Výstavba rozhledny pod Holednou
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové konstrukce rozhledny.
Zařízení pro polní měření hluku a vibrací a testování materiálů
Předmětem zakázky je dodávka specializovaných zařízení, určených speciálně pro kombinované měření a analýzy hluku a vibrací v průmyslu. S ohledem na předmět plnění je tato zakázka rozdělena na 2 části v souladu s § 35 ZZVZ. Část A: Modulární analyzátor pro polní měření hluku a vibrací v průmyslu. Část B: Sada pro akustickou charakterizaci ...
Cévní protézy
Cévní protézy
Aparatura pro elektrickou charakterizaci
Předmětem veřejné zakázky je dodávka aparatury pro komplexní elektrickou charakterizaci polovodičových součástek. Pomocí tohoto vybavení se budou analyzovat parametry polovodičových součástek. Součástí aparatury bude: 1. Modulární řídící jednotka 2. I-V středně výkonný zdrojově-měřící modul 3. I-V vysoce výkonný zdrojově-měřící ...
Intervenční kardiologie II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele.
Dodávka zdravotnických dýchacích přístrojů s příslušenstvím
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks ventilačních jednotek pro umělou plicní ventilaci, 1 ks ventilační jednotky pro umělou plicní ventilaci novorozenců.
Chromatografy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 ks chromatografů pro zajištění provozu služební laboratoře Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Veřejná zakázka je rozdělená na 2 samostatné části: Část 1: Vysokoúčinná proteinová kapalinová chromatografie Část 2: Purifikační systém na bázi středotlaké ...
Servis MR Ingenia 1,5 T
Předmětem veřejné zakázky je servisní služba na: NMR - Nukleární magnetická rezonance Ingenia 1,5 T, výr. č. 70369 (dále také „zařízení“) umístěný ve FNUSA – ICRC - MR. S vítězným dodavatelem bude uzavřena servisní smlouva na dobu neurčitou.
Štípací automat
Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení mobilního štípacího a krátícího stroje na palivové dřevo.
Hledáme dodavatele pro výrobu lisovacího tubusu
Hledáme dodavatele pro výrobu lisovacího tubusu. Tubus se používá jako součást stroje, který expedujeme cca 3-4 do měsíce. Jednalo by se o objednávky po 10 kusech. Celý tubus je z materiálu V2A 1.4301, 13 kg Průměr příruby 405 mm, průměr tubusu 301 mm , celková délka 270 mm (viz obrázek vzor lisovací tubus) Pro bližší informace a zaslání ...
Dodávka dialyzačních monitorů a spotřebního materiálu pro dialýzu
Předmětem plnění veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je dodávka dialyzačních monitorů a průběžné dodávky zdravotnického a spotřebního materiálu, vše v zadávací dokumentaci uvedené specifikaci a předpokládaných množstvích.
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská III
Předmětem zakázky je dodávka vybavení laboratoří. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v příloze č. 3 Zadávací dokumentace Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská III - první část - dodávka vybavení učebny fyziky a příloze č. 4 zadávací dokumentace ...
Celoroční komplexní údržba ploch v MČ Brno - Vinohrady
Předmětem veřejné zakázky je celoroční zajištění komplexní údržby veřejných ploch v Městské části Brno – Vinohrady. Pod pojmem celoroční komplexní údržba se rozumí -údržba zpevněných ploch a chodníků a údržba ploch parků, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 zákona dělena na 2 části. (Část1 - ...
Pořízení a modernizace přístrojového vybavení pro zvýšení kvality návazné péče - Nemocnice Boskovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž lékařské přístrojové techniky (dále také „PŘÍSTROJE“) podle Technické specifikace. Zakázka je rozdělena do 10 částí.
Hmotnostní detektor QTOF a GC-IRMS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového hmotnostního detektoru QTOF včetně příslušenství a software a dodávka 1 ks nového GC-IRMS rozhraní kompatibilního se stávajícím spektrometrem Isoprime 100, který je ve vlastnictví zadavatele. Součástí předmětu je také úprava stávajícího plynového chromatografu Agilent 7890B, který je ...
Dodávka spotřebního materiálu IT II
Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody budou dodávky spotřebního materiálu IT na základě konkrétních dílčích objednávek, které budou realizovány dle potřeb zadavatele, a to včetně dopravy do místa plnění. Konkrétní druh a množství spotřebního materiálu bude uvedeno v jednotlivých dílčích objednávkách.
Vybavení nácvikové laboratoře pro výuku technik asistované reprodukce
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení nácvikové laboratoře pro výuku technik asistované reprodukce, sestávající z komplexního dynamického multipulzního laserového systému pro mikrochirurgické výkony, invertovaného mikroskopu s příslušenstvím a objektivy 4x světlé pole, 10x NAMC a 20x NAMC, 2 kusů stereomikroskopu s příslušenstvím, ...
Dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového systému excimerové laserové ablace pro ICP-MS.
Plicní ventilátory
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup a pozáruční servis 9 ks plicních ventilátorů pro dlouhodobou resuscitační a intenzivní péči včetně příslušenství pro splnění požadavků uvedených v technické specifikaci. Musí jít o nový nerepasovaný přístroj a zařízení. Pozáruční servis dodaných přístrojů na dobu neurčitou.
Kapalinový chromatograf s hmotnostním detektorem LC-MS/MS
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kapalinového chromatografu s hmotnostním detektorem, a dalším příslušenstvím dle technické specifikace pro potřeby Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně – Medlánkách.
Dodávka laboratorních přístrojů v roce 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka laboratorních přístrojů pro ÚSKVBL v rozsahu odpovídajícímu technické specifikaci jeho jednotlivých částí uvedených v zadávací dokumentaci.
Simulátor dopravní nehody pro vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK v Brně - Bohunicích
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení – simulátoru dopravní nehody Vzdělávacího a výcvikového střediska včetně poskytnutí pozáručního servisu.
Mimotělní oběh 2019
Nákup mimotělního oběhu, vč. servisní smlouvy
Dodávka gastrotechnologie 2019 - část II. -opakování
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do školních provozoven
Dobrovolný svazek obcí Technické služby Malá Haná - Předcházení vzniku biologicky rozložitelného odpadu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2165 ks plastových kompostérů o objemu min. 950 l, dodávka 301 ks plastových pěstebních kompostérů o objemu min. 950 l a dodávka 2 ks štěpkovačů.