Elektrobusy a autobusy na CNG-MHD Písek 2020
Dodávka nových bezemisních a nízkoemisních autobusů pro MHD v Písku. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodávka Spotřebního materiálu pro hmotnostní spektrometr Synapt G2-Si
Předmětem veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro hmotnostní spektrometr Synapt G2-Si včetně dopravy. Podrobnosti jsou uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Elektrobusy a autobusy na CNG-MHD Písek 2020
Dodávka nových bezemisních a nízkoemisních autobusů pro MHD v Písku. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Meteorologické systémy pro účely dopravy na území města České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní řešení 5 systémů meteorologických měřících zařízení – meteostanic pro monitoring meteorologických parametrů a parametrů vozovky ve venkovním prostředí na území města České Budějovice. Data ze všech senzorů budou agregována v centrálním prvku, umístěném v prostorách statutárního města České ...
Ekologizace energetického zdroje Wotan Forest, a.s. areál Solnice - dokončení
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy a dokončení montáže energetického zdroje na spalování biomasy s instalovaným výkonem 10 MWt, typ JUE-DHF 14 SPECIAL, výrobce Justsen Energiteknik,a.s. Denmark, včetně zařízení na čištění spalin a veškerých souvisejících a navazujících provozních technologií.
Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Blatná
Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Blatná zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.
Dodávka silničních svodidel v roce 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka silničních ocelových svodidel s příslušenstvím v roce 2020 včetně dopravy na jednotlivé závody dle specifikace k jednotlivým částem veřejné zakázky. Zadavatel bude objednávat odběr průběžně dle okamžité potřeby s přihlédnutím na přepravní možnosti dodavatele. Tato ...
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020
Dodávka nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č.II
Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmět veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro imunohematologický analyzátor IH-500, včetně zápůjčky 1ks kompatibilního imunohematologického analyzátoru s IH-500 pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Nákup CNC obráběcího centra
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového horizontálního obráběcího CNC centra 5-ti osého včetně příslušenství. Součástí zařízení je kompletní technická dokumentace k zařízení a technické podmínky, zároveň je součástí dodacích podmínek návod k obsluze a údržbě a dále předávací protokol vystavený prodávajícím, instalace, zprovoznění zaškolení a ...
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky
Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy vyspecifikované dodávky a práce přímo související s modernizací zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Popis technických parametrů a vymezení parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 zadávací ...
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020
Dodávka nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodávky SZM - Elektrofyziologie
Předmětem zakázky jsou dodávky ablačních a diagnostických katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele s poruchami srdečního rytmu.
RTG mobilní C-rameno s Flat-panel detektorem s akvizicí pro 3D zobrazení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky RTG mobilní C-rameno s Flat-panel detektorem s akvizicí pro 3D zobrazení pro pracoviště operační sály traumacentra. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ...
Operační stůl s nosností nad 135 kg – příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Operační stůl s nosností nad 135 kg – příslušenství (deska 3 ks, transportní vozík 3 ks) pro pracoviště centrální operační sály onkogynekologie Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ...
Centrifuga  3 ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Centrifuga 3 ks pro pracoviště centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně ...
Ultrazvukový  přístroj
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Ultrazvukový přístroj (high end s 3D/4D technologií vč. sond) pro pracoviště lůžkové části onkogynekologie Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem ...
Půdní vestavba – zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie ve II. patře
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem. Část A.: Dodávky ICT a konektivity: vybavení odborných učeben informační a komunikační technologií a osobními počítači (PC) – v rozsahu dle soupisu dodávek a prací Část ...
Dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro analyzátor Liaison XL
Jedná se o dodávku diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoalanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
Dodávky diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami
Jedná se o dodávku diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB - laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště imunologie.
Obnova a rozšíření přístrojového vybavení centra CENAKVA – FROV JU
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Dodávka validovaných kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření
Jedná se o dodávku kultivačních médií pevných i tekutých pro kultivační mikrobiologická vyšetření pro Laboratoře klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ortopedické implantáty pro Jihočeské nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky ortopedických implantátů pro Jihočeské nemocnice.
RTG terapeutický ozařovač
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky RTG terapeutický ozařovač pro pracoviště radiační onkokologie. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických ...