Systémy krátkodobé katétrové levostranné srdeční podpory 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky mikroaxiálního transvalvulárního katetrového systému pro levostrannou srdeční podporu ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let. Předpokládané množství je 7 kusů pro Systém pro levostrannou srdeční podporu generující až 3,5l/min. a 3 kusy pro Systém pro levostrannou srdeční podporu ...
Power HiL
Předmětem zakázky je dodávka komplexního pracoviště pro vývoj a testování výkonové elektroniky za podmínek blízkých reálným stavům okolí dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže, instalace, licencí, dokumentace, iniciační kalibrace, certifikace, zkušebního provozu, školení obsluhy a poskytnutí technické podpory ...
Poptávám měření prachu a chemických látek
Chtěla jsem se zeptat, kolik by stálo udělat: měření prachu a chemických látek. Děkuji.
Udržovací práce na nástupištích a nemovitostech v obvodu OŘ Plzeň
Úklid určených veřejně i neveřejně vybraných prostor, nástupišť, podchodů a kolejiště a vysypání košů v prostoru administrativních budov, železničních stanic, zastávek a jejich okolí
3D tiskárna pro tisk kompozitních materiálů
Předmětem dodávky je zařízení určené pro rychlou výrobu modelů z různých (semikrystalických, plněných i neplněných) polymerních materiálů. Zařízení musí umožnovat výrobu rozměrných a tvarově komplikovaných modelů bez nutnosti použití podpůrného materiálu. 3D tisk musí probíhat konstantní rychlostí tisku bez ohledu na tvar a počet tištěných modelů. ...
FN Plzeň – Lochotín, Pavilon 40 - Zařízení pro ochlazování staveb
Předmětem díla je dodávka a montáž zařízení pro ochlazování staveb v Onkologickém pavilonu v areálu FN Plzeň – Lochotín, dle požadavku objednatele, navrženého pomocí výrobníku chladicí vody, rozvodů chladu, rozvodů chladící vody a vnitřních kazetových a nástěnných chladících jednotek dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace zpracované ...
Dodávka holmiového laseru včetně vláken – UROL – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) operačního holmiového laseru s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Urologickou kliniku (UROL) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Součástí předmětu plnění ...
Servis a opravy zdvihacích zařízení ve FN Plzeň
Předmětem zakázky je provádění pravidelných servisních úkonů, oprav a zajištění náhradních dílů zdvihacích zařízení - výtahů ve Fakultní nemocnici Plzeň. Servisní úkony zahrnují činnosti, uvedené podrobně v ZD a jejich provádění zhotovitelem bude zahrnuto v paušální ceně. Servisní úkony a opravy budou prováděny za podmínek uvedených v ZD a v ...
Oxygenátory s příslušenstvím 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky oxygenátorů kapilárního nebo membranosního typu s hadicovým setem a příslušenstvím po dobu 4 let dle následující základní specifikace: Část Název části Předpokládaný roční počet kusů Předpokládaný roční objem 1 Oxygenátory s protisrážlivým povrchem na bázi heparinu ...
Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení T „speciální technické“ a hmotnostní třídě S „těžká“ (dále jen „CAS“), dle technických podmínek pro pořízení CAS, (dále jen „technické ...
FN Plzeň – Dodávka hybridní gamakamery SPECT/CT
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) hybridní gamakamery SPECT/CT dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci pro Kliniku zobrazovacích metod (KZM) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně ekologické likvidace stávajícího vybavení, montáže a uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s ...
3D optické měřící systémy
Část 1) 3D optický skenner pro měření menších a středně velkých objektů Část 2) Optické zařízení pro analýzu prostorových pohybů a deformací
Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu dle metod a dle dílčích objednávek jednotlivých zdravotnických zařízení Plzeňského kraje a výpůjčky a instalace plně automatických analyzátorů pro provádění biochemických a imunochemických vyšetření se zahrnutím všech požadovaných a souvisejících ...
Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek
Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem „Informační centrum Chodské náměstí 96, Domažlice - interiér, nábytek“ v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před Bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721, datum 2019, zak. číslo 09-02/19 (příloha č. 4) a neoceněného soupisu prací ...
Nákup pásového rýpadla a čelního kolového nakladače
Nákup pásového rýpadla v počtu 1 ks a čelního kolového nakladače 1 ks dle specifikace VZ.
Poptávám opravu či výměnu čerpadla ve vrtu
Poptávám možnou opravu čerpadla ve vrtu - či jeho výměnu ( cca 40 m hloubka )pro závlahu hřiště. V těchto dnech je oprava velice urgentní. Čerpadlo vypovědělo službu. Místo se nachází v obci Černošín - fotbalové hřiště.
Dodávka 2 ks automatických brousících strojů
Předmětem výběrového řízení je dodávka 2 ks automatických brousících strojů určených pro broušení tlačných pružin včetně, balení, dopravy, instalace, zprovoznění, technické podpory a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Převodovky pro pohon os
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka převodovek pro pohon os a vřeteníků pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů FP 2680
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Výměna nástrojů ATC
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka výměny nástrojů ATC pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Motorizovaný souřadnicový měřící stroj s horizontální konstrukcí včetně obslužného software
Předmětem výběrového řízení je dodávka motorizovaného souřadnicového měřícího stroje s horizontální konstrukcí včetně příslušenství, obslužného softwaru, instalace stroje i softwaru, zprovoznění, akreditované kalibrace, zaškolení obsluhy, technické podpory, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Dodávka CNC soustružnického centra II
Předmětem výběrového řízení je dodávka CNC soustružnického centra včetně instalace, zprovoznění, seřízení stroje, školení obsluhy, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Lineární vedení FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka lineárního vedení pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Řídící systém FSM
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka řídicího systému pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Poptávám baterii do AKU nůžek na trávu
Poptávám baterii do AKU nůžek na trávu viz. příloha.