Rámcová dohoda na Hlavní obnovy lůžkových vozů řady WLABmz826
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo podle § 131 Zákona, jejíž závazný vzor tvoří přílohu Zadávací dokumentace, na základě které budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení hlavních obnov stupně R3 osobních lůžkových vozů řady WLABmz826. Rámcová dohoda bude uzavřena s jedním vybraným dodavatelem, jehož nabídka bude v ...
Nákup a dodání železničních výhybek a náhradních dílů
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky železničních výhybek a náhradních dílů pro železniční výhybky dle bližší technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Nákup brzdových klátikov pre ŽKV
1. časť - nákup brzdových klátikov zo šedej liatiny legovanej fosforom: -typu BP 10 380, -typu UIC 250, -typu 010U, -typu 012 P 10, -typu 04 2. časť - nákup brzdových klátikov kovo keramických: - typ KTM K4 D-820mm alebo ekvivalentných v počte 3 680 ks, 3. časť - nákup brzdových klátikov kompozitových: - typ JURID 796 - typ J 857 alebo ...
Opravy spalovacích motorů TEDOM TD 242 RH TA 25
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na základě které budou provedeny opravy 48 ks spalovacích motorů TEDOM TD 242 RH TA 25 pro motorové jednotky řady 814 a 842. Součástí předmětu plnění jsou i související opravné práce.
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 749
Předmětem veřejné zakázky je periodická obnova v rozsahu R2 motorových lokomotiv řady 749
Dvoucestné speciální montážní vozidlo s teleskopickou pracovní plošinou - 2 ks
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových dvoucestných speciálních montážních vozidel s teleskopickou pracovní plošinou dle technické specifikace. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace k užívání vozidel
Dílčí oprava a zprovoznění souboru čtyřosých osobních železničních vozů ocelové stavby typu UIC Y
Předmětem veřejné zakázky je renovace pěti osobních železničních vozů a jejich uvedení do provozního stavu umožňujícího přepravu cestujících. Veřejná zakázka pro každý z pěti železničních vozů se skládá ze tří fází.
Rámcová dohoda na obnovy podvozků jednotek ř. 460 v rozsahu R1
Předmětem je uzavření Rámcové dohody na obnovu sad podvozků jednotek ř. 460 v rozsahu R1. Každá sada se skládá ze dvou hnacích a dvou běžných podvozků.
Zrychlení a dosazení WTB na lokomotivu 163.062-3
Předmětem veřejné zakázky je uzavřením rámcové dohody s vybraným dodavatelem na základě veřejné zakázky bude zajištěno provedení úpravy Zrychlení a dosazení WTB na lokomotivu 163.062-3.
Dodávky zánovních elektrických interoperabilních lokomotiv pro ČD Cargo, a.s.
Zadavatel poptává zánovní elektrické interoperabilní lokomotivy dle specifikace uvedené v oznámení.
Montáž zariadení do vozňov
Predmetom zákazky je montáž nových dezinfekčných zariadení do osobných vozňov (rady Ampeer, Bmpeer, Bdmpeer a Bmz) ich mechanického upevnenia a elektrického pripojenia. Montáž sa bude realizovať vždy len v jednom z uvedených radov vozňov, t. j. Ampeer, Bmpeer, Bdmpeer a Bmz, v prevedení a v rozsahu podľa technickej špecifikácie uvedenej v ...
Dodávky repasovaných kol BTG1 pro tramvaje s pružnými segmenty
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka repasovaných kol BTG1 s pružnými segmenty. Účelem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky repasovaných kol pro periodickou údržbu vozů. Blíže viz ZD.
Turistický vláčik v meste Gelnica a okolí
Predmetom zákazky je nákup a dodávka na miesto určenia plne funkčného repasovaného cestného vyhliadkového motorového vláčika, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy a vozňa/vozňov s kapacitou min. 24 osôb, vyrobeného na mieru. Vláčik bude premávať v meste Gelnica a okolí vo výškovom teréne v rámci projektu: Turistický vláčik v meste Gelnica a ...
Modernizace a pořízení nových přívěsných vozů typu Pv a Pvd
Předmětem plnění veřejné zakázky je: část 1: Modernizace 11 ks drážních plošinových vozíků jedná se o drážní kolejová vozidla typu PV a PVd, která jsou využívána pro potřeby údržby a oprav železniční infrastruktury dráhy speciální o sklonu cca 40 promile, depech metra a vlečky ústící do kolejiště Správy železnic, státní organizace. Plošinové ...
Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1
Účelem veřejné zakázky s názvem „Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy sady hnacích podvozku elektrických jednotek 471 - jedna sada podvozků obsahuje: jeden přední hnací ...
Nájem motorových jednotek DMU70
Předmětem veřejné zakázky je závazek pronajímatele přenechat nájemci k dočasnému užívání 3 kusy provozuschopných nízkopodlažních motorových jednotek DMU70. Předmět veřejné zakázky je blíže a podrobněji specifikován ve vzoru Nájemní smlouvy, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace
Nájem motorových jednotek DMU140
Předmětem veřejné zakázky je závazek pronajímatele přenechat nájemci k dočasnému užívání 20 kusů provozuschopných nízkopodlažních motorových jednotek DMU140. Předmět veřejné zakázky je blíže a podrobněji specifikován ve vzoru Nájemní smlouvy, jež tvoří přílohu č. 1 Zadávací dokumentace
Súprava turistického vláčika (rušňa) a 2 vozňov
Predmetom zákazky je nákup súpravy nového, nerepasovaného cestného turistického vláčika pozostávajúceho z rušňa a dvoch vozňov vyrobených na mieru (tovar), ktoré budú využívané na asfaltových úzkokoľajkách vo výškovom teréne v rámci projektu Karpatské koľajky po stopách úzkokoľajových železníc v Karpatoch s kódom PLSK.01.01.00-18-0168/17-00 ...
Turistický vláčik v meste Gelnica a okolí
Predmetom zákazky je nákup a dodávka repasovaného cestného vyhliadkového motorového vláčika na miesto určenia, ktorý bude pozostávať z jednej lokomotívy a dvoch vozňov, spolu s kapacitou min. 25 osôb na sedenie, vyrobeného na mieru. Vláčik bude premávať v meste Gelnica a okolí vo výškovom teréne v rámci projektu: Turistický vláčik v meste ...
Pořízení modernizované lokomotivy pro sklad PHL ČEPRO, a.s. Šlapanov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jedné modernizované železniční lokomotivy se spalovacím motorem s dodávkou v roce 2022, včetně využití opčního práva na další, identickou lokomotivu s dodáním v roce 2024.
Restaurování parní lokomotivy 464.102 Ušatá
Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských a dalších souvisejících prací z oblasti železničního opravárenství týkající se parní lokomotivy 464.102 Ušatá s cílem uvést tuto lokomotivu do plně provozuschopného stavu a do historické podoby specifikované v restaurátorském záměru. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích ...
Prenájom železničných koľajových vozidiel a ich obsluhy
Predmetom zákazky s názvom "Prenájom železničných koľajových vozidiel a ich obsluhy" je: (i) prenájom hnacieho koľajového vozidla nezávislej trakcie rozchodu 1.435 mm s minimálnym výkonom 883 kW (ďalej aj ako HKV) vrátane jeho obsluhy (rušňovodiča), prostredníctvom ktorého bude zabezpečovaný posun železničných koľajových mechanizmov a vozňov vo ...
Modernizace a kompletace tramvajových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je (1) modernizace původních tramvajových vozidel typu T3CS ve specifikovaném rozsahu na tramvajová vozidla typu T3R.PLF a (2) demontáž a příprava krajních článků tramvajových vozidel KT8D5 k modernizaci ve specifikovaném rozsahu. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Účelem zadávacího řízení je v každé části veřejné ...
Dodávky repasovaných kol BTG1 pro tramvaje 15T
Účelem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem bez obnovení soutěže. Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek repasovaných kol BTG1 pro tramvaje 15T, jak jsou specifikovány v přílohách zadávací dokumentace.
Rekonštrukcia pieskovačov električiek Škoda 29T/30T
Predmetom zákazky je rekonštrukcia pieskovačov vozidiel Škoda 29T/30T. Bližšie informácie v SP.