Výměna záložních zdrojů elektrické energie Nemocnice Tábor, a.s. č.II
Předmětem veřejné zakázky je výměna záložních zdrojů napájení elektrickou energií v areálu Nemocnice Tábor, a.s. Jedná se o komplexní výměnu stávající technologie tvořenou dvěma dieselagregáty o výkonu každý 160 kW, za dva nové, nepoužité dieselagregáty každý s výkonem 900 kVA (720 kW), instalaci a zprovoznění nové technologie připojením do ...
Dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů
Předmět veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro imunohematologický analyzátor IH-500, včetně zápůjčky 1ks kompatibilního imunohematologického analyzátoru s IH-500 pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Nákup CNC obráběcího centra
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového horizontálního obráběcího CNC centra 5-ti osého včetně příslušenství. Součástí zařízení je kompletní technická dokumentace k zařízení a technické podmínky, zároveň je součástí dodacích podmínek návod k obsluze a údržbě a dále předávací protokol vystavený prodávajícím, instalace, zprovoznění zaškolení a ...
Modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky
Vybraný uchazeč dodá na základě uzavřené Smlouvy vyspecifikované dodávky a práce přímo související s modernizací zařízení pro materiálové využití odpadů - rozšíření a úpravy stávající linky na třídění separovaného materiálu. Popis technických parametrů a vymezení parametrů předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v příloze č. 5 zadávací ...
Nákup autobusů pro veřejnou linkovou osobní dopravu pro rok 2020
Dodávka nových nízkopodlažních autobusů s pohonem na motorovou naftu v délce 10,5-11,0m, plnící emisní normu EURO 6. Autobusy musí mít schválenou homologaci pro provoz na pozemních komunikacích v České republice. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Dodávky SZM - Elektrofyziologie
Předmětem zakázky jsou dodávky ablačních a diagnostických katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele s poruchami srdečního rytmu.
RTG mobilní C-rameno s Flat-panel detektorem s akvizicí pro 3D zobrazení
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky RTG mobilní C-rameno s Flat-panel detektorem s akvizicí pro 3D zobrazení pro pracoviště operační sály traumacentra. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ...
Operační stůl s nosností nad 135 kg – příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Operační stůl s nosností nad 135 kg – příslušenství (deska 3 ks, transportní vozík 3 ks) pro pracoviště centrální operační sály onkogynekologie Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ...
Centrifuga  3 ks
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Centrifuga 3 ks pro pracoviště centrální laboratoře Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně ...
Ultrazvukový  přístroj
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky Ultrazvukový přístroj (high end s 3D/4D technologií vč. sond) pro pracoviště lůžkové části onkogynekologie Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem ...
Půdní vestavba – zázemí pro výuku a vybudování odborné učebny fyziky a chemie ve II. patře
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro vybavení učeben IT technikou a zajištění konektivity, vybavení učeben specializovanými pomůckami, vybavení učeben nábytkem. Část A.: Dodávky ICT a konektivity: vybavení odborných učeben informační a komunikační technologií a osobními počítači (PC) – v rozsahu dle soupisu dodávek a prací Část ...
Dodávky diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro analyzátor Liaison XL
Jedná se o dodávku diagnostik, spotřebního materiálu, kalibračních a kontrolních materiálů pro plně automatický imunoalanalytický analyzátor Liaison XL, který je ve vlastnictví NCB
Dodávky diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami
Jedná se o dodávku diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB - laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště imunologie.
Obnova a rozšíření přístrojového vybavení centra CENAKVA – FROV JU
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Dodávka validovaných kultivačních médií pro mikrobiologická vyšetření
Jedná se o dodávku kultivačních médií pevných i tekutých pro kultivační mikrobiologická vyšetření pro Laboratoře klinické mikrobiologie Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ortopedické implantáty pro Jihočeské nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky ortopedických implantátů pro Jihočeské nemocnice.
RTG terapeutický ozařovač
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky RTG terapeutický ozařovač pro pracoviště radiační onkokologie. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických ...
Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením pro proteomiku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru s vysokým rozlišením pro proteomiku včetně instalace.
Dodávky 3D skenerů a 3D tiskáren do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Dodávky fyzikálních měřidel, senzorů a výukových pomůcek do odborné učebny robotiky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fyzikálních měřidel a senzorů podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Dodávky mikroskopů do odborné učebny přírodopisu ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroskopů podle technického zadání a soupisu dodávek. Mikroskopy budou dodány do nové odborné učebny (laboratoře) přírodopisu ZŠ T. Šobra Písek.
Dodávka čtyř kusů kolových traktorů včetně čelních nakladačů
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství (lopata). Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich předvedení, kterým se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle ...
Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky aortálních chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. prostřednictvím konsignačního skladu. Transkatetrová aortální chlopeň včetně příslušenství. Medicínský účel: ...
Dodávka PC klastru
Předmětem veřejné zakázky je dodávka PC klastru pro Přírodovědeckou fakultu Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, o sestavu pro kryogenní fixaci vzorku a následné zpracování a manipulaci se vzorkem. Podrobný technický popis systému je uveden v příloze č. 2 kupní smlouvy, která je uveřejněná na adrese profilu zadavatele
Dodávka PC, audiovizuální techniky a ICT
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky výpočetní techniky a audiovizuální techniky podle technického zadání a soupisu dodávek a prací. Jedná se o techniku instalovanou do odborných učeben ZŠ Tomáše Šobra v Písku.