Poptáváme servis sekčních popřípadě rolovacích vrat
Poptávám cenovou nabídku na servis sekčních / popř. rolovacích vrat / na našem provozu.
Poptávám otevíravá vrata s automatickým otevíráním
Sháním otevíravá vrata s automatickým otevíráním celkové šířky 3300 mm a výšky 2000 mm.
Pamiatková obnova kaštieľa a parku vo Voderadoch: obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka
1) Obnova Grotty v parku a rekonštrukcia chodníka v parku, 2) Výstavba objektu orangerie, 3) Objekt orangerie - oplotenie, zatrávnenie, prísrešky. Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.
Poptávám plastové dveře, garážová vrata a světlík
Poptávám plastové vstupní dveře bílé, šířka 113 cm, výška 195 cm, světlík šířka 113 cm, výška 59 cm, sekční garážová vrata bílá, šířka 267 cm, výška 224 cm, světlík šířka 267cm, výška 69 cm. Prosím o cenu s montáží u dveří i vrat.
Zodolnění výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje - garážová vrata II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 9 ks garážových vrat a demontáž stávajících garážových vrat v místech plnění dle Technické specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 ZD. Jedná se o následující objekty: -objekt výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., Sociální péče 799/7a, Severní ...
Parkovisko na cintoríne v Poprade - Veľkej
Predmetom zákazky je zriadenie parkoviska pre osobné autá, úprava existujúcich súvisiacich plôch pre peších a doplnenie nových plôch, zároveň vytvorenie nového vstupu na cintorín. Súčasťou navrhovaných plôch bude aj plocha na ktorej budú umiestnené kontajnery na triedený odpad. Rozsah stavby: - SO 01 PARKOVISKO, SPEVNENÉ PLOCHY A OPLOTENIE ...
Tyčový plot, Rakousko
Vážené dámy a pánové, poptávám dvojitý tyčový plot v šedé barvě. Výška 1,80 m Délka 35 m + sloupky 2 rohové sloupky 1 dveře 1m Předem děkuji
EYOF 2022 - mobilné oplotenie, zábrany, toalety - prenájom
Predmetom zákazky je prenájom mobilného oplotenia, mobilných zábran a toaliet vrátane dopravy, montáže a demontáže, pri toaletách vrátane servisu v rozsahu podľa časti B.1 Opis predmetu zákazky a prílohy č.2_Návrh uchádzača na plnenie kritéria samostatne pre každú časť. Predmet zákazky sa poskytuje v súvislosti s medzinárodným multi-športovým ...
Plot, Německo
Poptávám jednoduchý plot. Potřebuji výšku 183 cm a délku 24 metrů. Děkuji
Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove
Premetom zákazky sú stavebné práce pre projekt: Rekonštrukcia oplotenia areálu kaštieľa v Trebišove. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rozšírenie kapacity kompostoviska v meste Senica
Jestvujúci areál kompostárne bioodpadov sa nachádza v katastri mesta Senica Čáčov. Kompostáreň je situovaná severne od štátnej cesty II/500 na pozemkoch parc. č. 34208/5 a 34208/16, v katastrálnom území Senica. Je vybudovaná v areáli, ktorého oplotenie je vyhotovené na hranici pozemku 34208/16. Spevnená plocha je tvorená povrchom z cementového ...
Stavba, výroba, opravy a likvidace oplocenek, oplůtků a individuálních ochran v roce 2022 - II
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky je řádné provádění prací spočívají zejména v provedení výroby, stavby a oprav jednoduchých lesnických staveb na ochranu lesních porostů a dále likvidace těchto již nepotřebných jednoduchých staveb z minulých období v roce 2022.
Poptáváme plot
Poptáváme plot včetně nové samonosné brány a branky.
Zpřístupnění vrcholu Sněžky
Předmětem zakázky je oprava komunikace v lokalitě nejvyšší hory ČR Sněžky. Jedná se o práce v extrémních vysokohorských podmínkách, kdy bude prováděna oprava chodníku od horní stanice lanové dráhy na vrchol Sněžky, oprava a úpravy vyhlídek, osazení mobiliáře a oplocení na vrcholovém plateau. Podrobná specifikace požadovaných prací je součástí ...
NPÚ, Státní zámek Sychrov - realizace stavebních prací na odstranění havárie litinového oplocení
Předmětem veřejné zakázky je odstranění havarijního stavu dvou částí oplocení areálu Státního zámku Sychrov a provedení stavebních úprav objektu strážního domku č.p. 13, který je součástí tohoto oplocení.
Nová vstupní a vjezdová zóna západ BVV II
Předmětem tohoto projektu je nová vstupní a vjezdová zóna, která je souborem objektů, které společně a ve spojení se stávajícími objekty výstaviště budou tvořit ucelený komplex v jeho západní části. Západní část areálu zadavatele bude uvolněna pro stavbu nové multifunkční sportovní a kulturní haly, proto je nutné uzavřít výstaviště na nové hranici ...
Poptávám opravu garážových vrat
Poptávám urgentní pozáruční opravu havárie sekčních garážových vrat rozměr 4x2m. Došlo k prasknutí ocelového lanka a následně pružiny.
Profylaktické prehliadky a opravy zvislých automatických brán a posuvných dverí
Predmetom zákazky je vykonanie plánovaných opráv a profylaktických prehliadok a neplánovaných (korektívnych) opráv zvislých automatických brán, posuvných automatických dverí a rámp vrátane náhradných dielov na pracoviskách JAVYS a.s.. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Rekonstrukce naučné stezky
Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce naučné stezky v Lánech, spočívající zejména ve výstavbě propojovací lávky v oblasti pod rybníkem Pánovka, výstavbě propojovacího mostu v oblasti hospodařáské budovy, výstavbě oddělovacího plotu a zastřešených altánů v oblasti demonstrační obůrky, a dále v opravě informačních tabulí a opravě propustku ...
Poptávám rolovací vrata
Poptávám rolovací vrata rozměr vrat ( stavebního otvoru) cca 343x235. podobá jako již máme - viz foto.
Zodolnění výjezdových základen ZZS Ústeckého kraje - garážová vrata
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 9 ks garážových vrat a demontáž stávajících garážových vrat v místech plnění dle Technické specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 4 ZD. Jedná se o následující objekty: objekt výjezdové základy Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, p. o., Sociální péče 799/7a, Severní ...
Poptávám oborové pozinkované pletivo
Sháním oborové pozinkované pletivo výška 150cm rozměry oka 120x120 neboli 100x100 síla drátu 4mm v délce 200m. Děkuji a přeji hezký den Kallo
Rozvoj Šrobárovho námestia a priľahlého okolia, Bratislava – I. Etapa
Predmetom zákazky v zmysle Projektovej dokumentácie je revitalizácia Šrobárovho námestia a priľahlého okolia. Jej súčasťou je odstránenie pôvodných spevnených plôch, pozostatku základových konštrukcií pôvodného objektu, rekonštrukcia a rozšírenie spevnených plôch, revitalizácia vegetačných plôch, doplnenie vzrastlej zelene, výmena mestského ...
Poptávám řídící desku k pohonu vrat
Poptávám řídící desku k pohonu vrat -BOSCH 8 788 300 431.
Dodávka pletiv, rámcové dohody
Účelem tohoto zadávacího řízení je zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu uzavřením rámcové dohody s jedním vybraným účastníkem tohoto zadávacího řízení na dodávky zaplétaných pletiv a doplňkového sortimentu (část 1) a dále zabezpečit potřeby zadavatele na dodávky pletiv uzlových a svařovaných ...