PC vybavení a měřicí technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC vybavení a měřicí techniky pro Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, rozdělená do tří částí: měřicí karty, počítačové vybavení a interaktivní sestava (dále jen „PC vybavení a měřicí technika“). Jednotlivé části PC vybavení a měřicí techniky jsou zadávány ve třech samostatných částech Veřejné ...
Poptávám samonasávací čerpadlo
Poptávám samonasávací čerpadlo sací výška 9 vzdálenost 70m ke studni.Určeno k zásobování domácnosti.Stávající čerpadlo DAB JETINOX 102M po připojení na vzdálenější studnu není schopné dopravit vodu. Mužete prosím nabídnou alternativu schopnou bezproblémové dodávky z uvedených parametrů. Děkuji Vondráček
Systémy pro měření rychlostí na pozemních komunikacích – Lysá nad Labem
Předmětem zakázky je agenda správy měření rychlostí na pozemních komunikacích a k tomu příslušný software pro správu a zpracování přestupků zachycených automatizovaným měřením, včetně služeb zabezpečeného datového centra.
Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro příměstskou dopravu. Všech 20 autobusů musí být stejného druhu a typu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Podrobném technickém popisu a technické dokumentaci předmětu plnění
Transportní defibrilátory
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Kupní smlouvy na dodávku 7 kusů nových transportních defibrilátorů dle specifikace uvedené na profilu zadavatele. Podrobné informace o předmětu plnění Veřejné zakázky obsahuje závazný návrh kupní smlouvy na plnění veřejné zakázky.
Zdravotnická technika pro gynekologické oddělení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických přístrojů a zdravotnické technologie se zárukou za jakost a plnou provozuschopnost min. 24 měsíců,dodávka nového nábytku a sedacího nábytku pro gynekologické oddělení.
Dodávka komponentů v rámci plnícího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
TIRF mikroskop s možností detekce jednotlivých molekul a laserová excitační jednotka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu TIRF mikroskopu s možností detekce jednotlivých molekul (část 1 veřejné zakázky) a dodávka laserové excitační jednotky (část 2 veřejné zakázky). Součástí je i předání úplné dokumentace k zařízením.
Dodávka výpočetní techniky
Dodávka výpočetní techniky (obnova počítačového vybavení vč. příslušenství )
Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun – Část č. 1: Vybavení hardwarem
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky vybavení hardwarem ZŠ Preislerova. Předmět veřejné zakázky je specifikován zadávací dokumentací včetně všech příloh, zejména položkovým rozpočtem včetně technických a dalších požadavků na jednotlivé dodávky. Součástí plnění je doprava ...
Poptávám vyřazený kontejner
Poptávám sdělení ceny kontejneru 12 m ,, Vyřazený " jde mi pouze aby šly zavírat dveře. Nabízíte také dopravu? Pokud ano tak prosím o cenu do Mníšku pod Brdy. Děkuji za jakoukoliv odpověď . J .Motlík
Nákladní vozidlo s dvouramenným nosičem kontejnerů vč. 1 kontejneru
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního nákladního vozidla s nástavbou dvouramenného nosiče kontejnerů zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „vozidlo“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Nákladní vozidlo bude dodáno včetně velkoobjemového kontejneru o velikosti 10 m3.
Dodávka 2x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 2 x komplexního systému bateriového úložiště v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE a rychlonabíjecí stanicí na 2 místech realizace ve Středočeském kraji. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie.
Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě
Předmětem plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě“ je zejména provedení rekonstrukce PSOV Jiřina, souvisejících objektů a stokové sítě.
Poptávám startér na křovinořez Variolux V-BFS 43, Praha
Sháním startér na křovinořez Variolux V-BFS 43.
Modulární řídicí počítač včetně příslušenství pro externí svazek
Veřejná zakázka „Spektrometrické systémy“ je zadávána dle ust. § 56 a násl. zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "ZZVZ") v otevřeném řízení. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ rozdělena na 12 částí, tato zadávací dokumentace se týká částí 12. Zadavatel uvádí, že části č. 1 - 9 veřejné zakázky byly ...
Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. - snížení energetické náročnosti
Dodávka nového stroje - technologie na snížení energetické náročnosti - teleskopický manipulátor (a nakladač).
Modernizace laboratoří pro biomedicínské inženýrství II. - vybavení laboratoře
Předmětem této veřejné zakázky jsou (i) dodávky zdravotnických přístrojů sloužící pro monitoring, měření a to zejména v oblasti dýchání, plicní mechaniky apod. a dále (ii) vybavení laboratoře. Zakázka je rozdělena na dvě části: 1) Lékařské přístroje a 2) ESD pracoviště. První část veřejné zakázky se týká dodávky zejména plicních přístrojů a druhá ...
Dodávka nové cisternové automobilové stříkačky pro potřeby jednotky SDH Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (dodávkou) je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l/min. podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové ...
Dodávka gastro technologií pro jídelnu ZŠ Davle
Předmětem této zakázky je dodávka GASTRO technologie pro jídelnu ZŠ Davle. Součástí této zakázky není příprava napojení dodávaných technologií na média (elektřina, voda, odpad atd.), protože příprava je součástí jiné zakázky na stavební práce. Součástí zakázky je však montáž a instalace dodaných technologií s napojením na výše uvedená připravená ...
Poptávám polyetylénové pytle na nebezpečný odpad
Poptávám pytle PE červené od 100 L a více - tl. 200 miq (nebezpečný odpad). Děkuji Eva Marešová
Dodávka učebních pomůcek v rámci modernizace 2. ZŠ Rakovník
Dodávka učebních pomůcek do 2. ZŠ Rakovník pro výuku: demonstrační pomůcky (např. akustika, kmity a vlny, elektrostatika, elektřina a magnetismus, mechanika, optika, teplo), přístrojové vybavení, žákovské soupravy, měřící soupravy.
Poptáváme převodovku Bonfiglioli k transportnímu pásu
Poptáváme převodovku Bonfiglioli k transportnímu pásu Smipack, Type VF44P1P71 B14 Code: W2004800982034 BIT 10/2009 Mount Pos. V5 14.
Zámek Štiřín - výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení
Výstavba parkoviště a zabezpečovacího zařízení dle projektové dokumentace.
Poptávám dovoz vody do bazénu
Poptávám dovoz cca 25 kubíků vody do bazénu ve vesnici Nižbor. Nutné dovézt ji do konce června 2019