Rámcová dohoda na dodávky nekovových brzdových špalíků

Rámcová dohoda na dodávky nekovových brzdových špalíků

Předmětem Rámcové dohody je dodávka nekovových brzdových špalíků

Prenájom klimatizovaných ležadlových vozňov

Prenájom klimatizovaných ležadlových vozňov

Predmetom zákazky je prenájom šiestich (6) ks klimatizovaných ležadlových vozňov na celú dobu trvania zákazky a ďaľších maximálne šesť (6) ks klimatizovaných ležadlových vozňov na dobu určenú podľa potrieb obstarávateľa špecifikovaných v riadnych objednávkach a mimoriadnych objednávkach za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej ...

Čištění a mazání výměn

Čištění a mazání výměn

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění čištění a mazání výměn a úklidu v jejich prostoru v kolejové síti tramvají na území hl. m. Prahy.

Modernizácia OV radu Bdtmee

Modernizácia OV radu Bdtmee

Predmetom zákazky je modernizácia osobných vozňov druhej triedy radu Bdtmee.

Nákup železničných koľajových vozidiel pre Ozubnicovú železnicu/Tatranské elektrické železnice

Nákup železničných koľajových vozidiel pre Ozubnicovú železnicu/Tatranské elektrické železnice

Predmetom zákazky je nákup piatich (5) ozubnicových elektrických jednotiek (1,5 kV DC) na rýchlosť 80 km/ h, s rozchodom 1000 mm, a jedného (1) multifunkčného hnacieho koľajového vozidla, vrátane dodávky požadovaných náhradných dielov, diagnostických zariadení, inventáru koľajových vozidiel, technickej dokumentácie a zaškolenie personálu ...

Přívěsné vozíky PV, PVK – nová vozidla

Přívěsné vozíky PV, PVK – nová vozidla

Předmětem veřejné zakázky „Přívěsné vozíky PV, PVK – nová vozidla“ je zajištění 100 ks nových přívěsných vozíků PV a PVK (v poměru 40 ks PV a 60 ks PVK) pro přepravu materiálu a další činnosti při údržbě železniční dopravní cesty. Jedná se o nákup a náhradu stávajících přívěsných vozíků PV a PVK, čímž bude zajištěna vyšší operativnost a ...

Bezpečnostné prehliadky, revízie, technické kontroly a opravy železničných vozňov

Bezpečnostné prehliadky, revízie, technické kontroly a opravy železničných vozňov

a) bezpečnostné prehliadky vozňov (nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, vozeň Glm, Gbkks a vozeň služobný doprovodný Bpk) b) periodická údržba vozňov (N8 pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, N4 pre vozeň Glm, Gbkks a Or8 pre vozeň služobný doprovodný Bpk) c) technické kontroly vozňov (1 krát za 3 roky pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, 1 krát za 2 ...

Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV

Rámcová dohoda na dodávky kol celistvých pro ŽKV

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody, na jejímž základě budou jedinému vybranému dodavateli v každé části zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávku kol celistvých blíže specifikovaných podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů do odběrného místa určeného zadavatelem, pro období 36 měsíců následujících od ...

Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají

Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 22 ks obousměrných velkokapacitních tramvají splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či jiných úprav ...

Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU160 pro regionální dopravu

Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU160 pro regionální dopravu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let ode dne nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, jež se budou týkat (i) ...

Revitalizace NKP Slovenská strela

Revitalizace NKP Slovenská strela

Předmětem veřejné zakázky je provedení restaurátorských prací na motorovém železničním voze M 290.002 „Slovenská strela“ zapsaném jako národní kulturní památka (89003/38-8264). Jedná se o unikátní čtyřnápravový železniční motorový vůz řady M 290.0 se samonosnou vozovou skříní na dvou dvounápravových podvozcích s hnacími agregáty a ...

Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

Vykonanie skúšok 4 typov nákladných železničných vozňov

Predmetom zákazky sú skúšky a certifikácia 4 typov nákladných železničných vozňov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod

Pronájem elektrických lokomotiv s konstrukční rychlostí 160 km/hod

a) nájem 15 ks elektrických lokomotiv (dále jen „lokomotiva“ nebo v množném čísle „Lokomotivy“) do 31.12.2024 b) provádění pravidelné údržby těchto lokomotiv nezbytné pro zajištění provozuschopnosti lokomotiv po dobu trvání nájmu

Rámcová dohoda na dodávky netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu

Rámcová dohoda na dodávky netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let od nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, na základě kterého dojde k uzavření jednotlivých ...

Opravy dvojkolesí HKV

Opravy dvojkolesí HKV

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel radov 011, 012, 912, 913, 063, 110, 210, 240, 162, 163, 263, 405, 905, 425, 757, 811, 812, 813, 840, 671, 071, 971, 951, 051, 361 a 861 v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike, príslušných vyhlášok UIC, technických noriem EN, STN, TNŽ, smerníc, noriem, ...

Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením

Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením

Vyhotovení projektové dokumentace a vypracování technických podmínek dle zákona o drahách k jednotlivým typům vozidel vč. jejich schválení Drážním úřadem, rekonstrukce, odzkoušení a předání 10 - ti kusů drážních vozidel typu PV s odnímatelnými nástavbami, včetně provozní dokumentace a schválení Drážním úřadem

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí II.

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním úřadem s odpovídajícími průkazy způsobilosti pro kolejový adaptér, dále dokumentace o homologaci nástavby a dodání návodů na ...

Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů

Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů

Předmětem této zakázky je dodávka předpokládaného počtu až 500 ks zánovních vysokostěnných nákladních vozů Ea, shodného typu, přičemž za vozy shodného typu považuje Zadavatel nákladní vozy řady Eas / Eans / Eaos / Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, v Zadávací dokumentaci a přílohách těchto dokumentů (společně ...

Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je dodávka až 200 ks nových nákladních vozů Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek této Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů (dále společně jako „Zadávací podmínky“). Dodávky jednotlivých nákladních vozů budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se ...

Náhradné diely na električky

Náhradné diely na električky

Predmetom zákazky je nákup a dodávka originálnych náhradných dielov a príslušenstva alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov s originálom, ktoré musia spĺňať požadované technické parametre a požiadavky dané výrobcom v súlade s platnými normami na električky TATRA typu KT8D5, T6A5 a KT8D5R.N2.

Dodávky nových interoperabilních elektrických a dieselových lokomotiv pro potřeby ČD Cargo, a.s.

Dodávky nových interoperabilních elektrických a dieselových lokomotiv pro potřeby ČD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je dodávka až 55 nových lokomotiv dle podmínek Zadavatele, podmínek Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů. Zakázka je členěna na dílčí části: a) Dodávka až 50 nových elektrických interoperabilních lokomotiv (dále jen „MS lokomotivy“) dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 Zadávací ...

Modernizace lokotraktoru řady 740.891.7, Mstětice

Modernizace lokotraktoru řady 740.891.7, Mstětice

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy o dílo na modernizaci lokotraktoru řady 740.891 - 7, v.č. 14169, výrobce ČKD Praha, rok výroby : 1986. Jedná se o čtyřnápravový motorový lokotraktor o výkonu spalovacího vznětového dieselmotoru 883 kW s elektrickým stejnosměrným přenosem výkonu s upořádáním náprav typu B´o B´o, o hmotnosti 72 tun. ...

Kolejové sněhové frézy - nová vozidla

Kolejové sněhové frézy - nová vozidla

Předmětem veřejné zakázky „Kolejové sněhové frézy – nová vozidla“ je zajištění 10 ks nových kolejových sněhových fréz (KSF) pro údržbu železniční dopravní cesty. Jedná se o nákup a náhradu starých vozidel typu KSF 70, čímž bude zajištěna vyšší operativnost a spolehlivost těchto speciálních kolejových vozidel, která vzhledem ke svému stáří nemohou ...

Rekonštrukcia osobných vozňov radu ARmeer na WRRx

Rekonštrukcia osobných vozňov radu ARmeer na WRRx

Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch (3) kusov osobných vozňov s reštauračným oddielom radu ARmeer na plne klimatizovaný komfortný reštauračný vozeň s jedálenským oddielom, kuchyňou a oddielom bistro. Vozne ARmeer boli zrekonštruované z ležadlových vozňov s bistro oddielom radu BRcm v roku 2003. Podrobný opis zákazky je uvedený v časti B.1 ...

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

(záznamy 1/25 z 285)  strana 1 / 12