Realizace energetických úspor v objektu ZŠ U Kapličky 959, O/Lutyně - 3. část
Jedná se o zateplení veškerých částí fasád objektu školy, zateplení všech střech včetně pokládky nové hydroizolační folie s použitím systému stabilizace střechy jako vakuový, podtlakový, výměnu zbývajících dosud nevyměněných otvorových výplní oken, dveří a výkladců. Součástí stavebních prací budou rovněž nezbytné úpravy souvisejících stavebních ...
Poptávám výměnu dveří a střešních oken
Poptáváme výměnu 9 dveří a 2 střešních oken v montovaném domě OKAL v okrese Mladá Boleslav.
Nemocnice Jihlava - rekonstrukce tepelných zdrojů
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajících plynových kotlů a plynových kogeneračních jednotek včetně nezbytných stavebních úprav, kompletní oprava fasády objektu včetně výměny oken, vrat, dveří a zpevněných ploch v okolí objektu.
Energetické úspory objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 - Bezbariérový přístup
Zakázka řeší energetické úspory objektu Základní školy, Plzeň, Podmostní 1 a bezbariérový přístup objektu. Je členěna v rámci svého obsahu do pěti etap, které jsou vzájemně provázané, jedna ovlivňuje a podmiňuje realizaci druhé, případně se realizují v určité fázi souběžně, a omezeny jsou časově náročným termínem dokončení celé zakázky. Ovlivňují ...
Realizace energetických úspor - Dům dětí a mládeže čp. 958
Jedná se o zateplení obvodového pláště, vč. výměny stávajících boletických panelů a provedení nového lehkého obvodového pláště, výměnu výplní otvorů (okna, dveře) a následně bude provedeno zateplení střešních konstrukcí, vč, výměny stávajících světlíků, provedení vakuově kotvených hydroizolačních fólií (systém podtlakového kotvení izolace).
Základná škola, Trenčianske Teplice – stavebné úpravy – zateplenie fasády a výmena okien
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Základná škola, Trenčianske Teplice stavebné úpravy zateplenie fasády a výmena okien na pavilóne G so zázemím a to v zmysle projektovej dokumentácie pre SP vypracovanej spoločnosťou: BYTOP, s.r.o., Opatovská 246/103, Trenčín 911 01, z 01/2021, zák. č.: 21_0.03, arc. č: 21_0.03-02. Projekt stavby ...
Výrobna hotových jídel Nová Ves
Projekt je zaměřen na stavební úpravy a zateplení obálky objektu, včetně střechy objektu a instalaci fotovoltaického a termického zdroje. Součástí je rovněž výměna stavebních výplní. Objekt je ve vlastnictví žadatele.
Snížení energetické náročnosti Mateřské školy K. Štěcha, České Budějovice
Stavební a udržovací práce spočívají v zateplení objektů areálu mateřské školy. MŠ je tvořena přízemním hospodářským objektem, 4 dvoupodlažními pobytovými objekty s učebnami a 3 spojovacími krčky a chodbami. U všech objektů bude provedeno zateplení obvodového pláště a střech (v provedení tzv. zelené střechy). Současně bude provedena výměna ...
Snížení energetické náročnosti penzionu Údolí
Projekt je zaměřen na zateplení obálky objektu včetně střechy, výměnu stavebních otvorů stavebních dokončovacích prací. Součástí je rovněž instalace fotovoltaického zdroje. Objekt je ve vlastnictví žadatele, budova Údolí u Nových Hradů 139.
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Kružlov
Predmetom zákazky sú stavebné práce na administratívnej budove v obci Kružľov za účelom zlepsenia tepelno-technickych vlastnosti objektu, znizenie energetickej narocnosti a nakladov na prevadzku objektu, vybudovanie bezbarieroveho vstupu do objektu v rozsahu: Zateplenie obvodového plášťa Výmena okien a dverí Výmena a zateplenie strešného ...
Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů včetně zateplení
Předmětem plnění je především demontáž původních výplní otvorů vnějšího pláště hotelové podnože a kongresové části (okenní a dveřní výplně, velkoformátové prosklené LOP, dodávka a montáž nových výplní do původních otvorů včetně potřebného příslušenství. Součástí plnění jsou dále zateplení části exteriérových ploch kongresové části, očištění ...
Snížení energetické náročnosti budov školy v Novém Městě nad Metují
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve snížení energetické náročnosti budovy objektu školy v Novém Městě nad Metují a dále stavební práce s těmito úpravami související. Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu školy, tedy o kompletní zateplení ...
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves III.
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa ...
Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století ...
Denný stacionár v meste Tlmače
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbariérový prístup do budovy, ...
Denný stacionár v obci Moravany nad Váhom
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúceho objektu vo vlastníctve žiadateľa pre potreby zriadenia denného stacionáru. Rekonštrukčné práce zahŕňajú najmä búracie práce, zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu krovu a krytiny, výmenu okien a dverí, výstavbu rampy pre bezbarierový prístup do budovy, ...
Zateplenie budovy Miestneho úradu, Šíravská 7, Bratislava-Vrakuňa
Základné údaje charakterizujúce stavbu: Zastavaná plocha, obostavaný priestor, veľkosť, výška a iné údaje charakterizujúce stavbu sa nemenia. Horizontálne rozmery stavby sa nemenia. Hrúbka nového zateplenia v hrúbke 150 mm je rovnaká ako hrúbka jestvujúceho demontovaného keramického obkladového systému. Celková výška stavby sa po zateplení ...
HT-2_Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Hontianske Tesáre
Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí, klampiarskych výrobkov na objekte kultúrneho domu a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energií. Zákazka realizovaná v systéme EVO ver18.0 Verejný obstarávateľ požaduje zloženie zábezpeky vo výške 13 000,- ...
Zníženie energetickej náročnosti v spoločnosti Wink Trade, s.r.o.
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie obvodových stien a sokla, -zateplenie strechy, -výmena výplní otvorov, -ASR ostatné, -ústredné ...
Zateplení a výměna oken infekčního pavilónu
Předmětem této veřejné zakázky je snížení energetické náročnosti objektu. Bude provedeno kompletní zateplení obvodových stěn, zateplení stropu nad exteriérem, výměna otvorových výplní, výměna vstupních dveří a dále bude provedeno zateplení střechy. Předmět zakázky bude realizován za provozu objektu.
Poptávám výrobu vrat a oken
Potřebuji vyrobit a dodat dřevěná dvoukřídlá vrata s nadsvětlíkem dálkově otvíravá do průjezdu činžovního domu rozměr cca 2,3 x 4,0m včetně nadsvětlíku. Dále dřevěná okna, plastová okna a výlohy - výkladce se vstupem do prodejen
Snížení energetické náročnosti budov 3. základní školy, Cheb
Předmětem zakázky je zateplení fasád a plochých střech, výměna původních výplní otvorů, výměna parapetů, klempířských prvků, okapový chodníček, vyregulování otopné soustavy a doplnění rekuperace. Blíže viz PD.
Zlepšení zázemí výukových prostorů klubovny T.K.Arnika Kolín
Cílem projektu je modernizace 2 výukových místností a sociálního zázemí, které budou vyhovovat dnešním normám a standardům a zároveň budou splňovat nároky kladené na moderní prostředí určené pro vzdělávání a tvůrčí činnost dětí a mládeže. Konkrétně se jedná o zabezpečení příznivých podmínek a kvalitního zázemí pro děti. V místnostech budou ...
Obnova materskej školy III
Predmetný projekt rieši zlepšenie tepelno-technických parametrov obalových konštrukcií, otvorových výplní budovy a obnovu vykurovacieho systému, cím bude dosiahnutá lepšia energetická hospodárnost budovy. Znížia sa náklady na energie potrebné na vykurovanie objektu.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu v obci Krakovany: - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a elektroinštalácie.