Výstavba ubytovacieho zariadenia Vysoké Tatry- Nový Smokovec
Verejný obstarávateľ plánuje výstavbu ubytovacieho zariadenia Vysoké Tatry- Nový Smokovec. Predmet zákazky pozostáva zo zemných prác, izolácie proti vlhkosti a vode, tepelné izolácie, konštrukcie sklobetónové, konštrukcie tesárske, konštrukcie- drevostavby, konštrukcie klampiarske, konštrukcie- krytiny tvrdé, , konštrukcie stolárske, konštrukcie ...
ČVUT – Oprava střešní krytiny Betlémské kaple
Předmětem stavebních prací je oprava střešní krytiny a střešních trámů, nové klempířské prvky.
Opravy střechy, říms a fasády Valdštejnského paláce - budova A - opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré udržovací klempířské, tesařské, pokrývačské, stavební a související práce a dodávky na budově A Valdštejnského paláce, vypracování přehledné a úplné dokumentace skutečného provedení opravovaných částí. Podmínkou pro provádění prací je koordinace prací se souběžným zabezpečením provozu Senátu Parlamentu ČR, ...
Výmena strešných konštrukcií objektu Základnej školy Michala Tareka v obci Abrahám
Predmetom zákazky je výmena krovového zastrešenia starej školy a učebne na objekte Základnej školy Michala Tareka v obci Abrahám. Strešné konštrukcie vykazujú prvky havarijného stavu kt. znemožňujú ďalšie bezproblémové používanie. Jedná sa o nevyhovujúci stav strešnej krytiny a podkladných drevených konštrukcií krytiny debnenia, taktiež je ...
Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy . Táto je riešená realizáciou dreveného krovu valbového tvaru. Všetky zvislé aj vodorovné konštrukcie sú navrhované z klasických materiálov Porotherm /Ytong/. Nad celou stavbou je valbový, drevený krov. Na prekrytie je navrhovaná pozinkovaná krytina. Plocha strechy je 807,5 m2. Súčasťou predmetu zákazky ...
SH Bítov – Obnova krovu a střech na jižním křídle a paláci
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v obnově krovu a střech na jižním křídle a paláci SH Bítov
Poptáváme realizaci střešního pláště
POPTÁVÁME: realizační firmu - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ "STANOVÉ STŘECHY" NEPOPTÁVÁME: dodavatele materiálu a střešních krytin všech druhů !!! NABÍDKU PROSÍME DO: 22.09.2015 Lokalita: Brno-Jundrov, ul.Jasanová 7 Druh požadované práce: tesařské práce, pokrývačské práce, montáž nadkrokevní tep.izolace, montáž střešních oken Velikost střechy ( m2): ...
Opravy střechy, říms a fasády Valdštejnského paláce - budova A - opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré udržovací klempířské, tesařské, pokrývačské, stavební a související práce a dodávky na budově A Valdštejnského paláce, vypracování přehledné a úplné dokumentace skutečného provedení opravovaných částí. Podmínkou pro provádění prací je koordinace prací se souběžným zabezpečením provozu Senátu Parlamentu ČR, ...
Oprava střešní konstrukce - budova Krkonošského muzea ve Vrchlabí
Předmětem zakázky je oprava stropu 2. NP, oprava krovu, oprava klempířských prvků budovy Krkonošského muzea ve Vrchlabí, st. p. č. 165/2 katastrální území Vrchlabí, v souladu s projektovou dokumentací.
SZ Hořovice, sanace dřevokazné houby, obnova střech - jednací řízení bez uveřejnění
Předmětem veřejné zakázky rozsah víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Jedná se zhotovení přídavného podepření okolních konstrukcí fresky, zhotovení přídavného plechování boků zdí a zábradlí pultových stříšek spojených s barokní ...
Opravy střechy, říms a fasády Valdštejnského paláce - budova A - opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou veškeré udržovací klempířské, tesařské, pokrývačské, stavební a související práce a dodávky na budově A Valdštejnského paláce, vypracování přehledné a úplné dokumentace skutečného provedení opravovaných částí. Podmínkou pro provádění prací je koordinace prací se souběžným zabezpečením provozu Senátu Parlamentu ČR, ...
SH Bítov – Obnova krovu a střech na jižním křídle a paláci
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v obnově krovu a střech na jižním křídle a paláci SH Bítov
Poptáváme tesařské, klempířské a izolační práce na rodinném domě
Dobrý den, poptáváme realizaci dodávky a montáže střešního pláště a hydroizolací na zakázce RD Jundrov. V příloze PD a výkaz výměr. Termín realizace 10/2015. Tesařské konstrukce Klempířské konstrukce Pokrývačské práce Izolace Předpokládá se změna ve výkaze, kde současná krytina bude nahrazena novou. Předpokládaný objem zakázky: 770 ...
DZP Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu - dodávka stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve výměně výplní otvorů za nové z dřevěných europrofilů a stavební úpravy spočívající ve výměně poškozených dřevěných prvků dřevěných ochozů. Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.
DZP Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu - dodávka stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve výměně výplní otvorů za nové z dřevěných europrofilů a stavební úpravy spočívající ve výměně poškozených dřevěných prvků dřevěných ochozů. Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.
Radnica Kremnica - výmena strešnej krytiny
Opis predmetu obstarávania: Z dôvodu zlého stavebno-technického stavu strešnej krytiny sa stavebník rozhodol pre výmenu strešnej krytiny a s tým súvisiacich klampiarskych prvkov (žľabov, zvodov, úžľabí a oplechovania). Podkrovný priestor nie je funkčne využívaný, slúži len ako povalový priestor. Podlaha povalového priestoru a konštrukcia krovu nie ...
Goralská osada
Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe Goralskej osady výstavba zrubových domov. Podrobne sú stavebné práce špecifikované v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou dokumentácie súťažných podkladov.
AMU - Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce budovy Tržiště 302/20, Praha 1, spočívající v provedení stavebních úprav k co nejefektivnějšímu využití prostor pro jednotlivé katedry AMU. Předmětem však není interiérové vybavení objektu. Rekonstrukce se týká dispoziční změny podlaží a obnovení původních komunikačních tras, požadovaného zastřešení ...
Lávka a prístrešok na kopci Straník
Stavba bude realizovaná v zmysle stavebného povolenia, projektovej dokumentácie Ing. arch. Petra Lényiho. Pozostáva z častí : drevený chodník na zemných skrutkách nad terénom, prístrešok, bleskozvod.
Oprava domu č. p. 60 - Nečtiny
Předmětem veřejné zakázky "Oprava domu č. p. 60 – Nečtiny", st. p. č. 59, st. p. č. 57/3 – k. ú. Nečtiny je rekonstrukce budovy v centru obce. Po rekonstrukci bude budova využívána jako bytový dům (o 4 bytových jednotkách) s komerčními prostorami v přízemí určenými jako prodejní plochy se zázemím. Současně bude opraven i dvorní objekt, který bude ...
Obnova budovy na Štefánikovom námestí č. 33/40 v Kremnici - Obnova krytiny
Jedná sa o sedlový krov a čiastočne pultový krov. Projekt statiky rieši výmenu a zosilenie krokiev, väzníc, vzpier a väzných trámov. Predmetom obstarávania je ďalej kompletná výmena všetkých klampiarskych častí strechy plech hliníkový falcovacej kvality H41, zvody, žľaby, výlez na strechu, odvetrania kanalizácie, svetlík, snehové zábrany, ...
AMU - Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce budovy Tržiště 302/20, Praha 1, spočívající v provedení stavebních úprav k co nejefektivnějšímu využití prostor pro jednotlivé katedry AMU. Předmětem však není interiérové vybavení objektu. Rekonstrukce se týká dispoziční změny podlaží a obnovení původních komunikačních tras, požadovaného zastřešení ...
DZP Velehrad Buchlovská - odstranění havarijního stavu - dodávka stavby
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající ve výměně výplní otvorů za nové z dřevěných europrofilů a stavební úpravy spočívající ve výměně poškozených dřevěných prvků dřevěných ochozů. Podkladem pro vypracování nabídky je projektová dokumentace, která je přílohou zadávací dokumentace.
Rekonstrukce části budovy školy na Komenského 7, Vyškov
Předmětem veřejné zakázky je nezbytná rekonstrukce částí budovy, které vykazují velmi špatný stavebně technický stav a jsou téměř na hranici životnosti, před havarijním stavem. Realizací akce dojde k celkovým rekonstrukčním úpravám 3.nadzemního podlaží a půdního prostoru zadních křídel do dvora ekonomické školy. Budou probourány příčky mezi ...
AMU - Generální rekonstrukce a oprava objektu Tržiště 20
Předmětem stavebních prací je rekonstrukce budovy Tržiště 302/20, Praha 1, spočívající v provedení stavebních úprav k co nejefektivnějšímu využití prostor pro jednotlivé katedry AMU. Předmětem však není interiérové vybavení objektu. Rekonstrukce se týká dispoziční změny podlaží a obnovení původních komunikačních tras, požadovaného zastřešení ...