Obnova rozvodů medicinálních plynů pro KICH
Předmětem veřejné zakázky je koupě nových zdrojových mostů včetně montáže pro jednotku intenzivní péče Kliniky infekčních chorob v prvním nadzemním podlaží pavilonu B, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž odborná demontáž stávajících zdrojových ...
Úklidové vozíky pro Krajskou zdravotní, a.s.
Uskutečňování jednotlivých dodávek úklidových vozíků, vozíků na tříděný odpad a vozíků na prádlo.
Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava
Prevádzkovateľ letiska je povinný v zmysle § 34 ods. 2) Leteckého zákona zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny, poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letiska a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávneho zasahovania a tiež je zodpovedný za vykonávanie preventívnych opatrení v určenom rozsahu. Prevádzkovateľ letiska ...
Prázdné tonery a inkousty, Německo
Vážené dámy a pánové, jaké jsou vaše podmínky ohledně nákupu prázdných inkoustů a tonerů? V současné době expedujeme přibližně 50 palet toneru a inkoustů měsíčně. Máte nákupní seznam? Vyzvedáváte palety zdarma? Existuje minimální množství pro sběr? S přátelským pozdravem Dirk Verhoeven
Dodanie brzdových klátikov pre ŽKV
1. časť - dodávky brzdových klátikov zo šedej liatiny legovanej fosforom: -typu BP 10 380, -typu UIC 250, -typu 010U, -typu 012 P 10, -typu 04 2. časť - dodávky brzdových klátikov kovo keramických typ KTM K4 D-820mm alebo ekvivalentných., Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce výtahů v bytových domech ve vlastnictví města v roce 2020
Předmětem zakázky je modernizace výtahových šachet a výtahových technologií stávajících budov na několika místech na území města Havířov. Bližší technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Sestava poloautomatického blotovacího systém na principu semi-dry
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu dvou sestav poloautomatického blotovacího systému na principu semi-dry. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Individuální pohon dvojkolí
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka dvou modelů moderních individuálních pohonů používaných pro nízkopodlažní tramvaje pro potřeby výuky v bakalářském a navazujícím magisterském oboru Dopravní technika, přičemž: • první model bude představovat konstrukční řešení částečně odpruženého pohonu dvojkolí, • druhý model bude představovat ...
Jednotná real-time PCR diagnostika HSV, VZV, EBV, CMV, EV a Borrelia burgdorferi
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky real-time PCR diagnostických souprav (DS) pro průkaz a kvantifikaci DNA virů HSV1, HSV2, VZV, EBV, CMV, Enterovirů a Borrelia burgdorferi. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je rovněž bezplatná výpůjčka kompatibilního real-time PCR zařízení. Součástí dodávky je i doprava na ...
5 ks koagulační systém pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 5 ks koagulačních systémů pro Nemocnici Prostějov.
Dodávka systému pro nanoindentační měření
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu 1 ks systému pro nanoindentační měření vybaveného dynamickou mechanickou analýzou a teplotní celou, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávka učebních pomůcek - opakování
Předmět plnění je dodávka učebních pomůcek. Tato veřejná zakázka je dělena na 2 částí: váhy a komponenty kloubových hřídelů.
Elektrochirurgické a argonové generátory
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů a 2 sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami.
Dodávka NMR spektrometru 400MHz – II 2020/0002
Dodávka NMR spektrometru 400MHz – II 2020/0002
Snížení emisí H2S a CS2 z výroby viskózových vláken, II. etapa
Hlavním cílem projektu je snížení hmotnostního toku emisí škodlivin vypuštěných do atmosféry komínem do ovzduší. Emise vznikají při procesu spřádání kordových vláken, kde se uvolňuje sirouhlík (CS2) a sirovodík (H2S).
Dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro rutinní biochemická a imunochemická stanovení a současně výpůjčka automatického analytického systému
Mykologická diagnostika a testování citlivosti k antimykotikům
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických souprav pro stanovení minimální inhibiční koncentrace antimykotik, kvantitativně a testování citlivosti k antimykotikům semi-kvantitativně. Součástí dodávky je i doprava na místo určení, balné, pojištění, celní a daňové poplatky.
Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kompaktních posuvných regálových systémů s těsněním pro účely uskladnění muzejních sbírek a publikací. Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři v pobočce NZM Čáslav. V modulu posuvných, neposuvných i stacionárních regálů je požadováno minimálně 6 úložných polic +sedmá má krycí ...
Kontrola dodržování rychlosti v dálničních uzavírkách III
Předmětem zakázky je dodávka, pilotní otestování a provoz jedné sady systému úsekového měření rychlosti pro kontrolu dodržování snížené maximální rychlosti v dopravních omezeních při modernizaci nebo opravách na dálnicích ČR.
Poptávám třípákový zmrzlinový stroj
Poptávám třípákový zmrzlinový stroje Taylor: - C 338 - C 712 - C 713. Chtěla bych s nášlehovými čerpadly.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5 ks monitorů životních funkcí spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných ...
Dodávka operačního stolu pro robotické centrum 2020
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) operačního stolu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro robotické centrum Chirurgického oddělení (CHIRO) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let).
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z. – Kardiotokografy
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Dodávky tiskáren a spotřebního materiálu pro resort Ministerstva spravedlnosti
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky tiskáren pro centrálního zadavatele a jeho Organizační složky dle Přílohy č. 9 zadávací dokumentace, a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací. Kromě dodávek tiskáren zahrnuje předmět veřejné zakázky i jejich balení a jejich doručení do určených míst plnění. Zároveň je součástí plnění i ...
Rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technológie strojovne nepriameho chladenia pre hlavnú ľadovú plochu 60x30m a to výmenou 2ks chladiacich kompresorov, elektroinštalácie, doplnenie odparovacieho kondenzátora s obehovým čerpadlom, expanznej nádoby s čerpadlami teplonosnej látky za účelom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti systému s automatickým ...