Nízkošumový laser s modulací výkonu pro chlazení nanočástic
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku nízkošumového laseru s modulací výkonu pro chlazení nanočástic. Nízkošumový vláknový laser s příslušenstvím bude použit pro optické chytání a chlazení pohybu těžiště nanočástic ve vysokém vakuu. Laser by měl emitovat záření v blízkosti vlnové délky 1550 nm, kde jsou nejcitlivější ...
Rozvlákňovací bubon
Predmetom zákazky je nákup technológií na zvýšenie množstva spracovaného odpadového papiera v SHP Harmanec, a.s.: - rozvlákňovací bubon, - vírivé triediče, - tlakový triedič, - riadiaci systém.
Servisní služby pro PET/CT Siemens Biograph mCT 64 Flow
Předmětem veřejné zakázky je poskytování servisních služeb zdravotnického prostředku – přístroje PET/CT Siemens Biograph mCT 64 Flow, v konfiguraci dle Přílohy č. 2 zadávací dokumentace (Vzor servisní smlouvy), a za podmínek uvedených v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Vzor servisní smlouvy) a v Příloze č. 5 (Vzor smlouvy o vzdáleném přístupu).
Trenažér chůze pro dětské pacienty
Předmětem dodávky je přístroj - zdravotnický prostředek popsaný v technickém popisu se zárukou min. 36 měsíců včetně montáže, instalace a uvedení dodaného zařízení do provozu (pokud si konkrétní položka instalaci a uvedení do provozu vyžaduje), předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy, v rozsahu dle přílohy č. 1 s názvem „Technický popis ...
Dodávky HW a příslušenství
Předmětem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému dle ustanovení § 138 a násl. ZZVZ, jehož předmětem bude pořizování zboží - výpočetní a audio-video techniky – nákup hardware a příslušenství. Blíže viz ZD.
FN Motol – Echokardiografický přístroj nejvyšší výkonnostní třídy
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka Ultrazvukového přístroje pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, který bude dodán včetně veškerého příslušenství, bez nutností zakoupení dalších komponent.
Mobilní RTG přístroje
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu 2ks mobilních RTG přístrojů - Digitálního pojízdného RTG a C-ramene s plochým detektorem pro Radiologickou kliniku včetně provedení zaškolení personálu.
Hydraulické ruky
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových hydraulických rúk typu Z pre nakladanie a manipuláciu s drevom vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, skúšobnej prevádzky zariadenia vykonanej pred montážou predmetu zákazky na podvozok a potvrdenej revíznym ...
Elektrochemický set pro studium Li-ion baterií – Drobné přístroje a příslušenství
Předmětem veřejné zakázky je dodávka drobných přístrojů a příslušenství testování baterií pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. ...
Dodanie súpravy elektromechanických 8-stĺpových stĺpových zdvihákov pre električky
Predmetom zákazky je dodanie súpravy 8 stĺpových elektromechanických mobilných zdvihákov pre električky a pre autobusy podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v súťažných podkladoch a v obchodných podmienkach poskytovania predmetu zákazky.
Služby odpočtu meradiel
Odpočet ročne zúčtovaných domácností (MOO) Odpočet ročne zúčtovaných podnikateľov (MOP) Kontrolný odpočet v oblasti Zber údajov v rámci odpočtu
Servis a údržba konzervačných technológií
V projekte DIKDA získala Slovenská národná knižnica sterilizačnú (etylénoxidové komory) a deacidifikačnú technológiu (BCP C500). Pre bezpečnú prevádzku, zachovanie zdravia zamestnancov a zaručenie nepoškodenia knižničných fondov je potrebný špecifický pravidelný servis, kontrola strojov a pozáručná údržba, čomu odpovedá i spotreba adekvátnych ...
Dodávky montážních plošin
Předmětem veřejné zakázky je pořizování montážních plošin ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění ...
Čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice na období od 1.4. 2020 do 31.3. 2024
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem bez obnovení soutěže. Vítězný účastník bude vyzýván k poskytování činnosti na základě jednotlivých objednávek. Konkrétně je předmětem veřejné zakázky je čištění a zimní údržba komunikací ve městě Teplice Komunikací ve městě Teplice Bližší specifikace je uvedena v bodě 4 ...
FN Motol - Biluminální endobronchiální kanyly s optikou II
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou postupné dodávky biluminálních endobronchiálních kanyl s optikou.
FN Motol - Vnitřní páteřní fixátor pro stabilizaci TL páteře ze zadního přístupu
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou postupné dodávky vnitřních páteřních fixátorů pro stabilizaci TL páteře ze zadního přístupu pro úraz.
VFN Praha – CT Neurologická klinika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení (zařízení) „Výpočetní tomograf“ včetně potřebných stavebních úprav stávajících prostor pro Neurologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ...
Mobilní RTG přístroj s C ramenem
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka mobilního RTG přístroje s C ramenem pro II. chirurgickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích ...
Lesné kolesové traktory
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých ...
Lesný kolesový traktor
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Štiepací stroj (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.3 Rýpadlonakladač (Príloha č.2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha ...
Elektrochirurgický prístroj
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nasledovného nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu: Prístroj na autotransfúziu Elektrochirurgický generátor s bipolárnym systémom trvalého zatavovania ciev Elektrochirurgický generátor so ...
Pumpy a dávkovače
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nasledovného nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu: Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 1 volumetrickej pumpy Modulárny systém na infúznom stojane pozostávajúci zo 2 ...
Resuscitácia
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nasledovného nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu: Prístroj na celotelový ohrev a chladenie pre OAIM Výhrevná prikrývka pre pacienta Prístroj na chladenie pacienta Resuscitačný vozík s ...
Dychový analyzátor
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka - Dychový analyzátor pre diagnostiku otravy CO
Ostatné zdravotnícke vybavenie
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka: Nebulizátor,zvlhčovač s prietokomerom a spotrebným materiálom Resuscitačný set (ambuvak, dých.masky, zaistenie dých.ciest, ...