Cement puzolánový pre rok 2023
Predmetom zákazky sú dodávky cementu portlandského puzolánového CEM II/B-P (v súlade s STN EN 197-1 ), vyrobeného jemným mletím portlandského slinku, sadrovca a zeolitu (puzolánu). Obsah prírodného puzolánu sa požaduje z dôvodu zvýšenia odolnosti voči agresívnym vodám (síranovým, uhličitým a najmä kyslým). Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Cement zmesový pre rok 2023
Predmetom zákazky sú dodávky cementu zmesového CEM V/A (S-V), ktorý musí mať zvýšenú odolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu vlákno-betónových kontajnerov, certifikovaných ako stavebný výrobok SK TP 16/0136. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu námestia - opakovaná súťaž
Predmetom zákazky je dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom. Zákazka je rozdelená na 2 časti. 1 časť: Dodanie asfaltu 2 časť: Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny
Dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu námestia
Predmetom zákazky je dodanie bežného stavebného materiálu na revitalizáciu centrálnej mestskej zóny v Žiari nad Hronom. Zákazka je rozdelená na 2 časti. 1 časť: Dodanie asfaltu 2 časť: Dodanie obrubníkov, betónu, štrkopiesku a mlátovej drviny
Dodávky kameniva a souvisejících produktů
Cílem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (DNS), ve kterém budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky kameniva a souvisejících produktů určených na opravy komunikací a obsypy kanalizačních šachet, přičemž místem plnění dodávek je areál zadavatele na adrese: Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 763 02, ...
Poptávám ztracené bednění U-BOOT 130 mm
Poptávám cenovou nabídku na dodání ztraceného bednění U-BOOT 130mm. Poptávané množství 1 000ks. Místo dodání: stavba "BD Bobnická Nymburk" resp. "Rezidence nad Mrlinou Nymburk". Termín potřeny 2.-3. Q 2023.
Poptávám dodávku cementu
Poptávám dodávku cementu 32,5 R.
Betonová směs pro stavbu hrází
Jednosložková cementová směs práškové konzistence se zrnitostí do 1 mm, určená k vyplňování volných prostor a objemových vaků nebo rukávců v prostorách důlních děl. Směs snadno smísitelná s vodou a jako směs pak v pastovité konzistenci čerpatelná. Objemově stálá. Proces tuhnutí a zrání nesmí vyžadovat žádnou dodatečnou péči.
Poptávám spojovací lištu na polykarbonát
Poptávám spojovací lištu na polykarbonát tl.6mm, délka 1m. Děkuji Benešová
Dodávka materiálů z žuly pro realizaci projektu Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod
Předmětem veřejné zakázky je dodávka žulových (granitových či metagranitových) kostek v červené barvě, pro realizaci zakázky „Brno, Mendlovo náměstí-kanalizace a vodovod“, a to včetně dopravy do statutárního města Brna k uskladnění. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Cement puzolánový
Predmetom zákazky je dodávka cementu portlandského puzolánového CEM II/ B-P v množstve 478 ton, ktorý je potrebný na výrobu vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľa prevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Výroba a dodávka bratislavskej dlažby v objeme 3 500 m2
Predmetom zákazky je nákup bratislavskej dlažby za účelom skvalitnenia verejných priestorov Hlavného mesta. Predmetom nie je pokládka dlažby. Zámerom projektu je zvýšenie estetického vzhľadu v uliciach Hlavného mesta s cieľom vytvoriť funkčný, prístupný a zjednotený verejný priestor. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti ...
Poptávám materiál pro betonový plot
Dobrý den. Poptávám materiál pro betonový plot. Jsem z Českého Krumlova. Potřebuji typ plotu žula kansas hnědá. Jsem bohužel v CHKO. Koncové sloupky 8 ks, sloupky s drážkou na obě strany 19 ks, rohový sloupek 1 ks, panely 0,5 metru 81 ks a panely 0,25 m 15 ks. Potom potřebuji desky v imitaci hnědého dřeva na výšku 0,25 metru celkem 15 ks. Případně ...
Poptáváme maltový písek
Sháníme maltový písek - cca 10 tun včetně dopravy do Nového Bydžova.
Inertný posypový materiál
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a to inertného posypového materiálu, drveného kameniva frakcie 4/8 mm a frakcie 0/4 mm určeného na realizáciu posypu vozoviek počas trvania zimnej údržby ciest v sezóne 2021/2022. Predmet zákazky zahŕňa dovoz a vyloženie na miesta určenia, ktorými sú strediská verejného obstarávateľa teda skládky inertného ...
Cement puzolánový
Predmetom zákazky je dodávka cementu portlandského puzolánového CEM II/B-P 32,5 R v množstve 1343 ton, ktorý je potrebný na výrobu vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľa prevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poptávám plotovky
Poptávám plotovky cihla . Potřebuji délku 800mm. 70ks. Děkuji Lukášek.
Poptáváme lomový kámen
Na jednu naši akci v Sudicích budeme potřebovat zatím neznámé množství lomového kamene frakce 32-63. Byl by u vás k dispozici? Případně za kolik? Mockrát děkuji za info.
Poptávám betonovou skruž
Poptávám skruž 600 mm / 250 mm výška?
Odvodnění odkaliště K III - Nákup betonové směsi
Dodávky betonové směsi během stanoveného období na stavbu - Odvodnění odkaliště K III (Mydlovary).
Nákup stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek
Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému (DNS) na dodávky stavebního materiálu pro opravu chodníků, uličních vpustí, dešťové kanalizace, opěrných zídek a schodišť. DNS je rozdělen do kategorií A až C. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v jednotlivých kategoriích DNS jsou dodávky výrobků pod CPV kódy uvedenými v ...
Dodávka Mletého vápence k odsíření fluidního kotle K5 na Teplárně Olomouc
Předmětem výběrového řízení je Dodávka Mletého vápence s potřebnými vlastnostmi (granulometrie, čistota, reaktivita, sorpční schopnost) vhodnými pro odsíření ve fluidní vrstvě v požadované kvalitě. Podrobný popis požadovaného plnění zakázky je uveden v zadávací dokumentaci - Přílohy B. tohoto dokumentu.
Materiál pre Univerzitu Komenského v Bratislave
Predmetom zákazky je dodávanie elektroinštalačného materiálu, svietidiel a svetelných zdrojov, vodoinštalačného, kúrenárského a sanitárneho materiálu, maliarskeho a stavebného materiálu bežne dostupných na trhu pre Univerzitu Komenského v Bratislave, jej jednotlivé fakulty, samostatne hospodáriace súčasti a centrálne financované ...
Dodávky vápenného hydrátu pro o. z. ODRA
Předmětem zakázky je dodávka vápenného hydrátu CL 90-S pro provoz čistírny lagunových vod (ČLV) na lokalitě ostravských lagun LAGUNY OSTRAMO.