Opravy a technické kontroly prepravných a sprievodných vagónov VJP a RAO
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv, údržby a technickej kontroly železničných vagónov a špeciálneho sprievodného vozňa v nasledovnom rozsahu : - Technickej kontroly vagóny RILS 4 kusy, vagóny Uaais 3 kusy, sprievodný vozeň WLADmveer - Oprava a údržba uvedených vagónov a sprievodného vozňa Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nákup defektoskopického vozu pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru
Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu diagnostického defektoskopického vozu, pracujícího s kombinovaným ultrazvukovým systémem pro detekci vad kolejnic a kontrolním systémem na bázi vířivých proudů, dále vybaveného videosystémem pro monitoring vady „head check“ a doplněného o systém měření geometrických ...
Prenájom reštauračných vozňov
Predmetom zákazky je prenájom šiestich (6) ks reštauračných vozňov na celú dobu trvania zákazky za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov osobnej dopravy v rámci Grafikonu vlakovej dopravy (ďalej len GVD) vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej osobnej doprave.
Pronájem 3 ks motorových jednotek
Pronájem 3 ks motorových jednotek dle technické specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci včetně provádění údržby jednotek v době nájmu dle údržbového řádu jednotek a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména přílohou č. 1 ZD – závazného vzoru smlouvy.
Rámcová dohoda na periodické opravy lokomotiv ř. 714
Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických vyvazovacích oprav lokomotiv řady 714 a to za podmínek stanovených touto zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo., pro období 18 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody v předpokládaném počtu 3 oprav.
Modernizace motorových jednotek D6460
Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace celkem 12 motorových jednotek označovaných jako D6460 ve vlastnictví zadavatele v rozsahu provedení technického zhodnocení jednotek (zejména celková modernizace interiéru, dosazení chybějících prvků výbavy pro cestující atd.), provedení základního rozsahu periodické opravy jednotek a provedení ...
Oprava násilně poškozeného vozu 840.003
Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy ŽKV č. 840.003 po násilném poškození.
Dodávky náhradních dílů na tramvaje - konsignace
Účelem veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 1“, část 2 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 2“, část 3 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 3“ a část 4 s názvem „Dodávky náhradních dílů na tramvaje – konsignace část 4“ je uzavření ...
Montážní dvoucestné vozidlo pro trakční vedení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks montážních dvoucestných vozidel pro trakční vedení. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem, a to zejména s ohledem na provoz na pozemních komunikacích a drážní provoz, mimo jiné i dodání dokumentace o homologaci nástavby, dodání ...
Pořízení 2 ks nízkopodlažních tramvají
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových plně nízkopodlažních tramvají splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do ...
Bezpečnostné prehliadky, periodická údržba, technické kontroly a bežné opravy železničných vozňov
a) bezpečnostné prehliadky vozňov (nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, vozeň Glm, Gbkks ) b) periodická údržba vozňov (N8 pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, N4 pre vozeň Glm, Gbkks ) c) technické kontroly vozňov (1 krát za 3 roky pre nádržkové vozne Ra ZAS Bi a Al, 1 krát za 2 roky pre vozeň Glm, Gbkks k) d) opravy
Nákup náhradních dílů pro tramvaje
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení DNS. Veřejnými zakázkami zadávanými v DNS má zadavatel v úmyslu zajistit dodávky náhradních dílů pro opravy a údržby tramvajových vozů zadavatele. Blíže ZD.
Dílenská oprava na SHV MVTV2
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Dílenská oprava (REV) na SHV MVTV2“ je provedení prohlídek a revizních periodických oprav v rozsahu REV dle předpisu SŽDC S8 v platném znění na 2 speciálních hnacích vozidlech řady MVTV2-031 a MVTV2-050 v rozsahu požadovaných prací. CPV kód - 50222000-7 Opravy a údržba kolejových vozidel
Zajištění servisních služeb v ubytovacích vozech ČD, a.s.
příprava ubytovacích vozů před výkonem, zajištění připravenosti lůžka pro spaní, odbavení cestujících při nástupu do vlaku, kontrola rezervačních dokladů, servis zákazníkům (poskytování hygienických potřeb, snídaňových balíčků a doplňkového občerstvení), spolupráce s vlakovým doprovodem, úklidové služby, atd.
Rámcová dohoda o dílo na provedení periodických oprav elektrických lokomotiv řady 380
Předmětem veřejné zakázky je provedení periodických hlavních oprav elektrických lokomotiv řady 380 a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména Přílohou č. 1 - zadávací dokumentace závazným vzorem Rámcové dohody o dílo a to pro období 12 měsíců následujících od uzavření rámcové dohody. Zadavatel garantuje, že v době trvání rámcové ...
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných vozidel řady 753.6 a 753.7
Předmětem této zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) do hnacích drážních vozidel řady 753.6 a 753.7, specifikovaných v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Přehled Lokomotiv určených k ...
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063
Opravy osobných vozňov radu Bdt a vložených vozňov radu 063. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením
Vyhotovení projektové dokumentace a vypracování technických podmínek dle zákona o drahách k jednotlivým typům vozidel vč. jejich schválení Drážním úřadem, rekonstrukce, odzkoušení a předání 10 - ti kusů drážních vozidel typu PV s odnímatelnými nástavbami, včetně provozní dokumentace a schválení Drážním úřadem
Nákladní montážní dvoucestné vozidlo s teleskopickou plošinou pro opravu tramvajových trolejí
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nákladního montážního dvoucestného vozidla s teleskopickou plošinou pro opravu a údržbu tramvajových trolejí. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace umožňující řádné užívání předmětu plnění zadavatelem, a to zejména s ohledem na provoz na pozemních komunikacích a drážní provoz, mimo jiné i ...
Rámcová dohoda na dodávky osobních železničních vozů pro dálkovou mezinárodní dopravu
Předmětem zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, jež se budou týkat (i) výroby a dodávky nejvýše 90 vozů s rychlostí min. 200 km/h, ...
Rámcová dohoda na dodávky elektrických jednotek EMU240 pro regionální dopravu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let ode dne nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, jež se budou týkat (i) ...
Rámcová dohoda na dodávky motorových jednotek DMU120 pro regionální dopravu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 169 a § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let ode dne nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, jež se budou týkat (i) ...
Diagnostické vozidlo pre meranie geometrickej polohy koľaje
Dodávka mobilného diagnostického prostriedku pre meranie geometrickej polohy koľaje s príslušenstvom podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Diagnostické vozidlo defektoskopie koľajníc
Dodávka diagnostického koľajového vozidla s príslušenstvom pre defektoskopiu podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rámcová dohoda na dodávky nekovových brzdových špalíků
Předmětem Rámcové dohody je dodávka nekovových brzdových špalíků