Materiál pre Univerzitu Komenského_02
Predmetom zákazky je dodanie stavebného, zámočníckeho a vodoinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave. Zákazka je delená na 3 časti. Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č 1. výzvy na predkladanie ponúk.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave_01
Predmetom zákazky je dodanie elektroinštalačného, stavebného, maliarskeho a vodoinštalačného materiálu pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery budú dodané s nainštalovaným modulom na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet aj bez modulu na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet.
Časť 1: stavebná časť
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach: Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ Časť 2: Elektro Časť 3: Výplňe otvorov Časť 4: Vnútorné rozvody Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Výměna bytových vodoměrů pro MČ Brno-střed
Předmětem zakázky je výměna (dodávka a montáž) vodoměrů teplé užitkové vody (TUV) a studené vody (SV) v bytech a nebytových prostorách ve vlastnictví a správě statutárního města Brna - městské části Brno-střed.
Dodávka vodoměrů 2023 až 2026
Dodávka blíže specifikovaných vodoměrů v celkovém předpokládaném počtu všech částí zakázky 16 841 ks dle technických podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.
HSMB - dodávka a montáž vodoměrů s radiovým modulem včetně služeb
- Předmětem zakázky je dodávka předmětu plnění zakázky s názvem " HSMB - dodávka a montáž vodoměrů s radiovým modulem včetně služeb". Zakázka zahrnuje: a/ demontáž stávajících vodoměrů, dodávku a montáž nových vodoměrů pro studenou a teplou vodu/ dále jen SV a TUV/ s rádiovým modulem, které budou splňovat zadavatelem požadované technické ...
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery pracujúce na princípe priameho mechanického pôsobenia rýchlosti prúdenia vody na rýchlosť otáčania pohyblivej časti vodomera, turbíny, obecného kolesa vodomera. Vodomery budú dodané s ...
Mobilní průtokový ohřívač vody
Předmětem veřejné zakázky je pořízení 18 ks mobilních průtokových ohřívačů vody, které jsou určeny k ohřevu a dodávce teplé vody do speciálních zařízení především v zimním období, a to primárně pro stanoviště dekontaminace osob a techniky, dále též pro polní nemocnice, sociální nebo hygienická zařízení, a to v době mimořádných událostí nebo ...
Poptáváme vodoměr
Poptávame vodoměr Itron dl 165 mm šroubení 3/4.
Poptávám membránu do průtokového ohřívače
Poptávám membránu do průtokoveho ohřívače GGD MONSATOR.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované ...
Poptávám servis kotle
Poptávám opravu kotle. Dobrý den, mám kotel Baxi Nuvola3 Comfort, na ovl. panelu je hlášení error 03E. Kotel pořád nahřívá, voda teče vlažná a nahříval by donekonečna!!! Co se s tím dá dělat? S pozdravem Worbis
Poptávám plastový pisoár
Mám zájem o koupi plastového pisoáru. Děkuji.
Materiál pro ZTI
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky náhradních dílů a materiálu pro technický sklad ZTI Fakultní nemocnice Olomouc.
Poptávám trubku
Poptávám trubku (husí krk) bez perforace, průměr 150-160mm.
Vodomery
Predmetom zákazky je dodávka vodomerov podľa technickej špecifikácie. Pre každú časť predmetu zákazky bude uzavretá samostatná rámcová dohoda s jedným uchádzačom. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku na jednu obidve časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je rozdelený do nasledovných častí: A. Mechanické vodomery bez integrovanej rádiovej ...
Vodomery
Vodomery na studenú pitnú vodu uvádzané na trh v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.145/2016 Z.z. o sprístupňovaní meradiel na trh. Vodomery budú dodané s nainštalovaným modulom na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet aj bez modulu na pochôdzkový rádiový diaľkový odpočet.
Výměna vodoměrů a ovládání uzavíracích ventilů na vodovodním řádě
Předmětem zakázky je výměna vodoměrů pro jednotlivé budovy s možností přenosu údajů pomocí komunikačního protokolu do nadřazeného monitorovacího systému Aréna, kde bude provedena vizualizace. Dále součástí zakázky je připojení a ovládání uzávěrů vodovodního řádu s elektrickým pohonem včetně vzdáleného ovládání a vizualizace.
Dodávka vodoměrů 2021-2024
Dodávka vodoměrů v celkovém předpokládaném počtu všech částí zakázky 39 737 ks dle technických podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci pro jednotlivé části zakázky. Veřejná zakázka je rozdělena na 12 (dvanáct) dílčích částí dle jednotlivých typů požadovaných vodoměrů.
Poptávám vodoměrnou šachtu
Poptávám dodavatele vodoměrné šachty na 1 vodoměr, na obsypání hlínou. Max výška 1000 mm. max průměr 1000 mm.
Dodávka vybraného vybavení pro stokovou síť v obci Branjevo
Plnění zakázky spočívá v dodávkách požadovaného zboží. Další specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v podrobné specifikaci zakázky, které tvoří přílohy zadávací dokumentace.
Poptávám gumový vak pro domácí vodárnu
Poptávám gumový vak pro domácí vodárnu - OMNIGENA JY 1000/24.
Poptávám pozinkovanou vodovodní trubku
Poptávám pozinkovanou vodovodní trubku 1" (DN25) délka 240cm na obou stranách venkovní závit.
Poptávám podomítkový sprchový set
Prosím o nabídku podomítkového sprchového setu (sprchová hlavice, ruční sprcha, baterie).