Opravy a technické prehliadky čerpacích staníc
Vykonanie technických prehliadok, opráv čerpacích staníc, výmena výdajných stojanov a tankovacích automatov na nádržiach pohonných hmôt.
Dodanie zariadení v rámci projektu DaReM - bager s výložníkom
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť na manipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.
Rozvoj a výstavba meteo info systému - METIS - 3. část
Předmětem VZ je nákup technického zhhodnocení předpovědního analytického, komunikačního a vizualizačního systému, zahrnující poskytování webových služeb.
Technológie čerpacích staníc LNG
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technológie troch čerpacích staníc LNG.
Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania
Časť 1: Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania Predmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy v jedálni, úprava vonkajšej fasády objektu, výmena fasádnych okien a dverí v Hotelovej akadémii, v budove prevádzkarne - reštaurácii Mladosť, ...
Dodávka diagnostik a výpůjčka přístrojového vybavení pro provádění hematologických vyšetření
Zajištění dodávek diagnostik, příslušenství a dalšího spotřebního materiálu potřebného k provádění hematologických vyšetření krevního obrazu a analýzy krevních nátěrů a provozu nabízených analytických systémů na základě uzavřené Rámcové kupní smlouvy, - bezplatná výpůjčka, instalace a servis analytických systémů dle požadavků této ZD (viz ...
Sekvenátor analyzující minimálně 6 barev
Předmětem je nákup sekvenátoru analyzující min. 6 barev vč. příslušenství zahrnující ovládací software a hardware (PC- vyhodnocovací stanice). Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 ZD.
Cell Stretcher - opakování
Cell Stretcher s kompenzací pohybu a kompatibilní s Leica THUNDER Imager 3D Live Cell mikroskopovým systémem.
Rámcová dohoda - dodávka vyvážecích souprav
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody (dále jen „RD“) s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 5 nových vyvážecích souprav (kolových a pásových) dle specifikace v příloze zadávací dokumentace. Zadavatel garantuje odběr celkem 2 ks. Součástí předmětu plnění je také provádění servisních (garančních) prohlídek a ...
Dodávky 3D skenerů a 3D tiskáren do odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D skenerů, 3D tiskáren včetně obslužného příslušenství a SW podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Dodávky fyzikálních měřidel, senzorů a výukových pomůcek do odborné učebny robotiky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka fyzikálních měřidel a senzorů podle technického zadání a soupisu dodávek. Dodávky uvedených zařízení budou dodány do nové odborné učebny robotiky a technických věd ZŠ T. Šobra Písek.
Rozvoj klíčových kompetencí v ZŠ Němčice nad Hanou - dodávka vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového a nepoužitého IT vybavení, nového a nepoužitého školního nábytku a nových a nepoužitých školních pomůcek pro nové odborné učebny Základní školy Němčice nad Hanou včetně navazujících kabinetů, skladu a technické místnosti. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v soupisech dodávek a služeb a v ...
LB depoziční systém s analytickou nadstavbou
Předmětem zakázky je dodávka depozičního systému podle Langmuira a Blodgettové s analytickou nadstavbou (LB depoziční systém, LBDS) do vyhrazených prostor FJFI ČVUT v Praze, budova Trojanova 13, Praha 2, a to v rozsahu a s vlastnostmi dle technické specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.
Výstavba zásobníků na obilí ve Škrovádu
Předmětem zakázky je dodávka a montáž 6 zásobních sil a malé posklizňové linky do areálu rostlinné výroby Národního hřebčína ve Slatiňanech - Škrovádu.
Materiální vybavení ambulantních pracovišť - 2019
Předmětem veřejné zakázky je nákup materiálního vybavení pro ambulantní pracoviště: Přístroj pro distanční elektoterapii – 6 ks. Laser terapeutický s příslušenstvím – 3 ks. Stůl vyšetřovací a rehabilitační – 2 ks, Přístroj pro preparaci, měření a zaplnění zubních kořen. kanálků – 2 ks EKG přístroj s výstupem na PC - 9 ks Parní sterilizátor - 9 ...
Výpůjčka hemokultivačního systému včetně dodávky spotřebního materiálu
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu kultivačních lahviček pro hemokultivační systém po dobu 6 let. Nedílnou součástí předmětu této veřejné zakázky (dále jen VZ) je rovněž bezplatná výpůjčka 1 ks nového plně automatického hemokultivačního systému včetně příslušenství pro oddělení klinické mikrobiologie a imunologie v ...
Dodávky spotřebního materiálu pro biochemické analýzy s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu pro analýzu biochemických vyšetření. Vítězný dodavatel se zavazuje bezplatně zapůjčit po dobu trvání kupní smlouvy na opakující se plnění dodávek spotřebního materiálu plně automatický analytický systém. Blíže viz v zadávací podmínky.
Lasery pro kvantovou spektroskopii
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do úplného provozu dvou laserů pro kvantovou spektroskopii. Laser pro generování spektrálně širokých pulsů (1 ks) umožní laserovou ablaci atomů hliníku pro vytvoření dvouprvkových Coulombovských krystalů. Pulsní laser zajistí efektivní získávání samostatných atomů pro potřeby zachycení v ...
ŠVZ – Přenosné stříkačky
Dodávka 15 ks přenosných stříkaček
Dodávka ICP-OES a APPI
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného zboží - přístroje. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohami č. 2 zadávací dokumentace.
ÚPMD modernizace a obnova vybavení centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii
Veřejná zakázka spočívá v dodávce zdravotnických prostředků uvedených v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Vybavení poslucháren MFF UK
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky, dodávka IT techniky – 17 stolních počítačů do učebny a 2 PC sestav do auly pro prezentace různého formátu během přednášek a pro ovládání AV techniky a dodávka 2 serverů s GPU technologií a modulu RAM do stávajících serverů GPU clusteru do paralerní laboratoře, jejichž přesný popis je ...
Dodávky zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění opakujících se dodávek zdravotnických prostředků pro intervenční radiologii potřebných pro léčbu pacientů s cévním onemocněním na oddělení RZM v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Dodávky budou probíhat po dobu 3 let od počátku ...
PC AIO vč. příslušenství a notebooky
Dodávka počítačů a notebooků dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.
Dodávka NMR spektrometru 400MHz 2019/0123
Dodávka NMR spektrometru 400MHz 2019/0123