Malacky, LKM – b .č. 003, 006  – výmena stavebných výplní otvorov a vymaľovanie – II etapa
Predmetom zákazky je výmena drevených balkónových okien, drevených balkónových dverí a prechodových dverí za plastové okná a hliníkové prechodové dvere na osemposchodovú budovu ubytovne s rovnou strechou, ktorá sa nachádza vo vojenskom areáli Leteckých kasární v meste Malacky. Na obvode budovy na všetkých poschodiach sa nachádzajú drevené okná, ...
Sanácia okien MÚ Ružinov a bytového domu Vietnamská 41 v Bratislave
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy, energetické a technické zhodnotenie časti opláštenia (výmena starých okien za nové spolu so stavebnými úpravami): 1. v objekte Miestneho úradu mestskej časti Bratislava Ružinov 2. v bytovom dome na Vietnamskej ulici č. 41 v Bratislave
F923 rekonstrukce fasád objektů ETE II, část A
Předmětem veřejné zakázky je provedení sanace stávajícího obvodového pláště stavebních objektů SO 630/01 (provozní budova-laboratoře), 630/02 (provozní budova-šatny), 630/03 (provozní budova-jídelna), SO 529/01 (ústřední elektrická dorozna), provedení lehkého provětrávaného opláštění (LOP) určeného stavebního objektu se zateplením, výměnou nebo ...
Poptávám montáž střešních oken na sedlovou střechu
Poptávám montáž střešních oken na sedlovou střechu s taškami. Okna jsou plastová bílá - dvosklo s oplechováním.
Obecný úrad Liptovská Teplá - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Predmetom tohto verejného obstarávania je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy SO 01.1 Obecného úradu a SO 01.2 Kultúrneho domu. Jedná sa o kompletné zateplenie objektov s výmenou všetkých obvodových výplní otvorov, výmenu svetelných zdrojov a v kultúrnom dome sanáciou časti stien a realizovaním núteného vetrania. Podrobný opis predmetu ...
Bývalá ZŠ Gagarinova – výmena okien
Predmetom zákazky je -Vyvesenie drevených okenných krídiel do suti, -Vybúranie drevených rámov okien, -Demontáž obloženia stien a oplechovania parapetov, -Dodanie a montáž plastových okien, -Doteplenie konštrukcií extrudovaným polystyrénom, -Začistenie omietok okolo okien, zhotovenie vonkajších omietok, -Dodanie a montáž oplechovania ...
Maľovanie a vyspravenie spojovacej chodby a výmena dverí
Predmet zákazky sa pozostáva z jednej časti. Predmetom je výmena dverí v spojovacej chodbe Spojenej školy, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad a tiež vysprávka a vymaľovanie spojovacej chodby.
Zníženie energetickej náročnosti budovy  Materskej školy Kunerad
Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, ktoré pozostáva zo zateplenia objektu exist. materskej školy, z výmeny výplní otvorov, zrealizovania zelenej strechy, vyregulovania vykurovania, ktoré zahŕňa výmenu kotlov, radioátorov a osadenie solárnych kolektorov na streche. Všetky miestnosti sú prirodzene ...
Poptávám výměnu vchodových dveří u RD Okal
Dobrý den, poptávám výměnu vchodových dveří RD Okal s provedeným zateplením obvodových stěn.
Okenné konštrukcie a ich montáž – domov dôchodcov Kechnec
Stavebné práce a dodávky zahŕňajú dodanie plastových okien a súvisiacich výrobkov, montáž plastových okien. Podrobná a jednoznačná špecifikácia, množstvo a rozsah stavebných prác a dodávok, ktoré tvoria predmet zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v Prílohe č. 01 Opis predmetu zákazky výkresová časť a v Prílohe č. 02 Výkaz výmer /zadanie.
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján
Riešené objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Moravský Svätý Ján, v obytnej zóne a sú vzájomne prepojené exteriérovou spojovacou chodbou. Pozemok je rovinatého charakteru. Hlavný vstup na pozemok je z východnej strany. Inžinierske siete a komunikácie k objektom sú vybudované a sú funkčné. Pri stavebných prácach nebudú vykonávané výkopové práce ...
Úspora energie HH Jelenovská
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo s jediným dodavatelem na provedení stavebních úprav a instalací ve stávajícím objektu. Předmětem stavebních úprav a instalací je provedení kompletních prací a dodávek vedoucích k energetickým úsporám na současných budovách horského hotelu Jelenovská. Jedná se o provedení výměny oken, zateplení ...
Rekonštrukcia strešných okien v átriu budovy DaRZ Pavčina Lehota
Predmetom zákazky s názvom Rekonštrukcia strešných okien v átriu budovy DaRZ Pavčina Lehota je zabezpečenie demontáže pôvodných strešných okien, vyspravenie omietok a fasády, montáž nových strešných okien. Podrobný opis predmetu zákazky je v časti B1 súťažných podkladov.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica
Stavebná zákazka rieši zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy v obci Vinica a pozostáva z nasledujúcich prác: A. Zateplenie obvodového plášťa B. Zateplenie stropu zo strany krovovej konštrukcie C. Zateplenie stropov suterénu D. Rekonštrukcia a zateplenie vstupných markíz F. Zateplenie plochej strechy polkruhovitej ...
Zateplenie a zastrešenie budovy družiny pri ZŠ v Novej Ľubovni
Predmetom projektového riešenia je komplexné zateplenie objektu, zastrešenie jestvujúcich plochých striech novou sedlovou strechou, výmena pôvodných výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov v rámci obvodového plášťa 1.NP (2. a 3. NP boli už vymenené), výmena zasklenia pôvodných okien z izolačného dvojskla na izolačné trojsklo za účelom ...
Poptávám instalaci plastových oken s trojskly
Poptávám instalaci bílých plastových oken s trojskly, cca 2100 x 1600. Dále venkovní a vnitřní parapety, demontáž a odvoz starých oken a potřebné zednické práce.
ZŠ Hamry - stavební úpravy
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve výměně oken a zateplení obálky budovy, instalaci vzduchotechnických jednotek do interiéru školských pavilonů, rekonstrukci otopné soustavy, výstavby výtahu a nástavbě 1 učebny a 2 kabinetů, rekonstrukce hřiště a kanalizace.
Poptávám výměnu oken v rodinném domě
Poptávám výměnu oken v rodinném domě OKAL, Vrané nad Vltavou Praha- západ.
Zateplení a výměna oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov
Předmětem zakázky jsou stavební práce řešící zateplení a výměnu oken budovy varny, jídelny a skladu Nemocnice Kyjov. Podrobný a přesný popis předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v přílohách ZD.
Poptávám střešní okno
Poptávám střešní okno.
Časť 1: stavebná časť
Výber dodávateľa pre dodanie materiálu v rámci projektu: Výstavba bytov dvojstupňového prestupného bývania v obci Spišský Hrhov - stavebný materiál Zákazka je obstarávaná v štyroch častiach: Časť 1: STAVEBNÁ ČASŤ Časť 2: Elektro Časť 3: Výplňe otvorov Časť 4: Vnútorné rozvody Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Gymnázium Humpolec - Opravy stavebních konstrukcí budov
Předmětem veřejné zakázky je oprava tělocvičny (venkovní a vnitřní úpravy povrchů, vzduchotechnika, elektroinstalace, akustika, ZTI a ÚT) a oprava přilehlé střechy (výměna střešních oken, výměna krytiny, izolací a SKD konstrukce).
Servis okien a tieniacej techniky v budove MPSVR SR
Predmetom zákazky je servis, oprava a výmena okien, tesniacej a tieniacej techniky (žalúzií) v budove Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, vrátane zabezpečenia odvozu a likvidácie starých okien a odpadu. Presný opis predmetu zákazky je špecifikovaný v rámcovej dohode (Príloha č. 2 súťažných podkladov).