Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV

Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých blíže specifikovaných podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od ...

Sanitní vozidla ZZS PAK 2018 – typ B a C

Sanitní vozidla ZZS PAK 2018 – typ B a C

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby a přepravních prostředků (transportních nosítek s podvozkem, vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu – nosítek) a 2 ks nových sanitních vozidel typu C, včetně ...

Nájem letecké techniky

Nájem letecké techniky

Předmětem nájmu jsou 4 vrtulníky, typově schválené, letově způsobilé, určené pro výcvikové a kondiční lety pilotů, včetně zaškolení pozemního personálu a pilotů instruktorů. Zakázka je zadávána v oblasti obrany nebo bezpečnosti dle § 187.

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen přílohami č. 1 a 3 zadávací dokumentace - vzorem Smlouvy, a technickou specifikací.

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čtyř parciálních trolejbusů, tedy trolejbusů s možností linkového provozu při kombinovaném napájení - na části trasy přímo z dvoupólového trakčního trolejového vedení a na části trasy z trakčního akumulátoru energie - a to v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen ...

Technické automobily hmotnostní kategorie M

Technické automobily hmotnostní kategorie M

Jedná se o pořízení 3 kusů technických automobilů hmotnostní kategorie M, které budou na stejném typu a provedení automobilového podvozku. Pro zástavbu je u všech technických automobilů použit stejný typ a provedení účelové nástavby.

Automobil osobní do těžkého terénu

Automobil osobní do těžkého terénu

Předmětem zakázky je dodávka osobního terénního automobilu s pohonem 4x4 a karoserií typu pick-up.

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Dodávka čtyř parciálních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka čtyř trolejbusů s alternativním bateriovým pohonem v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka patnácti nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Technika pro JSDH Žichlínek

Technika pro JSDH Žichlínek

Předmětem veřejné zakázky je dodávka techniky pro JSDH Žichlínek. Zakázka je ve smyslu § 98 zákona rozdělena na 2 části. Předmětem plnění veřejné zakázky v části 1) je dodávka dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností od 3000 do 3500 kg (dále jen „DA“), s požárním přívěsem ...

Dodávka 3 kusů sanitních vozidel pro přepravu nemocných a raněných

Dodávka 3 kusů sanitních vozidel pro přepravu nemocných a raněných

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů sanitních vozidel pro přepravu nemocných a raněných pro ZDS do místa plnění uvedeného v zadávací dokumentaci v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentací a dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), ...

Rekonstrukce střední a přední lodě zadního traktu v CZ LOKO, a.s.

Rekonstrukce střední a přední lodě zadního traktu v CZ LOKO, a.s.

Rekonstrukce střední a přední lodě zadního traktu v CZ LOKO, a.s.. Dále viz zadávací dokumentace.

Sanitní vozidla ZZS PAK 2016 - typ B

Sanitní vozidla ZZS PAK 2016 - typ B

Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně přepravních prostředků (transportní nosítka, evakuační křesla-schodolezy, scoop nosítka, odsávačky a injekčního dávkovače), pro ZZS Pardubického kraje. Vozidla budou dodána v souladu s globální homologací ES (směrnice 2007/46/ES). Rok výroby 2016. Součástí předmětu ...

ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidlo 2016

ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidlo 2016

Předmětem výběrového řízení je pořízení speciálního sanitního vozidla, které bude k dispozici v případech událostí kritické epidemiologické situace při výskytu vysoce virulentních infekčních chorob (typu Ebola, Sars, apod.) v regionu Pardubického kraje. Vozidlo bude v souladu s globální homologací (Směrnice 2007/46/ES) ČSN-EN 1789+A1 a vyhl. ...

Kontejnerový zakladač - nákup

Kontejnerový zakladač - nákup

Předmětem VZ je dodávka 1 kusu kontejnerového zakladače pro manipulaci s kontejnery.

Dodávka šesti nízkopodlažních autobusů

Dodávka šesti nízkopodlažních autobusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až šesti nízkopodlažních městských autobusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidlo

ZZS Pardubického kraje - speciální sanitní vozidlo

Předmětem výběrového řízení je pořízení speciálního sanitního vozidla, které bude k dispozici v případech událostí kritické epidemiologické situace při výskytu vysoce virulentních infekčních chorob (typu Ebola, Sars, apod.) v regionu Pardubického kraje. Vozidlo bude v souladu s globální homologací (Směrnice 2007/46/ES) ČSN-EN 1789+A1 a vyhl. ...

Dodávka pěti nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka pěti nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Cisternová automobilová stříkačka

Cisternová automobilová stříkačka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (nové, nepoužité, nerepasované

Dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tří nízkopodlažních trolejbusů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Cisternová automobilová stříkačka

Cisternová automobilová stříkačka

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks cisternové automobilové stříkačky (nové, nepoužité, nerepasované

Dodávky brzdového obložení

Dodávky brzdového obložení

Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky brzdového obložení pro železniční kolejová vozidla zadavatele vybavená kotoučovou brzdou, a to níže uvedených typů a v požadovaném množství v kusech. Brzdové obložení 175 cm2 x 35 mm - požadované maximální množství 60 000 ks Brzdové obložení 200 cm2 x 35 mm - požadované maximální množství 40 000 ...

Dodávka pěti městských autobusů v provedení LowEntry

Dodávka pěti městských autobusů v provedení LowEntry

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti městských autobusů v provedení LowEntry v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

(záznamy 1/25 z 38)  strana 1 / 2