Motorový čln s príslušenstvom
Verejné obstarávanie dopravných prostriedkov s príslušenstvom v rámci projektu Posilnenie kapacít Policajného zboru v boji proti environmentálnej trestnej činnosti. Časť 1: Motorový čln s príslušenstvom, Časť 2: Motorová štvorkolka s príslušenstvom. Časť 3: Terénne motorové vozidlo s pohonom 4x4 a ťažným zariadením (Offroad) Časť 4: Úžitkové ...
Dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení - Remorkér BESKYDY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení na vlečný zadokolesový remorkér BESKYDY, včetně dodávky a montáže dieselagregátu pro pohon dokormidlovacího zařízení, úpravy trupu lodě pro zástavbu dokormidlovacího zařízení, naftový systém, výfukový systém, vzduchový systém, elektrický systém včetně ovládání, ...
Poptávám dodavatele rybářských potřeb
Hledáme touto cestou dodavatele rybářských potřeb pro náš stávající e-shop. Jsme společnost VISO TRADE s.r.o., sídlící v Jindřichově Hradci a na trhu působíme od roku 2006. V tuto chvíli je náš e-shop zaměřen na prodej potřeb pro zahradu a kutily, chovatelských potřeb, dětského zboží, kosmetiky, oblečení a doplňků pro byt i dům. Nacházíme se v ...
Dodávka veslařských lodí
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské a další lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohu č. 1 a 2 a nedílnou součást této zadávací dokumentace (dále jen „poptávané lodě“).
Tlačné čluny, oprava plavidel
Oprava 3 tlačných člunů. Bližší specifikace viz zadávací podmínky.
Prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na tankovacie plavidlo
Predmetom zákazky je prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na plavidlo určené na prepravu pohonných hmôt tankovacie plavidlo.
Dodávka prámů pro Vodní záchrannou službu
Předmět veřejné zakázky je určen touto zadávací dokumentací, Kupní smlouvou a jejími přílohami. Jedná se o dodávku celkem 3ks prámů do 6 m pro Vodní záchrannou službu dle Specifikace prámů do 6m, která je součástí této zadávací dokumentace jako příloha č.1 Kupní smlouvy.
Kajutový hlídkový člun
Předmětem plnění Veřejné zakázky je nákup kajutového hlídkové člunu pro poříční oddělení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje.
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - prestavba plavidla
Predmetom zákazky je prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na plavidlo určené na prepravu pohonných hmôt tankovacie plavidlo.
Nákup veslařských lodí pro národní sportovní reprezentaci
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohu č. 1 a nedílnou součást zadávací dokumentace (dále jen „poptávané veslařské lodě“).
Rekreační území - východ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekreační území – východ“, zpracované v září 2015 společností MV projekt spol. s r.o. Předmětem plnění je vybudování plovoucích zařízení, která budou instalována po obvodu břehové linie jezera Milada. Zároveň bude vybudována přípojka NN s max. požadovaným ...
Nákup plávajúcich zariadení - pontóny
Úspešný uchádzač bude povinný - vypracovať projektovú (technickú) dokumentáciu plávajúceho zariadenia - pontónu pre účely konania na Dopravnom úrade Slovenskej republiky - zabezpečiť na vyväzovacie prvky v mene verejného obstarávateľa vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, ...
Nákup športového náčinia
Predmetom zákazky je nákup a dodávka malých plavidiel, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie inovatívnych služieb a naplnenie stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z OP: Výskum a inovácie. Predmet zákazky pozostáva z nákupu motorových plachetníc - 2 ks. Podrobná špecifikácia tvorí súčasť súťažných podkladov.
Nákup športového náčinia
Predmetom zákazky je nákup a dodávka malých plavidiel, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie inovatívnych služieb a naplnenie stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z OP: Výskum a inovácie. Predmet zákazky pozostáva z nákupu motorových plachetníc - 2 ks. Podrobná špecifikácia tvorí súčasť súťažných podkladov.
Výletná loď
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
Výletná loď
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Dodání závodních lodí - skifů
Dodání závodních veslařských lodí pro vrcholnou reprezentaci ČR.
Dodání zavodních lodí - slalom
Dodání závodních slalomových lodí pro reprezentaci ČR.
Rekonštrukcia plavidla Kyselica
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plavidla Kyselica. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v Prílohe. č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - návrh zmluvy o dielo.
Nákup prievoznej lode
Predmetom zákazky je dodávka prievoznej lode (ďalej len ,,plavidlo" alebo ,,kompa") na prepravu osôb a motorových vozidiel. Plavidlo musí byť spôsobilé poskytovať služby spočívajäce v preprave osôb a motorových vozidiel.
Výletná loď
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
FTK – vybavení pro vodní sporty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro vodní sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.
PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nafukovacího člunu se spalovacím motorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...