Nákup nikel-kadmiových batérií, ich častí a komponentov
Nákup nikel-kadmiových batérií, ich častí a komponentov do železničných koľajových vozidiel podľa potreby obstarávateľa.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Opravy bŕzd a častí bŕzd
Predmetom zákazky sú opravy bŕzd a častí bŕzd, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byť brzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami DAKO-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice, Česká ...
Brzdy a časti bŕzd
Predmetom zákazky sú brzdy a časti bŕzd, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidiel vo vlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byť brzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami DAKO-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice, Česká ...
Dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž 3 ks elektrických mazníků hlavy kolejnice, včetně uvedení zařízení do provozu. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Dodávky pantografových sběračů pro tramvajové vozy včetně náhradních dílů
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek pantografových sběračů a náhradních dílů pro tramvajové vozy 15T a KT8.
Opravy a revize lokotraktorů Správy
Předmětem VZ je provádění: a) zákonných revizí 2 ks hnacích drážních vozidel (dále též „HDV“) typu 742 a 730 včetně zajištění prolongace průkazu způsobilosti HDV a jejich určeného technického zařízení u Drážního úřadu v Praze, b) oprav závad HDV zjištěných při revizích, c) oprav závad vzniklých při běžném provozu HDV.
Restaurování parních lokomotiv
Předmětem veřejné zakázky je realizace restaurátorských a souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství ve vztahu ke třem historickým parním lokomotivám dochovaným v depozitářích zadavatele, a to za účelem jejich uvedení do historicky relevantního, vystavovatelného stavu, v některých případech přímo do plně provozuschopného stavu. ...
Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV
Predmetom zákazky s názvom "Periodické prehliadky, revízie a opravy MVTV" je: (I) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1 a P2 pre MVTV 01; (II) vykonanie periodických prehliadok v rozsahu P1, P2 a P3 pre MVTV 02 a MVTV 03; (III) vykonanie laboratórnej kontroly prevádzkových hmôt; (IV) vykonanie revízií MVTV 01, MVTV 02 a ...
Přestavba stávajícího vozidla typu T3R.EV na víceúčelové drážní vozidlo
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením - přestavbou jednoho (1) kusu stávajícího vozidla typu T3R.EV provozovaného Zadavatelem v městské hromadné dopravě na víceúčelové drážní vozidlo. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Kontroly a servis lokotraktorů ČEPRO, a.s. , 2019  -  2023
A. provádění pravidelných technických kontrol lokotraktorů a event. nepravidelných (mimořádných) kontrol; B. servisní práce pro odstraňování vad, zjištěných během prohlídek i během nepravidelných kontrol; C. operativní servis lokotraktorů
Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a technickej kontroly železničných vagónov a špeciálneho sprievodného vozňa v nasledovnom rozsahu : - Technickej kontroly vagóny RILS 4 kusy, vagóny Uaais 3 kusy, sprievodný vozeň WLADmveer - Oprava a údržba uvedených vagónov a sprievodného vozňa Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup defektoskopického vozu pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu diagnostického defektoskopického vozu, pracujícího s kombinovaným ultrazvukovým systémem pro detekci vad kolejnic a kontrolním systémem na bázi vířivých proudů, dále vybaveného videosystémem pro monitoring vady „head check“ a doplněného o systém měření geometrických ...
Prenájom reštauračných vozňov
Predmetom zákazky je prenájom šiestich (6) ks reštauračných vozňov na celú dobu trvania zákazky za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej dopravy v rámci Grafikonu vlakovej dopravy (ďalej len GVD) vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave.
Pronájem 3 ks motorových jednotek
Pronájem 3 ks motorových jednotek dle technické specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci včetně provádění údržby jednotek v době nájmu dle údržbového řádu jednotek a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména přílohou č. 1 ZD – závazného vzoru smlouvy.
Rámcová dohoda na periodické opravy lokomotiv ř. 714
Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav lokomotiv řady 714 a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo., pro období 18 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 3 oprav.
Modernizace motorových jednotek D6460
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 12 motorových jednotek označovaných jako D6460 ve vlastnictví zadavatele v rozsahu provedení technického zhodnocení jednotek (zejména celková modernizace interiéru, dosazení chybějících prvků výbavy pro cestující atd.), provedení základního rozsahu periodické opravy jednotek a provedení ...
Oprava násilně poškozeného vozu 840.003
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy ŽKV č. 840.003 po násilném poškození.
Dodávky náhradních dílů na tramvaje - konsignace
Účelem veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 1“, část 2 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 2“, část 3 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 3“ a část 4 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 4“ je uzavření ...
Montážní dvoucestné vozidlo pro trakční vedení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks montážních dvoucestných vozidel pro trakční vedení. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem, a to zejména s ohledem na provoz na pozemních komunikacích a drážní provoz, mimo jiné i dodání dokumentace o homologaci nástavby, dodání ...
Pořízení 2 ks nízkopodlažních tramvají
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových plně nízkopodlažních tramvají splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do ...
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov
a) bezpečnostné prehliadky vozňov (nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, vozeň Glm, Gbkks ) b) periodická údržba vozňov (N8 pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, N4 pre vozeň Glm, Gbkks ) c) technické kontroly vozňov (1 krát za 3 roky pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, 1 krát za 2 roky pre vozeň Glm, Gbkks k) d) opravy
Nákup náhradních dílů pro tramvaje
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS. Veřejnými zakázkami zadávanými v DNS má zadavatel v úmyslu zajistit dodávky náhradních dílů pro opravy a údržby tramvajových vozů zadavatele. Blíže ZD.
Dílenská oprava na SHV MVTV2
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2“ je provedení prohlídek a revizních periodických oprav v rozsahu REV dle předpisu SŽDC S8 v platném znění na 2 speciálních hnacích vozidlech řady MVTV2-031 a MVTV2-050 v rozsahu požadovaných prací. CPV kód - 50222000-7 Opravy a údržba kolejových vozidel
Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s.
příprava ubytovacích vozů před výkonem, zajištění připravenosti lůžka pro spaní, odbavení cestujících při nástupu do vlaku, kontrola rezervačních dokladů, servis zákazníkům (poskytování hygienických potřeb, snídaňových balíčků a doplňkového občerstvení), spolupráce s vlakovým doprovodem, úklidové služby, atd.