Dodávka dvou vozidel se sanitní zástavbou
Dodávka dvou nových, dosud nepoužívaných vozidel se sanitní zástavbou pro přepravu osob (pacientů)
Reprodukční a genetické postupy pro uchování biodiverzity ryb a akvakulturu - III
pořízení nového přístrojového vybavení dle technické specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci včetně dodávky na místo určení, seřízení, uvedení do provozu (oživení) a zaškolení obsluhy
Komponenty pro rychlou detekci - 4-barevný PIE systém a příslušenství k optické aparatuře
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent a příslušenství k optické aparatuře pro rychlou detekci - PIE systém.
Automatický robotický pipetovací systém s integrovanou absorpční a fluorescenční čtečkou
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatického robotického pipetovacího systému s integrovanou absorpční a fluorescenční čtečkou.
Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.
Zabezpečení krizového řízení a snížení provozních nákladů - dodávka a instalace dieselagregátu
Předmětem veřejné zakázky je výměna dvou záložních zdrojů za 1x motorgenerátor (dieselagregát) pro potřeby zálohovaného napájení stávající nemocnice ve Strakonicích. Záložní zdroj bude sloužit pro zálohování důležitých odběrů pro případ výpadku základní napájecí sítě. Jedná se zejména o požární techniku, DO, ZIS obvody a VDO. V prostoru ...
JU - Rekonstrukce koleje K4
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího objektu koleje K4 součástí KaM JU. Předmětem plnění je rekonstrukce všech stávajících sítí v objektu, rekonstrukce vnitřních povrchů, hygienických zařízení, kuchyněk, zateplení obvodového pláště a střechy, výměna okenních a dveřních otvorů, instalace evakuačních výtahu.
Transmisní elektronový mikroskop pro LEM
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Rutinního transmisního elektronového mikroskopu pro biologické aplikace. Zadavatel požaduje dodávku nového a dosud nepoužitého transmisního elektronového mikroskopu určeného pro běžné biologické aplikace, jako je pozorování buněčné ultrastruktury, izolovaných buněčných organel, bakterií, virů, ...
Dodávka 9 ks nízkopodlažních článkových autobusů
Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka celkem 9 ks nízkopodlažních článkových autobusů. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných autobusů je uvedena v Technických podmínkách, které tvoří Přílohu č.3 a nedílnou součást Zadávací dokumentace.
Dodávka fluorescenčního mikroskopu pro PřF JU
Předmětem plnění zakázky je dodávka mikroskopu pro Přírodovědeckou fakultu, který je vybaven excitací a fluorescenční detekcí s možností 3D dekonvoluce.
Poptávám dodavatele rybářských potřeb
Hledáme touto cestou dodavatele rybářských potřeb pro náš stávající e-shop. Jsme společnost VISO TRADE s.r.o., sídlící v Jindřichově Hradci a na trhu působíme od roku 2006. V tuto chvíli je náš e-shop zaměřen na prodej potřeb pro zahradu a kutily, chovatelských potřeb, dětského zboží, kosmetiky, oblečení a doplňků pro byt i dům. Nacházíme se v ...
I/25 Horní Žďár - meteostanice
Předmětem VZ je osazení silniční meteostanice (SMS) u silnice I/25 na území místní části Horní Žďár. Účelem stavby meteostanice je získávání údajů o stavu vozovky a monitorování kritického místa komunikace, kde existuje zvýšené riziko zhoršené sjízdnosti komunikace vlivem náhlé změny povětrnostních podmínek a možnost namrzání vozovky. Stavbou ...
Servis vozidel ZZS JčK na dobu 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pravidelného i mimořádného servisu vozidel zadavatele dle aktuálních potřeb zadavatele (dále jen „servisní práce“) vč. dodávek náhradních dílů. V jednotlivých částech veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda vždy s jedním vybraným dodavatelem (dále jen „Rámcová dohoda“). Jednotlivé Rámcové dohody ...
Komponenty k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum a komponenty ke STORM-PALM
Předmětem veřejné zakázky je dodávka komponent k optické aparatuře na jednomolekulový výzkum, a komponent ke STORM-PALM super rozlišovacímu mikroskopu II. Veřejná zakázka je rozdělena na části.
Hledáme výrobce vstřikovací formy pro válcovou nádobu z materiálu ABS
Hledáme výrobce vstřikovací formy pro válcovou nádobu z materiálu ABS, těchto hlavních rozměrů: průměr 255 mm, výška 261 mm, tl. stěny 3 až 4 mm.
FZŠ - Stráž nad Nežárkou - Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Stráž nad Nežárkou, která bude využívána při plnění úkolů požární ...
Poptávám sloupy na osvětlení tenisových kurtů
Poptávám sloupy na osvetlení tebisových kurtů, 4 ks, délka 10m.
Ultra-širokoúhlá fundus kamera
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Ultra - širokoúhlá fundus kamera “ pro pracoviště oftalmologie. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických ...
FZŠ - Vodňany - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem zakázky je dodávka 1 ks nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS) CAS 20, vybavenou požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 (smíšená) v provedení "R" (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S. CAS musí odpovídat vyhl. č.35/2007 ...
Výběr dodavatele na dodávku dvou 6osých sférických robotů včetně sytému navádění
Předmětem zakázky je dodávka materiálu ve formě dvou 6osých sférických robotů včetně systému navádění a pojezdu robotů. Jedná se o dvě dílčí dodávky, z nichž první proběhne v roce 2020 a druhá v roce 2021. Předmět dodávky bude realizován v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace. Dodávané předměty plnění musejí být nové a nepoužité a ...
Technologie pro manipulaci a přípravu odpadů
Předmětem zakázky je dodávka technologie pro materiálové využití odpadů: - Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady - Vysokozdvižný vozík pro manipulaci s odpady - Drtič - drtící (homogenizační) samonasávací zařízení
Dodávka validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky validovaných diagnostik pro vybrané speciální vyšetřovací metody s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB Laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště klinické chemie. Předmětem výpůjčky je plně automatizovaný imunoanalytický analyzátor.
Dodávka 3D skenerů a 3D tiskáren pro výuku předmětu polytechniky na ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek vypracovaného společností ARAPANEA s.r.o. IČ: 03023095. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek a kabinetu. Součástí dodávek je pak i ...
Bioplynová stanice Kompostárna Jarošovice, čistící stanice plynu a plnící stanice CNG, VTL plynovod
Předmětem zakázky je výstavba bioplynové stanice na zpracování odpadů s čistící stanicí plynu a plnící stanicí CNG a těžebním plynovodem.
Poptávám plechové sudy
Poptávám 2 ks plechových sudů, průměr 45 cm a výška 66 cm.