Poptávám opravu solárního systému
Poptávám opravu solárního systému (výměna vadných ventylů na střeše), Otrokovice.
Zařízení na čištění biometanu ZD Bělčice
Provedení stavebních, montážních a souvisejících prací spočívajících v rozšíření stávající bioplynové stanice zadavatele o zařízení na úpravu bioplynu na CNG, zásobníky na CNG a plničku, která bude zajišťovat prodej vyčištěného bioplynu odběratelům – např. do tlakových nádob nebo do CNG automobilů
Drvič a štiepkovač na spracovanie drevného odpadu
Predmetom zákazky je modernizácia výrobnej linky určenej na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu (drevnej piliny) zakúpením štyroch technologických zariadení: 1. Drvič a štiepkovač na spracovanie drevného odpadu 2. Kogeneračná jednotka a pásová sušička dreveného odpadu 3. Peletovací lis 4. Paletizačný robot a ovinovačka naplnených ...
Inštalácia fotovoltaických panelov
Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltaických panelov a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Recyklácia odpadových fólií – pracia linka
Predmetom zákazky je recyklácia odpadových fólií - pracia linka. Linka bude riešená ako sústava navzájom prepojených strojov a zariadení, ktoré zabezpečia vypranie odpadovej fólie, vysušenie, pomletie a zrecyklovanie do výstupnej formy aglomerátu pre ďalšie finálne spracovanie. Vstupnou surovinou bude lisovaná, triedená fólia LDPE, LLDPE a ...
Linka, dodanie tovarov pre stredisko separovaného zberu
Predmetom zákazky je dodanie tovarov pre stredisko separovaného zberu.Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Zařízení na zpracování odpadů, Itálie
Hledám zařízení na úpravu (zpracování) odpadů CER 191204 (plast a pryž) v České republice.
Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov
Predmetom zákazky je nákup súboru technologických zariadení pre projekt s názvom Nákup technologických zariadení na zvýšenie efektivity spracovania nebezpečných odpadov. Súbor technologických zariadení bude slúžiť na spracovanie vyradených chladiacich, mraziacich a klimatizačných zariadení po skončení ich životnosti. Súbor zariadení pozostáva z ...
Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.
Stanice energetického využití kalu a biomasy I. etapa - ČOV Písek
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování nové stavby s využitím semimobilní kontejnerové technologie, umístěné na upravené ploše kalového hospodářství ČOV. V zařízení bude likvidováno 3 580 až 3 900 t/rok strojně odvodněného kalu z ČOV Písek, pro spoluspalování bude využito 250 - 700 t/rok biomasy, převážně ve formě dřevní štěpky. Součástí ...
Zariadenia pre kompostáreň v obci Veľké Ludince
Predmetom zákazky sú zariadenia pre zberný dvor v obci Veľké Ludince. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C.
Zariadenia pre kompostáreň v obci Kuraľany
Predmetom zákazky sú zariadenia pre zberný dvor v obci Kuraľany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Zariadenia pre kompostáreň v obci Farná
Predmetom zákazky sú zariadenia pre zberný dvor v obci Farná. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Dodávka technológie na zabezpečenie triedeného odpadu obce Oravský Podzámok
Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Oravský Podzámok, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.
Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zajištění elektrické energie a ohřevu vody menšinovým navrátilcům v Bosně a Hercegovině. V rámci plnění této veřejné zakázky bude dodáno a nainstalováno celkem 40 solárních systémů na dodávky elektrické energie a ohřev vody.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka recyklační linky na zpracování baterií a svozového vozidla s kontejnerovou nástavbou a kontejnerů.Zakázka je rozdělená na dvě části.
Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii budovy MsÚ v Bojniciach, ktorých výsledkom bude zníženie energetickej náročnosti objektu. Rekonštrukčné práce pozostávajú zo zateplenia obvodového plášťa budovy, výmeny výplní okenných otvorov a otvorov zasklených stien, rekonštrukcie vykurovania, výmeny osvetlenia, inštalácie fotovoltaických ...
Instalace fotovoltaického systému
Realizace fotovoltaického systému o výkonu 29,43 kW na stávající střeše přístavby haly dle Projektové dokumentace. Vyrobená elektřina bude spotřebovávána na místě a přebytky budou odváděny do distribuční sítě. Místem instalace jsou Dráby 932, 56601 Vysoké Mýto, parcela č. 4216/84, k.ú. Vysoké Mýto 788228.
Vybudovanie zariadenia na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu
Predmetom postupu zadávania zákazky je dodanie technologického zariadenia - linky na mechanicko - biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, včítane súvisiacich služieb - doprava, balenie, montáž, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obslužného personálu a kolaudácie. Zostava technologickej linky: Číslo/označenieNázov položky ...
Inštalácia Fotovoltaických panelov
Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltaických panelov a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.
Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.
Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...
Poptávám dodávku čističky dešťové vody
Poptávám čističku deštové vody, změna deštové vody na pitnou vodu. Jedna se o chatovou oblast bez možností připojit se na vodovodní řád.
Dodávka servisu kogeneračních jednotek v Home Credit Aréně v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka servisu 2 ks kogeneračních jednotek pro Home Credit Arenu v Liberci. Základní vymezení rozsahu plnění předmětu této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující: a) obnovu kogeneračních jednotek v rozsahu specifikovaném v Projektové dokumentaci a Položkovém rozpočtu a v souladu technickým řešením požadovaným ...
Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu
Predmetom zákazky je modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín pozostávajúca z: 1. zateplenie obvodových stien a strechy 2. výmeny výplní otvorov (okná a dvere), 3. výmena osvetlenia za LED 4. inštalácia tepelného čerpadla 5. inštalácia slnečných ...
Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ na Ul. 8. mája, Svidník na úroveň ultranízko a nízkoenergetickej budovy. Realizovanými opatreniami (7 opatrení na zníženie spotreby energie) bude výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, ...