Oxygenátor s hadicovým setem včetně setu pro kardioplegii
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Oxygenátorů s hadicovými sety včetně setu pro kardioplegii pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření
Zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz ...
Dodávka nábytku do odborných učeben v budově A ZŠ Schulzovy sady, Školní 1235
Předmětem veřejné zakázky je dodávka školního nábytku pro nové odborné učebny a jejich zázemí v ZŠ Schulzovy sady a pro sdílenou učebnu informatiky a robotiky ve Střední škole informatiky a služeb, obojí ve Dvoře Králové nad Labem.
Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
Přístavba pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná – vybavení učeben
Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a dalšího souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Bílá Třemešná, a to v rámci Přístavby pavilonu odborných učeben ZŠ Bílá Třemešná.
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK
Předmětem veřejné zakázky je: a) obnova přístrojového vybavení pro vysoce specializovanou péči v onkogynekologickém centru, jehož je Fakultní nemocnice Hradec Králové nositelem. Veřejná zakázka se zaměřuje na obnovu přístrojů uvedených ve standardu vybavení center pro vysoce specializovanou péči v gynekologii. Nahrazované zdravotnické prostředky ...
PCR systémy včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je v části 1 zajištění statimové diagnostiky respiračních virů u imunosuprimovaných pacientů na automatickém systému pro multiplexní PCR (vč. dodání systému a zajištění jeho pozáručního servisu), v části 2 je pak předmětem zajištění detekce a kvantifikace HCV RNA a HBV DNA pomocí SZM požadovaných parametrů včetně ...
Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN HK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje k detekci sentinelové uzliny umožňující operatérovi v reálném čase (bez zpoždění obrazu), tj. během operace, detekci a kompletní a bezpečné odstranění mízních uzlin, kontrolu a detekci stavu prokrvení tkání. Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění dodávek unikátního spotřebního materiálu a ...
Mimotělní oběh včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázka je náhrada 1 kusu stávajícího přístroje pro mimotělní oběh, včetně zajištění pozáručního full servisu a dodávek unikátního spotřebního materiálu pro dodaný přístroj.
LF HK – MRR – PRSP na UK – Modely, přístroje a pomůcky pro výuku
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky modelů, přístrojů a pomůcek pro výuku na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení) a ...
Častolovice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“, v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
FaF UK – Dokumentační systém pro molekulární biologii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dokumentačního systému pro molekulární biologii včetně příslušenství, které bude sloužit pro vyhodnocování biologických experimentů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 technickou specifikací.
LF HK – CORE FACILITIES – Hlubokomrazicí boxy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů hlubokomrazicích boxů, z toho jeden kus pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie a jeden kus pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, ...
FaF UK - Laserový systém pro in vivo fotodynamickou terapii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového systému pro in vivo fotodynamickou terapii pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrhem kupní smlouvy. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2a) – technická specifikace a č. 2b) - položkovým ...
Pytle na odpad
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky LDPE pytlů na odpad po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
LF HK – CORE FACILITIES – Aspirační přenosný systém pro odsávání zbytků nehořlavých kapalin
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 kusu přístroje, aspiračního systému pro odsávání zbytků nebezpečných vzorků, pro Laboratoř molekulární farmakologie a toxikologie Ústavu farmakologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání ...
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště – vybavení učeben – dodávka IT a dalšího PC vybavení
Dodávka vybavení učeben skládající se z dodávek PC a dalšího IT vybavení včetně montáže a dopravy.
LF HK - BBMRI - CZ: Síť biobank: Přístroj na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA)
Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA) včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny ...
Operační stůl pro nemocnici Rychnov nad Kněžnou
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnického prostředku – 1 ks operačního stolu včetně příslušenství pro ortopedickou operativu nemocnice Rychnov nad Kněžnou se zajištěním záručního servisu po dobu 24 měsíců a pozáručního servisu po dobu 72 měsíců.
Dodávka sanitních vozidel a speciálního vozidla pro ZZS KHK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka záchranářských vozidel dle dále uvedené specifikace. V rámci každé části veřejné zakázky bude uzavřena jedna kupní smlouva na dodávku předmětných vozidel. Předmětem plnění v rámci Části: A je dodávka 1 ks sanitního vozidla kategorie „B“ dle ČSN EN 1789+A2, B je dodávka 3 ks sanitních vozidel kategorie „B“ ...
Modernizace ZŠ Vrchlabí - pořízení nábytku, zařízení a pomůcek do odborných učeben a kabinetů
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení, zařízení a pomůcek, zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Větrání a chlazení kuchyně - MŠ Velichovky
Předmětem poptávky je větrání rekuperační jednotkou s elektrickým dohřevem a přímým kompresorovým chlazením. Jednotka bude umístěna do přilehlého sociálního zařízení pod strop a zaklopena SDK podhledem s revizními dvířky. Záchyt vzduchu nad spotřebiči nerezovou digestoří s tukovými filtry a osvětlením, přívod vzduchu textilní výustkou pod stropem ...
Poptáváme zipové sáčky
Sháníme zipové sáčky, které mají potištěné pruhy na popisky - jsou určené do mrazáku, které mají rozměry cca 150 - 180 mm x 230 - 250 mm. Můžete mi, prosím, poslat nabídku? Děkuji.
Bronchoskopické vybavení
Předmětem veřejné zakázky je doplnění bronchoskopického vybavení plicní kliniky zadavatele a zároveň obnova endoskopické techniky, která je již morálně zastaralá a je na hraně své fyzické životnosti. Součástí předmětu plnění je také zajištění pozáručního servisu na dodané zboží.
Poptávám dodávku pasterizační linky
Poptávám dodávku pasterizační linky s UHT a následným aseptickým plněním do BAGinBOXU.