Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 750.7
Uzavřením rámcové dohody s vybraným dodavatelem na základě veřejné zakázky bude zajištěno provedení periodických obnov motorových lokomotiv řady 750.7
Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU140 pro regionální dopravu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření (i) rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv na výrobu a dodávky až 47 ks vícesytémových elektrických jednotek s max. provozní rychlostí alespoň 160 km/h (ii) dodávky náhradních dílů a ...
Dodávka 20 ks železničních cisternových vozů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks železničních cisternových vozů.
Časti prevodoviek železničných koľajových vozidiel
Nákup nových častí prevodoviek železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených podrobne v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na dodávky vozidel BEMU140
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv (i) na výrobu a dodávku 15 ks dvouzdrojových elektrických jednotek napájených z pevných trakčních zařízení soustav 3kV DC/25kV AC s akumulátorem o ...
Periodické obnovy stupně R1 podvozků osobních vozů: modernizované vozy Bdpee231 s podvozky GP 200
Uzavření Rámcové dohody na provedení periodických obnov v rozsahu R1 u 22 ks vozů řady Bdpee231 s ohledem na zajištění plynulosti provozu osobní dopravy.
Nákup až 200 ks nízkopodlažních jednosměrných tramvají, z toho 40 ks závazně
Účelem této nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení § 60 ZZVZ je uzavření rámcové dohody na dodávku až 200 nízkopodlažních jednosměrných tramvají, z toho 40 vozů závazně, a souvisejícího plnění. Dodávka 1. až 20. tramvaje bude závazně realizována v období od 1. 1. 2025 do 2. 12. 2025. ...
Rámcová dohoda na dosazení nových nástupních dveří na řídící vozy Bfhpvee a ABfhpvee
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dosazení nových nástupních dveří na řídící vozy Bfhpvee a ABfhpvee v předpokládaném počtu 34 vozů.
Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU400 pro regionální dopravu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření (i) rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv na výrobu a dodávky až 90 ks vícesytémových elektrických jednotek s max. provozní rychlostí alespoň 160 km/h (ii) dodávky náhradních dílů a ...
Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1
Účelem veřejné zakázky s názvem „Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“) a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy sady hnacích podvozku elektrických jednotek 471 v rozsahu R1 - přičemž jedna sada ...
Nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců
Předmětem výběrového řízení je nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců, která je rozdělena na části, dle § 18 ZZVZ (na 10 dílčích celků). Podrobné informace jsou zveřejněny v ZD a jejich přílohách.
Servis a opravy klimatizácií železničných koľajových vozidiel
Servis a opravy klimatizácií železničných koľajových vozidiel (ďalej aj ŽKV) je vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení ŽKV v zmysle návodov na údržbu a opravu vydaných výrobcami príslušných typov klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v ŽKV obstarávateľa, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. ...
Rámcová dohoda na dodávky vozidel EMU350
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv (i) na výrobu a dodávky až 60 ks dvousystémových (3kV DC/25kV AC) elektrických jednotek s max. provozní rychlostí alespoň 200 km/h, plně způsobilých k ...
Rámcová dohoda na opravy spalovacích motorů K12V230DR motorových lokomotiv řady 754
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení oprav spalovacích motorů K12V230DR v předpokládaném počtu 5 ks. Provedení předmětu veřejné zakázky zahrnuje: a) Provedení opravy spalovacího motoru K12V230DR v základním rozsahu ...
Opravy dvojkolesí HKV a DDm
Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel (ďalej aj ako "HKV") rôznych radov a dvojkolesí osobných vozňov ďalej aj ako "OV") radu DDm ÖBB pre potreby obstarávateľa realizované v zmysle platných predpisov.
Kontrolní a dohlédací činnost a běžná údržba na kolejišti vleček
Předmětem tohoto zadávacího řízení je sjednání Rámcové dohody s jediným Dodavatelem obsahující smluvní podmínky pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na provádění služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění kontrolní a dohlédací činnosti a běžné údržby na kolejišti vleček elektráren ČEZ, a.s. a EGT, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb. ...
Dodanie a inštalácia trenažérov hnacích koľajových vozidiel
Predmetom zákazky je dodanie a nainštalovanie 1 ks kabínového trenažéra rušňovodiča, 5 ks mobilných trenažérov rušňovodiča v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií vrátane služieb a náležitostí potrebných na realizáciu predmetu zákazky bližšie uvedených v súťažných podkladoch. Dodané trenažéry a ich implementácia musia v rozsahu a v ...
Dodávka a montáž zkušebního lisu na podvozky ŽKV pro ČD, a.s., OCÚ střed, KC Vršovice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž nového technického zařízení zkušebního lisu na podvozky železničních kolejových vozidel, a to včetně stavební připravenosti. Zadavatel specifikuje předmět plnění v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo., (dále jen „Lis“). Stavební dokumentace objektu zadavatele, kam má být zařízení umístěno, v rozsahu ...
Repase rámů a kolébek podvozků tramvají 15T
Předmětem Veřejné zakázky jsou služby - repase rámů a kolébek podvozků tramvají 15T spočívající v úpravách rámů při poškození otvorů pro primární vypružení a zvětšení otvorů pro odvod nečistot v rámu podvozku za podmínek a ve lhůtách stanovených v závazném návrhu Rámcové dohody, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace, odpovídající Ceníku - ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 749
Předmětem veřejné zakázky je periodická obnova v rozsahu R2 motorových lokomotiv řady 749
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 794
Předmětem zakázky je provedení periodických obnov v rozsahu R2 u 12 ks motorových lokomotiv řady 794 s ohledem na zajištění plynulosti osobní dopravy.
Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek hydrodynamických H750M pro řadu 854
Účelem veřejné zakázky s názvem „Rámcová smlouva o dílo na opravy převodovek hydrodynamických H750M pro řadu 854“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy hydrodynamické převodovky H 750 M 0-18-8300-086 včetně hydrodynamického měniče č. ...
22-049 H.M. - opravy a revize železničních kotlových vozů
Předmětem VZ je: a) provádění zákonných revizí až 65 ks železničních kotlových vozů (dále též „ŽKV“) typové řady „ZAS“, z toho 59 ŽKV s kapacitou 60 m3 a 6 ŽKV s kapacitou 40 m3, b) provádění oprav závad ŽKV zjištěných při revizích, c) provádění oprav závad vzniklých při běžném provozu ŽKV, d) poskytování služeb mobilního servisu, e) vypaření a ...
Dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem
Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodání 1 kusu nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem.
Náhradné diely na výhybky a výhybkové konštrukcie
Predmetom zákazky je dodanie tovaru obstarávateľovi, podľa jeho potreby a na základe jeho písomných objednávok, s názvom Náhradné diely na železničné výhybky a výhybkové konštrukcie vrátane dopravy do jednotlivých pracovísk obstarávateľa. Uvedený predmet je rozdelený, avšak nie je možné predmet deliť v rámci ponuky, do nasledovných kategórií : ...