Přenosný NMR analyzátor

Přenosný NMR analyzátor

Předmětem zakázky je zhotovení a dodávka specifického NMR analyzátoru. Detailně viz ZD.

Testovacie zariadenia

Testovacie zariadenia

Predmetom zákazky je realizácia projektu, zahrnujúcu dodávku tovarov technológií: JUZ pre nastavovanie polarizovaného relé pre chrániče typu PFI; PFB, tester na nastavenie tepelnej spúšte 1 pólových ističov a 2 až 4 pólových chráničov, tester na overovanie magnetickej spúšte ističov a chráničov.

Poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP

Poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP

Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí simulátoru nárazu a otočného simulátoru na akce BESIP v letech 2017 - 2020. Dodavatel zajistí přistavení a provozování simulátorů na dopravně preventivních akcích BESIP, a to v termínech dle dílčích objednávek zadavatele, na různých místech v rámci České republiky.

Automatický vjezdový systém

Automatický vjezdový systém

Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Vjezdový systém bude plně automatický a bude obsahovat bezobslužný vjezd a výjezd do areálu, s následnou evidencí a WEB rozhraním pro objednávání vjezdu do areálu. Pro urychlení zlepšení dopravní situace při vjezdu a výjezdu do areálu FNOL, budou ...

VŘ – Kontrolní pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků

VŘ – Kontrolní pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků

Předmětem výběrového řízení je pořízení 1 kusu nového (nebyl předmětem odpisů) kontrolního pracoviště pro optické měření vysokopevnostních svorníků, a to včetně dopravy, uvedení zařízení do provozu, jeho vyzkoušení, kalibrace a zaškolení personálu zadavatele, vše v místě plnění zakázky.

Preventívna údržba so zásahom do riadiaceho systému a korektívne opravy systému

Preventívna údržba so zásahom do riadiaceho systému a korektívne opravy systému

Predmetom zákazky je : 1.časť - preventívna údržba technických prvkov fyzickej ochrany (TPFO) so zásahom do riadiaceho systému v rozsahu plánov kontroly, korektívne opravy TPFO (operatívne odstraňovanie vzniknutých porúch) a súčinnosť pri preventívnej údržbe TPFO mimo rozsahu tejto časti zákazky, pracovná pohotovosť 24 hodín 7 dní v týždni, ...

Heliový vakuový integrální test

Heliový vakuový integrální test

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks testovací stanice pro Heliový vakuový integrální test těsnosti výrobků dle požadavků zadavatele.

Poptáváme platební automat

Poptáváme platební automat

Poptáváme automatickou pokladnu (1 kus), určenou pro platbu poplatků ve zdravotnickém zařízení. Automat musí přijímat všechny druhy českých mincí a bankovek, vracet mince a tisknout lístek.

Vybudovanie Elektrickej požiarnej signalizácie

Vybudovanie Elektrickej požiarnej signalizácie

Systém Elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) sleduje a vyhodnocuje možné riziká požiarnej situácie v chránených objektoch. Slúži na ochranu osôb a majetku pred vznikajúcim požiarom spôsobom včasného varovania a následným predchádzaním vzniku životunebezpečných situácií. V objektoch sú nainštalované opticko-dymové, tepelné, tlačidlové prípadne ...

Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému

Služby prevádzkovej podpory Jednotného evidenčného systému

Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky informačného systému, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre Jednotný evidenčný systém (JES). Služby pozostávajú z : - technickej podpory infraštruktúry JES, - technickej podpory prevádzky JES, - zmeny a rozvoja JES na vyžiadanie, - dodávky náhradných ...

Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie II.

Řešení dopravy v klidu města Mladá Boleslav – dodávka parkovací technologie II.

Předmětem veřejné zakázky je: • Dodávka nových parkovacích automatů (dále jen PA) kompletně vybavených dle technické specifikace s implementovanou hotovostní úhradou parkovného, bezhotovostní úhradou parkovného prostřednictvím bezkontaktní čipové karty, včetně vybudování nových betonových základů, instalace PA a jejich oživení. • Dodávka a ...

Nákup vzdělávacích sad a technického vybavení pro projekt Centrum Natura

Nákup vzdělávacích sad a technického vybavení pro projekt Centrum Natura

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vzdělávacích sad pro výuku (bezdrátové senzory včetně softwaru a dalšího příslušenství), výukových stavebnic, tabletů, notebooků vč. příslušenství, přenosných dataprojektorů, přenosných projekčních pláten. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné části v souladu s § 35 ZZVZ. . Podrobné informace o ...

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč - Lučenec

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach Traťový úsek Utekáč - Lučenec

Uskutočnenie stavebných prác vybudovanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia na priecestí v žkm 1,391 a priechodu v žkm 1,710.

Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice

Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3011 ŽST Šurany - ŽST Veľké Bielice

Uskutočnenie stavebných prác - komplexná rekonštrukcia priecestia v km 52,058.

Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP

Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP

Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP v nasledovnom rozsahu : I. Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 : Kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľa predpisu NVD 31702171-031/98, Kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, NO380.488.053 ...

Nákup parkovacích automatů

Nákup parkovacích automatů

Předmětem zakázky je nákup 18 ks parkovacích automatů včetně přesně definovaného vybavení, servisu, dodávky náhradních dílu a odkup 18 ks stávajících parkovacích automatů. Podrobná definice předmětu zakázky je uvedena v příloze zadávací dokumentace č. 1 – Smluvní podmínky - Smlouva o dodávce parkovacích automatů a příloze zadávací dokumentace č. 2 ...

Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec

Náhrada jednodrôtových mechanických závor TÚ 3121 Jesenské – Tisovec, DÚ 08 Hnúšťa – Tisovec

Uskutočnenie stavebných prác náhrada závor s jednodrôtovým ťahadlom priecestným zabezpečovacím zariadením.

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 Michaľany - Medzilaborce

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach, TÚ 3291 Michaľany - Medzilaborce

Uskutočnenie stavebných prác - vybudovanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia na dotknutom priecestí.

Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385

Zriadenie zabezpečeného priechodu pre peších Barca - Rožňava žkm 19,385

Uskutočnenie stavebných prác - vybudovanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia.

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Trstená - Kraľovany

Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach traťový úsek Trstená - Kraľovany

Uskutočnenie stavebných prác - vybudovanie priecestného zabezpečovacieho zariadenia na dotknutom priecestí

Skúšobné a kontrolné zariadenia

Skúšobné a kontrolné zariadenia

Zákazka bude realizovaná v rámci projektu: "Zavedenie inovačných aktivít do výrobného procesu spoločnosti EXAL s.r.o." Predmetom zákazky je dodávka a montáž Scannera pre kontrolu a meranie profilov a Skúšobného zariadenia (etensometer, meranie tvrdosti, atď.)

Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvnického a výstavního provozu

Dodávka a instalace provozního souboru pro realizaci organizace návštěvnického a výstavního provozu

Turnikety včetně čteček a servisu Informační systém a mobiliář NB NM – pasivní prvky Informační systém a mobiliář – aktivní prvky a řídicí systém Vložená podlaha v sálech II. patra, stavební úpravy, žaluzie do výstavních sálů II. patra

Nájem zařízení pro měření rychlosti ve správním obvodu ORP Říčany

Nájem zařízení pro měření rychlosti ve správním obvodu ORP Říčany

Předmětem veřejné zakázky je nájem zařízení pro měření úsekové rychlosti (dále jen MUR) a ve vybraných lokalitách pro detekci nákladních vozidel (dále jen DNV), a to v počtu 32 kusů pro MUR vozidel, se zabezpečením provozu pronajatých zařízení, včetně automatizovaného přenosu dat o provedeném měření a zajištění provozu potřebných softwarových ...

Poptávám kapesní detektor hořlavých plynů

Poptávám kapesní detektor hořlavých plynů

Poptávám kapesní detektor hořlavých plynů.

Protipovodňová opatření pro město Teplá

Protipovodňová opatření pro město Teplá

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření pro městoTeplá.

(záznamy 226/250 z 2142)  strana 10 / 86