Stavební úpravy mateřské školy Vážany nad Litavou
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy mateřské školy v obci Vážany nad Litavou, spočívající především v zateplení vnější obálky budovy. Zakázka dále počítá s umístěním vnitřních vzduchotechnických jednotek, s výměnou tepelného zdroje a s umístěním fotovoltaických panelů na střeše objektu. Bude řešen i bezbariérový přístup do objektu, pomocí nově ...
Rekonstrukce a modernizace areálu FSI VUT - objekty A2 a KH2
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby související s rekonstrukcí budov A2 a KH2 Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V jednotlivých podlažích budou provedeny bourací práce za účelem změn dispozic, zejména ve středovém traktu budovy A2, budou provedeny a staticky zajištěny nové otvory ve ...
Rekonštrukcia telocvične Gymnázia na Bernolákovej ul. č. 37 v Šuranoch
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v zmysle projektovej dokumentácie. Telocvičňa Gymnázia Šurany, ktorá je v prevádzke od roku 1962, doteraz neprešla žiadnou stavebnou úpravou a v zimnom období je nepoužiteľná. Na základe vypracovanej realizačnej projektovej dokumentácie Rekonštrukcia telocvične Gymnázia Šurany bolo vydané Stavebné ...
Instalace a rozšíření hlavních rozvodů pro centrální chlazení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace hlavních rozvodů pro centrální chlazení, doplnění koncových prvků a odsávání na objekt A1 a M1.
F397 - Doplnění klimatizace do vybraných místností v SO na  ETE
Předmětem dané veřejné zakázky je zpracování Projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výrobně technické dokumentace (VTD) a následná instalace klimatizací do vybraných místností uvedených v příloze č. 2 na Jaderné elektrárně Temelín.
Intenzifikace technologií ČOV, Jindřichův Hradec - 1. etapa
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV Jindřichův Hradec, konkrétně 1. etapa stavby, tzn. mechanicko biologické čištění odpadních vod, kalové hospodářství a plynové hospodářství tak, aby bylo možné v budoucnu navázat na již vybudované objekty. Nyní je předmětem plnění 14 stavebních objektů (SO) a 11 provozních souborů (PS). V ...
Vzduchotechnika v budově školní jídelny v Novém Strašecí
Dodávka a montáž vzduchotechniky do kuchyně (varny) o jmenovitém výkonu min. 12 500 m3/h a celkové teplotní účinnosti pro přenos tepla min. 80 %.
ČZU - Rekonstrukce objektu koleje G
Předmětem plnění je provedení rekonstrukce a nástavba jednoho podlaží budovy koleje G a částečné rekonstrukce spojovacího krčku FG v areálu České zemědělské univerzity v Praze. Rekonstrukce se týká především výměny všech vnitřních technických rozvodů (kanalizace, vodovod, vytápění, vzduchotechnika, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace), dále ...
Opravy bytových jednotek - 19. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem oprav 11-ti volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných v šesti bytových domech, a to ve vchodech č.p. 97 ul. K Rozvodně, č.p. 160 a č.p. 163 ul. Ohrazenická, č.p. 213 a č.p. 214 ul. Varšavská, č.p. 294 ul. Okrajová, č.p. 300 ul. Sluneční, č.p. 513 ul. Bělehradská na území města Pardubice ...
Výměna chilleru budovy Univerzitní auly
Předmětem veřejné zakázky je výměna chilleru. Součástí plnění je také vypracování projektové dokumentace a technologického plánu provedení prací, napojení na stávající rozvody chladu, silnoproudu a slaboproudu a úprava návazného řídícího sytému MaR. Předmětem veřejné zakázky je i demontáž stávajícího chilleru vč. ekologické likvidace stroje i ...
Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania, Nájomné bytové domy, Nitra nad Ipľom II
Predmetom zákazky je novostavba samostatne stojaceho nájomného bytového domu nižšieho štandardu a samostatne stojaceho nájomného bytového domu vyššieho štandardu. V rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty: 2020017.I Vyšší štandard (Stavebné práce, Elektroinštalácie, Zdravotechnika, Plynoinštalácie, Vykurovanie, ...
Navýšení kapacity a VZT v ZŠ Kly
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit provedení stavebních úprav objektu obsahující: vnitřní stavební úpravy budovy ZŠ, nové dispoziční úpravy 1.NP, 2.NP a části sklepa, přístavba a nástavba, nový krov, střecha zateplení fasády, nové ocelové únikové schodiště do venkovního prostoru, nové vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro a topení, ...
Provedení klimatizačního systému v budově Řásnovka
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení rozvodů chladu k interiérovým klimatizačním jednotkám. Napojení interiérových jednotek bude provedeno přes přívodní potrubí na VRV venkovní jednotky umístěné na terase objektu. Celý systém chlazení bude ovládán a regulován Měřením a regulací kompatibilním s dodaným zařízením. Podrobné ...
Zníženie energetickej náročnosti - MŠ Udiča
Cieľom stavebných úprav vykonaných na objekte materskej školy je predovšetkým jej modernizácia a zvýšenie energetickej úspory pri jej prevádzkovaní. Projekt rieši stavebné úpravy objektu v rozsahu: 1. dodatočné zateplenie obvodových stien a úprava sokla 2. zateplenie a úprava strechy 3. zateplenie stopu suterénu 4. modernizácia kuchyne 6. ...
ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni
Rekonstrukce řízeného větrání pomocí vzduchotechnických jednotek s rekuperací tepla ve školní jídelně ZŠ Děčín II, Kamenická.
Rekonštrukcia centrálnej prípravy vzduchu
Predmetom zákazky je realizácia kompletnej rekonštrukcie centrálnej prípravy vzduchu v budove Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa nachádza v pôvodnom stave. Rekonštrukcia centrálnej prípravy vzduchu je riešená výmenou za nový systém, teda kompletná výmena technológie centrálnej prípravy vzduchu vrátane kompletnej rekonštrukcie všetkých ...
Rekonštrukcia urgentného príjmu
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v Nemocnici s poliklinikou Dunajská Streda, a.s., týkajúcich sa rozšírenia a skvalitnenia zdravotníckych služieb na báze nových odborných skúseností. Cieľom riešenia je dosiahnuť vnútorným dispozičným riešením a technickým vybavením úroveň zodpovedajúcu najnovším požiadavkám a princípom nemocničnej ...
Náhrada patrových vzduchotechnik
Předmětem veřejné zakázky je realizace výměny patrových vzduchotechnik stoupaček 41, 42, 43, 46, 47 vč. VZT54 a 55, 48, 49 vč. VZT37 v budově ústředí ČNB a související projekční činnosti. Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Návrhu smlouvy vč. jejích příloh, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace. V rámci ...
Rekonstrukce kuchyně 7. ZŠ Zlín, Kvítková 4338
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a rekonstrukce kuchyně na základní škole Kvítková 4338. Projekt řeší vnitřní dispoziční změny kuchyně včetně nového gastrozařízení. Součástí prací je i rekonstrukce vzduchotechniky, elektroinstalace, ústředního vytápění, zdravotních instalací, nové podlahy a obklady, výměna dveří včetně ...
Aquadrom Most - rekonstrukce vzduchotechniky
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající vzduchotechniky v objektu Aquadromu Most v ulici Topolová v Mostě, v rámci kterých dojde k výměně vzduchotechnických jednotek a s tím spojených prací.
Zabezpečenie servisu NON IT zariadení
Predmetom zákazky je podpora NON IT zariadení vyplývajúca zo zákonom daných povinností (Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov). Pre dátové centrá je pravidelný servis klimatizačných ...
Servis zařízení VZT a chlazení
Předmětem veřejné zakázky je servis zařízení vzduchotechniky a chlazení. - Celoroční servis v rozsahu Provozních předpisů. - Revize instalovaných VZT jednotek. - Revize a čištění zvlhčovačů. - Revize požárních klapek. - Revize chladících zařízení, jejich spuštění před začátkem letní sezóny a zazimování. Bližší specifikace jsou uvedeny v příloze č. ...
Kontrola, servis a opravy na zariadeniach klimatizácie a vzduchotechniky
Predmetom zákazky je vykonávanie kontrol, opráv a údržby klimatizácií a vzduchotechnických systémov v objektoch verejného obstarávateľa, na základe Zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky č.508/2009 Z. z v platnom znení, Zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových ...
Energetická renovace objektů MŠ v Praze 14
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení nuceného větrání - rekuperace včetně provádění servisních prací dle smlouvy o dílo.
Energetická renovace objektu Poliklinika Černý Most - Parník III
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení nuceného větrání - rekuperace včetně provádění servisních prací dle smlouvy o dílo.