Samovýsypné nesamohybné tlačné člny
Nákup dvoch kusov samovýsypných nesamohybných tlačných člnov, ktoré budú prioritne slúžiť na nakládku jemného sedimentu zo zdrže Hrušov a ich prepravu a vyloženie do sútoku starého a nového Dunaja.
Servisní plavidla Praha, Slapy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené se zpracováním projektové dokumentace servisních plavidel Praha, Slapy a Orlík, jako specifikace stavby plavidla pro výběrové řízení na dodavatele stavby plavidel metodou Design&Build, představující servisní plavidlo totožné konstrukce ve dvou rozměrových modifikacích „Praha“ a ...
Závodní lodě
Dodání závodních lodí dle specifikace výzvy.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními Předměte plnění veřejné zakázky je vybavení podle výkresové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek ...
Poptávám pramici
Poptávám pramici Parma 300 GREEN.
Inspekční plavidlo ŘVC ČR - inovativní technologie s alternativním pohonem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání plavidla splňující parametry a specifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci.
Bunker Supply Vessels Prague, Slapy, Orlík - Building Specification
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené se zpracováním projektové dokumentace servisních plavidel Praha, Slapy a Orlík, jako specifikace stavby plavidla pro výběrové řízení na dodavatele stavby plavidel metodou Design&Build, představující servisní plavidlo totožné konstrukce ve dvou rozměrových modifikacích „Praha“ a ...
Nákup lodí pro národní sportovní reprezentaci
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské a další lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohy č. 1 až 3 a nedílnou součást zadávací dokumentace (dále jen „poptávané lodě“).
Nákup Inšpekčných plavidiel - kabinových lodí
Predmetom zákazky je zabezpečiť pre Dopravný úrad, Prístavná 10, 821 09 Bratislava - divíziu vnútrozemskej plavby štátny odborný dozor (ŠOD) Bratislava nákup inšpekčných plavidiel v rámci divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu, ktorej činnosť je taxatívne uvedená v ust. § 39 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a ...
Oprava 4 plavidel
Oprava 4 plavidel.
Nákup inspekčního plavidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks inspekčního plavidla, a to včetně doplňkového vybavení, předvedení a vyzkoušení.
Motorový čln s príslušenstvom
Verejné obstarávanie dopravných prostriedkov s príslušenstvom v rámci projektu Posilnenie kapacít Policajného zboru v boji proti environmentálnej trestnej činnosti. Časť 1: Motorový čln s príslušenstvom, Časť 2: Motorová štvorkolka s príslušenstvom. Časť 3: Terénne motorové vozidlo s pohonom 4x4 a ťažným zariadením (Offroad) Časť 4: Úžitkové ...
Dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení - Remorkér BESKYDY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení na vlečný zadokolesový remorkér BESKYDY, včetně dodávky a montáže dieselagregátu pro pohon dokormidlovacího zařízení, úpravy trupu lodě pro zástavbu dokormidlovacího zařízení, naftový systém, výfukový systém, vzduchový systém, elektrický systém včetně ovládání, ...
Poptávám dodavatele rybářských potřeb
Hledáme touto cestou dodavatele rybářských potřeb pro náš stávající e-shop. Jsme společnost VISO TRADE s.r.o., sídlící v Jindřichově Hradci a na trhu působíme od roku 2006. V tuto chvíli je náš e-shop zaměřen na prodej potřeb pro zahradu a kutily, chovatelských potřeb, dětského zboží, kosmetiky, oblečení a doplňků pro byt i dům. Nacházíme se v ...
Dodávka veslařských lodí
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské a další lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohu č. 1 a 2 a nedílnou součást této zadávací dokumentace (dále jen „poptávané lodě“).
Tlačné čluny, oprava plavidel
Oprava 3 tlačných člunů. Bližší specifikace viz zadávací podmínky.
Prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na tankovacie plavidlo
Predmetom zákazky je prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na plavidlo určené na prepravu pohonných hmôt tankovacie plavidlo.
Dodávka prámů pro Vodní záchrannou službu
Předmět veřejné zakázky je určen touto zadávací dokumentací, Kupní smlouvou a jejími přílohami. Jedná se o dodávku celkem 3ks prámů do 6 m pro Vodní záchrannou službu dle Specifikace prámů do 6m, která je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č.1 Kupní smlouvy.
Kajutový hlídkový člun
Předmětem plnění Veřejné zakázky je nákup kajutového hlídkové člunu pro poříční oddělení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - prestavba plavidla
Predmetom zákazky je prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na plavidlo určené na prepravu pohonných hmôt tankovacie plavidlo.
Nákup veslařských lodí pro národní sportovní reprezentaci
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohu č. 1 a nedílnou součást zadávací dokumentace (dále jen „poptávané veslařské lodě“).
Rekreační území - východ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekreační území – východ“, zpracované v září 2015 společností MV projekt spol. s r.o. Předmětem plnění je vybudování plovoucích zařízení, která budou instalována po obvodu břehové linie jezera Milada. Zároveň bude vybudována přípojka NN s max. požadovaným ...
Nákup plávajúcich zariadení - pontóny
Úspešný uchádzač bude povinný - vypracovať projektovú (technickú) dokumentáciu plávajúceho zariadenia - pontónu pre účely konania na Dopravnom úrade Slovenskej republiky - zabezpečiť na vyväzovacie prvky v mene verejného obstarávateľa vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, ...