Jednotka pro testování a charakterizaci membránových modulů
Předmětem veřejné zakázky je technologická dodávka jednotky pro testování a charakterizaci membránových modulů. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Pozáruční servis pro přístroje společnosti Siemens na katetrizačním a implantačním sálu Kardiocentra
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb pro zdravotnické přístroje Siemens, konkrétně se jedná o: a) rentgenový systém pro elektrofyziologické výkony Axiom Artis U výrobní číslo 22032 včetně elektrofyziologického záznamového zařízení Axiom Sensis XP výrobní číslo 41022, které budou provozovány pro zadavatele po ...
Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu kultivačních lahviček pro hemokultivační systém po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky (dále jen VZ) je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hemokultivačního systému včetně příslušenství pro oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v ...
PC AIO vč. příslušenství a notebooky
Dodávka počítačů a notebooků dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o ...
138_KV_Nákup výpočetní techniky pro střediska TUL
Dodávka výpočetní techniky pro střediska TUL dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů
Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.
Odbavovací zařízení IDOL - PAD sever
Předmětem sektorové veřejné zakázky je plnění spočívající v zajištění provozu odbavovacích zařízení určených do vozidel dopravců ve veřejné linkové osobní dopravě v Libereckém kraji. Předmětem plnění je zajištění provozu celkem 70 ks odbavovacích zařízení pro příměstskou autobusovou dopravu a zajištění 11 ks náhradních sad odbavovacích zařízení. ...
CT simulátor
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového CT simulátoru včetně příslušenství a provádění pozáručního servisu po dobu 8 let po ukončení záruční lhůty.
Dodávka diagnostik/reagencií a spotřebního materiálu pro hematologická vyšetření
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro hematologická vyšetření po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hematologického analyzátoru včetně příslušenství pro oddělení klinické hematologie v nemocnici Liberec.
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
Dodávka a montáž výtahu
Předmětem veřejné zakázky je demontáž stávajícího a dodávka nového výtahu ve třech různých objektech, zakázka je rozdělena rozdělené na tři samostatné realizační části: Část I. - Vaněčkova č.p. 407, Železný Brod Část II. - Jiráskovo nábř. čp. 717, Železný Brod Část III. - Jiráskovo nábř. čp 712, Železný Brod
Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023
Předmětem této veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2019–2023. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbín
Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro malou vodní elektrárnu. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
Rastrovací elektronový mikroskop s energiově disperzní analýzou
Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) s energiově disperzní analýzou (EDX), množství 1 kus
Osciloskop
Osciloskop - 1 kus
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
Systém pro hybridní snímání pohybu
Systém pro hybridní snímání pohybu (MOCAP).
Vstřikovací prototypové formy
Dodání prototypových vstřikovacích forem dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Rekonstrukce MVE Plavy - soustrojí turbíny
Předmětem zakázky je dodávka dvou soustrojí turbín pro Malou vodní elektrárnu. Bližší specifikace v zadávací dokumentaci.
ZZS Libereckého kraje – defibrilátor monitor - 2018
Předmětem plnění je dodávka 4 ks transportních defibrilátorů monitorů s příslušenstvím, poskytování bezplatného servisu a bezpečnostně technických kontrol po dobu záruční lhůty, poskytování BTK po dobu 3 let od ukončení záruční doby a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou.
Trakční AC elektrické pohony, trakční měniče AC pohonů, trakční převodovka
4ks elektrický motor, 4ks měnič elektromotoru, 4ks převodová skříň
Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května - vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání nového (nepoužitého) vnitřního vybavení do nově zrekonstruovaného objektu ZŠ 5. května v Liberci v budově I. stupně a budově II. stupně. Jedná se jak o vybavení audiovizuálního charakteru (projektory, interaktivní tabule, webové kamery včetně příslušného softwaru a dalšího příslušenství), vybavení ...
Snížení energetické náročnosti ZŠ Šluknovská - realizace stavby
Předmětem zakázky je zhotovení stavby spočívající v komplexním zateplení obvodového pláště budovy, které zahrnuje výměnu oken včetně doplnění stínící techniky, výměnu dveří a lehkého obvodového pláště, zateplení fasády a střechy a úpravu otopného systému. Součástí předmětu zakázky je rovněž demontáž a likvidace panelů obsahujících azbest. Dále je ...
Emulátor/Tester vysokonapěťové baterie vč. příslušenství
Emulátor/Tester vysokonapěťové baterie vč. příslušenství High voltage battery tester with battery emulation function with accessories