Systémy pro měření rychlostí na pozemních komunikacích – Lysá nad Labem
Předmětem zakázky je agenda správy měření rychlostí na pozemních komunikacích a k tomu příslušný software pro správu a zpracování přestupků zachycených automatizovaným měřením, včetně služeb zabezpečeného datového centra.
Kybernetická bezpečnost Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka a implementace technologií, dodávky SW, HW a infrastruktury pro realizaci technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (dále jen „ZKB“)pro zabezpečení informačních systémů (dále též „IS“) provozovaných ...
Systémy krátkodobé katétrové levostranné srdeční podpory 2019
Předmětem zakázky jsou dodávky mikroaxiálního transvalvulárního katetrového systému pro levostrannou srdeční podporu ve specifikaci a množství dle zadávací dokumentace po dobu dvou let. Předpokládané množství je 7 kusů pro Systém pro levostrannou srdeční podporu generující až 3,5l/min. a 3 kusy pro Systém pro levostrannou srdeční podporu ...
Dodávky mikroskopů do odborné učebny přírodopisu ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikroskopů podle technického zadání a soupisu dodávek. Mikroskopy budou dodány do nové odborné učebny (laboratoře) přírodopisu ZŠ T. Šobra Písek.
Zimní údržba komunikací v letech 2019 – 2025
Předmětem Veřejné zakázky je zajištění vybraných činností zimní údržby silnic v Libereckém kraji, zejména silnic II. a III. třídy dle potřeb Zadavatele v souladu se schváleným plánem zimní údržby v jednotlivých zimních sezónách 2019 – 2020, 2020 – 2021, 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024 a 2024 – 2025 zpracovaným dle zákona č. 13/1997 Sb. o ...
138_KV_Nákup výpočetní techniky pro střediska TUL
Dodávka výpočetní techniky pro střediska TUL dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka čtyř kusů kolových traktorů včetně čelních nakladačů
Předmětem veřejné zakázky je nákup 4 ks kolových pěstebních traktorů - UKT včetně namontovaných čelních nakladačů a příslušenství (lopata). Součástí dodávky traktorů, včetně čelních nakladačů, bude vždy jejich předvedení, kterým se prokáže bezchybnost, kompletnost, způsobilost k provozu a úplné splnění požadovaných vlastností dodávky podle ...
Průtokový cytometr s HTS modulem
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průtokového cytometru s HTS modulem dle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Traktor s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového kolového traktoru s lesnickou nástavbou pro přibližování dříví. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze.č.2 zadávací dokumentace
Dýchací přístroje pro VHJ II
Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude výsledkem zadávacího řízení budou dodávky souprav izolačních přetlakových dýchacích přístrojů („IDP“) ve specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách a v rozsahu specifikovaném zadavatelem v jednotlivých písemných objednávkách.
Dodávka gastrotechnologie 2019 - část II.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do školních provozoven
Power HiL
Předmětem zakázky je dodávka komplexního pracoviště pro vývoj a testování výkonové elektroniky za podmínek blízkých reálným stavům okolí dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže, instalace, licencí, dokumentace, iniciační kalibrace, certifikace, zkušebního provozu, školení obsluhy a poskytnutí technické podpory ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Celokrytování stroje
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka celokrytování stroje pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávky pantografových sběračů pro tramvajové vozy včetně náhradních dílů
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění dodávek pantografových sběračů a náhradních dílů pro tramvajové vozy 15T a KT8.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Ložiska
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka ložisek pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka čipových karet
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na průběžné dodávky oboustranně barevně potištěných bezkontaktních čipových karet v barevnosti 4/4 zadavateli. Čipové karty budou na základě výzev zadavatele dodávány ve formě vizuálně a datově personalizovaných karet, případně datově personalizovaných karet se statickým potiskem.
Materiál pro meteorologii
Předmětem veřejné zakázky je nákup meteorologických radiosond a balónů (CPV 38124000-0 CPV 34722100-5)
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Chlazení nástrojů
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chlazení nástrojů, speciálních strojních komponentů a lednic pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
NPK, a.s. - zajištění servisu SPECT/CT výrobce Siemens v Chrudimské nemocnici
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění pozáručního servisu zdravotnických prostředků-pracovní stanice SPECT/CT skener typ SYMBIA Intevo Excel a pracovní stanice SYMBIA.net výrobce Siemens k zajištění bezpečného a plynulého provozu těchto zdravotnických prostředků z hlediska funkčnosti, bezpečnosti, dle doporučení výrobce a dle o zákona ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - Speciální strojní komponenty
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka speciálních strojních komponentů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Dodávka dílenského vybavení a nábytku
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka dílenského vybavení a nábytku.
Drobné laboratorní pomůcky a přístroje do praktik
Drobné laboratorní pomůcky a přístroje do praktik: a) Pipetovací sada s kulatým stojanem pro min. 6 pipet, b) Dávkovací Pipeta 1ul -10ml, c) Akumulátorový pipetovací nástavec, d) Vortex, e) Kývačka, f) Malá centrifuga, g) Proudový zdroj, h) Vertikální elektroforéza, i) Horizontální elektroforéza, j) Suchá třepačka s ohřevem, k) ...
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 3 - přístrojová technika pro operativu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních stolů, operačních světel a elektrochirurgického generátoru. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 4
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologických křesel, nemocničních lůžek, monitorů životních funkcí, anesteziologických přístrojů, infuzních pump vč. dokovacích stanic a ultrazvukového přístroje. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Fibrobronchoskop pro kardiochirurgické oddělení do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je nákup flexibilního fibrobronchoskopu pro kardiochirurgické oddělení do Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.