Dodávka tonerových náplní a farbiacich pások 2020 - 2024
Spotrebný materiál do periférnych zariadení podľa potrieb obstarávateľa. Tonerové a atramentové náplne v originálnych baleniach od príslušných výrobcov tlačiarní a súvisiaceho originálneho spotrebného materiálu v originálnych baleniach k tlačiarňam a multifunkčným zariadeniam ako sú napr.: valce, transfer kit, fuser kit, drum kit, pásky, atď. ...
Nákup špeciálnych vozidiel ZZS BA
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nákup nových vozidiel na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom
Predmetom zákazky je nákup nového vozidla na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu s príslušenstvom (podvozok nákladného automobilu 4x2 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnej nadstavby, pevne namontovaná nadstavba na zber a odvoz tuhého komunálneho odpadu) v počte 5 ks. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu ...
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam a CD, DVD média
Predmetom zákazky je dodanie tonerov, spotrebného materiálu a príslušenstva ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam a CD a DVD médií, štítkov na čiarové kódy papierových aj transparentných pre potreby SNK.
Dodávkové technologické automobily
Predmetom zákazky je nákup nových dodávkových technologických vozidiel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckych stolov a svetiel. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Rekonstrukce Patologie – vybavení zdravotnickou technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zdravotnické technologie a ostatního vybavení patologie. 33100000-1 Zdravotnické přístroje 33192000-2 Lékařský nábytek 39150000-8 Různý nábytek a vybavení
Chodníkový zametací stroj
Předmětem zakázky je dodání nového, úplného a funkčního samosběrného a kropícího chodníkového zametacího stroje zadavateli (dále jen „předmět zakázky“, „zboží“ nebo „stroj“) a převedení vlastnického práva ke zboží na zadavatele. Stroj bude mj. vybaven zametacími kartáči, a zároveň bude připraven pro zimní údržbu komunikací (sypač, odmetací kartáč).
Kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu
Predmetom zákazky je kúpa prístrojového vybavenia a spotrebného materiálu pre bezpečnú patogénnu inaktiváciu určených transfúznych liekov. Proces patogénnej inaktivácie bude realizovaný podľa potrieb obstarávateľa v spracovateľských centrách Národnej transfúznej služby SR. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s dodaním tovaru a servis ...
Nábytok školského internátu
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštruktúry - nákladné vozidlá s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka nákladných vozidiel s príslušenstvom a výmennými nadstavbami. Podrobný opis, množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptáváme uzamykatelnou losovací nádobu
Poptáváme: - plastová nádoba na slosování účtenek EET do restaurace - materiál transparentní průhledný plast - výška: 650 mm - tvar: čtverec = 225 x 225 mm - dno pevné, neodnímatelné. - vršek uzamykatelný – visací zámek s petličkou či něco podobného - vršek s průřezem na vhazování o rozměru průřezu 100 x 4 mm umístněný na střed ...
Dodanie klimatizácií do vozidiel DPB, a.s.
Predmetom zákazky je dodanie a vykonanie montáže klimatizácií do priestoru pre cestujúcich do kĺbových vozidiel, rok výroby 2010 a 2012. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom
Predmetom zákazky sú mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom - 2 ks. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Časť č. 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. ...
Zariadenia pre stolársku a autodielňu
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1). Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2). Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov ...
Laparoskopická zostava - 2 ks
Predmetom zákazky je laparoskopická zostava v počte 2 ks a insuflátor pre laparoskopickú vežu v počte 2 ks pre Oddelenie chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky. Časť 1: ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - celokrytování stroje
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celokrytování stroje pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Nákup dvou kusů real-time spektrálních analyzátorů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks real time spektrálního analyzátoru (s případným příslušenstvím dle povinných a volitelných parametrů (tj. technické a provozní parametry spektrálních analyzátorů a příslušenství k nim) pro analýzu moderních digitálních signálů. Podrobné požadavky zadavatele na předmět plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 ...
Dodávka dvou skříňových vozidel s vestavbou pro Městskou policii hl. m. Prahy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 skříňových vozidel a výroba a instalace speciální vestavby do nákladového prostoru, pro potřeby Útulku pro opuštěná zvířata Městské policie hl. m. Prahy včetně dopravy předmětu plnění na místo plnění. Součástí předmětu plnění i dodávka a instalace výstražných světelných zařízení, polepů a radiostanic. U ...
Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních fondů Krajské knihovny
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka a instalace regálového systému - pojízdných a stacionárních archivačních policových regálů včetně dopravy do nově vybudovaného depozitáře Krajské knihovny v Karlových Varech realizovaného v rámci projektu „Ochrana, zefektivnění správy, zpřístupnění a využívání knihovních ...
Zdroje chladu – opravy a servisní práce
Předmětem veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy za účelem zajištění a provádění kontrolní a servisní činnosti na 6 chladicích zařízeních značky TRANE ve strojovnách v sídle zadavatele (IKEM), spočívajících v autorizovaném servisu instalovaných zařízení, umístěných v sídle zadavatele, a to po dobu 48 měsíců nebo do maximální výše 5 mil. Kč ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - speciální strojní komponenty
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka speciálních strojních komponentů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - speciální strojní komponenty
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka speciálních strojních komponentů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Geodetická totální stanice pro FD ČVUT
Předmětem zakázky je dodávka geodetické totální stanice, která se bude sestávat z následujících zařízení, včetně příslušenství k nim: 1) Geodetická automatická totální stanice s kamerou 2) Geodetický polní kontroler 3) Geodetický GNSS přijímač s inerciálním sklonoměrem Předmětem zakázky bude rovněž dodání Přístrojového polního software (2 ks: ...
Zemědělství Malšovice s.r.o. - energetické úspory na výměně strojů
V rámci této zakázky bude realizován nákup zemědělského stroje - kolového traktoru a velkoobjemového návěsu do vlastnictví zadavatele.