Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami, včetně kompletního vybavení kormidelny se všemi zařízeními a včetně protikorozní ochrany lodního tělesa. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek lodi před jejím ...
Závodní lodě
Dodání závodních lodí pro reprezentaci ČR dle přiložené zadávací dokumentace.
Rekonstrukce osobní motorové lodi ARNOŠT z Pardubic
Předmětem plnění veřejné zakázky Rekonstrukce osobní motorové lodi „ARNOŠT z Pardubic“ je provedení kompletní rekonstrukce osobní motorové lodi Arnošt z Pardubic v souladu se specifikací požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách a její znovuuvedení do provozu podle současně platné legislativy.
Příslušenství bojových člunů a suché obleky
dodávka předních dokormidlovacích zařízení, suchých obleků pro obsluhu, suchých žáruvzdorných obleků, pracovních potápěčských obleků a lehkých bojových potápěčských obleků
Nákup hlídkového člunu
Nákup hlídkové člunu. Plavidlo je určeno k plnění úkolů v rámci bezpečnostních sborů a složek IZS jako plavidlo dohledové, pátrací, záchranářské a potápěčské. Je určeno k celoročnímu, intenzivnímu a v jednotlivých případech až k extrémnímu provozu na vnitrozemských vodních cestách. Je využíváno jako plavidlo určené k dohledu nad plavebním ...
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek lodi před jejím uvedením do provozu a zajištění všech technických a ...
Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk
Předmět plnění této veřejné zakázky spočívá v dodávce plovoucího zařízení v rámci realizace projektu "Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha a Nymburk".
Rekonštrukcia remorkéra
Rekonštrukcia remorkéra typu Muflon BD Tekov na úrovni generálnej opravy. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe číslo 1 súťažných podkladov (opis predmetu zákazky) a prílohe číslo 2 súťažných podkladov (návrh zmluvy).
Samovýsypné nesamohybné tlačné člny
Nákup dvoch kusov samovýsypných nesamohybných tlačných člnov, ktoré budú prioritne slúžiť na nakládku jemného sedimentu zo zdrže Hrušov a ich prepravu a vyloženie do sútoku starého a nového Dunaja.
Servisní plavidla Praha, Slapy
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené se zpracováním projektové dokumentace servisních plavidel Praha, Slapy a Orlík, jako specifikace stavby plavidla pro výběrové řízení na dodavatele stavby plavidel metodou Design&Build, představující servisní plavidlo totožné konstrukce ve dvou rozměrových modifikacích „Praha“ a ...
Závodní lodě
Dodání závodních lodí dle specifikace výzvy.
Motorová nákladní loď Zvíkov - vystrojení lodi
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení lodě pohonnými jednotkami, převodovými jednotkami, motorovými jednotkami, řídícími jednotkami a kompletním vybavením kormidelny se všemi zařízeními Předměte plnění veřejné zakázky je vybavení podle výkresové dokumentace. Součástí předmětu veřejné zakázky je také úspěšné provedení předepsaných zkoušek ...
Poptávám pramici
Poptávám pramici Parma 300 GREEN.
Inspekční plavidlo ŘVC ČR - inovativní technologie s alternativním pohonem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání plavidla splňující parametry a specifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci.
Bunker Supply Vessels Prague, Slapy, Orlík - Building Specification
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené se zpracováním projektové dokumentace servisních plavidel Praha, Slapy a Orlík, jako specifikace stavby plavidla pro výběrové řízení na dodavatele stavby plavidel metodou Design&Build, představující servisní plavidlo totožné konstrukce ve dvou rozměrových modifikacích „Praha“ a ...
Nákup lodí pro národní sportovní reprezentaci
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské a další lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohy č. 1 až 3 a nedílnou součást zadávací dokumentace (dále jen „poptávané lodě“).
Nákup Inšpekčných plavidiel - kabinových lodí
Predmetom zákazky je zabezpečiť pre Dopravný úrad, Prístavná 10, 821 09 Bratislava - divíziu vnútrozemskej plavby štátny odborný dozor (ŠOD) Bratislava nákup inšpekčných plavidiel v rámci divízie vnútrozemskej plavby Dopravného úradu, ktorej činnosť je taxatívne uvedená v ust. § 39 zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a ...
Oprava 4 plavidel
Oprava 4 plavidel.
Nákup inspekčního plavidla
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks inspekčního plavidla, a to včetně doplňkového vybavení, předvedení a vyzkoušení.
Motorový čln s príslušenstvom
Verejné obstarávanie dopravných prostriedkov s príslušenstvom v rámci projektu Posilnenie kapacít Policajného zboru v boji proti environmentálnej trestnej činnosti. Časť 1: Motorový čln s príslušenstvom, Časť 2: Motorová štvorkolka s príslušenstvom. Časť 3: Terénne motorové vozidlo s pohonom 4x4 a ťažným zariadením (Offroad) Časť 4: Úžitkové ...
Dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení - Remorkér BESKYDY
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž dokormidlovacího zařízení na vlečný zadokolesový remorkér BESKYDY, včetně dodávky a montáže dieselagregátu pro pohon dokormidlovacího zařízení, úpravy trupu lodě pro zástavbu dokormidlovacího zařízení, naftový systém, výfukový systém, vzduchový systém, elektrický systém včetně ovládání, ...
Poptávám dodavatele rybářských potřeb
Hledáme touto cestou dodavatele rybářských potřeb pro náš stávající e-shop. Jsme společnost VISO TRADE s.r.o., sídlící v Jindřichově Hradci a na trhu působíme od roku 2006. V tuto chvíli je náš e-shop zaměřen na prodej potřeb pro zahradu a kutily, chovatelských potřeb, dětského zboží, kosmetiky, oblečení a doplňků pro byt i dům. Nacházíme se v ...
Dodávka veslařských lodí
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské a další lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohu č. 1 a 2 a nedílnou součást této zadávací dokumentace (dále jen „poptávané lodě“).
Tlačné čluny, oprava plavidel
Oprava 3 tlačných člunů. Bližší specifikace viz zadávací podmínky.