Nové funkce IS města Čelákovice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky včetně služeb – integrace, rozšíření a modernizace IS města.
Dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů včetně stavebních úprav
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka a instalace mobilních a stacionárních archivačních regálů (dále též „Regálové systémy“), v objektu Ministerstva financí na adrese Voctářova 2145/9, Praha 8 - Libeň, požadované činnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 ZD – Závazného návrhu kupní smlouvy (dále též „Závazný návrh kupní smlouvy“, nebo „smlouva“) a také ...
6 ks anesteziologického přístroje
Předmětem této veřejné zakázky je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaných 6 ks anesteziologických přístrojů - spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 31. výzvy IROP - Zvýšení kvality návazné péče.
Dodávka Elektrokoagulace pro NPK a.s.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka koagulace pro NPK a.s. Veřejná zakázka je rozdělena do 3 částí. Dodavatel může svou nabídku podat do jedné, více i všech částí veřejné zakázky. Bližší specifikace v rámci ZD.
Nákup CNC obráběcího centra
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového horizontálního obráběcího CNC centra 5-ti osého včetně příslušenství. Součástí zařízení je kompletní technická dokumentace k zařízení a technické podmínky, zároveň je součástí dodacích podmínek návod k obsluze a údržbě a dále předávací protokol vystavený prodávajícím, instalace, zprovoznění zaškolení a ...
Dodávky zdravotnické techniky pro Klatovskou nemocnici, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnické techniky a přístrojů za účelem modernizace jednotlivých pracovišť Klatovské nemocnice a.s., a to dle specifikace a požadavků uvedených v zadávacích podmínkách. Součástí předmětu plnění u všech částí VZ je doprava na místo plnění, odborná instalace na zadavatelem požadované místo v ...
Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje - Opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební- didaktické pomôcky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Obstaranie 6-osého obrábacieho centra -  Jozef Ligenza - LIGE
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks 6-osého obrábacieho centra. Slúžiť má pre účely náročných drevostavieb - zimné záhrady, altány, pergoly a iné dizajnérske a architektonické diela vo vysokej pridanej hodnote v dreve.Technická špecifikácia zariadenia je súčasťou súťažných podkladov.
Mikrobusy s obsaditeľnosťou 8+1
Predmetom zákazky je dodanie cca 15 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 a cca 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy - segment "C" (podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) osobný automobil na prepravu osôb a batožiny.
Vybavenie odborných učební v SZŠ Giraltovce
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné ...
Nábytok školského internátu
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
LF UPOL/Imunofarmakoterapie - SPR systém pro stanovení afinity a asociační a disociační křivky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu laseru pro SPR systém pro stanovení afinity a asociační a disociační křivky vazby systému receptor-ligand nebo antigen-protilátka ve dvoukanálovém uspořádání. Podrobná technická specifikace je uvedena níže viz odst. ...
Technologické vybavenie
Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok č. 1: Technologické vybavenie Logický celok č. 2: Softvér Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Laboratorní nábytek do PTZ
Předmětem plnění je dodávka a instalace laboratorního nábytku do pavilonu tropického zemědělství.
Zařízení pro navýšení materiálového zpracování odpadů
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zpracování PE (polyetylen) a PP (polypropylen) odpadového materiálu (dále jen „Zařízení“).
Přístroj pro poloautomatické stanovení koncentrace a základních morfometrických parametrů buněk
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu přístroje pro poloautomatické stanovení koncentrace a základních morfometrických parametrů buněk. Podrobná technická specifikace je uvedena v odst. 2.2 zadávací dokumentace. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné ...
USG prístroj najvyššej triedy
Predmetom zákazky je dodávka USG prístroja najvyššej triedy. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru a likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácii, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Klatovská nemocnice – radiodiagnostické oddělení – pozáruční servis
Předmětem plnění VZ je provádění úplného a kompletního pozáručního servisu zdravotnických přístrojů (zařízení), radiodiagnostického oddělení Klatovské nemocnice a.s., k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických přístrojů z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce, požadavků zadavatele a dle zákona č. 268/2014 ...
Poptáváme protikorozní pytle
Dopyt Mohla by som poprosiť o CP na protikorózne vrecia 1250 x 450 x 450 x 1600mm – 100ks Ďakujem
Hledáme dodavatele pro výrobu lisovacího tubusu
Hledáme dodavatele pro výrobu lisovacího tubusu. Tubus se používá jako součást stroje, který expedujeme cca 3-4 do měsíce. Jednalo by se o objednávky po 10 kusech. Celý tubus je z materiálu V2A 1.4301, 13 kg Průměr příruby 405 mm, průměr tubusu 301 mm , celková délka 270 mm (viz obrázek vzor lisovací tubus) Pro bližší informace a zaslání ...
Nákup umývacích liniek pre DPB, a.s.
Predmetom zákazky je nákup umývacích liniek pre jednotlivé vozovne. Bližšie špecifikované v súťažných podkladoch.
Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia
Položka č. 1 Traktor 1 kus Položka č. 2: Trojstranne sklopný traktorový náves 1 ks Položka č. 3: Čelný nakladač 1 kus Položka č. 4: Štiepkovač 1 ks Položka č. 5: Mulčovač 1 ks Položka č. 6: Prekopávač kompostu 1 ks 1.Predmetom zákazky je dodanie nových, nepoužitých tovarov špecifikovaných nižšie. 2.Súčasťou predmetu zákazky je aj zaškolenie ...
Imobilizačný systém k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru
Predmetom zákazky je dodanie imobilizačného systému k lineárnemu urýchľovaču a CT simulátoru pre oddelenie radiačnej onkológie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava ...