Interiérové vybavení nové budovy ZŠ Zdice
Předmětem veřejné zakázky je vybavení interiéru pro novou budovu ZŠ Žižkova ve Zdicích dle specifikace uvedené ve SVAZKU 3 zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky jako požadavky minimální, na kterých trvá. Součástí plnění je dodávka včetně montáže.
Nové funkce IS města Čelákovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Dodávka vybavení interiéru NIP a DIOP - Ventilátory
Plicní ventilátory. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 5 – Návrh kupní smlouvy.
Konverze mlýna na budovu ZŠ – dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do budovy ZŠ Kostelec nad Černými lesy.
BUS CNG Kladno 2019
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do tří níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky: Označení části veřejné zakázky Název části veřejné zakázky Část I. Autobus dvounápravový třídvéřový 11,5 – 13,5 m, ...
Rekonstrukce Patologie – vybavení zdravotnickou technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnické technologie a ostatního vybavení patologie. 33100000-1 Zdravotnické přístroje 33192000-2 Lékařský nábytek 39150000-8 Různý nábytek a vybavení
Chodníkový zametací stroj
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního samosběrného a kropícího chodníkového zametacího stroje zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „stroj“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Stroj bude mj. vybaven zametacími kartáči, a zároveň bude připraven pro zimní údržbu komunikací (sypač, odmetací kartáč).
Dodávka vozidla kategorie N s oplenovou ložnou plochou pro ČZU v Praze ŠLP Kostelec nad Černými lesy
Předmětem zakázky je dodání vozidla nový nákladní automobil kategorie N s oplenovou ložnou plochou a příslušenstvím: nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva, hydraulickým nakládacím jeřábem, dvounápravovým přívěsem s nástavbou oplenové ložné plochy pro dopravu dřeva. Automobil s příslušenstvím tvoří jeden funkční celek pro dopravu ...
Dodávka 23 ks SOS hlásek
Předmětem plnění této veřejné zakázky je modernizace městského kamerového a dohlížecího systému v Mladé Boleslavi a zároveň zlepšení a zrychlení v oblasti ochrany zdraví.
Obnova vozového parku - Zámek Štiřín
Zakázka malého rozsahu na nákup osobních vozů mimo režim Zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách.
Nákup ICT vybavení pro praktické vyučování – opětovné vyhlášení
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka výpočetní a projekční techniky a balíčku kancelářského softwaru pro Zadavatele. ICT vybavení bude dodáno v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a ve Smlouvě.
Výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování
Společnost B&Bartoni, spol. s r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku nářadí a materiálu pro provádění laboratorního testování bez možnosti dílčího plnění. Projekt bude realizován v rámci dotačního projektu OP PIK program APLIKACE III. výzva – bez účinné spolupráce. Místem plnění je provozovna společnosti – Bratronice 3, PSČ 294 42, Luštěnice ...
Rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce systému EPS na Centrálním tankovišti ropy Nelahozeves. Jedná se o výměnu jednotlivých ústředen EPS, plamenných hlásičů na nádržích H01-24 a čerpacích stanic, termosenzibilních kabelů na střechách nádrží, nové kabeláže a kabelové trasy. Dále výměna veškerých kouřových detektorů umístěných v technologických ...
Dodávka pásové pily
Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka pásové pily a souvisejícího příslušenství pro Zadavatele (dále jen „pásová pila“). Pásová pila bude dodána v rozsahu a dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 2. zadávací dokumentace.
Počítače, notebooky a Office do základních škol a mateřských škol, Mladá Boleslav
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení odborných tříd základních škol a mateřských škol výpočetní technikou vč. montáže kompletní zakázky a likvidace obalových materiálů. Součástí plnění je také dodávka Office Standard 2019. Bližší specifikace předmětu plnění je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace - Technická specifikace.
Poptáváme pronájem vysokozdvižné plošiny
Poptáváme vysokozdvižnou plošinu s dosahem 24 až 26 m v chatové osadě ve Lhotě u Dřís - u Staré Boleslavi.
Dodávka vybavení interiéru NIP a DIOP
Předmětem plnění této nadlimitní veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku a montáž interiéru pro NIP (následné intenzivní péče) a DIOP (dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče) v budově CAM - C1A v 2. patře Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV): 33100000-1 Zdravotnické přístroje, 33192000-2 Lékařský ...
Výměna ŘS ve výměníkových stanicích Kralupy – II. etapa
Výměna řídících systémů ve výměníkových stanicích tepla v Kralupech nad Vltavou
Rekonstrukce závlahové soustavy Stará Lysá
Jde o stavební práce představující položení podzemního potrubí v rozsahu 1080 m pro dopravu závlahové vody. Tedy práce výkopové, pokládání potrubí, svařování. Bližší údaje v ZD.
Dodávka zařízení – ESD pracoviště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení - ESD pracoviště. Povinností vybraného dodavatele bude dodat a nainstalovat dva (2) ks ESD bezpečného pájecího, osazovacího a vývojového pracoviště dle ČSN EN 61340-5-1 nebo rovnocenné, které musí splňovat minimální požadavky uvedené v Příloze č. 1 této ...
FZŠ - Sázava - cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min?¹ podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Součástí zakázky je rovněž dodávka vybavení a ...
Pořízení linky na granulování plastových odpadů a filtru papírových nečistot
Předmětem veřejné zakázky „Pořízení linky na granulování plastových odpadů a filtru papírových nečistot“ je dodávka linky na regranulaci odpadních plastů a filtru papírových nečistot. Upřesnění předmětu zakázky a požadované technické parametry pro každou část zakázky jsou uvedeny v příloze č. 3 (Technická specifikace). Podmínky plnění ...
SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou - dodávka vybavení
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky vybavení pro školské zařízení, které jsou detailně specifikovány v přílohách č. A – G této zadávací dokumentace. Účelem zadávacího řízení je dodání nového vybavení, tedy modernizace zastaralého vybavení školy. Týká se oblastí teoretické i praktické výuky ve všech vzdělávacích oborech. Modernizace je v ...
Letecká kontrola trasy ropovodu Družba a ropovodu IKL
Předmětem veřejné zakázky je letecká kontrola ropovodů Družba a IKL a jejich ochranných pásem a dalších činností.
Dodávka cisternové automobilové stříkačky pro JSDH obce Zdiby
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 "smíšená" v provedení "R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné ...