Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

Pořízení nové CAS pro JSDH Ondřejov

Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 3 „terénní“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciální pro velkoobjemové hašení) a hmotností třídy S (dále jen ...

Technické automobily hmotnostní kategorie M

Technické automobily hmotnostní kategorie M

Jedná se o pořízení 3 kusů technických automobilů hmotnostní kategorie M, které budou na stejném typu a provedení automobilového podvozku. Pro zástavbu je u všech technických automobilů použit stejný typ a provedení účelové nástavby.

Nákup speciálního vozdila pro odbor technické ochrany

Nákup speciálního vozdila pro odbor technické ochrany

Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí, jehož technické parametry jsou blíže specifikovány v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním ...

Nákup plně nízkopodlažních autobusů CNG

Nákup plně nízkopodlažních autobusů CNG

Nákup 10 ks plně nízkopodlažních autobusů CNG

Dodávka osobních vozidel pro resort MPO - 2017

Dodávka osobních vozidel pro resort MPO - 2017

Předmětem veřejné zakázky je nákup celkem 48 osobních vozidel (2 vozidla SUV, 40 vozidel nižší střední třídy a 6 vozidel střední třídy). Součástí plnění předmětu veřejné zakázky je i doprava do místa plnění. Veřejná zakázka není ve smyslu § 35; § 101 ZZVZ rozdělena na části. Nabídka musí být zpracována a podána na celý požadovaný předmět veřejné ...

Dodávka 1 ks užitkového vozidla

Dodávka 1 ks užitkového vozidla

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 1 kusu nového užitkového vozidla typu dodávka.

Automobil osobní do těžkého terénu

Automobil osobní do těžkého terénu

Předmětem zakázky je dodávka osobního terénního automobilu s pohonem 4x4 a karoserií typu pick-up.

Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní a.s. – Rámcová smlouva - II

Dodávka sanitních vozidel pro Krajskou zdravotní a.s. – Rámcová smlouva - II

Předmět plnění této veřejné zakázky je dodávka 40ks nových sanitních vozidel třídy A2 se zástavbou upravenou pro přepravu raněných, nemocných a rodiček Předpokládaná dodávka sanitních vozidel je 10ks ročně po dobu 4 let.

Pořízení výletní lodě 2017

Pořízení výletní lodě 2017

Předmětem zakázky je dodávka nové osobní lodě s charakterem výletní lodě, která bude provozována na přehradě Slezská Harta.

Zvýšenie navigačnej výkonnosti kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW

Zvýšenie navigačnej výkonnosti kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW

Predmetom obstarávania je dodanie pre verejného obstarávateľa diela spočívajúceho vo vypracovaní návrhu a následne v samotnom vykonaní modernizácie navigačného vybavenia kalibračného lietadla L-410 UVP-E-LW v správe verejného obstarávateľa (ďalej len kalibračné lietadlo) z dôvodu splnenia kritérií RNP 1 (požadovaná navigačná výkonnosť) navigačnej ...

Nákup plně nízkopodlažního elektrobusu pro DPMO, a.s. - 2

Nákup plně nízkopodlažního elektrobusu pro DPMO, a.s. - 2

Předmětem veřejné zakázky je: • Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 1 kusu nového a nepoužitého plně nízkopodlažnícho elektrobusu (nikoliv repasovaného nebo demo nebo z výstav), bezvýhradně splňujícího technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Zadavatelem požadované technické podmínky ...

Automobilový podvozek 4x4 s komunální hydraulikou a sněhovou radlicí

Automobilový podvozek 4x4 s komunální hydraulikou a sněhovou radlicí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 kusů kompletů nákladních automobilů 4x4 s výměnnými nástavbami (chemik 2x, inert 1x a zametač 1x) a sněhovými radlicemi dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů uvedených v příloze č. 3 této dokumentace a dle dále uvedené specifikace včetně souvisejících dokladů.

Dodávka 2 ks sypačů včetně podvozku, posypové nástavby chemické, radlice, třístranné sklápěcí korby

Dodávka 2 ks sypačů včetně podvozku, posypové nástavby chemické, radlice, třístranné sklápěcí korby

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových, dosud nepoužívaných, 2ks sypačů včetně podvozku, posypové nástavby chemické, radlice a třístranné sklápěcí korby. Vozidla budou používána pro celoroční silniční údržbu komunikací.

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. - 3

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. - 3

Předmětem veřejné zakázky je: Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu celkem 8 ks nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo) nízkopodlažních tramvají, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem dle zadávací dokumentace; Provedení souvisejících činností; Individuální a komplexní vyzkoušení, ...

Nákladní automobil N3G

Nákladní automobil N3G

Předmětem plnění je dodávka 1 ks továrně nového nákladního automobilu N3G (sklápěč S1 – vanová korba), rok výroby 2017.

Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Predmetom zákazky je prenájom 23ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 15ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) s možnosťou uplatnenia opcie na ďalších 13ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 5ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov ...

Rekonštrukcia plavidla

Rekonštrukcia plavidla

Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby, a to rekonštrukcia plavidla. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Ťahač a nákladné vozidlá

Ťahač a nákladné vozidlá

Predmetom zákazky je dodanie nasledovných tovarov: 1. Ťahač a nákladné vozidlá 2. Mobilné recyklačné zariadenie 3. Teleskopický manipulátor 4. Dodávkové servisné vozidlo pojazdná dielňa Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů

Nákup 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 11 nízkopodlažních cyklicky dobíjených elektrobusů. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných elektrobusů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří přílohu č.1 a nedílnou součást zadávací dokumentace. Zadavatel požaduje, aby dodavatelem nabízené elektrobusy ke dni dodání zadavateli ...

Dodávka 16 nízkopodlažních autobusů na CNG

Dodávka 16 nízkopodlažních autobusů na CNG

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 16 nízkopodlažních autobusů se CNG pohonem (dále jen „CNG busy“), a to v tomto rozsahu a vymezení: a. 3 ks kloubových nízkopodlažních autobusů b. 13 ks nízkopodlažních autobusů Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných CNG busů je uvedena v technických podmínkách, které tvoří ...

Dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem

Dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem

Předmětem plnění veřejné zakázky „Dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a servisní smlouvy k trolejbusům dle kupní smlouvy“ je dodávka 10 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a uzavření servisní smlouvy s tímto dodavatelem, kterou se dodavatel zaváže poskytovat zadavateli ...

Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, a.s.

Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: • Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 2 kusů modernizovaných částečně nízkopodlažních jednočlánkových tramvají jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Technická specifikace ...

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Opravy trakčních motorů AL 4542 Fir

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy trakčních motorů AL 4542 Fir v předpokládaném počtu 120 oprav

Dodávky vozidel pro resort dopravy 2017

Dodávky vozidel pro resort dopravy 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka různých kategorií vozidel včetně servisu pro resort Ministerstva dopravy na základě uzavřených Smluv v rámci každé části veřejné zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 5 částí (A, B, C, D, E)

(záznamy 226/250 z 1224)  strana 10 / 49