Výjezdová vozidla

Výjezdová vozidla

2 ks výjezdových vozidel

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení vozidel s alternativním pohonem pro Město Litoměřice – elektromobilů, plug-in hybridů

Pořízení 8 osobních vozů s alternativním pohonem, a to 7 elektromobilů pro část veřejné zakázky č. 1 a 1 plug-in hybridu pro část veřejné zakázky č. 2

Dodávky lehkých užitkových vozidel

Dodávky lehkých užitkových vozidel

Dodávky malých užitkových vozidel 4x2 a 4x4 v kategoriích definovaných v zadávací dokumentaci, včetně závazku zpětného odkupu dodaných vozidel v okamžiku jejich vyřazování a zajištění servisu a údržby dodaných vozidel po dobu jejich životnosti za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Referentské vozidlo

Referentské vozidlo

Předmětem plnění je dodávka až 3 kusů nových silničních motorových vozidel – prostředků osobní „referentské“ přepravy na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.

Sanitní vozidlo RLP

Sanitní vozidlo RLP

Předmětem plnění je dodávka maximálně 10 kusů nových silničních motorových vozidel rychlé lékařské pomoci (RLP), a to na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené na 1 rok.

FTK – vybavení pro vodní sporty

FTK – vybavení pro vodní sporty

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro vodní sporty. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu, dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů.

PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem II

PřF - Nafukovací člun se spalovacím motorem II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu nafukovacího člunu se spalovacím motorem. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

Rámcová dohoda na dodávky netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu

Rámcová dohoda na dodávky netrakčních push-pull souprav pro regionální dopravu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody podle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to 8 let od nabytí její účinnosti. Předmětem Rámcové dohody je sjednání postupu při zadávání a podmínek plnění veřejných zakázek zadávaných na základě Rámcové dohody, na základě kterého dojde k uzavření jednotlivých ...

Univerzální pokladač dopravních značek

Univerzální pokladač dopravních značek

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka speciálních vozidel určených pro kladení a následný sběr přechodného dopravního značení. Zadavatel zamýšlí zakoupit celkem 12 kusů speciálních pokladačů dopravního značení ve třech rozdílných provedeních. Potřeba zadavatele bude naplněna zcela v souladu s příslušnými právními předpisy k výkonu ...

Služební automobily pro ONK

Služební automobily pro ONK

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4ks osobních vozidel pro služební účely . Zakázka je rozdělena na dvě části.Předmět plnění každé části veřejné zakázky musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nezastavený, nezapůjčený, nezatížený leasingem ani jinými právními vadami.

Automobil osobní terénní M1G - K

Automobil osobní terénní M1G - K

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks automobilů osobních terénních kategorie M1G - K různého provedení pro zabezpečení spolehlivé bezpečné přepravy osob a materiálu v rámci činnosti jednotlivých složek ozbrojených sil ČR. CPV 34113000-2 Vozidla s pohonem čtyř kol

Dodávka osobního vozidla pro Rychlou lékařskou pomoc v systému rendez-Vous 2018

Dodávka osobního vozidla pro Rychlou lékařskou pomoc v systému rendez-Vous 2018

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání osobního vozidla Rychlé lékařské pomoci v systému Rendez-Vous v souladu s vyhláškou č. 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na ...

Nákup autobusů CNG pro ČSAD Karviná a.s. 2018

Nákup autobusů CNG pro ČSAD Karviná a.s. 2018

Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku 50 ks autobusů, délka 11,5-13 m, pohon CNG, nízkopodlažní, 2 dveře

Opravy dvojkolesí HKV

Opravy dvojkolesí HKV

Predmetom zákazky sú opravy dvojkolesí hnacích koľajových vozidiel radov 011, 012, 912, 913, 063, 110, 210, 240, 162, 163, 263, 405, 905, 425, 757, 811, 812, 813, 840, 671, 071, 971, 951, 051, 361 a 861 v zmysle právnych predpisov platných v Slovenskej republike, príslušných vyhlášok UIC, technických noriem EN, STN, TNŽ, smerníc, noriem, ...

Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením

Rekonstrukce drážních plošinových vozíků s výsuvným lešením

Vyhotovení projektové dokumentace a vypracování technických podmínek dle zákona o drahách k jednotlivým typům vozidel vč. jejich schválení Drážním úřadem, rekonstrukce, odzkoušení a předání 10 - ti kusů drážních vozidel typu PV s odnímatelnými nástavbami, včetně provozní dokumentace a schválení Drážním úřadem

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

Dodávka městských nízkopodlažních trolejbusů

dodávka trolejbusů s trakčními bateriemi pro nezávislý pojezd v rozsahu a specifikaci dle čl. 4 kupní smlouvy a Přílohy č. 1 kupní smlouvy (Technické podmínky), a v souladu s časovým harmonogramem dle čl. 6.1. kupní smlouvy a Přílohy č. 4 kupní smlouvy a služby spojené s dodávkou trolejbusů, a to školení v rozsahu a specifikaci dle čl. 4.8. a čl. ...

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí II.

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí II.

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním úřadem s odpovídajícími průkazy způsobilosti pro kolejový adaptér, dále dokumentace o homologaci nástavby a dodání návodů na ...

Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů

Dodávka zánovních vysokostěnných vozů Ea pro potřeby ČD Cargo, a.s. v počtu až 500 kusů

Předmětem této zakázky je dodávka předpokládaného počtu až 500 ks zánovních vysokostěnných nákladních vozů Ea, shodného typu, přičemž za vozy shodného typu považuje Zadavatel nákladní vozy řady Eas / Eans / Eaos / Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele stanovených ve Výzvě, v Zadávací dokumentaci a přílohách těchto dokumentů (společně ...

Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Dodávka nových vysokostěnných vozů Eanos v počtu 200 kusů pro ČD Cargo, a.s.

Předmětem této zakázky je dodávka až 200 ks nových nákladních vozů Eanos (dále jen „Vozy“) dle podmínek Zadavatele, podmínek této Výzvy, Zadávací dokumentace a dalších příloh těchto dokumentů (dále společně jako „Zadávací podmínky“). Dodávky jednotlivých nákladních vozů budou realizovány v souladu s ustanovením vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se ...

GŘ OL - Eskortní autobusy

GŘ OL - Eskortní autobusy

nákup 21 ks eskortních autobusů

Dodávka městského nízkopodlažního elektrobusu

Dodávka městského nízkopodlažního elektrobusu

Uzavření smlouvy na dodávku 1 kusu městského nízkopodlažního elektrobusu v podrobnostech dle technické specifikace v zadávací dokumentaci včetně uzavření servisní smlouvy o zavedení plnohodnotného servisního místa.

Rámcová dohoda na minibusy pro MŠMT 2018 - 2019

Rámcová dohoda na minibusy pro MŠMT 2018 - 2019

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky minibusů (dále také jen „automobilů“ či „vozidel“). V rámci dodávky požaduje MŠMT dodání tří typů vozidel. Typ 1A s pohonem všech čtyř kol (4x4) s dlouhým rozvorem, typ 1B s pohonem předních kol (4x2) s dlouhým rozvorem a typ 1C s pohonem předních kol (4x2) a s krátkým rozvorem. Bližší ...

Sanitní vozidla ZZS PAK 2018 – typ B a C

Sanitní vozidla ZZS PAK 2018 – typ B a C

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových sanitních vozidel typu B včetně požadované zástavby a přepravních prostředků (transportních nosítek s podvozkem, vč. matrace, integrovaného zádržného systému pro děti, odnímatelným podhlavníkem, evakuačního křesla-schodolezu, scoop rámu – nosítek) a 2 ks nových sanitních vozidel typu C, včetně ...

Náhradné diely na električky

Náhradné diely na električky

Predmetom zákazky je nákup a dodávka originálnych náhradných dielov a príslušenstva alebo kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov s originálom, ktoré musia spĺňať požadované technické parametre a požiadavky dané výrobcom v súlade s platnými normami na električky TATRA typu KT8D5, T6A5 a KT8D5R.N2.

(záznamy 51/75 z 1224)  strana 3 / 49