Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu expandovaných produktov (burizónov) a balenie výrobkov
Jedná sa o zákazku na dodanie tovarov s názvom "Obstaranie inovatívnych technológií na výrobu expandovaných produktov (burizónov) a balenie výrobkov." Predmetom zákazky je dodanie tovarov v nasledovných častiach predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky: Zariadenie na výrobu expandovaných potravín (pufovacie delo), 4 ks, resp. variantná zostava ...
Linka pre manipuláciu a balenie zemiakov a Traktor s príslušenstvom
Predmetom obstarávania je nákup technologického vybavenia do pestovania a pozberovej úpravy zemiakov. Predmet zákazky sa delí na časti. Jedná sa o nasledovné časti: 1. časť: Linka pre manipuláciu a balenie zemiakov 2. časť: Traktor s príslušenstvom Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Stroje do výrobne spracovania mäsa
1.Rezací stroj (kuter) 1 ks 2.Jednovozíková údiareň s chladením 1 ks 3.Rezačka mäsa 1 ks 4.Vákuová plnička1 ks 5.Miešačka mäsa1 ks 6.Vákuová masírovačka s chladením 1 ks 7.Výrobník šupinového ľadu 1 ks 8.Elektricky sporák 1 ks 9.Elektricky sporák 1 ks 10.Umývačka riadu 1 ks 11.Mraznička skriňová1 ks 12.Chladnička 1 ks 13.Mraznička ...
Nákup koncovky pre pozberovú úpravu zemiakov
Automatický paletizér na balenie zemiakov
Nákup techniky pre pozberovú úpravu zemiakov
Automatická linka na balenie zemiakov
Technológia na rozmrazovanie mäsa a balenie mäsových výrobkov
Predmetom obstarávania je technológia na rozmrazovanie mäsa a balenie mäsových výrobkov. Predmet pozostáva z troch častí. Súčasťou dodávky je aj montáž jednotlivých zariadení a ich uvedenie do prevádzky.
Výstavba pestovateľskej technológie na pestovanie šalátu a bylín v NFT
V rámci zákazky bude realizovaná dodávka a montáž fóliovníkovej konštrukcie, prebudovanie jestvujúcej oceľovej konštrukcie na fóliovník vybudovanie vetrania a opláštenia, dodávka a montáž vykurovacieho systému vrátane tepelného zdroja, dodávka a montáž energetickej clony, dodávka a montáž pestovateľskej technológie na pestovanie šalátu a bylín v ...
Baliareň a rozrábka mäsa - technické vybavenie a zariadenie
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia a zariadenia baliarne a rozrábky mäsa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava, montáž, zostavenie technického vybavenia a zariadenia a záručný servis. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, ...
Automatický plniaci stroj sáčkov pre Mäspomu spol. s r.o.
Predmetom zákazky je dodávka horizontálne baliaceho zariadenia, určeného na tvarovanie sáčkov, ich naplnenie a uzavretie. Zariadenie je určené na balenie sypkých, kvapalných alebo pastovitých produktov. Zariadenie je určené na vytvarovanie plochých sáčkov zváraných na 3, resp. na 4 stranách. Minimálny rozmer 50 mm x 70 mm, max.:140 mm x200 mm. ...
PREZIOSI s.r.o. - Dodávka technologických zariadení
Predmetom zákazky je dodávky nasledovných technologických zariadení: I. Komplexná lyofilizačná linka, II. Automatický uniblok pre vystrekovanie, plnenie a uzatváranie PET fliaš III. Laboratórna technika a univerzálny analyzátor pre mliečne produkty s príslušenstvom
Obstaranie a montáž výrobnej a baliacej linky na syr s modrou plesňou
Predmetom projektu je dodávka a montáž výrobnej a baliacej linky na syr s modrou plesňou. Minimálna technická špecifikácia celej linky: Hlavným účelom výrobnej linky bude výroba syru s modrou plesňou - 2,2 kg bochník o priemere 180 mm a výške 100/120 mm. Produkcia: min. 2000 foriem / deň Bližšia charakteristika je uvedená v súťažných ...
Technológia spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov
Predmetom obstarávania je pre Obstarávateľa zhotoviť riadne a včas dielo dodávku a montáž technológie na spracovanie mäsa a výroby mäsových výrobkov. Technológia pozostáva z: - Rezačka mäsa - Rozrábková kotúčová píla - Pásová píla - Sťahovačka kože zo slaniny - Nastrekovačka mäsa - Zjemňovač mäsa - Vákuová kontinuálna narážka - Klipsovací ...
Obstaranie technológií pre nábytkársku výrobu a optimalizácia skladového hospodárstva
CNC rezací stôl na sklo - 1ks, horizontálna ovíjačka pre balenie do stretch fólie šírky 250 mm - 1ks, Baliaci stroj Horizontálna ovíjačka pre balenie do bublinkovej fólie šírky 1000 mm a následne do stretch fólie šírky 250 mm - 1 ks, CNC nárezové centrum - píla 1 ks, olepovačka hrán pre olepovanie dielcov 1 ks, štvorosá CNC fréza na obrábanie ...
Baliace zariadenie na potraviny
Predmetom zákazky je obstaranie baliaceho zariadenia na syry, korbáčiky, pološtiepky a pod. Bližšia charakteristika je uvedená v súťažných podkladoch.
Stroje na spracovanie mäsa a mäsových výrobkov
Ponuka sa delí na dve časti: Prvá časť: 1. Balička mäsa 2. Udiareň mäsových výrobkov 3. Masírka mäsa Druhá časť: 4. Nastrekovačka láku do mäsa
Inovatívna technológia pre obilný mlyn časť II.
Výber dodávateľa na mlynskú technológiu časť II., konkrétne: Stroje a zariadenia na čistenie obilia a prípravu pred vlastným mletím - "Čistiareň obilia", Stroje a zariadenia na získané 3 druhy múky a otrúb (t.j. stroje a zariadenia pre váženie a plnenia zásobníkov pre muky č. 1, múka č. 2 a múku č. 3); Stroje a zariadenia na miešanie múk a otrúb, ...
Obstaranie modernej technológie na spracovanie mäsa
Predmetom zákazky je dodanie technologického zariadenia potrebného pre moderné spracovanie mäsa, ktoré bude nainštalované do prevádzky na spracovanie mäsa - konkrétne ide o dodanie: 1 ks Vákuový plniaci stroj s rezacou hlavou a zdvíhacím zariadením, 1 ks Vákuový plniaci stroj bez rezacej hlavy so zdvíhacím zariadením Vyžaduje sa aj montáž a ...
Automatický hlbokoťažný baliaci stroj
Automatický hlbokoťažný baliaci stroj - zdvíhací mechanizmus s elektromotorickým pohonom pre formovaciu stanicu - zdvíhací mechanizmus s elektromotorickým pohonom pre zváraciu stanicu - pamäťový modul pre minimálne 450 programov - možnosť zálohovania dát cez USB kľúč Stroj využíva nasledovný obalový materiál: - obalový materiál spodná fólia ...
Zriadenie  bitúnku, rozrábky, výroby a predaja - technológia
Predmetom zákazky je: Zabezpečenie technologického zariadenia pre uvedené objekty nasledovne: 1. Porážka hovädzieho dobytka, oviec a ošípaných, vykolenie, rozpolenie a veterinárna prehliadka, oddeľovacie chladenie, rozoberanie a čistenie čriev a žalúdkov, chladenie hovädzích štvrtí, poliek ošípaných a oviec.2. Zadráhovanie priestoru porážky, ...
Technológie pekárne
Dodanie : - priebežnej plynovej pece s príslušenstvom na pečenie pekárenských výrobkov, - plynovej rotačnej pece s príslušenstvom na pečenie pekárenských výrobkov, - STOP kysiarne s príslušenstvom, - prejazdnej chlebovej kysiarne s príslušenstvom, - priemyselnej krájačky chleba pre všetky druhy chlebov, - rohlíkovaj linky , - baliaceho ...
Automatický baliaci stroj na balenie do ochrannej atmosféry
1 ks nový stroj automatický baliaci stroj do ochrannej atmosféry Technické požiadavky stroja: - nový stroj - typ balenia: balenie do ochrannej atmosféry so zatavovaním hotových misiek - výkon 24-28 balíčkov/minútu do ochrannej atmosféry (12-14 cyklov za minútu vrátane plynovania) - vstupný a výstupný dopravník - poháňané predĺženie ...
Technológie do bitúnku, spracovania a uskladnenia mäsa
Predmet obstarávania sa delí na štyri časti: Prvá časť: Chladenie pre chladiace boxy Druhá časť: Balička mäsa Tretia časť: Fixačná klietka rituálna hovädzia Štvrtá časť: Ručný etiketovací váhový systém pre tlač etikiet na balené mäso Uchádzač môže predložiť ponuku na celý predmet obstarávania, na dve, tri, alebo na jednu z častí.
Zariadenie objektu na spracovanie mäsa, včítane zariadení na tepelnú úpravu, údenie, sušenie
Zariadenie objektu na spracovanie mäsa, včítane zariadení na tepelnú úpravu, údenie, sušenie a dozrievanie mäsa - umývadlá, drezy, nárezové stroje, rezačky mäsa, pásová píla, baličky, stoly, regálové systémy, udiareň. Podrobnosti budú bližšie poskytnuté v súťažných podkladoch.
Technológia spracovania mäsa a výroby mäsových výrobkov
Predmetom obstarávania je pre Obstarávateľa zhotoviť riadne a včas dielo dodávku a montáž technológie na spracovanie mäsa a výroby mäsových výrobkov. Technológia pozostáva z nasledovných logických celkov: Logický celok č. 1: Technológia bitúnok Trstené pri Hornáde: - Fixačná klietka porážacia, univerzálna - El. omračovač ošípaných s SD ...
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. – KEG linka
Předmět plnění - dodávka technologie, strojního zařízení a) KEG linka b) Potřebné propojovací panely a potrubní rozvody c) Náhradní díly pro 2 letý provoz d) Zpětný odkup stávající technologie KEG Společnost Dudák - Měšťanský pivovar Strakonice, a.s. se rozhodl instalovat v prvním čtvrtletí roku 2014 novou KEG linku. V případě KEG ...