Rámcová dohoda na dodávky tonerů, součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů
Uzavření rámcové dohody na dodávku tonerů a dalších součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125000-1 Části a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125100-2 Zásobníky tonerů
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ Aloisina výšina. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení odborné učebny, tak běžné vybavení učebny ...
Poskytování servisních služeb pro MR Achieva 1,5T
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby a servisu prostředku zdravotnické techniky MR Achieva 1,5T, případně jeho dílčích částí v rozsahu a dle požadavku zadavatele, a to po dobu 5 let s možností výpovědi.
Fluorescenční mikroskop
Fluorescenční mikroskop – 1 ks
Prohlídkový okruh – dodávka IT a AV techniky - část 3. veřejné zakázky Od Valdštejna k Pücklerovi
Veřejná zakázka "Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení" je rozdělena na tři části. Části veřejné zakážky č. 1 a 2 nejsou předmětem tohoto zadávacího řízení. Toto zadávací řízení se týká pouze 3. části veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodávka IT a AV techniky do Prohlídkového okruhu zámku Doksy. ...
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PVC odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Modernizace ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín, Rychnovská - dodávka nábytku
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do objektu přístavby k základní škole - odborná učebna dílen, skladu, šaten a zázemí a do nové jazykové učebny ve stávající budově školy. Součástí je dodávka 1 ks interaktivní tabule, 1 ks počítače a 1ks receiver s reprosoustavou ozvučení a provedení dekorativních malířských prací.
Podnikatelský inkubátor - nábytek a interiérové vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku, interiérového vybavení a truhlářských prvků do prostor podnikatelského inkubátoru, který vznikne v rekonstruované budově „D“. Součástí plnění bude také realizace kompletních interiérů včetně atypických truhlářských výrobků, zámečnických výrobků, čalounických prací, elektroinstalací, dokončovacích ...
Odbavovací zařízení IDOL - MHD Česká Lípa
Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 24 ks odbavovacích zařízení pro městskou hromadnou dopravu a zajištění 4 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. ...
Odbavovací zařízení IDOL - MHD Jablonec nad Nisou
Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 32 ks odbavovacích zařízení pro městskou hromadnou dopravu a zajištění 5 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. ...
Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky technického vybavení a zprovoznění zařízení odborných učeben (dvě jazykové, učebna chemie a přírodovědná učebna) ve dvou ZŠ v Turnově. Součástí zakázky jsou drobné stavební práce a dodávka a montáž nábytku.
Odbavovací zařízení IDOL - PAD východ
Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 135 ks odbavovacích zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu a zajištění 21 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. ...
Odbavovací zařízení IDOL - PAD západ
Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 80 ks odbavovacích zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu a zajištění 12 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. ...
Celkové opravy nástaveb zimní údržby
Předmětem Veřejné zakázky je provedení generálních oprav specifikovaných nástaveb na údržbu komunikací a hydraulických okruhů vozidel (dále jen „Nástavby“). Předmětem Veřejné zakázky je provedení veškerých oprav nutných k uvedení Nástaveb do plně funkčního stavu, a to pro jednotlivé typy dle uvedeného rozsahu, a to včetně nákladů na pořízení ...
Vybavení budovy T TUL nábytkem
Dodání pracovního a laboratorního nábytku pro budovu „T“ TUL včetně souvisejících prací dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Pořízení anesteziologických přístrojů
Předmětem veřejné zakázky je pořízení anesteziologických přístrojů sestávající se z narkotizačního přístroje, ventilátoru a anesteziologického monitoru vitálních funkcí s kompletní plynovou analýzou včetně hloubky a úrovně anestezie a svalové relaxace pro potřeby oddělení centrálních operačních sálů.
Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty – nábytek a vybavení
Toto zadávací řízení se týká pouze 2. a 3. části veřejné zakázky, jak je uvedeno dále: 1. Předmětem plnění části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Infocentra zámku Doksy - 1. část NENÍ PŘEDMĚTEM TOHOTO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ . 2. Předmětem plnění 2. části veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení Prohlídkového okruhu zámku ...
Navýšení kapacity MŠ Arbesova v Jablonci nad Nisou – dodávka nábytku a elektrospotřebičů
Předmětem plnění je dodávka vnitřního vybavení všech místností nového pavilonu mateřské školy – volný i vestavěný nábytek, nezbytný mobiliář a vybavení, vybavení výdeje jídel, hygienické doplňkové vybavení koupelen a WC.
Modernizace pohonu ozubnicové lokomotivy T426.003 pro turistické vlaky
Hlavním předmětem veřejné zakázky je zajištění služby spojené s výměnou a modernizací motoru pro ozubnicovou lokomotivu T 426.003 a nahrazení stávajícího dožilého vznětového motoru novějším použitým motorem tov. značky SGP ve vlastnictví zadavatele. Dále propojení souvisejících agregátů, zejména chlazení a opatření lokomotivy novým lakem.
Zajištění zimní údržby komunikací v Rokytnici nad Jizerou v období 11/2019 – 03/2024
Předmětem veřejné zakázky je provádění zimní údržby komunikací Města Rokytnice nad Jizerou (dále jen ZÚK), zajišťování činnosti dispečinku zimní údržby a provádění ostatních činností související se zimní údržbou komunikací vše v souladu s Plánem zimní údržby komunikací města Rokytnice nad Jizerou na období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2024.
Jednotka pro testování a charakterizaci membránových modulů
Předmětem veřejné zakázky je technologická dodávka jednotky pro testování a charakterizaci membránových modulů. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Pozáruční servis pro přístroje společnosti Siemens na katetrizačním a implantačním sálu Kardiocentra
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb pro zdravotnické přístroje Siemens, konkrétně se jedná o: a) rentgenový systém pro elektrofyziologické výkony Axiom Artis U výrobní číslo 22032 včetně elektrofyziologického záznamového zařízení Axiom Sensis XP výrobní číslo 41022, které budou provozovány pro zadavatele po ...
Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu kultivačních lahviček pro hemokultivační systém po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky (dále jen VZ) je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hemokultivačního systému včetně příslušenství pro oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v ...
PC AIO vč. příslušenství a notebooky
Dodávka počítačů a notebooků dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.