Dodávka 3 ks rypadlo - nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks rypadlo – nakladačů pro zajištění běžné údržby komunikací pro potřeby SÚS JMK.
Elektrochirurgická jednotka pro NCH kliniku do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrochirurgické jednotky pro Neurochirurgickou kliniku Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom
Predmetom obstarávania je Zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Žiar nad Hronom v zmysle projektovej dokumentácie SO-01, SO-02, SO-03, SO-06, SO-07,SO-08, SO-09,SO-10. Predmetom projektu je riešenie zhromažďovanie dažďových vôd v nasledovných stavebných objektoch: SO-01- Základná škola Dr. Janského č.2 rieši retenčné ...
OP VVV Sinofonní příhraničí – 3D skener pro architekturu II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho kusu přenosného přístroje pro 3D skenování vzdálených architektonických cílů pomocí laserové dálkoměrné technologie. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také nezbytná instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem, kalibrace a zajištění záručního servisu. Podrobná technická ...
Elektronika chladicího zařízení, Rakousko
Potřebuj pro toto chladicí zařízení elektroniku a 2 ventilátory. Existuje v Rakousku společnost, kde lze tyto díly koupit? S pozdravem Resetarits Rudolf
DNS pro dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů
Zavedení DNS. Předmětem jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky výpočetní techniky, příslušenství a tonerů a splnění s tím souvisejících závazků.
Spotřební laboratorní materiál pro obecnou mikrobiologickou praxi
Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání spotřebního laboratorního materiálu pro obecnou mikrobiologickou praxi na základě uzavřené rámcové dohody.
Energetické úspory pomocí FVE pro firmu S-SILIKE C.S s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o výkonu 199,800 Wp na střechu budovy 3671/2 obec Děčín – Podmokly, LV 5150, včetně všech souvisejících technologií, vypracování kompletní dokumentace potřebné k připojení k rozvodné síti a vyřízení licence zadavatele pro výrobu elektrické energie. Podrobné vymezení ...
Transkatetrová aortální chlopeň pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové kupní smlouvy o dodávkách zboží z konsignačního skladu a o zřízení a provozování konsignačního skladu s vybraným dodavatelem na dodávky aortálních chlopní pro Nemocnici České Budějovice, a.s. prostřednictvím konsignačního skladu. Transkatetrová aortální chlopeň včetně příslušenství. Medicínský účel: ...
Dodávky filtrů do jednotek VZT
Průběžné dodávky kapsových a HEPA filtrů do jednotek vzduchotechniky pro Nemocnici Na Homolce po dobu 48 měsíců.
Nábytek pro Český rozhlas
Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodání kancelářského, sedacího a specifického nábytku, včetně jeho montáže (sestavení, dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.
Pořízení CNG autobusů ve společnosti Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 20 ks nízkopodlažních CNG autobusů pro příměstskou dopravu. Všech 20 autobusů musí být stejného druhu a typu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v Podrobném technickém popisu a technické dokumentaci předmětu plnění
Metalografický mikroskop
Předmětem veřejné zakázky je dodání invertovaného metalografického mikroskopu.
Pohonné jednotky modulárních manipulátorů včetně řídicích jednotek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 18 ks elektrických pohonných jednotek pro modulární manipulátory včetně řídicích jednotek. Budou dodány 3 výkonové úrovně pohonných jednotek, vždy po 6ti kusech. Blíže viz zadávací dokumentace.
VD Orlík - modernizace lodního výtahu
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík, která zahrnuje modernizaci kolejové dráhy, modernizaci strojní a elektrotechnické části lodního výtahu, zaškolení personálu a poskytnutí dalších souvisejících dodávek, služeb a stavebních prací.
Univerzálne obrábacie stroje
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia univerzálnych a CNC obrábacích strojov.
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia a kamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov: SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka
Výmena zábradlia diaľničného mosta ev. č.D1-098 Horná Streda
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena poškodeného zábradlia diaľničného mosta ev. č. D1-098 Horná Streda, pravý most, za nové zábradlie. Most je v správe SSÚD Trenčín. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Technológie čerpacích staníc L2CNG
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie štrnástich čerpacích staníc L2CNG.
Rozvoj laboratórnej infraštruktúry – prístrojové vybavenie
Predmetom zákazky je dodávka prístrojovej techniky pre laboratória Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave (ďalej aj ÚKSÚP) so zameraním na analýzy spojené s úradnou kontrolnou, kontrolou v zmysle platnej legislatívy a ostatnou činnosťou v pôsobnosti ÚKSÚP. Súčasťou dodávky prístrojov sú aj súvisiace služby a to ...
Opravy a revize lokotraktorů Správy
Předmětem VZ je provádění: a) zákonných revizí 2 ks hnacích drážních vozidel (dále též „HDV“) typu 742 a 730 včetně zajištění prolongace průkazu způsobilosti HDV a jejich určeného technického zařízení u Drážního úřadu v Praze, b) oprav závad HDV zjištěných při revizích, c) oprav závad vzniklých při běžném provozu HDV.
Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe - skúšobňa
Predmetom zákazky je dodávka techniky, technologického vybavenia, didaktických pomôcok a IKT vybavenia v rámci projektu Modernizácia výučby odborného výcviku a odbornej praxe na Technickej akadémii vo Zvolene a to vrátane dopravy, osadenia, zapojenia a nastavenia. Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí (logických celkov), pričom ...
Nájom špeciálnych vozidiel  ZZS s právom kúpy
Predmetom zákazky je nájom špeciálnych vozidiel záchrannej zdravotnej služby s dojednaným právom kúpy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.
Large Optomechanical Mirror Mounts and Electronic Controls for L4 10 PW
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zahrnující zpracování podrobného návrhu, výrobu, testování a dodání 5 optomechanických sestav k velkým zrcadlům pro lasery (označených jako OM7, OM8, OM9, SPM1 and OOM1); zpracování podrobného návrhu optomechanické sestavy k velkému zrcadlu pro laser OM7.5; zpracování podrobného návrhu, výrobu, testování, ...
Elektropuls
pořízení univerzálního testovacího stroje - elektropulsu