Údržba letounu Cessna 560XL

Údržba letounu Cessna 560XL

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění údržby letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA, včetně dvou proudových pohonných jednotek na letounu.

PřF/CRH - Bezpilotní vrtulník s leteckým skenerem

PřF/CRH - Bezpilotní vrtulník s leteckým skenerem

Předmětem zakázky je dodávka bezpilotního vrtulníku s leteckým skenerem s příslušenstvím. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také kompletace celého systému, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Dokumentace.

PřF -  bezpilotní letadlo se závěsem pro různé typy kamer

PřF - bezpilotní letadlo se závěsem pro různé typy kamer

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu zařízení pro letecké snímkování. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení ...

Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla

Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla

Dodávky spotřebního materiálu pro leteckou techniku AČR formou postupných dílčích plnění na základě objednávek dle databází LCM nebo IPC, které jsou součástí provozní technické dokumentace letounů, za účelem zajištění materiálu pro provoz a provádění údržby.

Nájem letecké techniky

Nájem letecké techniky

Předmětem nájmu jsou 4 vrtulníky, typově schválené, letově způsobilé, určené pro výcvikové a kondiční lety pilotů, včetně zaškolení pozemního personálu a pilotů instruktorů. Zakázka je zadávána v oblasti obrany nebo bezpečnosti dle § 187.

Pořízení BLP a jejich příslušenství

Pořízení BLP a jejich příslušenství

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7 ks ostrých bezpilotních leteckých prostředků (dále jen „BLP“) (plně vybavených), 7 ks cvičných bezpilotních leteckých prostředků (bez výbavy pro policejní činnost), 2 ks cvičných bezpilotních leteckých prostředků do vnitřních prostor. K plnohodnotnému provozu BLP je současně nutné pořídit: 5 ks ...

Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT

Pořízení UAV pro nesení vědeckých měřících přístrojů pro projekt CRREAT

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka UAV (Unmanned Aerial Vehicle) pro nesení vědeckých měřících přístrojů (které nejsou součástí dodávky) pro projekt CRREAT. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu a dokumentace specifických dílů, které jsou vyrobené pro daný typ ...

Flying test bed – Round 2

Flying test bed – Round 2

Předmětem veřejné zakázky je nákup experimentálního letadla, které bude splňovat stanovené technické podmínky. Dále bude provedena modifikace spočívající ve výměně jednoho z jeho motorů za experimentální motor dodaný zadavatelem. Následně budou provedeny testovacích letové operace v rozsahu do 180 testovacích letových hodin. Dodavatel bude ...

Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla

Spotřební materiál pro dopravní a transportní letadla

Dodávka spotřebního materiálu pro transportní a dopravní letadla provozovaných Armádou České republiky formou postupných dílčích plnění dle databází LCM (List of Consumable Materials) nebo IPC (Illustrated Parts Catalogue), které jsou součástí provozní technické dokumentace k letadlům, za účelem zajištění materiálu pro provoz a provádění údržby.

Vícestranná rámcová dohoda na dodávky náhradních dílů pro letecké motory a reduktory vrtulníků

Vícestranná rámcová dohoda na dodávky náhradních dílů pro letecké motory a reduktory vrtulníků

Dodávky náhradních dílů na základě výzvy k podání nabídky na dílčí veřejnou zakázku v souladu s rámcovou dohodou.

Dodávka dvou nových letadel vybavených FIS včetně údržby

Dodávka dvou nových letadel vybavených FIS včetně údržby

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou letadel vybavených FIS, výcvik, údržba těchto letadel po dobu záruční lhůty nebo 3000 letových hodin, CAMO a údržba FIS na 20 let.

Zvýšenie navigačnej výkonnosti kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW

Zvýšenie navigačnej výkonnosti kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW

Predmetom obstarávania je dodanie pre verejného obstarávateľa diela spočívajúceho vo vypracovaní návrhu a následne v samotnom vykonaní modernizácie navigačného vybavenia kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW v správe verejného obstarávateľa (ďalej len kalibračné lietadlo) z dôvodu splnenia kritérií RNP 1 (požadovaná navigačná výkonnosť) navigačnej ...

Flying test bed

Flying test bed

Předmětem veřejné zakázky je nákup experimentálního letadla, které bude splňovat stanovené technické podmínky. Dále bude provedena modifikace spočívající ve výměně jednoho z jeho motorů za experimentální motor dodaný zadavatelem. Následně budou provedeny testovacích letové operace v rozsahu do 180 testovacích letových hodin. Dodavatel bude ...

Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR

Letecká aplikace vápnitého dolomitu nad lesními porosty v imisemi poškozených oblastech ČR

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je provedení letecké aplikace vápnitého dolomitu na vybrané, imisemi poškozené lesní porosty v oblasti Krušných hor v dávce 3 tuny na 1 hektar s použitím letecké techniky za účelem úpravy půdních poměrů a zlepšení zdravotního stavu ošetřených porostů. Leteckou technikou jsou myšleny buď ...

Zajištění letecké hasičské služby v letech 2017 - 2018 ve vymezených částech České republiky

Zajištění letecké hasičské služby v letech 2017 - 2018 ve vymezených částech České republiky

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zajištění letecké hasičské služby (dále jen LHS) v letech 2017-2018 ve vymezených částech České republiky, konkrétně zajištění provozu 3 stanic LHS v Zadavatelem vymezených sektorech a zajištění leteckého hašení lesních požárů prostřednictvím hasebních letadel (pouze letouny) v rámci celého ...

Retrofit avionického vybavení letadel a vrtulníků

Retrofit avionického vybavení letadel a vrtulníků

Realizace retrofitu avionického vybavení vybraných letadel (vrtulníků) - viz jednotlivé části zakázky tak, aby splňovaly zadavatelem požadované požadavky na navigační přesnost.

Údržba letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA

Údržba letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA

Předmětem veřejné zakázky je provádění údržby letounu Cessna 560XL, S/N 560-5183, registrační značky OK-CAA, včetně dvou proudových pohonných jednotek na letounu. Vlastníkem a provozovatelem letounu je Řízení letového provozu České republiky, státní podnik. Další CPV kody: 34731000-0, 50211210-2, 50211000-7, 34731500-5

Nákup vybavení pro Leteckou službu PČR - opakované vyhlášení

Nákup vybavení pro Leteckou službu PČR - opakované vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Leteckou službu PČR. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část A – Dodávka 2 ks pozemních startovacích zdrojů Část B – Dodávka 1 ks automatického nabíječe leteckých akumulátorů Část C – Dodávka 2 ks přenosných vybavení pro radiokoumunikaci Část D – Dodávka 4 ks hydraulických zvedáků

Nákup vybavení pro Leteckou službu PČR

Nákup vybavení pro Leteckou službu PČR

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Leteckou službu PČR. Veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části: Část A – Dodávka 2 ks pozemních startovacích zdrojů Část B – Dodávka 1 ks automatického nabíječe leteckých akumulátorů Část C – Dodávka 2 ks přenosných vybavení pro radiokoumunikaci Část D – Dodávka 4 ks hydraulických zvedáků

Servisní podpora letounů Jak-40

Servisní podpora letounů Jak-40

Zajištění údržby, servisu a služeb spojených s provozem letounů Jak-40 a dodávek náhradních dílů v rámci plánované, neplánované a speciální údržby v rozsahu dílčích služeb. Aktualizace databází, firmware a software jednotlivých zařízení a systémů. Dodávání informačních a servisních bulletinů. Zabezpečení technických asistencí, konzultační a ...

Full-waveform aerial laser scanner / Letecký full-waveform laserový skener

Full-waveform aerial laser scanner / Letecký full-waveform laserový skener

Delivery, installation and verification of the correct installation of full-waveform laser scanner installed in the aircraft of the contract awarding authority of the type Cessna GrandCaravan 208B, including training of the scanner operators and its servicing. / Dodávka, instalace a ověření správnosti instalace full-waveform laserového skeneru, do ...

Servisní podpora letounů Jak-40

Servisní podpora letounů Jak-40

Zajištění údržby, servisu a služeb spojených s provozem letounů Jak-40 a dodávek náhradních dílů v rámci plánované, neplánované a speciální údržby v rozsahu dílčích služeb. Aktualizace databází, firmware a software jednotlivých zařízení a systémů. Dodávání informačních a servisních bulletinů. Zabezpečení technických asistencí, konzultační a ...

Výpočtové práce na draku trupu letounu nové generace

Výpočtové práce na draku trupu letounu nové generace

Předmětem tohoto výběrového řízení je zajištění výpočtových prací na draku trupu letounu nové generace. Požadavkem je tým 2 - 3 výpočtářů. Průběh prací bude konzultován s pracovníky oddělení výpočtů a konstrukce zadavatele.

Poptáváme obchodní zastoupení

Poptáváme obchodní zastoupení

Poptávame zastoupení pro Asii a Afriku . Jsme dodavatelé letecké techniky a recyklačních parků pro opětovné využití odpadového hospodářství. Sídlíme v Holandsku. Kontaktujte nás na emailu: ecorecto.eu@ecorecto.eu

Letecké měřické snímkování povrchových dolů DNT a DB 2017-2020

Letecké měřické snímkování povrchových dolů DNT a DB 2017-2020

Předmětem zakázky je realizace leteckého měřického snímkování zájmového území Severočeských dolů a.s., tj. těžebních lokalit a výsypek Dolů Nástup Tušimice a Dolů Bílina od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2020.

(záznamy 1/25 z 83)  strana 1 / 4