Dalekohledy a brýle pro noční vidění
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup dalekohledů a brýlí pro noční vidění pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Transportní lehátka pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky dělené na části v souladu s § 101 ZZVZ je dodávka 9 kusů transportních lehátek a 1 kusu lůžka včetně příslušenství, pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.
Poptáváme uzamykatelnou losovací nádobu
Poptáváme: - plastová nádoba na slosování účtenek EET do restaurace - materiál transparentní průhledný plast - výška: 650 mm - tvar: čtverec = 225 x 225 mm - dno pevné, neodnímatelné. - vršek uzamykatelný – visací zámek s petličkou či něco podobného - vršek s průřezem na vhazování o rozměru průřezu 100 x 4 mm umístněný na střed ...
Zemědělství Malšovice s.r.o. - energetické úspory na výměně strojů
V rámci této zakázky bude realizován nákup zemědělského stroje - kolového traktoru a velkoobjemového návěsu do vlastnictví zadavatele.
ZZS Ústeckého kraje – speciální sanitní vozidlo - 2017
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Předmětem Kupní smlouvy bude dodávka 1 ks nového speciálního sanitního vozidla ZZS silniční ambulance typu B podle ČSN 1789 + A2 pro přepravu pacientů a to i bariatrických v intenzivní péči z místa mimořádné události, které bude zároveň připravené na ...
Poptávám pronájem mincovního turniketu na WC
Poptávka na pronájem mincovního turniketu na WC od 1.12.2019 do 20.3.2020.
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 - 2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě ...
Pořízení prvků řízení bezdrátové sítě – 2019/0170
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 redundantních řídících prvků (dále kontroler) v módu vysoké dostupnosti s licencí na alespoň 300 kusů bezdrátových přípojných bodů (dále AP). Tyto prvky budou řídit stávající přístupové body bezdrátové sítě.
Modernizace odborných učeben a odborného výcviku Střední školy Educhem a.s.
1) Vybudování vnitřní konektivity školy (LAN) a konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) ve škole v Meziboří a v Mostě 2) Dodávka AV, IT technologií ve škole v Meziboří a v Mostě 3) Dodávka výukových pomůcek ve škole v Meziboří 4) Dodávka nábytku pro odborné učebny ve škole v Meziboří a v Mostě
Dodávka aktivních antidekubitních systémů v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem
20ks aktivních antidekubitních matrací včetně kompresoru určené pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. Stupně, do Masarykovy nemocnice, o.z. v Ústí nad Labem.
Nákup 4 ks nízkopodlažních autobusů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 4 ks nových plně nízkopodlažních autobusů splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do ...
Elektrochirurgická jednotka pro NCH kliniku do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgické jednotky pro Neurochirurgickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Analytická ultracentrifuga 2019/0122
Analytická ultracentrifuga 2019/0122
Infuzní technika do prostředí MR a PCA dávkovače pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 5 ks sestav infuzní techniky a 4 ks PCA dávkovačů spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
SŠT Most - Vybavení dílen praktického vyučování - Vybavení dílen – stroje
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na 6 částí s názvem: 1. Úsek praktického vyučování PV1 - Strojovna kovoobrábění 2. Úsek praktického vyučování PV2 - Strojovna truhlářská 3. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Diagnostika 4. Úsek praktického vyučování PV3 - Dílny automechaniků - Zvedáky, servisní údržba ...
HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2, HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení – hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické ...
Dodávky urologických katetrů a sáčků
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek urologických katetrů a sáčků (dále také jako „zboží“) uvedených v příloze č. 3 této zadávací dokumentace po dobu účinnosti rámcové dohody, včetně jejich přímého závozu do skladů (SZM) v jednotlivých odštěpných závodech uvedených v této zadávací dokumentaci.
Dodávka nábytku pro Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nábytkem a dalším vybavením.
Ultrazvukový přístroj pro gynekologicko-porodnické oddělení Krajské zdravotní, a. s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks ultrazvukového přístroje spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. – Mamograf I
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku přístrojového charakteru - mamografického přístroje spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně zajištění pozáručního servisu na dobu 6 let na kompletní předmět plnění veřejné zakázky
Transportní monitory do MR prostředí pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru, a to 4 kusů transportních monitorů vitálních funkcí, spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Dodávka výhřevných transportních vozíků a příslušenství pro potřeby stravovacího provozu
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 8ks výhřevných transportních vozíků, včetně kompletního vybavení pro potřeby stravovacího provozu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem (dále také jen MNUL), a dále průběžné dodávky příslušenství k těmto vozíkům.
Anesteziologické přístroje do prostředí MR pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru, a to 4 kusů anesteziologických přístrojů, spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Ventilátory pro dlouhodobou ventilaci pro kardiochirurgické oddělení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ventilátorů pro dlouhodobou ventilaci pro kardiochirurgické oddělení v počtu čtyř kusů s příslušenstvím.