Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň
Předmětem zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň – viz Příloha č. 1 ZD – Specifikace klimatizací. Napojení klimatizačních jednotek FANCOIL bude provedeno na připravený páteřní rozvod chladící vody.
Dodávka a výměna chladících jednotek VZT pro objekt chirurgie a operační sály
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž chladících jednotek vč. propojovacího potrubí a příslušenství, demontáž stávajících jednotek, kompletní profese elektroinstalace a kompletní profese měření a regulace. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci.
Poptávám dodávku klimatizace do rodinného domu
Poptávám klimatizaci do horního patra domu v Břeclavi. Prosim o zaslání nabídky. Děkuji.
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.
Dodání a instalace chlazení VRV - budova D2
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace chladícího VRV systému v budově D2 Fakultní nemocnice Olomouc.
Zníženie energetickej náročnosti  budovy  Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy
Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Bleskozvod Rekonštrukcia vykurovania Vzduchotechnika - rekuperácia vzduchu
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Projekt rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti a bezbariérový prístup do objektu, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zateplenia kontaktným zatepľovacím systémom, výmeny okien a dverí, vybudovaním strednotlakovej plynovej prípojky, ktorá sa pripojí na ...
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR
Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je komplexná rekonštrukcia (prestavba) kuchyne a jedálne Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú v pôvodnom stave. Ide o stavebné práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektoch: architektonicko stavebné riešenie, statika, zdravotechnické inštalácie, plynofikácia, vykurovanie, ...
Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace obnovy klimatizačních zařízení vč. zajištění záručního servisu v objektu knižního depozitáře zadavatele na adrese Neratovická 247, Kojetice. Veřejná zakázka řeší výměnu stávajících, již dosluhujících, jednotek přesné klimatizace, úpravu rozvodů ústředního topení (ÚT), systém měření a regulace (MaR) tak ...
Záložní agregát pro noční chlazení v objektu CCHS
Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění stávající centrální chladící stanice České televize o záložní chladící agregát pro noční chlazení o chladícím výkonu max. 1400 kW v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací. Součástí předmětu plnění je i poskytování servisních služeb a záruky na dodaný chladící agregát po dobu 60 měsíců.
Teoretické ústavy LF UP v Olomouci – úpravy sekcí A1 -  4 a A1 - 5
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, údržbových pracích, opravách a dispozičních změnách 2 sekcí (sekce A1-4NP a A1-5NP) Ústavu imunologie budovy Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v provedení stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. Je navrženo vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku, vybudování ...
Zpracování projektové dokumentace na rozšíření VZT a klimatizace v prostorách knihovny
Zpracování, dodání projektové dokumentace stupeň DSP (zároveň DPS) a zajištění stavebního povolení na rozšíření současných rozvodů VZT a klimatizace v prostorách veřejné knihovny a dvou sálů, v 1. a 2. NP objektu K-TRIO, kdy rozvody této technologie není přípustné vést po fasádě objektu.
Obnova verejnej budovy v obci Kšinná
Predmetom zákazky je zlepšenie kvality prostredia kultúrneho strediska, vyrazné zlepšenie energetickej efektívnosti objektu a predĺženie životnosti objektu. Stavebné práce obsahujú: - Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...
Rekonštrukcia kuchyne MŠ Pri Šajbách
V rámci stavebných úprav nedôjde k výrazným dispozičným zmenám v kuchynskom trakte. Najväčšia zmena sa týka strojovne vzduchotechniky, pôvodná strojovňa umiestnená v rámci kuchynského traktu sa zruší a nová vzduchotechnická jednotka sa umiestni na strechu objektu nad kuchynským traktom. Navrhnuté sú nové povrchové úpravy podláh, stien a stropov ...
Rekonštrukcia Kliniky hematológie a transfuziológie - Národné centrum hemostázy a trombózy
Predmetom rekonštrukcie je existujúca budova Kliniky hematológie a transfuziológie Národného centra hemostázy a trombózy. Rekonštrukcia bude spočívať v úprave vnútornej dispozície podľa potreby kliniky, výmene okien, dverí, nových rozvodoch kúrenia, elektroinštalácie, vzduchotechniky a zateplení budovy.
Poptáváme montáž vzduchotechniky
Poptáváme firmu na instalaci vzduchotechniky. Poptáváme pouze montáž, materiál dodáme. Lokalita Praha. Možnost dlouhodobé spolupráce. Dokumentaci včetně VV pošlu na vyžádání mailem. Prosím o CN do 19.4.2017
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie, biologie VOŠ a SZŠ Hradec Králové – VZ stavební práce
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci stavebních úprav v budově Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Komenského 234, Hradec Králové. Je navržena rekonstrukce odborných učeben fyziky, chemie, biologie a navazujících prostor. Součástí rekonstrukce ...
Energetické úspory II. v ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. II.
1. část - Výměna osvětlení ve výrobních halách Předmětem plnění zakázky je realizace stavebních prací spočívajících v rozmístění, napojení a ovládání nových zářivkových svítidel včetně rozvaděčů v prostoru výrobních hal číslo 13, 14, a číslo 89 v majetku společnosti ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o. 2. část – Stavební úpravy, zateplení, úpravy ...
Rekonštrukcia kuchyne
Predmetom zákazky je modernizácia existujúcej kuchyne pre študentov a profesorov Strednej zdravirníckej školy Podrobný popis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, spracovateľ Ing. arch. Martin Holeš, Lomonosovova 6, 917 08 Trnava. Práca bude realizovaná v 2 etapách a to : 1. etapa pozostáva zo samotnej rekonštrukcie kuchyne - várne ...
Úspory energie ve veřejných budovách - Jesle, Brožíkova 40, pavilon B, C, D
Bude provedeno zateplení fasád a střech, nové vnitřní dešťové svody, osazení vzduchotechnických jednotek, nové zastřešení teras u pavilonů B a D.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení NITRAVA, ZSS Nitra
Predmetom zákazky je rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne A v zariadení sociálnych služieb. V rámci tejto zákazky je riešená demontáž pôvodných zariaďovacích predmetov a montáž nových zariaďovacích predmetov, ako aj pripojenie na vodu a kanalizáciu v jednotlivých bunkách na podlažiach. Nové zariaďovacie predmety budú napojené na základe ...
Vybavení VaV infrastruktury – Ostrava
Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka a montáž vybavení kancelářských prostor, stavební práce. Dílčí plnění č. 1 – Vybavení Typ plnění: Dodávka Popis: Pořízení vybavení nových kancelářských prostor výzkumně-vývojové infrastruktury v Ostravě. Dílčí plnění č. 2 – Úprava místa realizace Typ plnění: Stavební ...
Rekonstrukce indukčních jednotek v sektoru C
Předmětem veřejné zakázky je modernizace systému vysokotlaké klimatizace, který slouží pro klimatizaci kanceláří a technologických pracovišť v objektech 403, 404, 503 a 504 České televize Praha.