Pikosekundový pulzní laserový zdroj
Předmětem veřejné zakázky je dodávka pikosekundového pulzního laserového zdroje pro standardní snímání i pro FLIM excitaci zadavateli. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí příloh zadávací dokumentace.
Kropicí vůz – vozidlo do 7,5 t
Koupě 1 ks nového komunálního kropicího vozu kategorie N2 – N3, s celkovou hmotností vozidla max. 7.500 kg, splňující minimální emisní limity EURO 6, třída III
Poptávám výrobu kruhových desek stolů
Poptávám výrobu 2 ks kruhových desek stolu, dřevotříska s dýhou dekor světlý dub, tl. 20 mm, okraj olemován.
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií
Predmetom zákazky sú opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií, ktorých potreba vznikne počas platnosti zmluvy. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a na základe vystavených Pracovných príkazov. Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií v ...
Operačný stôl pre oddelenie ortopédie
Predmetom zákazky je dodanie operačného stola pre oddelenie ortopédie FNsP J.A. Reimana Prešov. Predmet kúpy musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu kúpy do dohodnutého miesta dodania, doprava do miesta ...
Ultrasonografický prístroj
Predmetom zákazky je dodanie ultrasonografického prístroja pre potreby Oddelenia vnútorného lekárstva a geriatrie FNsP J. A. Reimana Prešov. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie zdravotníckeho personálu o správnom ...
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka - Stavebná časť
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka Inteligentné systémy a spoločná riadiaca platforma na ovládanie a synchronizáciu súboru zariadení a senzorov spočíva v dodávke inteligentného systému, dodávky technologickej časti, zapojenie a oživenie systémov riadiacej platformy, ladenie riadiacej platformy na ovládanie a synchronizáciu súboru ...
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva značky TOSHIBA
Predmetom zákazky je servis fotokopírovacích zariadení značky TOSHIBA; a tiež značiek CANON, RICOH, KYOCERA, TRIUMPH-ADLER ,UTAX, SHARP, OCE, KONICA, XEROX poskytovaný u organizačných zložiek, útvarov a zariadení Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.
Príprava a spracovanie
Predmetom obstarávania je technológia na prípravu a spracovanie ovocia, finalizáciu produktu, sušenie ovocia,výrobu džemu a manipulačná technika. Predmet obstarávania je rozdelený na 4 logické celky: 1. Logický celok: Príprava a spracovanie Vyklápač paliet; Umývačka ovocia s vynášačom a drvičom; Pásovýautomatický lis; Vysokotlaký čistič; Mačkadlo ...
Mobilný digitálny RTG prístroj s C ramenom
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Mobilná RTG technika. Predmet zákazky je rozdelený do 2 častí. Časť 1: Mobilný digitálny RTG prístroj s C ramenom - 2 ks Časť 2: Mobilný digitálny RTG prístroj - 1 ks Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedený v ...
3D tiskárna pro tisk kompozitních materiálů
Předmětem dodávky je zařízení určené pro rychlou výrobu modelů z různých (semikrystalických, plněných i neplněných) polymerních materiálů. Zařízení musí umožnovat výrobu rozměrných a tvarově komplikovaných modelů bez nutnosti použití podpůrného materiálu. 3D tisk musí probíhat konstantní rychlostí tisku bez ohledu na tvar a počet tištěných modelů. ...
D35 Příkazy - Systém automatického postřiku solankou
Předmětem plnění je výstavba systému automatického postřiku solankou pro zabránění vzniku námrazy na uvedeném dálničním mostu dálnice D35 v katastrálním území Příkazy.
Diagnostika pro kvantitativní testování cytomegalovirů – CMV, virů hepatitidy B, C a genotypizace
Předmětem veřejné zakázky je zajištění diagnostik včetně spotřebního materiálu pro testování vitové nálože: CMV, HCV, HBV a genotpizace HCV metodou RT-PCR s výpůjčkou automatického analyzátoru. Dále je předmětem plnění zaškolení obsluhujících pracovníků, bezplatné zajištění servisu po dobu výpůjčky potřebných technologií, včetně výměny náhradních ...
HL Luže – Košumberk – doplnění a obnovení robotického vybavení
Předmět zadávané nadlimitní VZ rozdělil zadavatel ve smyslu § 35 a § 101 zákona na 5 částí, přičemž se jedná o dodávku zdravotnických prostředků, jejich příslušenství a zařízení se zárukou min. 36 měsíců v tomto rozsahu: • část 1 VZ - „senzomotorická stimulace horní končetiny – rehabilitační rukavice“ 1 ks • část 2 VZ - „přístroj pro funkční ...
Poptávám dodávku technologie na výrobu piva
Poptávám dodávku a montáž technologie na výrobu piva pro hotelový mini pivovar.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 10 ks monitorů životních funkcí spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. - Lůžka a stoly III
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 3 ks elektrických polohovacích vyšetřovacích lehátek spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření ...
Systém pro etologické a epigenetické analýzy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka trackovacího systému do stáje pro sledování chování hospodářských zvířat a potkanů, termokamera a SW pro analýzu termosnímků, 3 komorový test sociability pro potkany a testovací zařízení pro určení dominance pro potkany, eye-tracker.
Dodávka a montáž vybavení budovy CPTO – interiérové vybavení 2019/0098
Akustické obrazy, lamely, desky a panely Sanitární doplňky Orientační systém Nábytek a vybavení interiéru
Zřízení moderních informatických laboratoří pro reálné potřeby studentů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení pro Laboratoř aplikované informatiky. Jedná se o následující položky: • 3D tiskárny • 3D skenery • 3D projektor • 3D kamery • PC pracovní stanice s monitorem • Termokamera • Software pro 3D modelování • Brýle pro virtuální realitu. Výčet požadovaného vybavení včetně technické specifikace a ...
DSO EKOD – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2090 ks nádob na tříděné odpady o objemu 120 l, 8030 ks nádob na tříděné odpady o objemu 240 l, 116 ks plastových nádob na tříděné odpady o objemu 1100 l, 7 ks kontejnerů o objemu 9 m3 a 21 ks kontejnerů o objemu 20 m3 a 1 ks štěpkovače. Předmětem veřejné zakázky je rovněž dodávka zboží na místa určená, která ...
FZŠ - Bohuslavice - Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem této veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 1.min-1 podle ĆSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).
IROP – Perinatologie – Ohřívač roztoků – opakovaná II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2ks ohřívače roztoků pro Gynekologicko – porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v ...
FN Plzeň – Lochotín, Pavilon 40 - Zařízení pro ochlazování staveb
Předmětem díla je dodávka a montáž zařízení pro ochlazování staveb v Onkologickém pavilonu v areálu FN Plzeň – Lochotín, dle požadavku objednatele, navrženého pomocí výrobníku chladicí vody, rozvodů chladu, rozvodů chladící vody a vnitřních kazetových a nástěnných chladících jednotek dle požadavků zadavatele a projektové dokumentace zpracované ...
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci
Názov predmetu zákazky: Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Biologicko-chemická učebňa Dodávky zahŕňajú ...