Speciální vozidlo pro silniční kontroly

Speciální vozidlo pro silniční kontroly

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Speciálního vozidla pro silniční kontroly

Dodávka 1 ks devítimístného vozidla

Dodávka 1 ks devítimístného vozidla

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového devítimístného vozidla - mikrobusu. Více viz ZD.

MČ Praha - Zbraslav – Dodávka cisternového hasičského vozu pro JSDH

MČ Praha - Zbraslav – Dodávka cisternového hasičského vozu pro JSDH

Nákup cisternového hasičského vozu pro velkoobjemové hašení.

Dodávky brzdových špalíků

Dodávky brzdových špalíků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka brzdových špalíků blíže specifikovaných podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů do odběrných míst určených zadavatelem. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části. Nabídku je možné podat pro jednu nebo obě části veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být ...

Vozidla pro dopravní zabezpečení

Vozidla pro dopravní zabezpečení

Předmětem plnění této veřejné zakázky je koupě 22 kusů dodávkových vozidel s výbavou pro nenadálé události a poruchy ostatních vozidel účastníků dálničního provozu. Tato vozidla budou sloužit a pomáhat cestující veřejnosti. Těmito prostředky zadavatel zamýšlí zvyšovat bezpečnost silničního provozu na dálniční síti v ČR. Potřeba zadavatele bude ...

Rámcová dohoda na nákup mikrobusů policejních DN na období 2017-2019

Rámcová dohoda na nákup mikrobusů policejních DN na období 2017-2019

Jedná se o nákup 20 ks mikrobusů policejních DN 4x4 a 20 ks mikrobusů policejních DN 4x2

Technické automobily CH/O

Technické automobily CH/O

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks technických automobilů na podvozku kategorie 2 pro smíšený provoz, hmotnostní třídy L a v provedení speciálním redukovaném, dle technické specifikace, která je přílohou č. 1 zadávacích podmínek

Poptávám realizaci septiku na chatě

Poptávám realizaci septiku na chatě

Poptávám septik s obsahem 5m3. I s následným usazením. Jedná se o chatu v Dobronicích u Bechyně. Časově bychom se chtěli dostat do konce tohoto měsíce. Dále poptávám pramici. Předem děkuji a přeji hezký den, Josef MILOŠ

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Nákup speciálně upraveného a vybaveného vozidla ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí

Předmětem této veřejné zakázky je nákup speciálně upraveného a vybaveného automobilu určeného k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v česko-saském příhraničí.

Nákup elektrobusov

Nákup elektrobusov

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 2 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových elektrobusov dĺžky 12 metrov. Elektrobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, ...

Nákup autobusov s hybridným pohonom

Nákup autobusov s hybridným pohonom

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 16 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s hybridným pohonom (elektrický trakčný motor + diesel motor/generátor). Autobusy ...

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

Nákup autobusov s dieselovým pohonom

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 14 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom. Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, ...

Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017

Pořízení kynologických vozidel pro CS ČR 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 17 ks kynologických vozidel pro CS ČR 2017.

Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR

Nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks vozidel 4x4 pro CS ČR.

Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR

Nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 14 ks velkých dodávkových vozidel pro CS ČR.

Nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR

Nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks nákladních vozidel pro CS ČR.

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup 15 ks osobních vozidel

Nákup 15 ks osobních vozidel

Zakázka č. 1 - INTEKO servis s.r.o.

Zakázka č. 1 - INTEKO servis s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka traktoru a nakladače s teleskopickým ramenem.

Pořízení sanitních vozidel Rendez-vous

Pořízení sanitních vozidel Rendez-vous

Předmětem plnění je dodávka 4 kusů sanitních vozidel určených pro systém Rendez-vous v provedení vybavení kompletní zástavbou pro instalaci zdravotnického materiálu a přípravou pro montáž IC technologií dle parametrů podrobně uvedených v příloze č. 1 zadávací dokumentace (ZD) - podrobná specifikace zakázky. Technická specifikace vozidel - ...

Autromobilová cisternová stříkačka CAS 30 – S 2 Z

Autromobilová cisternová stříkačka CAS 30 – S 2 Z

Předmětem veřejné zakázky je pořízení cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „Z“ (speciálním základní pro šest osob) a hmotnostní třídy S.

Vozidla pro inspektora a vedoucího složky IZS

Vozidla pro inspektora a vedoucího složky IZS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů nových silničních motorových vozidel – speciálního transportéru útvaru vnitropodnikové inspekce provozu (pro inspektora a pro vedoucího složky IZS). Zadavatel rozdělil zakázku na dvě části: Část 1 – „Vozidlo pro inspektora“ - dodávka nového silničního motorového vozidla – speciálního transportéru ...

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

Poptávám pronájem obytného automobilu

Poptávám pronájem obytného automobilu

Poptáváme pronájem obytného auta v termínu od 5.- 8. 7. 2017 - 4 osoby. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Jiří Pohanka

Dodávka měřící drezíny pro diagnostiku železničního svršku

Dodávka měřící drezíny pro diagnostiku železničního svršku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové měřící drezíny s příslušenstvím pro diagnostiku železničního svršku, dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky a specifikace MD2), dále jen „vozidlo“.

Vozidla RZP

Vozidla RZP

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc - RZP.

(záznamy 176/200 z 1224)  strana 8 / 49