Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou - dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého IT vybavení, nového a nepoužitého školního nábytku a nových a nepoužitých školních pomůcek pro nové odborné učebny Základní školy Němčice nad Hanou včetně navazujících kabinetů, skladu a technické místnosti. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v soupisech dodávek a služeb a v ...
OP VVV Sinofonní příhraničí – 3D skener pro architekturu II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přenosného přístroje pro 3D skenování vzdálených architektonických cílů pomocí laserové dálkoměrné technologie. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, kalibrace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická ...
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika
Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v ...
Mobilní RTG přístroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu 2ks mobilních RTG přístrojů - Digitálního pojízdného RTG a C-ramene s plochým detektorem pro Radiologickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Elektrochemický set pro studium Li-ion baterií – Drobné přístroje a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobných přístrojů a příslušenství testování baterií pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. ...
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení a strojního vybavení pro uvedenou společnost. Zakázka je rozdělena na 7 částí, a to: Část 1 pol.č. 1 kolový nakladač – CPV 34144710-8 Část 2 pol.č. 2 hydraulická manipulační ruka CPV 42418000 - 9 Část 3 pol.č. 3 vysokozdvižný vozík CPV 41415110 - 2 Část 4 pol.č. 4a kontejnery o objemu min. 37m3 ...
RCPTM – stolní RTG difraktometr
Předmětem veřejné zakázky je dodávka plně funkčního stolního RTG difraktometru (dále jen „zařízení“) včetně dále definovaného příslušenství. Jedná se o zařízení určené pro materiálový výzkum, především pro rutinní strukturní a fázovou charakterizaci (tzn. kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu) vzorků nanomateriálů a pevných látek. Přístroj ...
LF UPOL – Menší masivně paralelní sekvenátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka menšího masivně paralelního sekvenátoru. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PE (polyetylen) a PP (polypropylen) odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Ultrazvukové sestavy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukových sestav pro jednotlivé kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...
Brodek u Přerova – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Brodek u Přerova – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více ...
Analyzátor otoakustických emisí III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
PřF/CRH – Dodávka laboratorního spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry ...
Vyšetření moči se zápůjčkou analyzátorů 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro vyšetření moči a současně výpůjčka analyzátorů
LF/UPOL - Stomatologické soupravy 2019
Předmětem veřejné zakázky je demontáž a odvoz stávajících zubních křesel, dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a garance pozáručního servisu 13 kusů stomatologických souprav na Kliniku zubního lékařství LF UP v Olomouci dle technické specifikace, která je uvedena v čl. 2. 2. zadávací dokumentace.
FN Olomouc - Automatický vjezdový systém
Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL).
Mikro-ultrazvukový přístroj pro navigaci biopsie prostaty II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu mikro-ultrazvukového přístroje pro navigaci biopsie prostaty s příslušenstvím.
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...
Diagnostika HOK III. 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro laboratoře Hemato-onkologické kliniky.
Modernizace ZŠ Náměšť na Hané – dodávka vybavení
Konkrétním předmětem je dodávka vybavení v ZŠ Náměšť na Hané. Konkrétní požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 2 – výkazu výměr. Předmět zakázky je rozdělen do 3 částí, které budou hodnoceny samostatně: část „A – nábytek“ (rozpočet oddíl 08) část „B – učební pomůcky“ (rozpočet oddíl 09) část „C – vybavení IT“ (rozpočet oddíly 07 a ...
Modernizace ZŠ Šromotovo - vnitřní vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
EKG II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje EKG pro Porodnicko – gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
PřF - Sada optických prvků
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady optických prvků, jmenovitě vláknových kolimátorů, vlnových destiček a polarizačních děličů svazku. Optické prvky budou využity v komplexních optických experimentálních schématech pro navázání a vyvázání optického svazku do/z optického vlákna, nastavení polarizace optických svazků a jejich dělení do ...
Poptávám náhradní toner pro tiskárnu značky Canon
Poptávám náhradní toner pro tikárnu CANON LBP2900. Děkuji Vymětalíková.