Pořízení leteckého majetku
Předmětem veřejné zakázky je nákup leteckého majetku (nákup brýlí NVG pro noční vidění, noční vidění BLP, ostatní BLP - soupravy BLP váhové kategorie 7 až 10 kg, BLP váhové kategorie do 1,2 kg, systém upoutanec a systém půdní radar). veřejná zakázka bude rozdělena na 3 vymezené části.
Drony pre výskum
Predmetom zákazky je dodávka špecializovanej techniky pre potreby výskumného projektu vrátane príslušenstva, softvérového vybavenia, iných zariadení, inštalácie, konfigurácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky, uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy a záruky. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: Časť č. ...
Dynamický nákupní systém na dodávky náhradních dílů a přístrojů elektrovybavení  pro vrtulníky
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky jednotlivých náhradních dílů pro systémy elektrovybavení, radiovybavení, navigačního vybavení a speciálního vybavení vrtulníků řady «Mi».
Dron vrátane príslušenstva
Predmetom tejto zákazky je dodávka technických zariadení pre tvorbu zvukovo obrazových záznamov, t.j. výroba a inovácia produktov v rámci projektu: Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3, vrátane ...
Servisní podpora vrtulí pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory vrtulí V508 a V510 letounů L-410 všech verzí.
Servisví podpora letounů A-319CJ
Předmětem VZ je zajistit pro vojenské letectvo Armády České republiky komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ výrobních čísel 02801 a 03085, schválených pod typovým osvědčením EASA.A064.
Dodanie nových umelých horizontov pre vrtuľníky Mi-171
Dodanie dvoch kusov nových umelých horizontov AGB-96D-S vyrobených v roku 2021 s podsvietením kompatibilným s okuliarmi nočného videnia AN/AVS-9 typ NL-949B a jedného nového umelého horizontu AGB-96R-S vyrobený v roku 2021 s podsvietením kompatibilným s okuliarmi nočného videnia AN/AVS-9 typ NL-949B.
Služby spojené s opravou součástek a montážních jednotek motoru TV3-117
Především se jedná o provedení generálních oprav pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím nástřiku VSDP-11.
Služby spojené s opravou součástek a montážních jednotek motoru  AI-25 TL
Především provedení generální opravy lopatek 1. a 2. stupně turbíny a lopatek statoru 1. stupně VTT s povrchovou ochranou dle platné dokumentace.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.
Dodávky náhradních dílů, oprav a služeb na letecké navigační a zobrazovací systémy pro vrtulníky
Dodávky náhradních dílů určených pro letecké navigační a zobrazovací systémy vrtulníků EC 135, včetně jejich modifikací, dodávky přípravků a nářadí, dodávky technických publikací, včetně jejich aktualizací. Zároveň zahrnuje služby spočívající v opravách leteckých navigačních a zobrazovacích systémů a jejich komponentů, dále poskytnutí odborných ...
Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla
Předmětem VZ jsou dodávky drobného a spotřebního materiálu a materiálu pro opravy dopravních a transportních letadel typů Airbus A-319CJ, CASA C-295M, Bombardier CL-601 Challenger a Let L-410 UVP-E/FG provozovaných Armádou České republiky (dále jen "AČR").
Traťová údržba lietadiel FOKKER F100 Model F28
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie traťovej údržby (t.j. údržba nevyžadujúca umiestnenie lietadla v hangári) dvoch lietadiel typu FOKKER F100 Model F28 Mark 0100 s motormi Rolls-Royce TAY-650 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Traťová údržba lietadiel Airbus A319-115CJ
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie traťovej údržby (t.j. údržba nevyžadujúca umiestnenie lietadla v hangári) lietadiel typu Airbus A319-115CJ s motormi CFM56 série 5, v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 ...
Generálna oprava reduktora VR-14
Predmetom zákazky je generálna oprava reduktora typu VR-14.
Pronájem letounů L-39
Pronájem provozuschopných a letuschopných letounů L-39
Pořízení hmotných investic – Sportovní bezmotorový kluzák
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku Sportovního bezmotorového kluzáku s příslušenstvím dle technické specifikace.
Vykonanie revízie R1 lietadla L-410 UVP E-20 a lietadla L-410 UVP E-20
Predmetom tejto zákazky je vykonanie revízií R1 lietadiel L-410 UVP E-20 ev.č.: 2721 a ev.č.: 2718 podľa výrobcom schválenej technickej dokumentácie pre vykonávanie revízie R1
Oprava letounu L-200A OK-OGB
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení opravy letadla typu L-200A, poznávací značky OK-OGB, výrobní číslo 170317 (dále jen „letoun“). Oprava a údržba letounu musí být provedena tak, aby byla zajištěna celková provozní lhůta draku vycházející z bezpečného únavového života na dobu 2 500 letových hodin za předpokladu ...
Zavedení dynamického nákupního systému na dodávky náhradních dílů pro letecké motory
Dodávky náhradních dílů na základě výzvy k podání nabídek
Malý dopravní letoun - nákup
Dodávka 1 ks nového nebo používaného provozuschopného malého dopravního letounu s maximální vzletovou hmotností do 42 500 kg pro 14 - 19 cestujících, včetně pozemního vybavení, školení a sad HW a SW, a dále je předmětem veřejné zakázky zajištění trvalé provozuschopnosti, servisu a služeb spojených s provozem letounu po dobu 2 let od převzetí ...
Provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby spočívající v provozování vrtulníků pro leteckou záchrannou službu za účelem řádného výkonu úkolů zdravotnické záchranné služby stanovených zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, což zahrnuje zajištění vrtulníků dodavatelem jako jejich ...
Ľahké lietadlo
Predmetom zákazky je dodávka troch kusov nových, nepoužitých jednomotorových ľahkých letúnov jedného typu, technickej dokumentácie, zaškolenia personálu verejného obstarávateľa. Zaškolenie personálu bude realizované na letúnoch dodaných v rámci zákazky po ich prevzatí verejným obstarávateľom na území Slovenskej republiky.
Letecká kontrola trasy ropovodu Družba a ropovodu IKL
Předmětem veřejné zakázky je letecká kontrola ropovodů Družba a IKL a jejich ochranných pásem a dalších činností.