SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - prestavba plavidla
Predmetom zákazky je prestavba plavidla MEP 120 Karpaty na plavidlo určené na prepravu pohonných hmôt tankovacie plavidlo.
Nákup veslařských lodí pro národní sportovní reprezentaci
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohu č. 1 a nedílnou součást zadávací dokumentace (dále jen „poptávané veslařské lodě“).
Rekreační území - východ
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Rekreační území – východ“, zpracované v září 2015 společností MV projekt spol. s r.o. Předmětem plnění je vybudování plovoucích zařízení, která budou instalována po obvodu břehové linie jezera Milada. Zároveň bude vybudována přípojka NN s max. požadovaným ...
Nákup plávajúcich zariadení - pontóny
Úspešný uchádzač bude povinný - vypracovať projektovú (technickú) dokumentáciu plávajúceho zariadenia - pontónu pre účely konania na Dopravnom úrade Slovenskej republiky - zabezpečiť na vyväzovacie prvky v mene verejného obstarávateľa vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom, ...
Nákup športového náčinia
Predmetom zákazky je nákup a dodávka malých plavidiel, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie inovatívnych služieb a naplnenie stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z OP: Výskum a inovácie. Predmet zákazky pozostáva z nákupu motorových plachetníc - 2 ks. Podrobná špecifikácia tvorí súčasť súťažných podkladov.
Nákup športového náčinia
Predmetom zákazky je nákup a dodávka malých plavidiel, ktoré sú nevyhnutné na poskytovanie inovatívnych služieb a naplnenie stanovených cieľov projektu spolufinancovaného z OP: Výskum a inovácie. Predmet zákazky pozostáva z nákupu motorových plachetníc - 2 ks. Podrobná špecifikácia tvorí súčasť súťažných podkladov.
Výletná loď
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
Výletná loď
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
SEDECO – měřící loď s příslušenstvím a přívěsem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového plavidla pro osazení technologie určené pro měření batymetrie vodních nádrží, zdrží, vodních cest a monitoring dnových sedimentů a snímání podvodních objektů, včetně nového přepravního vozíku za osobní automobil včetně certifikací a atestů.
Dodání závodních lodí - skifů
Dodání závodních veslařských lodí pro vrcholnou reprezentaci ČR.
Dodání zavodních lodí - slalom
Dodání závodních slalomových lodí pro reprezentaci ČR.
Rekonštrukcia plavidla Kyselica
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plavidla Kyselica. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v Prílohe. č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 súťažných podkladov - návrh zmluvy o dielo.
Nákup prievoznej lode
Predmetom zákazky je dodávka prievoznej lode (ďalej len ,,plavidlo" alebo ,,kompa") na prepravu osôb a motorových vozidiel. Plavidlo musí byť spôsobilé poskytovať služby spočívajäce v preprave osôb a motorových vozidiel.
Výletná loď
Predmetom zákazky je dodanie výletnej lode pre potreby verejného obstarávateľa vrátane dopravy a zloženia na vodnú plochu v mieste dodania predmetu zákazky. Predmetom zákazky je aj zaškolenie obsluhy výletnej lode.
FTK – vybavení pro vodní sporty
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro vodní sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.
PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nafukovacího člunu se spalovacím motorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...
PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nafukovacího člunu se spalovacím motorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...
Pořízení plavidla pro nízkoprahové denní centrum
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení plavidla pro nízkoprahové denní centrum.
Nákup plavidla
Nákup samohybného plavidla určeného na prepravu osôb a motorových vozidiel. Plavidlo musí disponovať nákladovou plochou na min. 18 osobných motorových vozidiel.
Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu
Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu
Rekonštrukcia plavidla
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, a to rekonštrukcia plavidla. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Poptávám realizaci septiku na chatě
Poptávám septik s obsahem 5m3. I s následným usazením. Jedná se o chatu v Dobronicích u Bechyně. Časově bychom se chtěli dostat do konce tohoto měsíce. Dále poptávám pramici. Předem děkuji a přeji hezký den, Josef MILOŠ
Dodávka převozních lodí
Předmětem této zakázky je dodávka 10ks převozních elektrických lodí včetně dopravy lodí na místo určení a proškolení personálu zadavatele vše v souladu s technickou specifikací a kupní smlouvou, které jsou součástí zadávací dokumentace.
Pořízení výletní lodě 2017
Předmětem zakázky je dodávka nové osobní lodě s charakterem výletní lodě, která bude provozována na přehradě Slezská Harta.