Extrakorporálny litotryptor
Predmetom zákazky je dodanie Extrakorporálneho litotryptora podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov. Zostava extrakorporálneho litotryptora pozostáva z nasledovných častí: - generátor rázových vĺn - RTG prístroj s C-ramenom - zákrokový stôl - ovládací panel Verejný obstarávateľ požaduje dodanie zostavy ...
Dodávka vybavení interiéru NIP a DIOP - Ventilátory
Plicní ventilátory. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění a v Příloze č. 5 – Návrh kupní smlouvy.
Dodávka výpočetního tomografu a skiagrafického RTG přístroje - Část 2: Skiagrafický RTG přístroj
Skiagrafický RTG přístroj + příslušenství dále specifikovaný v příloze č. 5 zadávací dokumentace, včetně 6letého pozáručního servisu.
ČSSZ - HW vybavení nově vybudovaného datového centra ČSSZ - část chlazení datových sálů
dodávka koncových prvků technologického chlazení datového centra, jejich napojení na stávající technologické chlazení, měření a regulace technologie chlazení datového centra a zajištění funkčnosti celého systému poskytování pravidelného servisu, provádění předepsaných revizí a jiných předepsaných prohlídek celého systému technologie chlazení ...
RCPTM – Dodávka speciálních laboratorních senzorů II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka speciálních laboratorních senzorů, jejichž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Nízkoemisní a bezemisní vozidla ve veřejné dopravě
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 14 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro ČSAD Vsetín.
Čítače - aerodynamický třídič částic, APSS
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks aerodynamický třídič částic (APSS), včetně jeho dodávky, instalace a montáže. Zadavatel požaduje dodání předmětu veřejné zakázky dle jeho požadavků, které jsou definovány dále v rámci technických požadavků, jež tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
Konverze mlýna na budovu ZŠ – dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku a vybavení do budovy ZŠ Kostelec nad Černými lesy.
BUS CNG Kladno 2019
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 a 101 ZVZ rozdělena do tří níže uvedených samostatných částí veřejné zakázky, přičemž účastník řízení je oprávněn podat nabídku na: jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky: Označení části veřejné zakázky Název části veřejné zakázky Část I. Autobus dvounápravový třídvéřový 11,5 – 13,5 m, ...
Transportní lehátka pro Krajskou zdravotní, a.s.
Předmětem této veřejné zakázky dělené na části v souladu s § 101 ZZVZ je dodávka 9 kusů transportních lehátek a 1 kusu lůžka včetně příslušenství, pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s.
Nákup osobních vozidel
Předmětem plnění je dodávka osobních vozidel pro Oddělení dopravní zdravotnické služby FN Ostrava. Blíže viz Zadávací dokumentace.
Osobní počítače a kancelářská technika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů a kancelářské techniky dle technické specifikace.
Jednorovinový angiografický systém
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadenia Jednorovinový angiografický systém. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie týkajúce sa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej ...
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia – Zobrazovacia technika
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckej techniky, zariadení a vybavení - Zobrazovacia technika. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Monitor základných vitálnych funkcií - 10 ks s centrálnym monitorom - 1 ks
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotníckej techniky, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu, ...
Cisternové vozidlá
Zabezpečenie dopravných prostriedkov a techniky pre DHaZZ, o.z. Chmeľov. Jedná sa o zákazku, ktorá je rozdelená na smoastatné časti z dôvodu charakteru tovaru, a to : 1. časť predmetu zákazky: Cisternové vozidlá, ktorej predmetom je dodanie a) Cisternové vozidlo na hasenie lesných požiarov, preprava vody a družstva min 1+1,min CAS30, ...
Dodávka souprav diagnostik a spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou postupné dodávky souprav diagnostik, kontrolního materiálu a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění stanovení parametrů krevního obrazu, diferenciálního počtu leukocytů, počtu retikulocytů, normoblastů, optického stanovení počtu trombocytů a digitální předklasifikace ...
Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024
Spotrebný materiál do periférnych zariadení podľa potrieb obstarávateľa. Tonerové a atramentové náplne v originálnych baleniach od príslušných výrobcov tlačiarní a súvisiaceho originálneho spotrebného materiálu v originálnych baleniach k tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam ako sú napr.: valce, transfer kit, fuser kit, drum kit, pásky, atď. ...
Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nákup nových vozidiel na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup nového vozidla na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom (podvozok nákladného automobilu 4x2 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnej nadstavby, pevne namontovaná nadstavba na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu) v počte 5 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu ...
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam a CD, DVD média
Predmetom zákazky je dodanie tonerov, spotrebného materiálu a príslušenstva ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam a CD a DVD médií, štítkov na čiarové kódy papierových aj transparentných pre potreby SNK.
Dodávkové technologické automobily
Predmetom zákazky je nákup nových dodávkových technologických vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckych stolov a svetiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Rekonstrukce Patologie – vybavení zdravotnickou technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnické technologie a ostatního vybavení patologie. 33100000-1 Zdravotnické přístroje 33192000-2 Lékařský nábytek 39150000-8 Různý nábytek a vybavení
Chodníkový zametací stroj
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního samosběrného a kropícího chodníkového zametacího stroje zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „stroj“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Stroj bude mj. vybaven zametacími kartáči, a zároveň bude připraven pro zimní údržbu komunikací (sypač, odmetací kartáč).