Výletná loď

Výletná loď

Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.

FTK – vybavení pro vodní sporty

FTK – vybavení pro vodní sporty

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro vodní sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.

PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem II

PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nafukovacího člunu se spalovacím motorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem

PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nafukovacího člunu se spalovacím motorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Pořízení plavidla pro nízkoprahové denní centrum

Pořízení plavidla pro nízkoprahové denní centrum

Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení plavidla pro nízkoprahové denní centrum.

Nákup plavidla

Nákup plavidla

Nákup samohybného plavidla určeného na prepravu osôb a motorových vozidiel. Plavidlo musí disponovať nákladovou plochou na min. 18 osobných motorových vozidiel.

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Rekonštrukcia plavidla

Rekonštrukcia plavidla

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, a to rekonštrukcia plavidla. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Poptávám realizaci septiku na chatě

Poptávám realizaci septiku na chatě

Poptávám septik s obsahem 5m3. I s následným usazením. Jedná se o chatu v Dobronicích u Bechyně. Časově bychom se chtěli dostat do konce tohoto měsíce. Dále poptávám pramici. Předem děkuji a přeji hezký den, Josef MILOŠ

Dodávka převozních lodí

Dodávka převozních lodí

Předmětem této zakázky je dodávka 10ks převozních elektrických lodí včetně dopravy lodí na místo určení a proškolení personálu zadavatele vše v souladu s technickou specifikací a kupní smlouvou, které jsou součástí zadávací dokumentace.

Pořízení výletní lodě 2017

Pořízení výletní lodě 2017

Předmětem zakázky je dodávka nové osobní lodě s charakterem výletní lodě, která bude provozována na přehradě Slezská Harta.

Rekonštrukcia plavidla

Rekonštrukcia plavidla

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, a to rekonštrukcia plavidla. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Poptáváme otryskání trupu lodi

Poptáváme otryskání trupu lodi

Poptáváme otryskání trupu lodi. Potřebovali bychom připravit hliníkový trup lodi na nový nátěr. Tzn. odstranit starou barvu ideálně mokrým tryskáním. Jedná se o celkovou plochu ca 80m2. Jedná se o bílou část pod čarou ponoru. Loď je na Praze 5. Práce bychom potřebovali nejlépe v průběhu března. Prosím dejte nám vědět, zda by to bylo možné, a ...

Modernizace servisního plavidla Praha

Modernizace servisního plavidla Praha

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího servisní plavidla Praha tvořeného sestavou remorkéru TR 567 a tlačného člunu TČ 101845, která představuje kompletní obnovu trupu remorkéru, remotorizaci, modernizaci systémů remorkéru a člunu, modernizaci nástavby remorkéru, úpravy technologie podle požadavků aktuálních předpisů a rozšíření ...

Modernizace servisního plavidla Praha

Modernizace servisního plavidla Praha

Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího servisní plavidla Praha tvořeného sestavou remorkéru TR 567 a tlačného člunu TČ 101845, která představuje kompletní obnovu trupu remorkéru, remotorizaci, modernizaci systémů remorkéru a člunu, modernizaci nástavby remorkéru, úpravy technologie podle požadavků aktuálních předpisů a rozšíření ...

Meracie plavidlo

Meracie plavidlo

Predmetom zákazky je dodanie meracieho plavidla prispôsobeného na dodatočnú inštaláciu a používanie meracieho zariadenia multi beam, ktoré bude slúžiť na meranie koryta rieky Dunaj, vrátane podrobného merania kritických úsekov na rieke Dunaj. Dané plavidlo umožní získať lepšie údaje v podrobnom vyhotovení 3D situácie riečneho koryta oproti ...

Vytyčovacie plavidlo

Vytyčovacie plavidlo

Predmetom zákazky je návrh, konštrukcia a stavba vytyčovacieho plavidla. V rámci plnenia zákazky bude vypracovaná projektová dokumentácia vytyčovacieho plavidla a následná realizácia (v súlade s platnými technickými predpismi) v zmysle priloženej technickej špecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu ...

Nákup výletní lodě – opakované řízení

Nákup výletní lodě – opakované řízení

Předmětem zakázky je dodávka osobní lodě s charakterem výletní lodě, která bude provozována na přehradě Slezská Harta.

Dodávka člunů a nezbytného vybavení

Dodávka člunů a nezbytného vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks člunů pro potřeby Vodní záchranné služby při výkonu její činnosti, tedy záchraně osob a majetku na vnitrozemských vodách. Součástí dodávky jsou taktéž přívěsy tak, jak jsou definovány touto zadávací dokumentací. Obecné podmínky a technické parametry jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

Dodávka prámů a nezbytného vybavení

Dodávka prámů a nezbytného vybavení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks pracovních prámů pro potřeby Vodní záchranné služby při výkonu její činnosti, tedy záchraně osob a majetku na vnitrozemských vodách. Obecné podmínky a technické parametry jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.

1- Dodávka automobilové stříkačky, 2-Dodávka malého terénního vozidla

1- Dodávka automobilové stříkačky, 2-Dodávka malého terénního vozidla

Dodání cisternové automobilové stříkačky, dodávka malého terénního vozidla "čtyřkolky", doplnění technického vybavení JSDH, dodávka záchranářského člunu včetně podvozku a příslušenství - v souladu se zadávací dokumentací a technickou dokumentací k veřejné zakázce.V souladu s § 98 ZVZ je dodavatel oprávněn podat nabídku na všechny či některé části, ...

Plavidlo Ústí, instalace nízkoemisních pohonných jednotek a nízkoemisních pomocných jednotek

Plavidlo Ústí, instalace nízkoemisních pohonných jednotek a nízkoemisních pomocných jednotek

Rekonstrukce pohonného i pomocného zařízení spočívající v náhradě stávajících pohonných a pomocných agregátů novými, výkonnějšími a vyhovujícími platné legislativě (vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách) z hlediska emisí škodlivých látek ve výfukových plynech. Významným zvýšením výkonu ...

Tlačné čluny, oprava plavidel

Tlačné čluny, oprava plavidel

Výměna celé dnové obšívky plavidla, výměna boční obšívky od outoru do opasnice, výměna obšívky zrcadla, oprava silu nákladového prostoru, výměna poškozených bočních žeber, výměna části paluby a palubníků, oprava výdřevy nákladového prostoru včetně krycího plechu, výměna části dnových příček, oprava oděrek, oprava průlezů a poklopů, oprava zábradlí ...

Nákup výletní lodě

Nákup výletní lodě

Předmětem zakázky je osobní lodě s charakterem výletní lodě, která bude provozována na přehradě Slezská Harta.

Rekonstrukce střední a přední lodě zadního traktu v CZ LOKO, a.s.

Rekonstrukce střední a přední lodě zadního traktu v CZ LOKO, a.s.

Rekonstrukce střední a přední lodě zadního traktu v CZ LOKO, a.s.. Dále viz zadávací dokumentace.

(záznamy 1/25 z 56)  strana 1 / 3