LF UPOL/Imunofarmakoterapie - Laser pro průtokový cytometr
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro průtokový cytometr. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného ...
Obměna čističky za účelem snížení prašnosti
dodávka technologie čištění (čistička, dopravní cesty) včetně souvisejících stavebních prací
2 ks mycí a dezinfekční automat pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks mycích a dezinfekčních automatů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Embolizační spirály odpoutatelné neurointervenční
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky embolizačních spirál odpoutatelných neurointervenčních.
Operační pojízdné RTG – C rameno pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 1 ks operačního pojízdného RTG – C ramena pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, která ...
PřF – Kontrolní elektronika pro detekci kvantových stavů iontů
Předmětem veřejné zakázky je elektronické kontrolní zařízení umožňující přesnou kontrolu experimentální aparatury zaměřené na prostorovou lokalizaci, chlazení a manipulaci stavů atomárních iontů pro experimenty studující interakci záření a látky a optickou frekvenční metrologii. Zařízení bude sloužit k přesné pulzní kontrole optických svazků ...
Prostějov letecká kasárna - ekologizace vytápění
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 25 ZZVZ, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného nadlimitního řízení podle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je realizace nové koncepce vytápění areálu Leteckých kasáren Prostějov, která především spočívá v rekonstrukci tepelného ...
Rekonstrukce operačních sálů - technologie a vybavení pevně spojené se stavbou nemocnice Přerov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést rekonstrukci operačních sálů vč. dodávky, instalace a uvedení do provozu požadovaných zdravotnických prostředků pevně spojených s konstrukci budovy, a to podle projektové dokumentace zpracované firmou M&B eProjekce s.r.o, Čechova 106/2a, Přerov, IČ: 29453968.
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - SPR systém pro stanovení afinity a asociační a disociační křivky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro SPR systém pro stanovení afinity a asociační a disociační křivky vazby systému receptor-ligand nebo antigen-protilátka ve dvoukanálovém uspořádání. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. ...
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PE (polyetylen) a PP (polypropylen) odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Přístroj pro poloautomatické stanovení koncentrace a základních morfometrických parametrů buněk
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu přístroje pro poloautomatické stanovení koncentrace a základních morfometrických parametrů buněk. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné ...
LF - Přístroj pro termoforézu v malém měřítku
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks kompletního nového přístroje na měření vazebných interakcí biomolekul pomocí termoforézy v malém měřítku (microscale thermophoresis, MST). Přístroj je určen pro stanovení interakcí mezi malými molekulami a protein nebo mezi proteiny navzájem, a to v roztoku. Zařízení sleduje chování molekul v mikroskopickém ...
RCPTM – Dodávka speciálních laboratorních senzorů II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních laboratorních senzorů, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
LF UPOL – systém rezonance povrchových plazmonů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka biosenzorového systému založeného na fenoménu rezonance povrchových plazmonů (SPR) pro monitorování biomolekulových interakcí v reálném čase bez nutnosti značení. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. ...
Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST 2020
Odstraňování sněhu a ledu z oblasti výhybek a kolejiště pro zajištění sjízdnosti dopravní cesty v obvodu OŘ Olomouc. Odstraňování sněhu a ledu z nástupišť a přístupových cest v obvodu OŘ Olomouc.
PřF/ITI – Dodávka laboratorního skla, chemikálií a kolon
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorního skla, základních a speciálních chemikálií a laboratorních kolon, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen Dodavatele, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry ...
Poptávám náhradní rotor do elektrické sekačky
Poptávám náhradní rotor do elektrické sekačky Texas XT 1400 Combi (Black Edition) rok výroby 2010. Art. No. 900660031
Zařízení lavážní pro HIPEC II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu 1 ks lavážního zařízení pro HIPEC včetně příslušenství pro I. Chirurgickou kliniku a Centrální operační sály a sterilizaci Fakultní nemocnice Olomouc
Dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu a vybavení nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen Dodavatele, přičemž jsou ...
Oprava MaR – budova A, III. etapa
Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna MaR a silové části rozvaděčů pro vzduchotechnické jednotky a další připojené technologie umístěné ve dvou strojovnách vzduchotechniky v budově A, 2.PP, Fakultní nemocnice Olomouc
CRH PřF – Vybavení pro polymerázovou řetězovou reakci v reálném čase
Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR) v reálném čase. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace.
Modernizace ZŠ Šromotovo – vnitřní vybavení II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vnitřního vybavení půdní vestavby na ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, objekt č.p. 177, Šromotovo náměstí, Hranice, pavilon druhého stupně. Veřejná zakázka je rozdělena do jednotlivých částí: 1. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – nábytek 2. Část veřejné zakázky: Vnitřní vybavení – elektro 3. Část veřejné ...
Výběr dodavatele pro úpravy kolejových vozidel řady Bdmtee
Předmětem Veřejné zakázky jsou úpravy vozidel řady Bdmtee. Zadavatel předpokládá revitalizaci kolejových vozidel, a to v rozsahu celkového max. požadovaného počtu 47 vozidel.Součástí předmětu plnění Veřejné zakázky je rovněž zpracování projektu konstrukčních úprav.
FN Olomouc - Automatický vjezdový systém II.
Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Vjezdový systém bude plně automatický a bude obsahovat bezobslužný vjezd a výjezd do a z areálu, s následnou evidencí. Pro urychlení zlepšení dopravní situace při vjezdu a výjezdu do areálu FNOL, budou vjezdy pro služební vozidla, obsluhu a ...
PřF/CRH – Dodávka kitů pro molekulární biologii II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické ...