Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka operačního stolu pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Dodání nových zdrav. prost. spolu s odpovíd. přísluš. vč. jejich montáže, instalace a uvedení do provozu vč. ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení přísl. revizí, ověření dekl. techn. parametrů nabízených přístrojů dle tech. spec., instruktáž zdrav. prac. a prac. odb. ...
Dodávka NMR spektrometru 400MHz 2019/0123
Dodávka NMR spektrometru 400MHz 2019/0123
Fibrobronchoskop pro kardiochirurgické oddělení do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je nákup flexibilního fibrobronchoskopu pro kardiochirurgické oddělení do Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Elektrochirurgická jednotka pro NCH kliniku do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgické jednotky pro Neurochirurgickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-SILIKE C.S s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 199,800 Wp na střechu budovy 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie. Podrobné vymezení ...
Pořízení technologií závlah ve skleníku na farmě Tušimice
Předmětem zakázky je dodávka systému tří navzájem propojených venkovních retenčních nádrží pro závlahovou dešťovou vodu, který bude napojen na venkovní dešťovou kanalizaci a na systém vnitřních nádrží. Systém bude doplněn zařízením pro ošetření dešťové vody na principu UV-záření. V rámci realizace zakázky budou provedeny rovněž stavební práce ...
Sterilizátory pro oční operační sály v Masarykově nemocnici
Předmětem této veřejné zakázky jsou 2ks sterilizátorů pro oční operační sály v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s.
Dodávka nábytku pro Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Oddělení následné péče v Zahražanech, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z., nábytkem a dalším vybavením.
FZŠ - Telnice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nové velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody využívané JSDH Telnice. Nově pořízená cisterna bude nahrazovat zastaralou stávající techniku JSDH Telnice, která v současné době neodpovídá potřebám dané jednotky. Nová cisternová automobilová stříkačka bude mít tyto hlavní technické parametry: ...
Dodávky montážních plošin
Předmětem veřejné zakázky je pořizování montážních plošin ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění ...
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4. 2020 do 31.3. 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě jednotlivých objednávek. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky je čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice Komunikací ve městě Teplice Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 ...
Běžná údržba a opravy místních komunikací a jejich správa na r. 2020 -2022
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na provádění stavebních prací na běžnou údržbu a opravy místních komunikací a výkonu vybraných činností správce místních komunikací. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě ...
Kropicí vůz – vozidlo do 7,5 t
Koupě 1 ks nového komunálního kropicího vozu kategorie N2 – N3, s celkovou hmotností vozidla max. 7.500 kg, splňující minimální emisní limity EURO 6, třída III
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 10 ks monitorů životních funkcí spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. - Lůžka a stoly III
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 3 ks elektrických polohovacích vyšetřovacích lehátek spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření ...
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
Akustické obrazy, lamely, desky a panely Sanitární doplňky Orientační systém Nábytek a vybavení interiéru
SEZ - Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem: „Projekt pro zadání veřejné zakázky „Monitoring skládkových oblastí společnosti UNIPETROL, a.s., Litvínov“, zpracované v květnu 2018 společností AECOM CZ s.r.o. Projektová dokumentace zahrnuje tyto činnosti: - přípravné práce, zpracování realizačního ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, ověření deklarovaných technických ...
ZUUL – dodávka látek pro diagnostické metody 2019, druhá etapa
postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických laboratoří zadavatele podle jeho aktuální potřeby, na jeho jednotlivá pracoviště v kvalitě odpovídající požadavkům na zdravotnické prostředky in-vitro v souladu se zákonem číslo 268/2014 Sb. a právními předpisy souvisejícími, v souladu se zadávacími podmínkami pro jednotlivé části VZ ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. – Plicní ventilátory
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků - 13 ks plicních ventilátorů s nCPAP spolu s odpovídajícím příslušenstvím
Dodávka aktivních antidekubitních systémů do Masarykovy nemocnice, o.z. v Ústí nad Labem
20ks aktivních antidekubitních matrací včetně kompresoru určené pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů až IV. Stupně, Masarykovi nemocnice v Ústí nad Labem v Krajské zdravotní, a.s.
Chotiněves – Dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním
Pořízení dopravního automobilu s hasičským přívěsem pro účely SDH
Poptávám servis čerpací stanice odpadních vod
Poptávám firmu či jiný subjekt v okolí Mostu a Teplic s technikou na každodenní poctivou práci tkvící v tom, že se zprovozní čerpací stanice odpadních vod. Přesněji: nejčastější jsou ucpaná čerpadla.