Opravy magnetickej brzdy
Úplná magnetická brzda výrobcu FAIVELEY TRANSPORT CZECH a. s., so sídlom VGP Park, Hala B, U Přivaděče 1315/3, CZ-326 00 Plzeň Bručná, Česká republika, sa skladá z týchto podskupín: 1. riadenie, 2. ovládacie valce so spojovacími tyčami, 3. permanentné magnety v súčinnosti so spínacími valcami, 4. unášač a stredenie, 5. zariadenie pre núdzové ...
Generálne opravy dieselových motorov MAN D 2866 LUH 21 a MAN D 2876 LUE 621
Predmetom zákazky sú generálne opravy dieselových motorov radu MAN D 2866 LUH 21 a radu MAN D 2876 LUE 621 vrátane servisných záručných prehliadok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, je uvedené v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
OLŽ- oprava železničného vozňa
Predmetom zákazky je oprava podvozku železničného vozňa. Výrobcom vozňa je Vagongyár Gyor. Jedná sa o osobný vozeň radu Neptun 6400 vyrobený v roku 1916. Predmetom opravy je demontáž podvozkov, výmena obručí, oprava ložísk, oprava mechanickej brzdy. Po vykonaní prác je potrebné previesť skúšobnú jazdu a zabezpečiť technickú kontrolu.
Nákup tlmičov železničných koľajových vozidiel
Nákup nových tlmičov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj ŽKV), v počte, v prevedení a rozsahu, vrátane sprievodnej dokumentácie, podľa technických špecifikácií uvedených podrobne v súťažných podkladoch.
Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754
Účelem veřejné zakázky s názvem „Smlouva na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 754“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek (dále také "ZZVZ") a n. a § 169 ZZVZ, jejímž předmětem je stanovení podmínek, za kterých budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení obnov motorových lokomotiv řady 754 ve stupni ...
Oprava pojazdu vozňa GYŐR 1916
Predmetom zákazky je oprava pojazdu vozňa GYR 1916, za účelom schválenia dráhového vozidla špeciálnej dráhy, s cieľom využívať vozeň na prezentáciu osobnej dopravy na lesných železniciach, ako aj na prepravu návštevníkov na špeciálnej dráhe na Historickej lesnej úvraťovej železnici. Jedná sa len o opravu podvozku.
Dodávka a servis až 25 ks velkokapacitních tramvají
Předmětem plnění Veřejné zakázky je dodávka a servis 16 ks velkokapacitních tramvají stejného typu. Zadavatel si současně v souladu s čl. 3.4 zadávací dokumentace vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající v navýšení celkového počtu dodaných tramvají, a to v počtu maximálně dalších 9 ks velkokapacitních tramvají téhož typu. Více informací viz ...
Generální oprava 8 kusů skříní tramvají pro MHD v Liberci
Předmětem veřejné zakázky je převzetí 8 kusů skříní tramvají ( bez podvozků) - 4 ks tramvají T3R.PLF a 4 ks tramvají T3R.PV, provedení jejich generální opravy dle technické specifikace a jejich dodání zpět zadavateli. Místem převzetí a předání tramvajových skříní a dodávaných dílů dodavatelem je místo provádění generálních oprav v sídle vybraného ...
Přestavba hnacích vozidel ř. 163 a 162 - implementace druhého systému pro provoz na síti 25 kV_50 Hz
Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího ve vybavení až 43 drážních vozidel ř. 163 a až 12 drážních vozidel ř. 162 ve vlastnictví Objednatele druhým systémem pro provoz i na železniční síti s trakční napájecí soustavou 25 kV / 50 Hz.
DNS_Opravy električiek Škoda 29T/30T po mimoriadnych udalostiach
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravu násilného poškodenia električiek po mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia, stanovenie rozsahu a technológie opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania náhradných dielov, demontáže a montáže ...
Rámcová dohoda na periodické obnovy souprav ČD Railjet v rozsahu R2 a R3
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody periodických obnov v rozsahu R2 a R3 u netrakčních jednotek typu Railjet v dálkové osobní dopravě na linkách Ex 3 a Ex 5. (Berlín - Graz) V letech 2023 až 2027. Jde celkem o 7 souprav v rozsahu R2 a 7 souprav v rozsahu R3 dle provozních potřeb ČD, a.s.
Rámcová dohoda na periodické obnovy motorových lokomotiv řady 750.7
Uzavřením rámcové dohody s vybraným dodavatelem na základě veřejné zakázky bude zajištěno provedení periodických obnov motorových lokomotiv řady 750.7
Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU140 pro regionální dopravu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření (i) rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv na výrobu a dodávky až 47 ks vícesytémových elektrických jednotek s max. provozní rychlostí alespoň 160 km/h (ii) dodávky náhradních dílů a ...
Dodávka 20 ks železničních cisternových vozů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks železničních cisternových vozů.
Časti prevodoviek železničných koľajových vozidiel
Nákup nových častí prevodoviek železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených podrobne v súťažných podkladoch.
Rámcová dohoda na dodávky vozidel BEMU140
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv (i) na výrobu a dodávku 15 ks dvouzdrojových elektrických jednotek napájených z pevných trakčních zařízení soustav 3kV DC/25kV AC s akumulátorem o ...
Periodické obnovy stupně R1 podvozků osobních vozů: modernizované vozy Bdpee231 s podvozky GP 200
Uzavření Rámcové dohody na provedení periodických obnov v rozsahu R1 u 22 ks vozů řady Bdpee231 s ohledem na zajištění plynulosti provozu osobní dopravy.
Nákup až 200 ks nízkopodlažních jednosměrných tramvají, z toho 40 ks závazně
Účelem této nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení § 60 ZZVZ je uzavření rámcové dohody na dodávku až 200 nízkopodlažních jednosměrných tramvají, z toho 40 vozů závazně, a souvisejícího plnění. Dodávka 1. až 20. tramvaje bude závazně realizována v období od 1. 1. 2025 do 2. 12. 2025. ...
Rámcová dohoda na dosazení nových nástupních dveří na řídící vozy Bfhpvee a ABfhpvee
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dosazení nových nástupních dveří na řídící vozy Bfhpvee a ABfhpvee v předpokládaném počtu 34 vozů.
Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU400 pro regionální dopravu
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření (i) rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv na výrobu a dodávky až 90 ks vícesytémových elektrických jednotek s max. provozní rychlostí alespoň 160 km/h (ii) dodávky náhradních dílů a ...
Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1
Účelem veřejné zakázky s názvem „Oprava hnacích podvozků EJ 471 a běžných dvojkolí v rozsahu R1“ je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“) a n. a § 169 ZZVZ jejímž předmětem je provedení opravy sady hnacích podvozku elektrických jednotek 471 v rozsahu R1 - přičemž jedna sada ...
Nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců
Předmětem výběrového řízení je nákup materiálů a komponentů na konstrukci prototypu linky pro výrobu železničních pražců, která je rozdělena na části, dle § 18 ZZVZ (na 10 dílčích celků). Podrobné informace jsou zveřejněny v ZD a jejich přílohách.
Servis a opravy klimatizácií železničných koľajových vozidiel
Servis a opravy klimatizácií železničných koľajových vozidiel (ďalej aj ŽKV) je vykonanie servisných prehliadok, údržby a opráv klimatizačných zariadení ŽKV v zmysle návodov na údržbu a opravu vydaných výrobcami príslušných typov klimatizačných zariadení nachádzajúcich sa v ŽKV obstarávateľa, podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ES č. ...
Rámcová dohoda na dodávky vozidel EMU350
Předmětem Veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Rámcové dohody je úprava postupu při uzavírání dílčích kupních smluv (i) na výrobu a dodávky až 60 ks dvousystémových (3kV DC/25kV AC) elektrických jednotek s max. provozní rychlostí alespoň 200 km/h, plně způsobilých k ...
Rámcová dohoda na opravy spalovacích motorů K12V230DR motorových lokomotiv řady 754
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 Zákona mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na základě níž budou uzavírány dílčí smlouvy na provedení oprav spalovacích motorů K12V230DR v předpokládaném počtu 5 ks. Provedení předmětu veřejné zakázky zahrnuje: a) Provedení opravy spalovacího motoru K12V230DR v základním rozsahu ...