Dodávka stroje na zpracování netkaných textilií
Dodávka stroje na zpracování netkaných či obdobných textilií.
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
NPK, a.s. - zajištění servisu SPECT/CT výrobce Siemens v Chrudimské nemocnici
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu zdravotnických prostředků-pracovní stanice SPECT/CT skener typ SYMBIA Intevo Excel a pracovní stanice SYMBIA.net výrobce Siemens k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce a dle o zákona ...
Trenažér chůze pro dětské pacienty
Předmětem dodávky je přístroj - zdravotnický prostředek popsaný v technickém popisu se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu (pokud si konkrétní položka instalaci a uvedení do provozu vyžaduje), předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, v rozsahu dle přílohy č. 1 s názvem „Technický popis ...
Poptávám výrobu kruhových desek stolů
Poptávám výrobu 2 ks kruhových desek stolu, dřevotříska s dýhou dekor světlý dub, tl. 20 mm, okraj olemován.
HL Luže – Košumberk – doplnění a obnovení robotického vybavení
Předmět zadávané nadlimitní VZ rozdělil zadavatel ve smyslu § 35 a § 101 zákona na 5 částí, přičemž se jedná o dodávku zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a zařízení se zárukou min. 36 měsíců v tomto rozsahu: • část 1 VZ - „senzomotorická stimulace horní končetiny – rehabilitační rukavice“ 1 ks • část 2 VZ - „přístroj pro funkční ...
Příhrádek Pardubice - dodávka vnitřního vybavení a expozic
Dodávka vnitřního vybavení a expozic (mobiliář expozice, nábytek, nábytek typizovaný, audio video, osvětlení, technologie, grafika) pro Krajskou knihovnu do prostor Příhrádku v Pardubicích a pro projekt realizovaný v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 s názvem „Příhrádek Pardubice“.
Poptávám zapůjčení bubnové sekačky
Potřebuji si zapůjčit bubnovou sekačku na posekání vysoké trávy na zahradě. Půjčovna může být z oblasti Pardubic, Holic nebo Hradce Králové.
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika – notebooky a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení –notebooků a příslušenství k nim
Poptáváme tabletový systém pro výdej stravy
Poptáváme tabletový systém pro výdej a přepravu naservírované stravy uvnitř budovy (90 ks), vč. transportních vozíků pro tablety a nádob na přepravu jídla mezi budovami (z kuchyně do výdejny).
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - učební pomůcky a strojní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pomůcek a dalšího vybavení pro odborné učebny, kabinety a další související prostory pro tři objekty níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála ...
Odborné učebny ITI - II. etapa – realizace – konektivita
Dodávka hardware a software vybavení pro zajištění vnitřní konektivity pro odborné učebny, kabinety a související prostory objektů tří základních škol: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí; ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla; ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála
Vybavení odborných učeben v rámci I-KAP – IT technika-  dataprojektory, displeje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT vybavení – dataprojektorů, displejů a příslušenství k nim.
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - dodávka stavebních prací a strukturovaná kabeláž
Provedení stavebních úprav objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic za účelem zajištění splnění požadavků pro bezbariérové vstupy do objektů a bezbariérové užívání staveb v zájmových částech objektů, především komunikačních ploch a WC, a dále rekonstrukce či nové vybudování a vybavení odborných učeben a kabinetů, provedení ...
Odborné učebny ITI - II. etapa - realizace - vybavení mobiliářem
Předmětem veřejné zakázky je dodávka atypického a typového nábytku (dále jen mobiliář) pro odborné učebny, kabinety a související prostory v objektech tří níže uvedených základních škol na území města Pardubic: ZŠ Benešovo nám., č.p. 590 Benešovo náměstí ZŠ J. Ressla, č.p. 2258 ul. Josefa Ressla ZŠ E. Košťála (Dubina), č.p. 870 ul. Erno Košťála
ZŠ Npor. Eliáše - rekonstrukce kuchyně a gastro
Realizace rekonstrukce kuchyně v objektu Základní školy Npor. Eliáše v Pardubicích zahrnující úpravu dispozic provozu kuchyně, realizaci nových podlah, rekonstrukci stavebních konstrukcí a instalaci technického zařízení budov v dotčené části objektu školy, výměnu odlučovače tuků, přemístění vzduchotechnické jednotky ze stávající strojovny na ...
Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 2 ks a nových automobilových podvozků 6x6
Dodávka nových automobilových podvozků 4x4 v počtu 2 ks a nových automobilových podvozků 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek dle Zadávací dokumentace a příloh č. 1 (závazný návrh Kupní smlouvy) a 2 (Vymezení základních technických podmínek.
Dodávka vybavení – Půdní vestavba ZŠ Smetanova
Předmětem plnění veřejné zakázky je vybavení učeben.
Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben - technologická zařízení
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.
Pořízení interiéru pro objekt rektorátu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nábytku do budovy rektorátu v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je montáž a instalace v místě plnění.
Poptávám zakrytí terasy francouzskou fólií
Poptávám firmu, která zakrývá terasy francouzskou fólií a byla by ochotná nám zakrýt terasu. Díky Eva S.
Poptáváme dodávku poháněných válečkových dopravníků
Válečková dráha Předmětem poptávky je dodávka dvou kusů poháněných válečkových dopravníků (VD) pro úpravu válečkové dráhy plnící linky sloužící pro přepravu prázdných a plných IBC kontejnerů a palet se sudy případně jinými obaly. Podkladem pro vypracování nabídky jsou fotografie stávající válečkové dráhy. Rozsah dodávky: - strojní část – ...
Poptávka volných kapacit obrábění
Hledáme vhodného dodavatele s volnými výrobními kapacitami pro naší vlastní výrobu. Bližší info v příloze.
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres PCE
Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Pardubice dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 – 2022 .
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres ÚO
Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Ústí nad Orlicí dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 – 2022 .