

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Elektrická požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízení ve správě Sociálních služeb

Předmět této veřejné zakázky spočívá v dodávkách a instalaci elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v Domově pro seniory, Písečná č. p. 5076, Chomutov (dále jen „DPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále jen „SNK“) v DPS. Dílo se ...

Provozní geotechnický monitoring pro tunely Liberec, Jihlava a Hřebeč

Provozní geotechnický monitoring pro tunely Liberec, Jihlava a Hřebeč

Cílem, resp. potřebou zadavatele ve vztahu k této veřejné zakázce je zajištění provozního geotechnického monitoringu tunelů Liberec, Jihlava a Hřebeč. Provozní monitoring bude realizován v letech 2018 - 2021.

Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci Slovenskej republiky

Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci Slovenskej republiky

Predmetom zákazky je dodanie archivačných skríň rôznych rozmerov a rôznych špecifikácií podľa potrieb verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je odborná montáž dodávateľom, doprava, označenie údajmi a ich umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasne s predmetom zákazky bude predložený záručný list vrátane ...

Rámcová dohoda - Orientační testy na derecí OPL z pevných látek a tekutin

Rámcová dohoda - Orientační testy na derecí OPL z pevných látek a tekutin

Orientační testy na detekci omamných a psychotropních látek z pevných látek a tekutin

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu

Dodání rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho ks rentgenového zařízení pro kontrolu velkorozměrových zásilek, zboží a materiálu blíže specifikovaného v přílohách ZD spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů.

Modul základny a čtečky karet RFID a NFC – KA6 -FEI

Modul základny a čtečky karet RFID a NFC – KA6 -FEI

Předmětem veřejné zakázky (dále také VZ) je dodávka a instalace modulu základny a čteček karet RFID a NFC, včetně uvedení do provozu, a dále školení v místě plnění v rozsahu tří hodin pro tři osoby po instalaci zařízení. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy k podání nabídek - Specifikace předmětu zakázky.

ESD tester, testovací generátor, kalibrátory

ESD tester, testovací generátor, kalibrátory

Dodání ESD testeru, Testovacího generátoru pro přechodové stavy, Kapacitní lišty, Kalibrátoru kapacitní lišty, kalibrátoru burst měření, Atenuátoru, Variaku pro řízení sítě, Sítě pro test datových vodičů.

(záznamy 26/50 z 2140)  strana 2 / 86