Opravy trakčních výzbrojí a statických měničů
Předmětem veřejné zakázky je zajištění oprav trakčních výzbrojí TV Progress a statických měničů pro tramvaje
Technické zhodnocení tramvají
Zajištění služeb spojených s technickým zhodnocením (modernizací) 3 kusů tramvají typu VarioLF provozovaných Zadavatelem v městské hromadné dopravě. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na dodávky vícesystémových elektrických lokomotiv pro rychlost 200 km/h
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky až 90 ks vícesystémových elektrických lokomotiv pro rychlost 200 km/h, dodávky náhradních dílů výměnného systému a současně uzavření dlouhodobé smlouvy na údržbu těchto lokomotiv formou Full Service.
Pravidelná revize železničních vozů Uacs
Předmětem plnění je zajištění pravidelné technické kontroly (revize) 19 vozů UACS s prohlídkou a tlakovou zkouškou nebo vnitřní revizí tlakových nádob, včetně dvojkolí a obnovy laku (LAK I).
Rámcová dohoda na hlavní opravy motorových vozů řady 854
Předmětem veřejné zakázky s názvem Rámcová dohoda na hlavní opravy motorových vozů řady 854 je provedení hlavní opravy 40 ks motorových vozů řady 854 a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo.
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady ARmpee832
Předmětem Veřejné zakázky je: Modernizace 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace; Základní provedení oprav PH 5 (pěti) kusů drážních vozidel ARmpee832 dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace
Oprava ŽKV 814.221-8, 014.011 a 814.222-6 po MU
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou nebo do dodání celkového plnění dle Smlouvy o dílo. Na základě Smlouvy o dílo vzešlé ze zadávacího řízení bude zajištěna oprava násilně poškozené výše uvedené motorového jednotky po mimořádné události. Dne 21. 02. 2020 došlo na ...
Rámcová dohoda na opravy podvozků elektrických jednotek řady 440, 640 a 650
Uzavřením Rámcové dohody s vybraným dodavatelem na základě zadávacího řízení dle ZZVZ bude zajištěno provedení oprav předmětných podvozků elektrických jednotek řady 440, 640 a 650 (RegioPanter) s ohledem na zajištění plynulosti osobní dopravy. Na základě rámcové dohody vzešlé ze zadávacího řízení lze garantovat zajištění oprav podvozků v celkovém ...
Úprava řídících vozů řady Bfhpvee dosazením plošiny pro nástup cestujících na invalidním vozíku
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provedení úpravy celkem 31 ks řídících vozů řady Bfhpvee295 dosazením plošiny pro nástup cestujících na invalidním vozíku ve vlastnictví zadavatele (dále jednotlivě „vůz“ nebo souhrnně „vozy“) včetně vyhotovení a předání Objednateli příslušné technické dokumentace v rozsahu a struktuře ...
Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubními jednotkami ETCS
Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vybavení typových řad (viz jednotlivé části této Veřejné zakázky) drážních vozidel zadavatele mobilní částí ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 dle technické specifikace ERA (dále jen „jednotky ETCS“) Zadavatel bude přechodně akceptovat i dodávku ...
Opravy hnacích náprav
Predmetom zákazky je generálna oprava Náprav. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Modernizace 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 9 ks lůžkových vozů řady WLABmee (č. 61 54 70-71 001-8, 61 54 70-71 002-6, 61 54 70-71 003-4, 61 54 70-71 004-2, 61 54 70-71 005-9, 61 54 70-71 006-7, 61 54 70-71 007-5, 61 54 70-71 008-3, 61 54 70-71 009-1) ve vlastnictví zadavatele (dále jednotlivě „vůz“ nebo souhrnně „vozy“) včetně ...
Dodávka mostní inspekční jednotky pro diagnostiku mostních objektů
Předmětem VZ je zajištění 1 ks speciální mostní inspekční jednotky (dvoucestného vozidla s teleskopickou rukou a inspekčním košem) pro diagnostiku mostních objektů a konstrukcí, v souladu s technickou specifikací (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace - Technická podmínky a specifikace předmětu plnění (IMV)) Záměr projektu schválen centrální a ...
Dvoucestné skříňové vozidlo nad 3,5 t - pojízdná dílna 6 ks
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 6 ks dvoucestných skříňových vozidel nad 3,5 t - pojízdná dílna. Blíže viz ZD.
Pořízení pojízdné trakční napájecí stanice
Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu pojízdné trakční napájecí stanice, která musí splňovat technické požadavky dané zadavatelem. Součástí dodávky bude doprava na místo plnění a zaškolení obsluhy pojízdné trakční napájecí stanice. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky (technický popis) je uvedena v příloze ...
Dodávky tramvajových kol typu BTG1 pro tramvaje 15T For City - II
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka 320 tramvajových kol typu BTG1 pro tramvaje 15T For City.
Rámcová dohoda o dílo na provedení periodických oprav elektrických lokomotiv řady 380
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody o dílo, na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení periodických vyvazovacích oprav (EVy) a hlavních oprav (EH) elektrických lokomotiv řady 380 na dobu určitou, a to na 7 let od nabytí její účinnosti v předpokládaném množství 30 oprav Evy a 30 EH.
Rámcová dohoda na periodické opravy modernizovaných osobních železničních vozů s podvozky GP200
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod, na jejichž základě budou vybraným dodavatelům v každé části zadány jednotlivé veřejné zakázky na periodické opravy modernizovaných osobních železničních vozů s podvozky GP200 pro mezistátní a vnitrostátní provoz řad Bdtee 276, ABpee 347, Bdpee 231.
Nákup vyhliadkového turistického vláčika
Predmetom dodávky je nový, nerepasovaný cestný vyhliadkový vláčik, ktorý bude pozastávať z jednej lokomotívy a dvoch vozňov.
Modernizácia osobných vozňov radu Bdt do regionálnej dopravy
Modernizácia sa týka tridsiatichpiatich (35) kusov osobných vozňov 2. triedy radu Bdt (ďalej aj ako "osobný vozeň", "OV") vyrobených v rokoch 1986/1987 určených pre regionálnu dopravu. Predmetom zákazky je modernizácia v rozsahu hlavne vo zvýšení konštrukčnej rýchlosti vozňa na 160 km/h, zvýšení výkonu brzdy, dosadení klimatizácie, centrálneho ...
Nákup osobných vozňov do regionálnej dopravy
Predmetom zákazky je dodávka osobných klimatizovaných vozňov 2. triedy pre regionálnu dopravu. Ide o dodávku je sedemnástich (17) kusov nových osobných klimatizovaných vozňov pre regionálnu dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhých 26 400 mm s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich, klimatizáciou, informačným systémom, vákuovými toaletami, ...
Dodávky specifických náhradních dílů k tramvajovým kolům
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka specifických náhradních dílů k tramvajovým kolům (dále též jen „náhradní díly“) odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C této zadávací dokumentace (dále souhrnně jen „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Rámcových ...
Úprava elektrických jednotek řady 440 pro provoz na střídavém systému
Předmětem veřejné zakázky je provedení úpravy 12 kusů třívozových jednosystémových (3 kV DC) elektrických jednotek řady 440 (7Ev1) ve vlastnictví zadavatele včetně vyhotovení a předání zadavateli příslušné technické dokumentace v rozsahu a struktuře technických podmínek dle přílohy č. 4 vyhlášky MD ČR č. 173/1995 Sb. v platném znění a včetně ...
Dodanie brzdových klátikov pre ŽKV
1. časť - dodávky brzdových klátikov zo šedej liatiny legovanej fosforom: -typu BP 10 380, -typu UIC 250, -typu 010U, -typu 012 P 10, -typu 04 2. časť - dodávky brzdových klátikov kovo keramických typ KTM K4 D-820mm alebo ekvivalentných., Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Nákup 1 kusu plně nízkopodlažní tramvaje s oboustranným odbavováním pro DPMO, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu jednoho kusu plně nízkopodlažní tramvaje s oboustranným odbavováním cestujících, provedení souvisejících činností, které jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci.