Denove recyklace
Technologický celek pro recyklaci odpadních plastů
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - realizace stavby
Předmětem zakázky je zhotovení stavby spočívající v komplexním zateplení obvodového pláště budovy, které zahrnuje výměnu oken včetně doplnění stínící techniky, výměnu dveří a lehkého obvodového pláště, zateplení fasády a střechy a úpravu otopného systému. Součástí předmětu zakázky je rovněž demontáž a likvidace panelů obsahujících azbest. Dále je ...
Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným ...
Snížení energetické náročnosti budovy ADDAT
Předmětem veřejné zakázky je zateplení budovy ADDAT s.r.o. v ulici Májová 1126, Liberec 30 - Vratislavice, dodávka a montáž 3 ks tepelných čerpadel vzduch-voda, dodávka a montáž pasivní a aktivní rekuperace pro vzduchotechniku, dodávka a montáž solárních kolektorů o minimálním výkonu při Tm=0°C 15 kW a dodávka a montáž regulace vytápění včetně ...
Zkvalitnění nakládání s odpady - LADEO
Pořízení regranulační linky na recyklaci odpadů, zejména plastů (LDPE, LLDPE, PP, BOPP, ABS).
Snížení emisí z CZT v areálu společnosti Frýdlantské strojírny – Rasl a syn a. s.
provedení energeticky úsporných opatření na stavebních konstrukcích včetně opatření na rozvodech tepla v rámci projektu „Snížení emisí z CZT v areálu společnosti Frýdlantské strojírny - Rasl a syn a. s.“.
Kompostárna bioodpadu – Město Turnov
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace objektu kompostárny bioodpadu Města Turnov za využití technologie, která pomocí metody řízeného provzdušňování zajistí navýšení kapacity stávající kompostárny v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval Profes projekt s.r.o., Turnov.
Recyklace skleněného odpadu
Předmětem je vybudování recyklační linky na zpracování skleněného odpadu povahy komunální či podobného komunálního odpadu, zařazené do kategorie odpadů skupiny 20 - komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru - složka 20 01 02 sklo a skupiny 15 - odpadní obaly, ...
Rozšíření stávající recyklační linky
Předmětem je rozšíření stávající recyklační linky na zpracování skleněného odpadu povahy komunální či podobného komunálního odpadu, zařazené do kategorie odpadů skupiny 20 - komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru - složka 20 01 02 sklo a skupiny 15 - ...
Rozšíření stávající recyklační linky
Předmětem je rozšíření stávající recyklační linky na zpracování skleněného odpadu povahy komunální či podobného komunálního odpadu, zařazené do kategorie odpadů skupiny 20 - komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru - složka 20 01 02 sklo a skupiny 15 - ...
Centrum třídění a recyklace skla
Dodávky technologie a instalace recyklační linky. Detaily jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Centrum třídění a recyklace skla
Dodávky technologie a instalace recyklační linky. Detaily jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Rozšíření stávající technologie recyklační linky na ploché sklo
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka technologie na recyklaci plochého, obalového a pěnového skla na klíč, včetně dopravy, montáže a oživení. Dodávka je rozdělena na dvě části a to na modernizaci stávající technologie pro recyklaci plochého skla a dodávku druhé technologie pro recyklaci obalového a pěnového skla. Dále je předmětem veřejné ...
Poptáváme solární systém k ohřevu vody
Poptávám solární systém ohřevu vody pro 4 člennou rodinu pro víkendový dům, používaný třetinu roku. Systém by měl být dvouokruhový - napojení na stávající radiátorový okruh - primární ohřev teplovodní výměník v krbových kamnech a dále ohřev teplé vody na mytí a koupání. Ideálně s možností zapojení malého fotovoltaického panelu na pohon čerpadla.
Poptávám fotovoltaickou elektrárnu
Dobrý den, poptávám dodávku nebo stavebnici FV elektrárny 3kWp z Si amorfních - tenkovrstvých solárních panelů na plochou střechu vlastního RD vč. napojení na rozvodnou síť ČEZu. S držáky se neuvažuje- panely budou ležet na střeše v nimimálním sklonu (cca 5°), spojené Al lištou. Instalace možná svépomocí. Nutno uvést do chodu do konce roku za ...
Poptávám elektrárnu na biopalivo
Poptávám elektrárnu na biopaliva o výkonu 5-10 MW, prosím info. Potřebuji cenu, možná dohoda s firmou o instalaci.
Poptáváme solární panely
Poptáváme výrobce, nebo dovozce oboustranných solárních panelů - bifacial panely.
Sháním dodávku fotovoltaické elektrárny
Hledám dodavatele pro Fotovoltaickou elektrárnu o instalovaném výkonu 700kwp, nejlépe dodávka celého systému "na klíč".
Sháním čisitčku odpadních vod
Sháním čističku odpadních vod Topas 5.
Poptáváme odlučovač ropných látek
Poptáváme -odlučovač ropných látek s kapacitou 70l/s/průtok koalescentním filtrem/ koncentrace RL menší než 0,5mg/l - čerpací šachta splaškových vod /akumulační prostor 22 m3,technologie, funkce PSOV ČS, přenos chodu na dispečink ČOV po telef. dohovoru