Dodávka komponentů v rámci plnícího a uzavíracího monobloku pro plnění korozivních látek II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka specifických komponentů dle technické specifikace.
Rámcová dohoda na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu pro vyšetřování koronárních cév
Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního zdravotnického materiálu – zobrazovacích katetrů a vodících drátů pro vizualizaci a hodnocení průchodnosti koronárních cév formou optické koherentní tomografie (OCT) s frakční průtokovou rezervou (FFR). Součástí předmětu plnění je současně výpůjčka 1 ks ...
Infrastruktury – ZŠO Gajdošova, ZŠO Gen. Píky, ZŠO Nádražní – IT a konektivita
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace IT vybavení a vnitřní konektivity v objektech 3 základních škol v rámci městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jedná se o: a) Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace - Nádražní 1217/117, 702 00 Ostrava, b) Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková ...
Pořízení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu s tandemovým hmotnostním detektorem
Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf s binární pumpou, detektorem s diodovým polem a hmotnostním spektrometrem typu trojitý kvadrupól.
Hrudní stentgrafty pro léčbu aortální disekce
Hrudní stengraft je určen pro Stanford typu A, komplexní disekce Stanford typu B, extenzivních aortálních aneuryzmat a chronických extenzivních aortálních disekcí
Oprava letounu L-200A OK-OGB
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení opravy letadla typu L-200A, poznávací značky OK-OGB, výrobní číslo 170317 (dále jen „letoun“) tak, aby byla zabezpečena a garantována provozuschopnost tohoto letounu o dalších minimálně 2 500 letových hodin při předpokladu letů o trvání 30 minut. Při provedené opravě je na ...
Anesteziologické přístroje II
PŘEDMĚT Předmětem veřejné zakázky s názvem „Anesteziologické přístroje II.“ je dodávka 5 ks anesteziologických přístrojů a 2 ks monitorů hloubky vědomí včetně spotřebního materiálu (na dobu neurčitou) pro Kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu ...
Dodávka výpočtovej techniky pre LPS SR, š. p.
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky, poskytovanie služieb a dodávka riešení (t. j. návrh riešenia, dodávka tovaru a poskytnutie služieb), na obdobie 48 mesiacov.
Pořízení ultra-vysokoúčinného kapalinového chromatografu
Ultra-vysokoúčinný kapalinový chromatograf s binární pumpou a detektorem s diodovým polem s možností připojení k hybridnímu hmotnostnímu spektrometru (Q-ToF) od firmy Bruker.
CNC Vodorovná vyvrtávačka
Predmetom zákazky je dodávka CNC Vodorovnej vyvrtávačky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PE (polyetylen) a PP (polypropylen) odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Spotřební materiál pro tiskárny OKI, Canon a HP
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu do tiskáren typu OKI, Canon a Hewlett-Packard na dobu 24 měsíců.
TIRF mikroskop s možností detekce jednotlivých molekul a laserová excitační jednotka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu TIRF mikroskopu s možností detekce jednotlivých molekul (část 1 veřejné zakázky) a dodávka laserové excitační jednotky (část 2 veřejné zakázky). Součástí je i předání úplné dokumentace k zařízením.
Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II
Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka nových 110 kusů měřících skříní pro drážní elektrická hnací vozidla typu Unibody s modulárním konektorem (dále jen „EHV“), včetně antény (Sencity Rail Antenna SWA 0859/360/4/0/DFRX30_2), konektorů a propojovací kabeláže v délce 30 m na jednu měřicí skříň (Radox RF 142).
Ultrazvukové sestavy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukových sestav pro jednotlivé kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Nákup 3 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Na Homolce
Předmětem VZ je dodání 3 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), tedy 1 ks jednolůžkového sanitního vozidla a 2 ks dvoulůžkových sanitních vozidel.
Dodávka preparačního binokulárního mikroskopu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks preparačního binokulárního mikroskopu (mikromanipulační stanice pro embrya) pro Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Vysokotlakový kanálový čistič na automobilovom podvozku
Predmetom zákazky je nákup nového vysokotlakového kanálového čističa na automobilovom podvozku v počte 4ks. Vysokotlakový kanálový čistič na automobilovom podvozku, ktorý tvorí kompaktný technologický celok, t.j. špeciálne technologické čistiace vozidlo s hlavným zameraním na čistenie štrbinových žľabov a ležatej kanalizácie s recykláciou ...
Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Tovačov – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více viz ...
Brodek u Přerova – Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky „Brodek u Přerova – Cisternová automobilová stříkačka“ je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle C?SN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšena?“ v provedeni? „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). Více ...
Kamenice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nepoužité, nerepasované) cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS), včetně požadovaného požárního příslušenství. CAS bude vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i ...
Dodávka výpočetní techniky
Dodávka výpočetní techniky (obnova počítačového vybavení vč. příslušenství )
Systém elektronických informačních panelů a navýšení úložné kapacity
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektronických informačních panelů a SSD disků. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace.
Dodávka strojů pro přípravu dílců z masivního dřeva - rozděleno na části – opakované řízení III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro přípravu dílců z masivního dřeva, které jsou popsány podrobně v technické specifikaci v přílohách č. 1a a 1b Výzvy k podání nabídek. Všechna zařízení budou sloužit pro pravidelnou výuku a realizaci výsledků závěrečných prací. Od nového vybavení se očekává zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení ...
Nástrojové, instrumentační, vizitní a víceúčelové vozíky - dodávka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nástrojových, instrumentačních, vizitních a víceúčelových vozíků. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí.