Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením pro proteomiku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením pro proteomiku včetně instalace.
Dodávky 3D skenerů a 3D tiskáren do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Dodávky fyzikálních měřidel, senzorů a výukových pomůcek do odborné učebny robotiky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fyzikálních měřidel a senzorů podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Dodávky mikroskopů do odborné učebny přírodopisu ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroskopů podle technického zadání a soupisu dodávek. Mikroskopy budou dodány do nové odborné učebny (laboratoře) přírodopisu ZŠ T. Šobra Písek.
Dodávka čtyř kusů kolových traktorů včetně čelních nakladačů
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství (lopata). Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich předvedení, kterým se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle ...
Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky aortálních chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. prostřednictvím konsignačního skladu. Transkatetrová aortální chlopeň včetně příslušenství. Medicínský účel: ...
Dodávka PC klastru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC klastru pro Přírodovědeckou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, o sestavu pro kryogenní fixaci vzorku a následné zpracování a manipulaci se vzorkem. Podrobný technický popis systému je uveden v příloze č. 2 kupní smlouvy, která je uveřejněná na adrese profilu zadavatele
Dodávka PC, audiovizuální techniky a ICT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a audiovizuální techniky podle technického zadání a soupisu dodávek a prací. Jedná se o techniku instalovanou do odborných učeben ZŠ Tomáše Šobra v Písku.
Půdní vestavba – zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem.
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín
vybavení odborných učeben Základní školy v Borotíně (dodávka výpočetní techniky, zajištění konektivity, dodávka nábytku a stínící techniky)
Laparoskopická věž - high end se 4 K zobrazením
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Laparoskopická věž „high end“ se 4K zobrazením pro pracoviště onkogynekologie centrální oper. sály. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. ...
Dodávka dílčího přístrojového vybavení
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Poptávám páku pojezdu motorové sekačky
Poptávám páku pojezdu motorové sekačky značky Johnsered LM 2152 CDMA.
FZŠ – Kunžak – Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) obce Kunžak, která bude využívána při plnění ...
Obnova endoskopického vybavení Nemocnice Strakonice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku endoskopického vybavení pro Nemocnici Strakonice, a.s., a to podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Poptáváme repasované sudy
Poptáváme repasované sudy, objem 30l a 50l narážecí hlava bajonet.
Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ Bezdrevská, České Budějovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení učeben, které vzniknou po provedení stavebních úprav. Po provedení těchto úprav bude mít škola 4 nové učebny, které budou sloužit pro výuku technických a přírodovědných předmětů. Kapacita nových učeben je podle zadání navržena pro 80 žáků. Každá z učeben je určena pro 20 žáků. Předmětem ...
Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro specializované odborné učebny, vybavení pro konektivitu včetně příslušného software a nábytku pro nové odborné učebny, jazykové laboratoře a kabinety, které vzniknou v rámci přístavby Základní školy Komenského 7 v Dačicích. Veřejná zakázka je rozdělena na tři části: část 1 - Technologie část 2 ...
Celková oprava 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení celkové opravy 12 ks výměnných nástaveb pro údržbu komunikací, konkrétně 8 ks sypacích nástaveb pro chemický posyp, 3 ks sypacích nástaveb pro inertní posyp a 1 ks vysprávkové soupravy na opravu výtluků, v rozsahu dle zadávací dokumentace.
Stůl operační, elektricky polohovatelný, s nosností nad 135kg - 3 ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Stůl operační elektricky polohovatelný s nosností nad 135 kg – 3 ks “ pro pracoviště onkogynekologie centrální oper. sály . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v ...
Stacionární skiagrafický přístroj s přímou digitalizací
Předmětem veřejné zakázky je pořízení stacionárního skiagrafického přístroje s přímou digitalizací s rokem výroby ne starším než 2018 pro radiodiagnostické oddělení Nemocnice Tábor, a. s. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace (vč. dodávky technologického projektu), instruktáž obsluhy a uvedení do provozu přístrojového ...
Rozšíření a rekonstrukce kuchyně a jídelny Bertiných Lázní Třeboň – Dodávka gastro vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického a vnitřního vybavení kuchyně pro kuchyni Slatinných lázní Třeboň s.r.o., provozovna Bertiny lázně, Tylova 172, 379 01 Třeboň, a Restauraci Adéla
Intravenózní kanyly pro Jihočeské nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu, a to konkrétně: 1. část: jednorázové periferní intravenózní kanyly bezpečnostní a 2. část: Jednorázové periferní intravenózní kanyly.
Počítačový tomograf
Předmětem veřejné zakázky je dodávka moderního, rychlého a výkonného multidetektorového počítačového tomografu (CT) s minimálně 128 rekonstruovanými řezy. Jedná se o CT umožňující celotělové vyšetření, určený pro CT vyšetření zejména v oblasti traumatologie, neurologie, onkologie a ortopedie. Bude sloužit k diagnostice chorob a vyšetřování k ...
Poptávám ovládací lanko pojezdu k bubnové sekačce
Poptávám ovládací lanko pojezdu k bubnové sekačce, BSK 96 KULTI.