Pronájem vrtulníků En-480B-G
Zajištění nájmu vrtulníků En-480B-G za účelem základního, pokračovacího a taktického výcviku pilotů a doplnění flotily tohoto typu používaného v LOM PRAHA s.p. CLV Pardubice v souladu s podmínkami ODVL MO, prostřednictvím odborného personálu zadavatele.
Letecké laserové skenovanie SR (2022 - 2026)
Predmetom zákazky je zber údajov prostredníctvom leteckého laserového skenovania, spracovanie mračien bodov vrátane kontroly kvality mračien bodov a dodanie klasifikovaných mračien bodov.
Smluvní poradenství v rámci případných leteckých certifikací
Předmětem veřejné zakázky je poskytování odborných konzultačních a poradenských služeb souvisejících s platformou letounu pro ověření funkčních vzorků prototypu v simulaci reálného provozu (musí být dvoumotorový letoun s výkonem 1 motoru max. 400 kW) v rámci projektu Vývoj vysokovýkonné elektrické pohonné jednotky pro letadla všeobecného letectví ...
Letecké snímkování a laserové skenování zemí Krkonoš
Zakázka se stává ze dvou částí: 1) letecké snímkování Krkonoš a následné zpracování dat do podoby ortofotomapy a 2) letecké laserové skenování a následné zpracování dat do podoby DTM a DSM.
Údržba komponentov a lietadlových celkov vrtuľníka Mi-171E
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb Údržba komponentov a lietadlových celkov vrtuľníka Mi-171E podľa požiadaviek Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Údržba dvoch letúnov Airbus A319 na technickej základni
Predmetom zákazky je údržba dvoch letúnov Airbus A319-115 CJ: OM-BYA v.č. 02550 (v konfigurácii salón, 1.trieda) a OM-BYK v.č. 01485 (v konfigurácii salón, 2.trieda) podľa schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v platnom znení (SSG-MP-A319 LÚ MV SR) na technickej základni vrátane odstránenia nálezov, ...
Dodávka souboru avioniky pro L-410
Předmětem veřejné zakázky je dodávka souboru avioniky pro letoun L-410, určených k zástavbě Glass Cockpit, včetně příslušenství dle zadávací dokumentace.
Obnova provozuschopnosti leteckých akumulátorů
Předmětem veřejné zakázky je: a) obnova provozuschopnosti leteckých akumulátorů (LA), komplexní kontrola všech částí,obnova elektrochemických parametrů bateriových článků, b) dodávka náhradních dílů LA, c) provádění školení technického personálu, poskytování poradenské činnosti a bulletinové služby.
Pronájem letounů L-39
Zajištění nájmu letounů L-39 za účelem vojenského výcviku pilotů, kondičních letů pilotů a dalších letů v souladu s podmínkami ODVL SSŘO MO, prostřednictvím odborného personálu zadavatele.
FEL-Heterogenní roj bezpilotních helikoptér se specializovaným vybavením
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu bezpilotních létajících zařízení dle podmínek uvedených v závazném návrhu smlouvy, který je Přílohou č. 1 zadávací dokumentace. 1. Roj 9ti malých vícerotorových bezpilotních helikoptér (dronů) s užitečnou zátěží min. 1000 g, včetně senzorů a PC. Helikoptéry budou určeny pro ...
Nákup materiálů v rámci projektů Automatizace ručního prosycování kompozitů
Předmětem veřejné zakázky je dod0ávka materiálů pro realizaci 4 samostatných projektů popsaných níže. a) „Automatizace ručního prosycování kompozitů“. Jedná se o projekt spolufinancovaný z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK), PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, registrační číslo projektu: ...
Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL pro produkci v letech 2022-2023
Zajištění oprav dílů a montážních sestav motorů TV3-117 a AI-25 TL pro produkci v letech 2022-2023.
Drony pre výskum
Predmetom zákazky je dodávka špecializovanej techniky pre potreby výskumného projektu vrátane príslušenstva, softvérového vybavenia, iných zariadení, inštalácie, konfigurácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky, uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy a záruky. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: Časť č. ...
Údržba vrtuľníka Bell 429
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb zabezpečenie údržby vrtuľníka typu Bell 429 s motormi Pratt & Whitney Canada PW207D1 v rozsahu schváleného programu údržby Leteckého útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Platforma letounu pro ověření funkčních vzorků prototypu vysokovýkonné elektrické pohonné jednotky
Předmětem veřejné zakázky je platforma letounu pro ověření funkčních vzorků prototypu v simulaci reálného provozu musí být dvoumotorový letoun s výkonem 1 motoru max. 400 kW v rámci projektu Vývoj vysokovýkonné elektrické pohonné jednotky pro letadla všeobecného letectví dle CS-23. Bližší podrobnosti předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v ...
Pořízení leteckého majetku
Předmětem veřejné zakázky je nákup leteckého majetku (nákup brýlí NVG pro noční vidění, noční vidění BLP, ostatní BLP - soupravy BLP váhové kategorie 7 až 10 kg, BLP váhové kategorie do 1,2 kg, systém upoutanec a systém půdní radar). veřejná zakázka bude rozdělena na 3 vymezené části.
Drony pre výskum
Predmetom zákazky je dodávka špecializovanej techniky pre potreby výskumného projektu vrátane príslušenstva, softvérového vybavenia, iných zariadení, inštalácie, konfigurácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky, uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy a záruky. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: Časť č. ...
Dynamický nákupní systém na dodávky náhradních dílů a přístrojů elektrovybavení  pro vrtulníky
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS na dodávky jednotlivých náhradních dílů pro systémy elektrovybavení, radiovybavení, navigačního vybavení a speciálního vybavení vrtulníků řady «Mi».
Dron vrátane príslušenstva
Predmetom tejto zákazky je dodávka technických zariadení pre tvorbu zvukovo obrazových záznamov, t.j. výroba a inovácia produktov v rámci projektu: Využitie kreatívneho potenciálu pri tvorbe zvukovo-obrazových diel v rámci výzvy IROP-PO3-SC31-2016-5 vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 3, vrátane ...
Servisní podpora vrtulí pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory vrtulí V508 a V510 letounů L-410 všech verzí.
Servisví podpora letounů A-319CJ
Předmětem VZ je zajistit pro vojenské letectvo Armády České republiky komplexní servisní podporu pro provoz letounů A-319CJ výrobních čísel 02801 a 03085, schválených pod typovým osvědčením EASA.A064.
Dodanie nových umelých horizontov pre vrtuľníky Mi-171
Dodanie dvoch kusov nových umelých horizontov AGB-96D-S vyrobených v roku 2021 s podsvietením kompatibilným s okuliarmi nočného videnia AN/AVS-9 typ NL-949B a jedného nového umelého horizontu AGB-96R-S vyrobený v roku 2021 s podsvietením kompatibilným s okuliarmi nočného videnia AN/AVS-9 typ NL-949B.
Služby spojené s opravou součástek a montážních jednotek motoru TV3-117
Především se jedná o provedení generálních oprav pracovních lopatek 1. stupně a 2. stupně turbíny s použitím nástřiku VSDP-11.
Služby spojené s opravou součástek a montážních jednotek motoru  AI-25 TL
Především provedení generální opravy lopatek 1. a 2. stupně turbíny a lopatek statoru 1. stupně VTT s povrchovou ochranou dle platné dokumentace.
Servisní podpora motorů pro letouny L-410
Předmětem VZ je komplexní zabezpečení servisní podpory leteckých motorů M-601D, M-601E letounů L-410 všech verzí.