Poptávám betonové panely v šedé barvě
Poptávám betonové panely v šedé barvě. Panely chci použít na vyvýšené záhony. Může být i druhá jakost, s potiskem, nebo bez potisku. Odvoz vlastní. - 10x - 200 x 50 cm - 10x - 200 x 25 cm Děkuji, s pozdravem David Merhout.
Poptáváme realizaci rozšíření betonové zabezpečené plochy pod zásobníky s chemikáliemi
Předmětem výběrového řízení je rozšíření stávající zabezpečené plochy a vybudování zabezpečené plochy pod zásobníky čpavku. V příloze je předběžná dokumentace. Jedná se o rozšíření plochy o 13 x 9,03 m a o novou plochu 3,75 x 7,8 m.
Poptávám stavbu plotu
Poptávám stavbu plotu. Dobrý den poptávám plot při autonehodě mi ho zničili potřebují postavit nový . Pro pojišťovnu potřebují cenovou nabídku děkuji.
Poptávám stropní panely
Poptávám cenovou nabídku na 60m čtverečních stropních panelů na sklep.
Oprava oplotenia a Zubria zvernica – III. časť
Jedná sa o opravu oplotenia zubrej zvernice v správe LESOV SR, štátny podnik, organizačná zložka OZ Tribeč. Oplotenie slúži na predelenie jednotlivých sektorov a predelenie zubrov samcov od samíc s mláďatami. Pôvodné betónové panelové oplotenie sa demontuje aj so základovými pätkami a namiesto neho sa osadí betónové oplotenie v prevedení ..Slnko ...
Poptávám betonový plot
Dobrý den, prosím o cenovou nabídku na betonový plot, barva základní šedá, jednostranné desky vzor štípaný kámen. Celkem 24 ks desek, 2 x sloupek koncový, 5 x sloupek průběžný. Děkuji.
Dodanie stavebného materiálu
Dodanie stavebného materiálu: hydroizolácie; odkvapový systém; zateplenie; strešná krytina, sanačné omietky; sadrokartón; betónové výrobky; strešné okná; doplnkové materiály.
ZŠ Hollého-oprava oplotenia a vstupnej brány od železničnej stanice Ul.M.Rázusa
Predmetom zákazky sú búracie, výkopové, izolačné práce, výstavba oplotenia z betónových tvárnic, zhotovenie vonkajších omietok. Dodanie a montáž koľajovej posuvnej brány a jednokrídlovej kovovej bránky Presnejšie rozdelenie prác viď Príloha č. 2 Výkaz výmer_ zadanie. Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  Triedený zber
Vybudovanie zberného dvora v obci Spišská Teplica pozostáva z troch stavebných objektov: SO 01 oplotenie- bude tvoriť hranice zberného dvora. Oplotenie bude mať betónové základy. Samotné oplotenie bude z pletiva a z betónových panelov. Oplotenie ohradí plochu 1200m. SO 02 unimobunka: bude zakúpená ako hotový výrobok a postavená na betónových ...
Poptávám realizaci stropu z panelů Spiroll
Poptávám nacenění stropu z panelů Spiroll. Jedná se o část označenou jako skládaný strop MIAKO na přiloženém půdorysu. Možné problémy s pozící. Panely na zadní přístavbu je nutné přenést přes střechu domu. Děkuji. Nedvídek
Materiál na hrubú stavbu
Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) zákazka na nákup tovaru s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len SP). Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe Časť B.1 Opis predmetu zákazky a Časť ...
Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Nemšová – Stavebné práce
Predmet zákazky je definovaný Projektom pre stavebné povolenie a realizáciu stavby: "Modernizácia zberného dvora v Nemšovej", ktorý vypracovala ArchArt s.r.o., Obrancov mieru 344/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 47834099, vo februári 2022. Predmetom zákazky je modernizácia zberného dvora v meste Nemšová. Súčasťou modernizácie bude výstavba ...
Poptávám dodání stropních panelů Spiroll
Poptávám dodání 5ks stropních panelů Spiroll tl. 250 - 6/12,5 – PPD.../256 délka 5700 (stavební otvor 5500mm). Prosím o možný termín dodání a cenu dopravy. Předpokládaná pokládky cca 7-8/2023. Lze zajistit jeřáb pokládku? Děkuji
VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Hala Strojírenská - statické zajištění
Předmětem veřejné zakázky je návrh a realizace statického zajištění (obnovení únosnosti) střešních prefabrikovaných železobetonových vazníků konstrukčního systému SPP6 - 18/6 umístěných v trojlodní železobetonové hale se zachováním stávajících podvěšených jeřábových drážek a ostatních technologických rozvodů.
Výroba a dodanie betónových kvetináčov - opakovaná
Výroba a dodanie 1ks oceľovej formy na odliatie kvetináča z betónu, kužeľový tvar, horný okraj široký 2m, výška kvetináča 2m, spodný okraj 1,5m, budúce rozmery kvetináča sú konečné vrátane hrúbky steny. Termín dodania max. do 6 týždňov od podpísania zmluvy. Výroba a dodanie 7ks betónových kvetináčov kužeľového tvaru v rozmeroch horný okraj široký ...
ČOV - zhotovenie betónovej nádrže
Predmetom tejto zákazky sú stavebné práce súvsiace so zhotovením betónovej nádrže v rámci stavby "SO 02 ČOV Teplička"
Rámcová dohoda  na dodávky armaturních šachet
Předmětem této zakázky, tj. každé její části, je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek na výrobu a dodávku včetně montáže a osazení armaturních šachet a elektrodomků.
Železobetónové rúry
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať 4 kusy železobetónových rúr. Rúry budú použité v celkovej dĺžke 12 metrov. Technické parametre: Max. dĺžka 3 000 mm (1 ks) s hrdlom Vnútorný priemer DN 800 Hrúbka steny 100 mm Pevnosť v tlaku min. 100 kN/m2
Výroba a dodanie betónových kvetináčov
Výroba a dodanie 1ks oceľovej formy na odliatie kvetináča z betónu, kužeľový tvar, horný okraj široký 2m, výška kvetináča 2m, spodný okraj 1,5m, budúce rozmery kvetináča sú konečné vrátane hrúbky steny. Termín dodania max. do 6 týždňov od podpísania zmluvy. Výroba a dodanie 7ks betónových kvetináčov kužeľového tvaru v rozmeroch horný okraj široký ...
Dodávky betonových žlabů a krycích desek
Předmětem veřejné zakázky je smluvní zajištění betonových žlabů a krycích desek s vybraným uchazečem pro plánované investiční akce, plánované opravy a zajištění odstranění havarijního stavu v dodávkách betonových žlabů a krycích desek pro bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy pro období 04/2024 - 03/2028. S ohledem na ...
Dodávka obalovaných směsí ACO8, ACO11 a ACL16 do 31. 7. 2023
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody nejméně se třemi a maximálně s 20 dodavateli na dodávku živičné obalované asfaltobetonové směsí ACO8, ACO11 a ACL16, výroba dle ČSN EN 13 108-1.
Ružomberok, malý areál ÚVN – oprava oplotenie
Predmetom zákazky je oprava oplotenia v objekte Malého areálu ÚVN Ružomberok. Nutné je opraviť: poškodené kovové oplotenie. Oplotenie je poveternostnými podmienkami na mnohých miestach skorodované a zvalené. Oprava pozostáva z vyčistenia plochy oplotenia od náletových drevín a krovín, vykosenia trávnatej plochy a výmeny poškodeného oplotenia za ...
Dodávky betonových předepjatých pražců
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky betonových předepjatých pražců a přejezdových konstrukcí.
Betonová směs - Lokalita Dolní Rožínka v roce 2023
Dodávka Betonové směsi včetně dopravy a čerpání pro stavby v lokalitě Dolní Rožínka.
D2 PHS Starovičky v km 30,2 - 31,0 vpravo
Výstavba nové protihlukové stěny na pravé straně dálnice D2 v km 30,2 - 31,0 u obce Starovičky.