Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Dodávky náhradních dílů, oprav a služeb na letecké navigační a zobrazovací systémy pro vrtulníky
Dodávky náhradních dílů určených pro letecké navigační a zobrazovací systémy vrtulníků EC 135, včetně jejich modifikací, dodávky přípravků a nářadí, dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací. Zároveň zahrnuje služby spočívající v opravách leteckých navigačních a zobrazovacích systémů a jejich komponentů, dále poskytnutí odborných ...
Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla
Předmětem VZ jsou dodávky drobného a spotřebního materiálu a materiálu pro opravy dopravních a transportních letadel typů Airbus A-319CJ, CASA C-295M, Bombardier CL-601 Challenger a Let L-410 UVP-E/FG provozovaných Armádou České republiky (dále jen "AČR").
Traťová údržba lietadiel FOKKER F100 Model F28
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie traťovej údržby (t.j. údržba nevyžadujúca umiestnenie lietadla v hangári) dvoch lietadiel typu FOKKER F100 Model F28 Mark 0100 s motormi Rolls-Royce TAY-650 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Traťová údržba lietadiel Airbus A319-115CJ
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie traťovej údržby (t.j. údržba nevyžadujúca umiestnenie lietadla v hangári) lietadiel typu Airbus A319-115CJ s motormi CFM56 série 5, v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 ...
Generálna oprava reduktora VR-14
Predmetom zákazky je generálna oprava reduktora typu VR-14.
Pronájem letounů L-39
Pronájem provozuschopných a letuschopných letounů L-39
Pořízení hmotných investic – Sportovní bezmotorový kluzák
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku Sportovního bezmotorového kluzáku s příslušenstvím dle technické specifikace.
Vykonanie revízie R1 lietadla L-410 UVP E-20 a lietadla L-410 UVP E-20
Predmetom tejto zákazky je vykonanie revízií R1 lietadiel L-410 UVP E-20 ev.č.: 2721 a ev.č.: 2718 podľa výrobcom schválenej technickej dokumentácie pre vykonávanie revízie R1
Oprava letounu L-200A OK-OGB
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení opravy letadla typu L-200A, poznávací značky OK-OGB, výrobní číslo 170317 (dále jen „letoun“). Oprava a údržba letounu musí být provedena tak, aby byla zajištěna celková provozní lhůta draku vycházející z bezpečného únavového života na dobu 2 500 letových hodin za předpokladu ...
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů pro letecké motory
Dodávky náhradních dílů na základě výzvy k podání nabídek
Malý dopravní letoun - nákup
Dodávka 1 ks nového nebo používaného provozuschopného malého dopravního letounu s maximální vzletovou hmotností do 42 500 kg pro 14 - 19 cestujících, včetně pozemního vybavení, školení a sad HW a SW, a dále je předmětem veřejné zakázky zajištění trvalé provozuschopnosti, servisu a služeb spojených s provozem letounu po dobu 2 let od převzetí ...
Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby spočívající v provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu za účelem řádného výkonu úkolů zdravotnické záchranné služby stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, což zahrnuje zajištění vrtulníků dodavatelem jako jejich ...
Ľahké lietadlo
Predmetom zákazky je dodávka troch kusov nových, nepoužitých jednomotorových ľahkých letúnov jedného typu, technickej dokumentácie, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa. Zaškolenie personálu bude realizované na letúnoch dodaných v rámci zákazky po ich prevzatí verejným obstarávateľom na území Slovenskej republiky.
Letecká kontrola trasy ropovodu Družba a ropovodu IKL
Předmětem veřejné zakázky je letecká kontrola ropovodů Družba a IKL a jejich ochranných pásem a dalších činností.
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS20
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním ...
Oprava součástek a montážních jednotek TV 3-117
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s opravou dílů pro letecké motory TV3-117. Především provedení kompletního cyklu opravy pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím pokrytí VSDP-11.
Servisní podpora letounů L-410
Komplexní servisní podpora letounů L-410 provozovaných AČR spočívající v údržbových pracích na dracích letunů L-410.
Oprava letounu L-200A OK-OGB
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení opravy letadla typu L-200A, poznávací značky OK-OGB, výrobní číslo 170317 (dále jen „letoun“) tak, aby byla zabezpečena a garantována provozuschopnost tohoto letounu o dalších minimálně 2 500 letových hodin při předpokladu letů o trvání 30 minut. Při provedené opravě je na ...
Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.
Letecké kontroly vedení přenosové soustavy 110 kV, 220 kV a 400 kV
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou letecké kontroly elektrických vedení o napětí 110 kV, 220 kV a 400 kV tvořících součást přenosové soustavy, která jsou v majetku a správě objednatele. Součástí LKV je zejména kontrola podpěrných bodů (stožárů, zhlaví základů a izolátorových závěsů a příslušných armatur), dále kontrola rozpětí (vodičů, ...
Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie
Predmetom zákazky Letecké laserové skenovanie a letecké meračské snímkovanie (ALS/LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy realizovanej v rámci projektu ,, INTERREG V-A SK-AT 2014-2020 je letecké laserové skenovanie (ALS) a letecké meračské snímkovanie (LMS) a spracovanie digitálnej geodatabázy pre územie o rozlohe 758 km2, ktoré sa rozprestiera ...
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022
Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky ...
Bezpilotní, dálkově řízený systém, typ křídlo
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks bezpilotního, dálkově řízeného systému (UAV), typ křídlo.