Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Nákup speciálního vozidla pro kontrolu nákladní dopravy II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dodávkového skříňového automobilu se speciálními úpravami v policejním provedení pro kontrolu nákladní dopravy. Vozidlo je určeno k zintenzivnění bezpečnostních opatření v oblasti kriminality páchané v dopravě v česko - saském příhraničí.

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou

Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů městských nízkopodlažních autobusů na pohon CNG délky od 11,5 m až 12,5 m včetně základního příslušenství.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

CNG autobusy pro AD Ligneta regionalbus s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky bude dodávka 8 ks nových a nepoužitých bezbariérových, nízkopodlažních, nízkoemisních CNG autobusů pro příměstský provoz. Předmět plnění je blíže specifikován v příloze č. 2 Technické podmínky.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Dodávka nízkoemisních autobusů pro ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou kusů městských nízkopodlažních autobusů na elektrický pohon délky do 9 metrů včetně základního příslušenství, s minimálním dojezdem na jedno nabití 150 km.

Oprava NP 814.209/014.005/814.210 PO MU

Oprava NP 814.209/014.005/814.210 PO MU

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy železničního kolejového vozidla ŽKV 95 54 5 014 005-3, 95 94 5 814 210-1, 95 54 5 814 209-3

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Nákup nákladního vozidla pro přepravu koní

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového nákladního vozidla pro přepravu koní a zajištění servisu po záruční dobu a pozáruční servis vozidla.

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Dodávka 9 ks parciálních trolejbusů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (koupě) 9 ks (devíti kusů) parciálních nízkopodlažních trolejbusů dle technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky jsou dále související dodávky a služby, u kterých povinnost dodat či poskytnout je vyplývá z technické specifikace, která tvoří přílohu č. 1 ...

Nájem letecké techniky

Nájem letecké techniky

Předmětem nájmu jsou 4 vrtulníky, typově schválené, letově způsobilé, určené pro výcvikové a kondiční lety pilotů, včetně zaškolení pozemního personálu a pilotů instruktorů. Zakázka je zadávána v oblasti obrany nebo bezpečnosti dle § 187.

Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci

Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci

Předmětem Rámcové dohody je provedení opravy osobních vozů: s podvozky GP 200 po modernizaci v předpokládaném celkovém počtu 104 vyvazovacích oprav

Bus CNG Kladno 2017

Bus CNG Kladno 2017

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do dvou níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu nebo obě části veřejné zakázky. Předmětem části I. veřejné zakázky je dodávka celkem 10 ks nízkopodlažních, dvounápravových, třídveřových autobusů na stlačený ...

Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Jedná se o 1 ks speciální intervenční vozidlo 4x4 balisticky upravené, určené k přepravě policejních zásahových týmů

Obnova sanitních vozů

Obnova sanitních vozů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR), dle technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov

Nákup nových prevodoviek a súvisiacich komponentov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej len "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 4 časti: 1. časť zákazky: Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov pre ŽKV ...

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup nových spriahel, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV")v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 9 časti: 1. časť zákazky: Nákup automatických spriahel (EPJ 671/2. séria) 2. časť zákazky: Nákup ...

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování souborů sbírkových předmětů : A) Vůz BCa 2-8009 (inv. č. 73485) B) Vůz Ca 4-5086 (inv. č. 73486) ,a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A veřejné zakázky přílohu č. 2, a v případě části B veřejné zakázky přílohu č. 3.

Nákup plavidla

Nákup plavidla

Nákup samohybného plavidla určeného na prepravu osôb a motorových vozidiel. Plavidlo musí disponovať nákladovou plochou na min. 18 osobných motorových vozidiel.

Vozidla RZP č. 2

Vozidla RZP č. 2

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku až 30 nových vozidel pro rychlou zdravotnickou pomoc - RZP.

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1ks mikrobusu v policejním provedení

Nákup 1 ks mikrobusu v policejním provedení dle přiložené technické specifikace. Vozidlo je určeno na obměnu služebních dopravních prostředků

Rychlý zásahový automobil

Rychlý zásahový automobil

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks RZA (rychlých zásahových automobilů), které budou mít lepší technické parametry než stávající RZA – výkon motoru, stabilitu podvozku, bezpečnost osádky, výkonnější hydraulické vyprošťovací zařízení. Více v zadávacích podmínkách.

Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t

Silniční motorové skříňové vozidlo nad 3,5 t

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 kusů silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 t, a to: – 2 ks silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 tuny – třímístných, – 2 ks silničních motorových skříňových vozidel nad 3,5 tuny – sedmimístných. Blíže viz ZD.

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Prám-plavidlo pro Vodní záchrannou službu

Dopravní automobily

Dopravní automobily

Předmětem veřejné zakázky je dodání 4 kusů dopravních automobilů.

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení standardní repase tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City. Předmět plnění bude realizován na základě Rámcové dohody. Zadavatel předpokládá, že za dobu účinnosti smlouvy od dodavatele v rámci plnění odebere cca 800 kusů repasovaných kol.

(záznamy 101/125 z 1224)  strana 5 / 49